Đề thi thử ANH sơn NGHỆ AN

Đề thi HSG Anh Tỉnh Nghệ An lớp 9 Năm 2008

Đề thi HSG Anh Tỉnh Nghệ An lớp 9 Năm 2008
... Sở GD&ĐT Nghệ An Đề thức Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007 -2008 Môn thi: tiếng anh lớp - bảng a (Đề thi có 04 trang) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Họ tên, ... Sở GD&ĐT Nghệ An thi chọn HSG tỉnh 2007 -2008 Môn: Tiếng Anh - Lớp - Bảng A Page of And then there was the period of darkness He smiles sadly He shrugs his shoulders and looks at his hands There ... him A profit B value C example D advantage Sở GD&ĐT Nghệ An thi chọn HSG tỉnh 2007 -2008 Môn: Tiếng Anh - Lớp - Bảng A Page of 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II Complete the paragraph by using...
 • 5
 • 419
 • 10

Đề thi HSG Anh văn -Nghệ An 07-08

Đề thi HSG Anh văn -Nghệ An 07-08
... Sở GD&ĐT Nghệ An Đề thức Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: tiếng anh lớp - bảng a (Đề thi có 04 trang) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Họ tên, ... GD&ĐT Nghệ An thi chọn HSG tỉnh 2007-2008 Môn: Tiếng Anh - Lớp - Bảng A Page of And then there was the period of darkness He smiles sadly He shrugs his shoulders and looks at his hands There ... the Navy, and like many who have been to sea for a long time, he has stayed slim and fit Despite the strict organization on board ship, he loved the life, and had the opportunity to see many countries...
 • 5
 • 346
 • 5

De Thi Thu Quynh Luu Nghe An

De Thi Thu Quynh Luu Nghe An
... X6 tượng thu A Cu(OH)2 không tan dung dịch X6 B Cu(OH)2 tan tạo thành dung dịch màu xanh lam C Xuất màu đỏ gạch Cu2O D Cu(OH)2 tan tạo thành dung dịch màu xanh muối Cu2+ Câu 30: Hòa tan hết m ... mol Câu 15: Hỗn hợp X gồm Hidro, propen, propanal, ancol alylic (CH 2=CH-CH2OH) Đốt mol hỗn hợp X thu 40,32 d lít CO2 (đktc) Đun X với bột Ni thời gian thu hỗn hợp Y có Y X = 1,25 Nếu lấy 0,1 mol ... với O thu chất Y Cho Y phán ứng với H2O thu axit vô Z T Z phản ứng với dung dịch AgNO thu kết tủa trắng (G) T phản ứng với dung dịch NaOH dư thu muối (H) (H) phản ứng với dung dịch AgNO thu kết...
 • 4
 • 56
 • 0

de thi thu dh 2011 ANH SON(nghe an)

de thi thu dh 2011 ANH SON(nghe an)
... SGDưTNGHAN TRNGTHPTANHSN3 PNTHANGIM THITHIHCNM2011 Mn:TONKhiA (ỏpỏn ưthangimgm07trang) PNTHANGIM Cõu ỏpỏn Cõu a.(1.0im)Khosỏt (2im)...
 • 8
 • 48
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn lần 1 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn lần 1 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An
... PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 2 015 -2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Câu 1: (3 điểm) Cần nêu ý sau: a Nội dung đoạn văn: Sự giằng xé nội ... lại (1. 0 điểm) b Câu văn “Hay quay làng?…” thuộc kiểu câu nghi vấn (1. 0 điểm) c Tác dụng dấu ngoặc kép: Đánh dấu lời thoại trực tiếp (1. 0 điểm) Câu (3 điểm) A Yêu cầu kĩ năng: Biết tạo lập văn ... Cơ đáp ứng yêu cầu trên, diễn đạt mạch lạc, luận điểm rõ ràng 1 điểm: Bài viết sơ sài, thi u dẫn chứng, lỗi diễn đạt; viết lan man, không trọng tâm điểm: không làm sai nội dung phương pháp Câu...
 • 4
 • 1,283
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 1 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 1 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An
... HẾT - Họ tên thí sinh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 2 015 -2 016 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH Câu 1: (1 điểm) Tìm từ có phần gạch chân phát ... 60 từ) Anh Sơn theo bảng thông tin sau, bắt đầu câu cho sẵn Đáp án gợi ý: Anh Son Distict is/is located in the west of Nghe An province, about 10 0 km from Vinh City and it was founded in 19 63 It ... was founded in 19 63 It now comprises/has an area of 597 sq km The population of Anh Son is/ Anh son has a population of about one hundred thirteen thousand people It is not only famous for tourist...
 • 2
 • 625
 • 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 2 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 2 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An
... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 20 15 -20 16 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH I Tìm từ có âm cuối phát âm /iz/ (1,5 m) houses classes watches oranges boxes brushes II.Đặt câu ... prizes: physics and chemistry Date of death 4/7/1934 Marie Curie is one of the greatest scientists of the world -HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KHẢO SÁT ... Are there many kinds of man-made cloth now? V Viết đoạn văn ngắn ( 40-60 từ) dựa vào thông tin cho sẵn, bắt đầu với câu cho (2m) Name Marie Date of birth 7/11/1867 Place of birth Poland Job Scientist(...
 • 3
 • 404
 • 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn lần 1 năm 2015 2016 phòng GD đt anh sơn, nghệ an

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn lần 1 năm 2015 2016 phòng GD đt anh sơn, nghệ an
... PHÒNG GD& ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 2 015 -2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Câu 1: (3 điểm) Cần nêu được những ý sau: a Nội dung đoạn văn: ... lại (1. 0 điểm) b Câu văn “Hay quay làng?…” thuộc kiểu câu nghi vấn (1. 0 điểm) c Tác dụng dấu ngoặc kép: Đánh dấu lời thoại trực tiếp (1. 0 điểm) Câu (3 điểm) A Yêu cầu kĩ năng: Biết tạo lập văn ... ứng được yêu cầu trên, diễn đạt mạch lạc, luận điểm rõ ràng 1 điểm: Bài viết sơ sài, thi u dẫn chứng, lỗi diễn đạt; viết lan man, không trọng tâm điểm: không làm sai nội dung phương pháp Câu...
 • 4
 • 212
 • 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn lần 1 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn lần 1 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An
... PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 2 015 -2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN Câu 1: (3 điểm) Cần nêu được những ý sau: a Nội dung đoạn văn: ... lại (1. 0 điểm) b Câu văn “Hay quay làng?…” thuộc kiểu câu nghi vấn (1. 0 điểm) c Tác dụng dấu ngoặc kép: Đánh dấu lời thoại trực tiếp (1. 0 điểm) Câu (3 điểm) A Yêu cầu kĩ năng: Biết tạo lập văn ... ứng được yêu cầu trên, diễn đạt mạch lạc, luận điểm rõ ràng 1 điểm: Bài viết sơ sài, thi u dẫn chứng, lỗi diễn đạt; viết lan man, không trọng tâm điểm: không làm sai nội dung phương pháp Câu...
 • 4
 • 190
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý của trường THPT anh sơn nghệ an lần 1 năm 2016 mã đề 918

Đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý của trường THPT anh sơn nghệ an lần 1 năm 2016 mã đề 918
... uLR = 10 0cos (10 0πt + π/6) V Biểu thức hiệu điện C R là: A uCR = 10 0cos (10 0πt - π/3) V B uCR = 10 0 cos (10 0πt - π/3) V C uCR = 10 0cos (10 0πt + π/3) V D uCR = 10 0 cos (10 0πt + π/3) V Câu 22: Một vật ... Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa, thời điểm t1 vật gia tốc a1 = 10 m/s2 vận tốc v1 = 0,5m/s; thời điểm t2 vật gia tốc a2 = m/s2 vận tốc v1= 0,2m/s Lực kéo tác dụng lên vật có ... xo dãn 10 cm thả nhẹ cho vật dao động điều hoà Sau vật cm giữ cố định lò xo điểm C cách đầu cố định đoạn 1/ 4 chiều dài lò xo vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A1 Sau thời gian vật qua...
 • 20
 • 1,929
 • 15

Đề thi thử 2016 THPT quốc gia môn vật lý trường thpt anh sơn nghệ an lần 1

Đề thi thử 2016 THPT quốc gia môn vật lý trường thpt anh sơn nghệ an lần 1
... đ ng v i biên đ c c đ i, bi t MN = 4,375 cm, NP = 11 ,12 5 cm Giá tr c a a f A 15 cm 12 ,5Hz B 18 cm 10 Hz C 10 cm 30Hz D 9cm 25Hz Câu 47: (ID: 11 5 315 ) Hai ch t m M, N dao đ ng u hòa t n s góc d c theo ... Toán -Lý- Hóa- Sinh- V n- Anh t t nh t 10 Câu 11 ap an đung la B Ta co : f    10 Hz 2 Câu 12 ap an đung la D Vì t n s l c đ n không ph thu c vào m  Khôi l ng t ng, tân sô không thay đôi Câu 13 ... a x x ( 15 ,5) 15 ,5        Câu 47 ap an đung la C Ta co ph ng trình :  A2  A12  A22  A1 A2 cos    A12  A22  A1 A2   2 2 97  A1  A2  A1 A2 d max  A1  A2  A1 A2 cos...
 • 22
 • 165
 • 0

Đề thi thử ĐH và đáp án-THPT Bỉm sơn

Đề thi thử ĐH và đáp án-THPT Bỉm sơn
... Fe(OH)3; Al; Na2O; C AgNO3(dd); BaSO4; MgCO3; Al2O3; D Fe2O3; KMnO4; Fe; Cu; Mg(OH)2; 5/6 Mã đề 001 ¤ Đáp án đề thi: 001 1[ 1]b 2[ 1]b 8[ 1]a 9[ 1]a 10[ 1]b 16[ 1]a 17[ 1]b 18[ 1]a 24[ 1]b ... Câu 48/ Cho 250ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 từ từ vào dung dịch H2SO4 dư thu 2,24 lit khí CO2 (đ.k.t.c) Mặt khác cho dung dịch BaCl2 dư vào 500ml dung dịch X thấy tạo thành 15,76 gam kết tủa ... Mg2+ > Fe2+ > Fe3+ > I2 câu 32/ Chỉ dùng thêm thuốc thử để phân biệt kim loại sau: Al, Ba, Ca, Mg A Dung dịch Na2CO3 B Dung dịch NaOH 3/6 Mã đề 001 C Dung dịch HCl D Nước Câu 33/ Cho hai muối...
 • 6
 • 352
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN CÔNG NGHỆ 11 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ MÔN CÔNG NGHỆ 11 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN
... …………………….Hết……………………… ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN:CÔNG NGHỆ 11 _ CƠ BẢN (TUẤN) PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Câu Đáp án A D C B B A B PHẦN TỰ LUẬN: - Mỗi hình đúng: 1, 5đ.( thi u hay sai nét trừ 0,25 đ) - Đối với ... - Mỗi hình đúng: 1, 5đ.( thi u hay sai nét trừ 0,25 đ) - Đối với hình vẽ sạch, đẹp: 0,5đ D B 10 D ...
 • 2
 • 10,127
 • 126

Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ xi măng tại công ty cổ phần xi măng dầu khí 129 Anh sơn –Nghệ An

Các giải pháp thúc dẩy tiêu thụ xi măng tại công ty cổ phần xi măng dầu khí 129 Anh sơn –Nghệ An
... luận tiêu thụ sản xuất kinh doanh Chương 2: Thực trạng tiêu thụ xi măng Công ty cổ phần xi măng dầu khí 12/9 Anh Sơn Chương 3: Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ xi măng Công ty cổ phần xi măng dầu khí ... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ XI MĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ 12/9 ANH SƠN 3.1 Định hướng nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ xi măng công ty cổ phần xi măng dầu khí 12/9 Anh Sơn thời ... doanh nghiệp thị trường tương lai 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TIÊU THỤ XI MĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG DẦU KHÍ 12/9 ANH SƠN-NGHỆ AN 2.1 Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xi măng...
 • 57
 • 133
 • 0

bộ đề thi thử anh văn có đáp án chi tiết

bộ đề thi thử anh văn có đáp án chi tiết
... (v): toán, chi trả Những đáp án lại: Giải thích: introduce (v): giới thi u, đưa vào Những đáp án lại: A Do (v): làm (những sẵn) B Commence (v): khởi đầu D Make (v): làm, tạo (những chưa có) 64 ... người xem, khán giả (xem thi đấu) Những đáp án lại: A Witness (n): nhân chứng B Audience (n): thính giả, khán giả D Viewer (n): người xem (qua tivi) et Những đáp án lại: u.N Những đáp án lại: 70 ... xem xét nguyên nhân vấn đề Những đáp án lại: De A Look round (phrV): nhìn quanh, cân nhắc B Look for (phrV): tìm kiếm D Look about (phrV): đợi chờ V Đọc đoạn văn chọn đáp án phù hợp cho chỗ trống...
 • 61
 • 681
 • 0

Xem thêm