Đề 19

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 19

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 19
... = 3) cho tích (a + b - c)(a - b + c)(b + c - a) Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Đặt x = a + b - c ; y = a + c - b ; z = b + c - a ta có: xyz Ê (x + ... x x 19x + 34 = Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Câu IVa 1) Điểm (x , y) không thuộc đỷờng thẳng họ, không tồn a cho (x - 1)cos + (y - 1) sin ... B AO1 AO1 = AB2 - O1 B2 = Do : R = AE O1 B = AO1 a ; AE = a2 a a ; a2 a = 3 a a = a 2) Theo công thức Hêrông diện tích tam giác ta có: a + b + c a + b - c a - b + c b + c - a S = ( ) ; (1)...
 • 4
 • 316
 • 1

Đề thi Quản trị học - Đề 19

Đề thi Quản trị học - Đề 19
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... 16 Phát biểu sau không nói Tầm hạn quản trò: A Tầm hạn quản trò rộng hay hẹp tùy thuộc vào lực nhà quản trò, trình độ nhân viên, độ ổn đònh công việc B Tầm hạn quản trò khái niệm dùng để số lượng ... viên quyền mà nhà QT điều khiển cách tốt C Tầm hạn quản trò có liên quan mật thi t đến số lượng tầng nấc trung gian doanh nghiệp D Tầm hạn quản trò số lượng nhân viên quyền (kể người trực thuộc...
 • 2
 • 190
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 19

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 19
... Aminoaxit chất rắn kết tinh, tan tốt nước có vị B Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH tồn dạng lưỡng cực H3N+-CH2-COO- C Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 este glyxin D Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa ... chứa liên kết (-O-O-) có công thức phân tử C 3H6On Biết X chứa loại nhóm chức Số đồng phân cấu tạo có X A B C D Câu 42: Có nhận đinh sau: (1) Có thể điều chế anđehit fomic phản oxi hóa metanol (2) ... Câu 19: Nhận định sau đúng? A Các nguyên tố có electron lớp nhóm IIA IIB B Các nguyên tố nhóm VIIIA có electron lớp C Các nguyên tố có electron hóa trị nhóm VIB D Các nguyên tố có electron hóa...
 • 4
 • 89
 • 7

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 19

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 19
... t hp ca giao t t bin (n- 1-1 ) v (n-1) th tinh s sinh hp t cú b nhim s th l (2n -3 ) hoc (2n -1 -1 -1 ) B (2n -1 ) v (2n 1- 1) C (2n-3) v (2n-2 -1 ) D (2n -1 ) hoc (2n 1- 1) Câu 14 : ngi, xột ... thỏi no s b nhim c nhiu nht? To -> ng vt phự du -> giỏp xỏc -> cỏ -> B To -> giỏp xỏc -> cỏ -> ngi ngi To -> cỏ -> ngi D To -> ng vt phự du -> cỏ -> ngi ngi, gen ln gõy bnh bch tng nm trờn nhim ... 28 : Cho bit mu sc qu di truyn tng tỏc kiu: A-bb, aaB-, aabb: mu trng; A-B-: mu Chiu cao cõy di truyn tng tỏc kiu: D-ee, ddE-, ddee: cõy thp; D-E-: cõy cao P: A Câu 29 : A C Câu 30 : A C Câu...
 • 9
 • 353
 • 8

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 19

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 19
... belt A broaden B enlarge C widen D loosen 19 Throw away that old vase Its ………… A value B valuable C invaluable D valueless 20 - Is the lift is working? - No , its …………Lets use the stairs A out ... to wake 24 People think that an apple ………… is good for you A in a day B for a day C for every day D a day 25 I'll never forget ………… you have told me A anything B what C anything that D all are ... taking part in the hunt for gold in northern California He intended for this canvas to be used by miners to make heavy-duty tents This first attemp was a failure but he later found success when he...
 • 13
 • 109
 • 4

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 19

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 19
... rõ vật cách mắt từ 16cm Tiêu cự kính cần phải đeo sát mắt để nhìn vật cách mắt khoảng 24cm A -2 4cm B -4 8cm C -1 6cm D 25cm Câu 32: Một người mắt thường có điểm cực cận cách mắt 25cm quan sát vật ... sai ảnh vật qua gương cầu: A Vật thật qua gương cầu lồi cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật B Vật thật tiêu diện gương cầu lõm cho ảnh thật C Không có trường hợp tạo ảnh thật qua gương cầu lồi D Vật thật ... D A, B C Câu 50: Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng E M =-1 ,5 eV sang trạng thái -3 4 -1 9 dừng có lượng E1 =-3 ,4 eV Cho biết h=6,625.10 J.s, c=3.10 m/s, 1eV = 1,6.10 J Bước sóng xạ...
 • 8
 • 207
 • 1

Đề thi thử đại học môn văn - đề 19

Đề thi thử đại học môn văn - đề 19
... pháp b-Yêu cầu kiến thức: Học sinh trình bày, diễn đạt nhiều cách khác song cần làm rõ ý sau: -Giới thi u tác giả, tác phẩm, nhấn mạnh vẻ đẹp hình tượng Lor-ca thơ -Vẻ đẹp hình tượng Lor-ca : ... -Cho ý đầu điểm; ý sau ý 0,5điểm -Nếu nêu ý nửa yêu cầu mắc nhiều lỗi diễn đạt cho điểm Câu ( điểm ): a.Yêu cầu kỹ năng: - Biết cách làm văn nghị luận xã hội vấn đề tư tưởng - Bài làm ... yêu cầu đề * Lưu ý: Cần trân trọng lí giải riêng em, lí giải hợp lí, chặt chẽ có sức thuyết phục II PHẦN RIÊNG (5 điểm): -Câu 3a: a Yêu cầu kĩ năng: - Biết cách làm văn nghị luận tác phẩm văn xuôi:...
 • 5
 • 243
 • 2

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 19)

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 19)
... người thầy cô giáo cũ (5 điểm) ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) câu 0,25 đ Câu Ph .án A B D C C B Phần : ( điểm ) Bài/câu Câu : A A A 10 11 12 D C A Đáp án Điểm Học sinh nêu nét sau: điểm ... sánh D Chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ Câu Nội dung ý nghĩa thơ “Ánh trăng ” Nguyễn Duy ? A Nhắc nhở người lẽ sống tình nghĩa thuỷ chung, đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn ” B Tấm lòng yêu thi n ... B Phương châm chất C Phương châm quan hệ D Phương châm lịch Câu 12 Câu văn khái quát vẻ đẹp toàn diện Vũ Nương? A Vũ Thi Thiết người gái quê Nam Xương, tính nết na lại thêm tư dung tốt đẹp B Nàng...
 • 4
 • 179
 • 0

De thi + dap an vao lop 10 de 19

De thi + dap an vao lop 10 de 19
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/51 /195 876//Dethi %20dapanvaolop1 0de1 9.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 189
 • 0

Đáp án bồi dưỡng Toán 9 (đề 19)

Đáp án bồi dưỡng Toán 9 (đề 19)
... nên a > 1, b > abc > Vô lý Nếu c = Vì a ≥ b ≥ c abc = nên a = 1, b = Vô lý Vậy c < Trở lại với toán ban đầu,ta có: (1 – c)(a + b – ab – 1) > a + b – ab – > a + b > ab + 1.ĐPCM Bài 5: Cho tam giác ... Chứng minh tổng độ dài hai đường tròn không phụ thuộc vào vị trí M Lời giải: a) Ta có: MBO1 =90 0 – ABC = 90 0 – ACB = MCO2 Hai tam giác cân MO1B MO2C đồng dạng với Kẻ O2K vuông góc với BC Ta có: MDC ... tam giác ABC Hay nói cách khác MD qua A điểm cố định ĐPCM b) Kẻ AH vuông góc với BC Gọi R1, R2 bán kính đường tròn (O 1), (O2) Dễ dàng chứng minh được: AHC CKO2 (góc, góc) (5) Tương tự vậy, ta...
 • 7
 • 204
 • 0

