Đề 16

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc
... 25: Để k t hợp sản xuất tối ưu lao động L bằng: A 100 B 23 ,33 Câu 26: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui dần theo qui D Không thể biết B Năng suất không đổi theo qui C ... X tăng, cầu cho hàng hóa X sẽ: A Giảm B Không đổi C Không biết D Tăng Câu 38: Điều kiện tự nhiên năm thuận lợi cho vi c sản xuất hàng hóa X, yếu tố khác không đổi, giá lượng cân cho hàng hóa X ... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu...
 • 7
 • 1,510
 • 115

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý - Đề 16

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý - Đề 16
... C2 = 10 (F) B Ghép song song C2 = 10 (F) π π Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 2/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... tăng D ban đầu cơng suất mạch tăng, sau giảm Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 3/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... lµ 15 cm Th× biªn ®é dao ®éng lµ cđa M lµ: Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 4/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH...
 • 7
 • 950
 • 12

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 16

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 16
... dcosBCD) = c + d + 2a + 2a(b - a) = = c + d + 2ab Câu III 1) Đặt x = - m Khi hàm cho có dạng: x + (m + 1) + 2(x + m - 1) = y x x x + (m + 1) - 2(x + m - 1) = y x < x -b = -1 2a -b Parabol y có hoành ... m < c) Từ (1) (2) ta có đáp số : -1 Ê m Ê 2) Xét tổng biệt thức hai phỷơng trình: + = (a - 4b1 ) + (a - 4b ) = 2 2 = a + a - 4(b1 + b ) a + a - 2a 1a = (a - a ) 2 (vì a a 2(b + b )) ị ... số y = x + (m + 1) + 2|x + m - 1| không lớn m thỏa mãn trỷỳõng hợp sau: a) y1 (1) x m + 4m m y (x ) x 2m + - m Ê -1 m www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 ...
 • 5
 • 353
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 16

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 16
... SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C (COOH)x (OH)y 3n -( x+y) =2(2n –x) + 2-( x+y) y ≤ 2n - x SốOxi bảo toàn: 3n = 2x + y p dụng 4: (ĐHYDTP.HCM – 1996) Ta có A: C2n-xH3n–(x+y) (COOH)x (OH)y 3n -( x+y) ... (C2H3O3)n nhóm (-OH) Axit A: ? C2H2 (COOH)2 (OH)2 ⇒ CTCT A: HOOC-CH-CH-COOH OH OH Trong gốc H–C: SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) ... 2: (Câu IV 1- ĐH, CD khối A – 2003) Andehyt no A mạch hở, không phân nhánh có CTNG (C2H3O)n Xác đònh CTCT A p dụng 2: (Câu IV 1- ĐH, CD khối A – 2003) Andehyt no A: (C2H3O)n mạch hở, không phân nhánh...
 • 21
 • 228
 • 4

Đề thi Quản trị học - Đề 16

Đề thi Quản trị học - Đề 16
... bò phát bê bối 16 Phát biểu sau không nói Tầm hạn quản trò: A Tầm hạn quản trò rộng hay hẹp tùy thuộc vào lực nhà quản trò, trình độ nhân viên, độ ổn đònh công việc B Tầm hạn quản trò khái niệm ... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... viên quyền mà nhà QT điều khiển cách tốt C Tầm hạn quản trò có liên quan mật thi t đến số lượng tầng nấc trung gian doanh nghiệp D Tầm hạn quản trò số lượng nhân viên quyền (kể người trực thuộc...
 • 2
 • 242
 • 1

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 16

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 16
... số khu vực : - ĐBSH vùng phụ cận khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nước : Từ Hà Nội hoạt động CN toả theo hướng với chuyên môn hoá khác + HN - Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả: ... thích - Sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp kết tác động hàng loạt nhân tố : Vị trí địa lí, tài nguyên thi n nhiên, dân cư nguồn lao động, sở vật chất kĩ thuật, lịch sử khai thác lãnh thổ - vùng ... Phúc, Hà Tây - Vùng kinh tế trọng điểm phía nam : Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa- vũng tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước,Tây Ninh, Long An - Vùng kinh tế trọng điểm miền trung : Thừa Thi n Huế, Đà...
 • 4
 • 233
 • 3

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 16

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 16
... (A) m-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen p-bromtoluen B (A) o-bromnitrobenzen o-bromnitrobenzen; (B) m-bromtoluen C (A) m-bromnitrobenzen : (B) m-bromtoluen D (A) p-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen ... α-amino axit mạch thẳng A có công thức H 2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55 gam muối A : A axit 2-aminopropanđioic B axit 2-aminobutanđioic C axit 2-aminopentanđioic D axit 2-aminohexanđioic ... C2H5OH, C6H6, C6H5NH2, học sinh thêm dung dịch HCl vào mẫu thử chất Kết luận không ? A Mẫu thử có vẩn đục màu trắng natri phenolat B Mẫu thử tạo dung dịch đồng ancol etylic C Mẫu thử hình thành tượng...
 • 8
 • 178
 • 4

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 16

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 16
... A B - + Cho biết dấu (+): loài lợi, dấu (-) : loài bị hại Sơ đồ biểu diễn cho mối quan hệ A cộng sinh, hợp tác hội sinh B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D kí sinh sinh ... trai thứ hai mắc bệnh A 75% B 25% C 12,5% D 50% - - HẾT ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN SINH THI THỬ LẦN – NĂM 2012 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 ... A chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường B sinh thi t tua thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin C chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X D sinh thi t...
 • 10
 • 255
 • 10

Đề thi thử đại học môn toán - đề 16

Đề thi thử đại học môn toán - đề 16
... − ⇒ x + > ⇒ 3   1− x x + x2 + Vậy: f '( x) = ⇔ x = Bảng biến thi n: x − f '( x) || + − || CÑ f ( x) 3 − 22 Dựa vào bảng biến thi n, ta có: −4   3 − 22 Phương trình cho có nghiệm thuộc  − ... phương trình:  x − y + 2iz = 20 ix + 3iy − (1 + i)z = 30  …………………… Hết…………………… Lời giải tóm tắt (Đề 32) Câu I: Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng ⇔ Phương...
 • 5
 • 238
 • 7

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 16

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 16
... is a ( 47)… time to get things done You might enjoy ( 48)….to music ( 49)….you revise, but this can be ( 50)… Can you really concentrate (51) ……two things at once? So think ( 52) ….you turn your ... is a ( 47)… time to get things done You might enjoy ( 48)….to music ( 49)….you revise, but this can be ( 50)… Can you really concentrate (51) ……two things at once? So think ( 52) ….you turn your ... we made certain mistakes early on 65 The agreement ended six- month negotiation It was signed yesterday a The agreement which ended six- month negotiation was signed yesterday b The agreement which...
 • 10
 • 180
 • 12

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 16

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 16
... D 100 018: Một vật nhỏ treo vào lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 5000 N/m Kéo vật khỏi VTCB theo phương thẳng đứng đoạn cm truyền cho vật vận tốc 200 cm/s theo phương thẳng đứng vật dao động điều ... độ phần tử vật chất môi trường tăng B Giảm tính đàn hồi môi trường giảm C Tăng nhiệt độ môi trường giảm D Giảm khối lượng riêng môi trường giảm 046: Trong môi trường vật chất có sóng học truyền ... Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng 500g, lò xo có độ cứng 100N/m Ban đầu người ta kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 5,00cm thả nhẹ cho dao động, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,006,...
 • 6
 • 228
 • 2

Noel 2008-Đề Toán HK1& đáp án lớp 7 (Đề 16)

Noel 2008-Đề Toán HK1& đáp án lớp 7 (Đề 16)
... kéo dài N Chứng minh CB phân giác ∧ góc ACN C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án A D B C D B C A Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Đáp án Điểm − 3 = − 3 −3 = −1 = 1  b,  +  : − ... = a+b+c = 27 0,25 0,25 Áp dụng tính chất dãy tỉ số a b c a + b + c 27 = = = = =3 4+3+ a ⇒ = ⇒ a = 12 b ⇒ =3⇒ b =9 a ⇒ = 3⇒ c = Bài 0,25 0,25 Vậy độ dài ba cạnh tam giác 12; 9; So sánh 2515 810 ... +  : − 25 3  Bài : 1điểm Ba cạnh tam giác tỉ lệ với 4;3;2 Chu vi tam giác 27cm Tính độ dài ba cạn tam giác So sánh 2515 810 330 Bài :1điểm Bài 4: 3điểm Cho đoạn thẳng BC Gọi I trung điểm BC...
 • 4
 • 187
 • 0

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 8(Đề 16)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 8(Đề 16)
... B có kháng thể An pha làm kết dính hồng cầu máu người cho B-Nhóm máu A kháng thể Bê ta làm kết dính hồng cầu nhóm máu B C-Nhóm máu có kháng nguyên B D- Nhóm máu A có kháng nguyên A 9- Lớp lông ... tạo ? A- B- C- D- 3- Học sinh thường có tỷ lệ gãy xương cẳng tay cao người lớn, vì: A-Xương tay học sinh non B- Cốt giao nhiều người lớn C- Cốt giao nhiều can xi D- Thi u cẩn thận 4- Xoa bóp ... không khí từ vào phổi D- Đưa nước vào phổi 11-Ăn chậm nhai kỹ có lợi cho cho thể, vì: A- No lâu B-Hiệu tiêu hoá cao C- Hấp thụ thức ăn tốt D- Có lợi cho !2- Diễn biến chất xơ xảy vào hệ tiêu hoá...
 • 3
 • 186
 • 0

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 16)

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 16)
... tu từ nào? A So sánh B Nhân hoá C Nói D Nói giảm nói tránh Câu : Trong đoạn văn có từ tượng ? A B C D Câu : Thán từ “Này” đoạn: “Này! Ông giáo ạ! Cái giống khôn!” sử dụng thán từ : A B C D Bộc ... với ?” Thì già tuổi đầu mà đánh lừa chó, không ngờ nỡ tâm lừa nó! Câu : Đoạn văn trích từ văn nào? A Tôi học B Trong lòng mẹ C Tức nước vỡ bờ D Lão Hạc Câu : Tác giả văn chứa đoạn trích ? A Thanh ... nguyên văn thơ: “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” nêu hiểu biết em tác giả Phan Bội Châu ? Kể lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( 4điểm ) Câu Ph .án D...
 • 5
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Staffing organizations 7th edition heneman test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSeeleys anatomy and physiology 10th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankCải cách hành chính trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)Giáo trình kinh tế và quản lý xây dựngXây dựng mô tả, mô phỏng lýkiểm tra 15 phut hình 10Kết cấu bê tông cốt thép tập 2kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v saveThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpSKKN KHAI THÁC KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA SINH học 12, BIÊN SOẠN câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤC vụ ôn THI TRUNG học PHỔ THÔNG (THPT) QUỐC GIASKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG dẫn học SINH NGHIÊN cứu KHOA học THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM KHOA họcSKKN nâng cao năng lực giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh ở bài thực hành “quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPT