Đề 14

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 14

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 14
... Ê -1 x - 2x - x Ê - x + 2x - x + Ê x Ê 2x - x + 2 Đáp số Ê x Ê x Ê - x + Câu III 1) Phỷơng trình cho viết lại: a (sinx - cosx) - a(sin x - cos x) = cosx - sinx (sinx - cosx)[a - a(sinx ... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn 1 , tức - m < Cần có f( -m) = + 2m -m < m < - , mâu thuẫn với điều kiện - Ê m i) < -m ii) 1 28 28 < -m, ... 2x - x + 2x - x + , (t > 0) tới t 34 t + Giải ra, đ ợc : t Ê t 15 Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn a) 2x - x + b) 2x - x + Ê -1 ...
 • 7
 • 242
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 14

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 14
... Đông đẳng Benen %H = 9,43 A: ? PP tìm CTPT Dựa % nguyên tố Giải: - Đặt CTTQ (A): CnH2n - - Theo đề có: %H = n=8 1(2n – 6) 14 n - Vậy CTPT A: 100 = 9,43 C8H10 B1.Đặt CTTQ B2.Lập pt (*) B3.Giải ... dụ 3: A: hchc chứa nguyên tố % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? PP tìm CTPT Dựa % nguyên tố Giải: - Theo đề A chứa: C, H, O - Đặt CTTQ (A): CxHyOz - Theo đề có: 16 z %O = 100 = 50 12x +y + 16z 16 z 100 ... 43,24 a MA < 140 CTPT A? b mO mol A < mN 150 g NH4NO3 Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Với z = 1: Không tìm x, y Với z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+ a MA < 140 ⇔74 n < 140 ⇒ n ...
 • 19
 • 336
 • 5

Đề thi Quản trị học - Đề 14

Đề thi Quản trị học - Đề 14
... 13 Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trò" sau: A Quản trò trình quản lý B Quản trò bắt buộc người khác hành động C Quản trò tự hành động hướng tới mục tiêu nổ lực cá nhân D Quản trò phương thức làm ... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... thể thi u kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ, cần chấn chỉnh nhanh D Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 16 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản...
 • 2
 • 271
 • 2

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 14

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 14
... 2.7662693 -0 .7831916 -0 .0291905 0.1306409 -0 .2234407 Intercept X1 X2 X3 X4 F Significance F 2.414E-07 P-value Lower 95% Upper 95% 0.1197898 -4 .4339637 37.659345 6.954E-09 0.13481 0.2503486 0.652869 -0 .2729263 ... kiến việc thích phương án Kết cho thấy phương án người chọn, phương án người chọn, phương án người chọn, phương án người chọn, phương án người chọn: Kiểm định giả thuyết cho công nhân ... Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 330; ΣYi = 942; ΣXi2 = 18550; ΣYi2 = 148 324; Σ(Xi-Xtb)(Yi- Ytb)= 260 Tính hệ số tương quan...
 • 6
 • 259
 • 1

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 14

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 14
... 15,01 14, 18 C 77,42 7,55 15,01 0,02 D 64,52 6,29 18,01 11,18 39 Cặp chất đồng đẳng ? A propen (C3H6) xiclobutan (C4H8) B butađien-1,3 (buta-1, 3- ien) (C4H6) propin (C3H4) C n-butan (C4H10) i-butan ... OH CH CH3 C bậc CH3 CH3 25 Rượu (ancol) oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm xeton ? i ancol n-butylic B ancol i-butylic C ancol s-butylic D ancol t-butylic 26 Phenol anilin tham gia phản ứng ... propanol-2 (propan-2-ol) Cấu tạo A : A C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2 B (CH3)2CHOOC[CH 2]3COOC2H5 C C2H5OOC[CH2]4COOC3H7-n D C2H5COO[CH2]4COOCH(CH 3)2 31 Chất thuộc loại “axit béo” ? A (CH3)2CH[CH2]14COOH...
 • 8
 • 241
 • 7

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 14

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 14
... phồn thịnh hạt trần bò sát là: A Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Creta đại Trung sinh C Kỉ Đê vôn đaị Cổ sinh D Kỉ tam điệp đại Trung sinh II.Phần riêng (Thí sinh làm hai phần : Phần A phần B) A Theo ... giới hạn sinh thái C Trong sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc, có chung nguồn sống dẫn đến xu hướng phân ly ổ sinh thái D Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái sinh vật ... D C©u 13 : A C©u 14 : A Một gia đình có chị em đồng sinh trứng, người chị lấy chồng nhóm máu A sinh nhóm máu B, người em lấy chồng nhóm máu O sinh nhóm máu B Hai chị em đồng sinh thuộc nhóm máu...
 • 8
 • 227
 • 15

Đề thi thử đại học môn toán - đề 14

Đề thi thử đại học môn toán - đề 14
... d1: x = Khi đt d ∋ M ⇒ d: y = k(x -2 ) + m Để đt d tiếp xúc với  x − x + x − = k ( x − 2) + m (C’) ⇔ hệ:  3x − 12 x + = k  0,25 có nghiệm ⇔ 2x3 -1 2.x2 + 24x - 17 + m = (1) có nghiệm • Số tiếp ... có nghiệm • Số tiếp tuyến kẻ từ M đến (C’) số nghiệm Pt (1) • Xét hàm số y = 2x3 -1 2.x2 + 24x - 17 + m ⇒ y’ = 6(x-2)2 ≥ ∀x ⇒ Hàm đồng biến ⇒ Pt (1) có nghiệm ⇒ từ điểm đt x = kẻ tiếp tuyến đến ... ⇒ M(1; 0; - 2) Gọi (Q) mf qua M vuông góc với AB ⇒ (Q): x + z + = Gọi d = (P) n (Q) ⇒  x −= − 2t  3x − y + z − =  d : ⇔  y= t  x + z + =  z = 1+ 2t  0,25 0,25 ⇒ C ∈ d ⇒ C (-2 - 2t; t; +...
 • 8
 • 408
 • 10

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 14

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 14
... environment and ( 34)….wildlife The most successful animals on earth- human beings- will soon be the only ones ( 35)…, unless we can solve this problem 26 a problem b vanishing c threat d danger 27 a ... environment and ( 34)….wildlife The most successful animals on earth- human beings- will soon be the only ones ( 35)…, unless we can solve this problem 26 a problem b vanishing c threat d danger 27 a ... daily lives When our whole ( 38)…is filled with something, when we are either very upset ( 39)…when we are in good spirit, a dream will represent this reality in symbols It is often ( 40)….that we...
 • 12
 • 202
 • 3

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 14

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 14
... lớn vật, chiều với vật Câu 36: Máy ảnh dùng để chụp ảnh vật cách máy 300m Phim cách vật kính 10cm Vật kính máy ảnh có tiêu cự A 10cm B 12cm C 10,5cm D 30cm Câu 37: Để mắt cận thị nhìn rõ vật ... phẳng Phát biểu sau ? A Vật thật cho ảnh thật thấy gương; B Vật thật cho ảnh thật hay ảo phụ thuộc vào khoảng cách từ vật tới gương; C Vật thật cho ảnh ảo thấy gương; D Vật ảo cho ảnh ảo thấy ... trông ảnh vật xa B Khoảng cách l vật kính thị kính không đổi ta định nghĩa độ dài quang học là: ' δ = O1O2 – f1 – f2 = l – f1 – f2 = F1 F2 f1 C Kính thi n văn cho ảnh ngược chiều với vật với độ...
 • 8
 • 383
 • 3

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 14

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 14
... mang tính toàn cầu b.Biểu hiện: - Quan hệ Xô –Mĩ cải thi n - 1972 Đông Đức Tây Đức - 1972 Xô –Mĩ kí kết hiệp ước - 1975 định ước Hen – xin –ki - đầu 80s - 12.1989 1.5 đ 1.5đ ... PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( điểm) a Vì - Sau CTTG 2, trật tự hai cực Ian ta xác lập, chiến tranh lạnh bắt đầu quan hệ quốc tế - Cuộc chạy đua vũ trang làm cho nước - Sự phát triển mạnh mẽ KHKT - ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ DẠI HỌC LẦN MÔN SỬ Phần LSVN Câu 1( 3đ) Thứ nhất: CTTG2 bùng nổ, tình hình gới nước có nhiều chuyển...
 • 3
 • 183
 • 1

Bồi dưỡng toán 9 đề 14

Bồi dưỡng toán 9 đề 14
... Ĩl4ˆùÊlŠ¥5ĐỈZwìõN;L+½åTm_g£rỵ!ỵdđƯ w...
 • 6
 • 232
 • 1

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 14)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 14)
... -2008 ; b/ -6 > -5 > -4 > -3 b/ 2008 < 2007 d/ -3 > -4 > -5 > -6 II/ Tự luận (6 ) Bài 1/ Thực phép tính (1đ) a/ 4.52 – 32 : 23 b/ 48 75 + 25.48 + 180 Bài 2/ Tìm x biết (1đ) a/ x – 15 = 60 b/ 180 ... 204; c = 1 26 Tìm UCLN(a; b; c) BCNLN(a; b; c) Bài 4(2đ) Trên tia 0x vẽ đoạn thẳng 0A , 0B cho 0A = 30 cm; 0B = cm a/Điểm nằm điểm lại ? b/ Tính AB c/ Điểm A có trung điểm 0B không ? ĐÁP ÁN I/Trắc ... 4.25- 32 :8 (0,25đ) = 100- = 96 ( 0,25đ) b/ 48 75 + 25.48 + 180 = 48( 75+25) +180 (0,25đ) = 48 100 +180 = 4800 +180 = 4980 ( 0,25) Bài 2/ Tìm x biết a/ x – 15 = 60 x= 60 +15 (0,25đ) x = 75 (0,25đ)...
 • 3
 • 6,819
 • 103

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 14)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 14)
... A.192 cm ; B 96 cm ; C 120 cm ; D 84 cm Câu 10 :Kết phép nhân (x-4 ) ( x+4 ) A x − ; b x − 16 ; C ( x − ) ; D x − III PHẦN TỰ LUẬN ... ABCD l h ình thang c ân c/ G ọi E l trung ểm BC Ch ứng minh t ứ gi ác ABCD l h ình thoi IV: Đ ÁP ÁN V À THANG ĐI ỂM Ph ần : tr ắc nghi ệm ( ểm ) : ch ọn đ úng m ỗi c âu ( 0,4 đ) C âu k ết qu ả...
 • 2
 • 608
 • 21

Xem thêm