Đề luyên thi đại học 2008 KPB(đề 19))

Đề luyên thi đại học 2008 KPB(đề 19))
... thời i qua ống dây GV: Lê Thanh Sơn, 0905930406 Trường THPT Thuận An Đề 19 Trang 2/4 Luyện thi cao đẳng đại học năm 2008 - Đề 19 π A nhanh pha u B nhanh hay chậm pha u tùy theo giá trị độ tự cảm ... biểu thức F = -kx GV: Lê Thanh Sơn, 0905930406 Trường THPT Thuận An Đề 19 Trang 3/4 Luyện thi cao đẳng đại học năm 2008 - Đề 19 19 16 Câu 40: Cho hai phương trình phản ứng hạt nhân: Be + α → ... Luyện thi cao đẳng đại học năm 2008 - Đề 19 Câu 13: Trong phóng xạ α hạt nhân A tiến ô bảng phân loại tuần hoàn B tiến...
 • 4
 • 181
 • 0

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19
... B : 2,24 lít C : 11,2 lít D : 8,96 lít Câu 38 ; Lượng Ba cần cho vào 1000 gam nước để dd Ba(OH)2 2,67 % : A : 39,4 g B : 19, 7 g C : 26,7 g D : 21,92 g Câu 39 : Chia 10 gam hỗn hợp axit HCOOH ... Câu 42: C7H9N có số đồng phân thơm là: A: B: C: D: Câu 43: Dẫn mol rượu etylic qua ống đựng CuO đun nóng thấy khối lượng giảm 8g Khối lượng anđehyt tạo thành là: A:22g B: 11g C: 23g D: 4,6g Câu ... Fe2O3 D: không xácù đònh Câu 47: Cho chất rắn Cu, Fe, Ag dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3 Số fản ứng xảy cặp chất là: A: B: C:2 D:1 Câu 48: Số đồng phân có C4H8 là: A: B: C: D: Câu 49: Trong só đồng phân...
 • 4
 • 332
 • 4

ĐỀ THI ĐH + Đáp án (ĐỀ 19)

ĐỀ THI ĐH + Đáp án (ĐỀ 19)
... thích tượng vôi "chết"? A Ca(OH)2 +Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH B CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O C CaO + CO2 →CaCO3 D CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Câu 39 Fe bị oxihoa Fe+3 tác dụng với A Cl2 B Dung dịch ... để giải thích hình thành thạch nhũ hang động? A CaO + CO2 →CaCO3 B CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O C Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O D CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Câu 42 Chỉ dùng chất số chất sau ... khác C 50% 50% D 60% 40% Tác giả: Võ Mai Đáp án câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Đáp án C C C A C D B B C D A B A B C C C...
 • 6
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án môn lý khối a năm 2012 mã đề 196đáp án lý khối a năm 2012 mã đề 196đề thi đại học môn sinh năm 2013 mã đề 196đáp án môn hóa khối a năm 2013 mã đề 193đáp án đề thi lý khối a năm 2012 mã đề 196đáp án đề thi môn lý khối a 2012 mã đề 196đáp án đề thi vật lý mã đề 196 năm 2012đáp án đề thi môn lý mã đề 196 năm 2012đáp án đề thi lý đại học 2012 mã đề 196đáp án đề thi môn lý 2012 mã đề 196đáp án đề thi lý khối a 2012 mã đề 196đáp án đề thi môn lý năm 2012 mã đề 196đáp án đề thi vật lý 2012 mã đề 196đáp án môn sinh khối b 2013 mã đề 196dap an mon sinh 2013 ma de 196Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm