Đề tổng hợp lần 1

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt
... by train A traveled B to travel C travel D tolerable D are D from D reason D attract D unsafe D childhood D what D travelling III Hãy xác định MỘT lỗi cụm từ có gạch chân câu sau: 31 (A) The ... games D with playing games V Chọn từ thích hợp số từ cho sẵn (A, B, C, D) câu trắc nghiệm từ 41- 50 để hoànt hành đoạn văn sau: Last saved by Janny 9 /15 /2 011 Air pollution is a serious problem in ... reasonable B reasonably C reasoning There are a lot of jobs in this company A attracted B attraction C attractive Fortunately, the plane landed after the violent storm A safely B safety...
 • 3
 • 171
 • 0

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot
... tử số Z thìchứa Z prôtôn B Hạt nhân trung hòa ðiện C Số nuclôn số khối A hạt nhân D Số nơtrôn N hiệu số khối A số prôtôn Z Câu 26 Chọn câu sai:Phép phân tích quang phổ A áp dụng rộng răi vật lí, ... tiêu cự f1, thị kính có quang tâm O2 tiêu cự f2 Khi ngắm chừng vô cực thìO1O2 = 12 4cm G = 30 Tiêu cự f1và f2 có trị số A f1= 12 4 m; f2 = cm C f1= cm; f2 = 12 0 cm B f1= 12 cm; f2 = cm D f1= 1, 2 m; ... kính có độ tụ -1 dp khoảng nhìn rõ đeo kính cách mắt từ A 12 cm đến xa B 10 cm đến m C không nhìn rõ ðýợc D 11 ,1 cm đến m Câu 21 Một người có điểm cực viễn cách mắt 25cm cần đọc thông báo cách...
 • 5
 • 96
 • 0

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... thu 5, 913 6 lít , atm Hai kim loại A B C D Bài 19 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 68,64% CO thể tích qua 10 0 gam dung dịch A gam B 10 gam C 12 gam D gam thấy tách m gam kết tủa Trị số m Bài ... (Z=8), Y(Z =16 ), T(Z =19 ), H(Z=20) tạo tối đa hợp chất ion hợp chất cộng hoá trị gồm nguyên tố? (chỉ xét hợp chất học chương trình phổ thông) A Ba hợp chất ion ba hợp chất cộng hoá trị B Hai hợp chất ... Bài 36 : Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron Ở trạng thái X có số obitan chứa electron bao nhiêu? A B C 11 D 10 Bài 37 : Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 X có số lớp electron A B C D Bài 38 : Phát...
 • 8
 • 368
 • 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... có số nơtron khác số proton B Hạt nhân có số proton khác số nơtron C Hạt nhân có số nơtron khác số electron D Hạt nhân có số proton electron Bài 37 : Trong ngun tử A số proton ln số nơtron B tổng ... tất hợp chất, flo có số oxi hố -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hố -1 C Tính oxi hố halogen giảm dần từ flo đến iot D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln thể số oxi hố -1 Bài ... tích hạt nhân C số khối A khối lượng tuyệt đối ngun tử D tổng số proton số nơtron gọi số khối Bài 38 : Tổng số hạt (n, p, e) ion A 52 B 53 C 35 D 51 Bài 39 : Phát biểu khơng đúng? A Số khối xấp xỉ...
 • 7
 • 248
 • 2

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 130
 • 0

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1
... luôn ngược dấu với v Câu 15 Trường hơp sau coi rơi tự ? A Ném sỏi lên cao B Thả sỏi rơi xuống C Một người nhảy dù D Quả bom máy bay bay thả xuống Câu 16 Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất thay ... tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc D Gia tốc vận tốc dấu chuyển động nhanh dần đếu Câu 11 Phát biểu sau không ? chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A có gia tốc trung bình không đổi ... điểm 2m/s2 Câu 13 Trong công thức tính vận tốc chất điểm chuyển động nhanh dần v = v0 + a.t A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn trái dấu với v Câu 14 Trong công thức...
 • 2
 • 206
 • 0

Tài liệu Đồ án " 1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÁY KHOAN DÙNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN TRẠNG THÁI ĐỂ TỔNG HỢP MẠCH ĐIỀU KHIỂN" ppt

Tài liệu Đồ án
... điều khiển tự động cho máy khoan Trong đồ án này, em thực nhiệm vụ sau: +) Tìm hiểu công nghệ yêu cầu hệ thống máy khoan +) Dùng phương pháp ma trận trạng thái để tổng hợp mạch điều khiển +) Thiết ... tiếp hệ điều khiển đảm bảo cho hệ chấp hành thực đầy đủ ý đồ công nghệ Phương pháp tổng hợp mạch điều khiển sử dụng bảng trạng thái gọi phương pháp ma trận trạng thái Sau ta xây dựng bảng trạng thái ... hợp hàm điều khiển cho hệ thống Có nhiều phương pháp để tổng hợp hàm điều khiển ta sử dụng phương pháp Ma trận trạng thái So với phương pháp khác phương pháp hàm tác động có ưu điểm đơn giản...
 • 24
 • 2,122
 • 2

Đề Trắc nghiệm Tổng hợp - 12 (1)

Đề Trắc nghiệm Tổng hợp - 12 (1)
... HCOO-CH2 - CH2 - CH3 B CH3 - CH2 - CH2 - COOH C CH3-COO- CH2 - CH3 D CH3 - CH2 - COO-CH3 Câu 20: Cho polime sau: (-CH 2- CH 2-) n ; (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n ; (- NH-CH2CO-)n Công thức monome để trùng hợp ... là: A CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH B CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH Câu 21: Cho ... lít 12 gam B 8, 96 lít 24 gam C 6,72 lít 18 gam D 4,48 lít 9,2 gam Câu 22: Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6,6...
 • 4
 • 196
 • 0

DE KT T+ TV 1 THANG 4- DE TONG HOP

DE KT T+ TV 1 THANG 4- DE TONG HOP
... a) Giải toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Bài giải Có : 13 bút đỏ Có: bút xanh Có tất : bút? b) Đàn gà có 16 con, vào chuồng Hỏi gà cha vào chuồng? Tóm tắt toán ... Bài (2 điểm) a Khoanh vào số lớn - 72; 56; 80 - 55; 47; 60 ; 39 b Khoanh vào số bé - 66; 59; 71 - 69; 70; 59 ; 66 Bài (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào - Có điểm hình tam giác C E - Có điểm...
 • 3
 • 167
 • 0

Ôn tập đề tổng hợp 1

Ôn tập đề tổng hợp 1
... mạng Tháng 19 45 với truyện ngắn tiếng vẻ đẹp văn hoá xứ Kinh Bắc Ông gắn bó với thôn quê, từ lâu am hiểu ngời nông dân Đi kháng chiến, ông tha thiết muốn thể tinh thần kháng chiến ngời nông dân ... động độc đáo ngời, nhân vật ông Hai ông Hai tình cảm chung mang rõ màu sắc riêng, in rõ cá tính riêng ông có a Tình yêu làng, chất có tính truyền thông ông Hai - Ông hay khoe làng, niềm tự hào ... lại không tin họ đổ đốn Nhng tâm lí lửa có khói, lại bắt ông phải tin họ phản nớc hại dân - Ba bốn ngày sau, ông không dám Cai tin nhục nhã choán hết tâm trí ông thành nỗi ám ảnh khủng khiếp Ông...
 • 3
 • 75
 • 0

CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP NHỊ THỨC NIU TƠN XÁC SUẤT TỔ HỢP 1

CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP NHỊ THỨC NIU TƠN XÁC SUẤT TỔ HỢP 1
... thức aj 11 ajkk với + + k = p -1 tổng vế trái Có C k2p -1. Cp-k2p-k -1 tổng dạng ai1 + + aip có chứa aj1, , ajk Trong tổng này, đơn thức aj 11 ajkk xuất với hệ số (p -1) ! /1! k! Nh vậy, đơn thức aj 11 ... xn/ (1+ x1)(x1+x2) (xn -1+ xn)(xn+an +1) , x1, x2, , xn số dơng tuỳ ý Giải Đặt u0 = x1, u1 = x2/x1, , un = an +1/ xn u0u1 un = an +1 ta cần tìm giá trị nhỏ (1+ u0) (1+ u1) (1+ un) Ta có (1+ u0) (1+ u1) (1+ un) ... thế, ta có số xác cách rút có tứ quý là: 13 C948 - C 213 C544 + C 313 C140 xác suất cần tìm p = (13 C948 - C 213 C544 + C 313 C140)/C1352 Định lý Với n tập hợp A1, , An ta có công thức |A1 An| = |Ai|...
 • 9
 • 597
 • 6

ĐỀ THI TỔNG HỢP SỐ 1 pptx

ĐỀ THI TỔNG HỢP SỐ 1 pptx
... 28: My father asked me _ of the film A what you think B what I think C what did you think Câu 29: Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he _ champagne A drinks B will drink ... had been worked out over two centuries ago by a man (46) _ Charles Babbage Babbage was born in 17 91 and grew up to be a brilliant mathematician He drew up plans for several calculating machines ... appearance Chọn phương án (A B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa câu sau: Câu 31: Every discount store advertises that their products are cheaper than its competitors’ A B C D...
 • 3
 • 99
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP SỐ 1 – NĂM HỌC 2010 – 2011 doc

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP SỐ 1 – NĂM HỌC 2010 – 2011 doc
... nhiêu? A 1, 585 .10 -6H đến 1, 407 .10 -4H B 2,585 .10 -6H đến 1, 407 .10 -4H C 1, 585 .10 -6H đến 2,407 .10 -4H D 2,585 .10 -6H đến 2,407 .10 -4H C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\Cau hoi on tap tong hop so 1_ codinh .doc ...  T1 ) ln N2 D t  (T1  T2 ) ln N2 2  1 N1 1  2 N1 N1 N1 Câu 10 7: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp u1, u2, u3 có giá trị hiệu dụng tần số khác i1 = I0cos100t, ... tần số xác định Thay đổi điện dung tụ điện người ta thấy C1 = 4 .10 -5F C2 = 2 .10 -5F vôn kế trị số Tìm giá trị điện dung tụ điện để vôn kế giá trị cực đại A 2 .10 -5 F B 1. 10-5 F C 3 .10 -5 F D 6 .10 -5...
 • 13
 • 249
 • 1

Giáo trình tổng hợp những cách để tổng hợp dữ liệu hạch toán nhanh nhất phần 1 docx

Giáo trình tổng hợp những cách để tổng hợp dữ liệu hạch toán nhanh nhất phần 1 docx
... chung säú 01 ban hnh km theo Quút âënh ca Bäü trỉåíng Bäü ti chênh säú 16 5/2002/QÂ-BTC ngy 31/ 12/2002 v Lût Kãú toạn âỉåüc Qúc häüi nỉåïc Cäüng X häüi ch nghéa Viãût Nam thäng qua ngy 17 /06/2003 ... cạc ngun tàõc âỉåüc âãư cáûp âãún chøn mỉûc kãú toạn chung säú 01 ca Viãût Nam âỉåüc Bäü Ti chênh ban hnh ngy 31/ 12/2002 1. 3.2 .1- Khại niãûm thỉûc thãø kinh doanh (hay cn gi l âån vë kãú toạn) ... sàõp xy mäüt âån vë âãún cạc âäúi tỉåüng quan tám 1. 3 U CÁƯU ÂÄÚI VÅÏI HẢCH TOẠN KÃÚ TOẠN V MÄÜT SÄÚ NGUN TÀÕC KÃÚ TOẠN CHUNG ÂỈÅÜC THỈÌA NHÁÛN 1. 3 .1 u cáưu âäúi våïi hảch toạn kãú toạn Âãø thỉûc...
 • 12
 • 196
 • 0

Xem thêm