Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc từ lá vối và cây cỏ ngọt

nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc từ cây vằng

nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc từ cây vằng
... TRÀ TÚI LỌC Với yêu cầu thời đại công nghiệp đòi hỏi tiện lợi, an toàn, sản phẩm trà túi lọc xuất Trà túi lọc phát minh Mỹ tổ chức xuất trà Thomas Sullivan đứng đầu vào năm 1908 Sau trà túi lọc ... sản phẩm chè sản phẩm chế biến từ chè phong phú đa dạng như: trà túi lọc, trà hòa tan, trà đóng lon… Hiện nay, có sản phẩm gọi chè (trà) chế biến từ chè mà từ loại khác Các sản phẩm chủ yếu trà ... sau sinh nở… Từ công dụng quý báu vằng em cho phép, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn ban chủ nhiệm khoa chế biến để thực đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc từ vằng với mục...
 • 78
 • 217
 • 1

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc Chùm ngây Hoa cúc

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trà túi lọc Chùm ngây và Hoa cúc
... trình sản xuất trà túi lọc chùm ngây hoa cúc + Đề xuất quy trình sản xuất sản xuất thử sản phẩm x  Ý nghĩa khoa học Tìm thông số thích hợp cho quy trình sản xuất trà túi lọc chùm ngây hoa cúc ... nước - Nghiên cứu xác định tỉ lệ phối trộn chùm ngây hoa cúc - Đưa quy trình sản xuất sản phẩm trà túi lọc chùm ngây hoa cúc - Sơ tính chi phí nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm - Đề xuất ... Đề xuất quy trình sản xuất sản xuất thử sản phẩm trà túi lọc chùm ngây hoa cúc 2.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp thực nghiệm, thí nghiệm lặp lại lần,...
 • 113
 • 2,384
 • 29

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ trái thanh long

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ trái thanh long
... nghiên tài “ Nghiên c u s n xu t th nghi m nư c gi i khát t trái long. ” M c ích c a • tài a d ng hóa s n ph m t trái long Nghiên c u xây d ng quy trình s n xu t th nghi m nư c gi i khát t trái ... c gi i khát long .79 x DANH M C HÌNH Hình1.1: Thanh long ru t , v h ng Hình1.2: Thanh long ru t tr ng, v vàng Hình 1.3: Thanh long ru t tr ng, v Hình 1.4: Cây long ... K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 57 I K T QU XÁC II K T QU XÁC NH THÀNH PH N KH I LƯ NG C A THANH LONG 58 NH HÀM M C A THANH LONG 58 vii III K T QU XÁC NH HÀM LƯ NG TRO C A THANH LONG ...
 • 108
 • 712
 • 10

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ malt đậu xanh nha đam

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ malt đậu xanh và nha đam
... Malt đậu xanh Đậu xanh thu mua từ chợ Nha Trang, đậu xanh sử dụng đề tài loại đậu xanh vỏ Sau đậu xanh cho nảy mầm để thu malt đậu xanh Malt đậu xanh tươi sấy khô để tạo tính chất đặc trưng malt ... nước giải khát từ malt nha đam đậu xanh Điểm chưa có Cơ sở đánh giá trọng lượng HÀM Lượng nha đam hài hòa dễ uống LƯỢNG Lượng nha đam ít, dễ uống NHA Lượng nha đam ít, dễ uống ĐAM Lượng nha đam ... mạnh nghiên cứu nhằm đưa sản phẩm có chất lượng cao Dưới hướng dẫn cô GS.TS Trần Thị Luyến tìm tòi thân, em thực để tài Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ malt đậu xanh nha đam ...
 • 89
 • 413
 • 2

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ quả nhàu – dứa đóng chai

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ quả nhàu – dứa đóng chai
... TS LÊ VĂN KHẨN thực đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ nhàu dứa đóng chai Do bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu nhằm vận dụng kiến thức học vào thực ... chần nhàu  Xác định chế độ chần dứa Nghiên cứu xác định chế độ ủ dịch nhàu Nghiên cứu xác định chế độ phối chế:  Nghiên cứu tỉ lệ pha loãng nuớc chần dứa Nghiên cứu tỉ lệ phối chế dứa Nghiên ... thí nghiệm 26 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1.ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU: 2.1.1.Nguyên liệu chính: Trái nhàu: Trái nhàu...
 • 92
 • 306
 • 3

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ thảo mộc (Đại táo, Thục địa, La hán quả)

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát từ thảo mộc (Đại táo, Thục địa, La hán quả)
... LỜI CẢM ƠN Qua ba tháng thực đề tài tốt nghiệp phòng thí nghiệm, em hoàn thành đề tài: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nƣớc giải khát từ thảo mộc (Đại táo, Thục địa, La hán quả) Để đạt đƣợc kết ... nhu cầu thực tế em chọn đề tài: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nƣớc giải khát từ thảo mộc (Đại táo, Thục địa, La hán Quả) Với kết hợp hài hòa ba loại thảo mộc tạo nên hƣơng vị nhẹ, giúp mát ... 72 Hình 3.13 Sản phẩm thử nghiệm nƣớc giải khát từ thảo mộc (Đại táo, Thục địa, La hán quả) 80 Hình 3.14 Thiết kế nhãn nƣớc giải khát Bắc thảo mộc 20 LỜI MỞ ĐẦU Tính...
 • 117
 • 394
 • 3

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm trà diếp cá túi lọc

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm trà diếp cá túi lọc
... cảm quan sản phẩm trà Diếp túi lọc 56 3.7 Chỉ tiêu lý – hóa trà Diếp túi lọc 56 3.8 Chỉ tiêu vi sinh vật trà Diếp túi lọc 57 3.9 Định mức tiêu hao nguyên liệu quy trình sản xuất 58 3.10 ... trình sản xuất trà Diếp túi lọc, nghiên cứu tìm thông số kỹ thuật thích hợp cho công đoạn: làm héo Diếp cá, Diếp cá, Cam thảo đất, phối trộn - Sản xuất thử nghiệm theo quy trình đề xuất đánh ... vật liệu để sản xuất 1000 túi trà Diếp 59 v DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Một số sản phẩm trà túi lọc thị trƣờng 1.2 Hình ảnh Diếp 1.3 Một số sản phẩm chế biến từ Diếp 12 1.4 Hình...
 • 84
 • 744
 • 3

nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm giá trị gia tăng chạo cá tra - mực

nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm giá trị gia tăng chạo cá tra - mực
... QUAN 1.1 Tổng quan sản phẩm giá trị gia tăng 1.1.1 Khái niệm sản phẩm giá trị gia tăng Sản phẩm giá trị gia tăng sản phẩm đƣợc làm từ nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu có giá trị kinh tế thấp ... EU tăng mạnh từ 1-1 2%(FAO) Do tình hình tiêu thụ sản phẩm thủy sản lớn sản phẩm giá trị gia tăng ngày đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng sử dụng Sản phẩm thủy sản đặc biệt sản phẩm giá trị gia tăng ... thủy sản trình sản xuất tạo nhiều phế phẩm từ nguyên liệu, mà phế phẩm biết chế biến tạo sản phẩm giá trị không thua sản phẩm Từ em hình thành ý tƣởng sản xuất sản phẩm Chạo Tra, Mực “...
 • 74
 • 795
 • 5

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát trà ngô – mật ong đóng chai

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát trà ngô – mật ong đóng chai
... đặc biệt râu ngô nguồn nguyên liệu để sản xuất nước giải khát từ râu ngô sản phẩm “ nước giải khát trà ngô mật ong 1.2.3 Thành phần hóa học tác dụng sinh học râu ngô Trong râu ngô chứa 2,5% ... 3.26 2.113 Trong sản xuất ngô giới, Hoa Kỳ nước sản xuất gần 50% tổng sản lượng, lại nước khác sản xuất Sản lượng ngô xuất giới trung bình hàng năm khoảng 80 triệu Trong đó, Hoa Kỳ nước xuất chiếm ... Quy trình sản xuất nước giải khát đóng chai - 24 1.4.5 Một số sản phẩm nước giải khát từ trà xanh, râu ngô, mật ong - 28 - iii CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -...
 • 127
 • 722
 • 3

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước uống trà xanh – hoa cúc đóng chai

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước uống trà xanh – hoa cúc đóng chai
... 1.4 Sản phẩm nước uống từ trà xanh hoa cúc [10] 1.4.1 Trà xanh đóng chai Hình 1.5 .Trà xanh không độ, trà xanh 100 độ - Giải nhiệt sống 24 1.4.2 Trà hoa cúc đóng gói Hinh 1.6 Trà hoa cúc Thanh ... thực tế sản xuất em chọn đề tài: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước uống Trà xanh Hoa cúc đóng chai Nội dung đề tài gồm bước: Xác định số thành phần hóa học nguyên liệu trà xanh Nghiên cứu quy ... lệ sirô c bản/ nước Trà xanh Hoa cúc 61 3.2.7 Kết xác định chế độ tr ùng 62 3.3 Đề xuất quy trình sản xuất nước uống Trà xanh Hoa cúc 64 3.4 Kết sản xuất thử nghiệm ...
 • 97
 • 703
 • 6

Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm trà hòa tan từ Mã đề, Kim tiền thảo Cỏ ngọt

Nghiên cứu quy trình sản xuất thử nghiệm trà hòa tan từ Mã đề, Kim tiền thảo và Cỏ ngọt
... 94 vi 3.10 Đề xuất quy trình sản xuất trà hòa tan từ đề, Kim tiền thảo Cỏ 96 3.11 Kết sản xuất thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm trà hòa tan từ đề, Kim tiền thảo Cỏ 99 ... chất hòa tan chiết xuất từ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất thử nghiệm trà hòa tan từ đề, Kim tiền thảo Cỏ - Sản xuất ... cho đề tài tốt nghiệp sau: “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TRÀ HÒA TAN TỪ MÃ ĐỀ, KIM TIỀN THẢO VÀ CỎ NGỌT” Mục đích đề tài: tạo sản phẩm trà thảo dược hòa tan có chức nhiệt, giải độc,...
 • 143
 • 787
 • 8

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát trà vối hương chanh đóng chai

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát trà vối hương chanh đóng chai
... trình sản xuất sản phẩm Trà vối hương chanh đóng chai Xác định pH, hàm lượng chất khô sản phẩm Xây dựng thang điểm cảm quan cho sản phẩm Trà vối hương chanh đóng chai 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... ổn định pH cho sản phẩm Hương chanh tự nhiên Tinh dầu chanh sử dụng dạng n ước Tác dụng: tạo hương thơm đặc trưng tự nhiên cho sản phẩm Trà vối hương chanh Nước Nước sử dụng sản xuất đảm bảo chất ... chế nước trà vối với chất phụ gia Xác định chế độ trùng Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm Trà vối hương chanh Xác định pH, hàm lượng chất khô sản phẩm Xây dựng thang điểm cảm quan cho sản...
 • 90
 • 345
 • 3

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ hộp nước uống Thanh Long - Chanh dây, kiểm tra hiệu chỉnh chế độ thanh trùng

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ hộp nước uống Thanh Long - Chanh dây, kiểm tra và hiệu chỉnh chế độ thanh trùng
... tác nghiên cứu sản xuất, ứng dụng lý thuyết vào thực tế sản xuất mặt hàng thực phẩm Được hướng dẫn Th.s Mai Thị tuyết Nga thực đề tài ‘ Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồ hộp nước uống long - chanh ... (Ball- Flaumenbaum) Từ mẫu đồ hộp trùng theo chế độ khác nhau, người ta kiểm tra chất lượng đồ hộp cảm quan vi sinh vật Sau xét hiệu kinh tế chế độ trùng Nếu có chế độ trùng hợp lý loại đồ hộp ... pháp trùng nhiệt độ cao (Tiệt trùng) - Để đạt độ tiệt trùng thương mại (công nghiệp) - Nhiệt độ trùng > 1000C ( 105÷ 1250C) - Thanh trùng thời gian dài - Nhiệt độ bảo quản nhiệt độ thường 6 - Thời...
 • 104
 • 747
 • 3

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu cá Rô

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm giá trị gia tăng từ nguồn nguyên liệu cá Rô
... Trịnh Quang Đol PHẦN I TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan sản phẩm giá trị g ia tăng 1.1.1 Khái ni ệm sản phẩm giá trị gia tăng Sản phẩm giá trị gia tăng dạng sản phẩm làm từ nguồn ngun liệu thơ, ngun liệu ... nâng cao giá trị loại ngun liệu tạo đa dạng chủng loại sản phẩm thuỷ sản, em chọn đề tài tốt nghiệp là: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm giá trị gia tăng từ nguồn ngun liệu Rơ phi ... biến thực phẩm ăn liền 10929 tấn/năm Qua nhận số lượng sản xuất mặt hàng sản phẩm giá trị gia tăng lưc sản xuất lớn Chính để phát triển sản phẩm giá trị gia tăng Việt Nam ta cần làm nghiên cứu thị...
 • 83
 • 395
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất thử nghiệm mayonnaise ít chất béo từ dầu hạt cải và gel kappa–carrageenannghiên cứu sản xuất thử nghiệm nước giải khát lên men lactic từ xoàinghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm xoài chiên chân không bằng shorteningnghiên cứu sản xuất thử nghiệm và ứng dụng thuốc trừ sâu vi sinh dạng bột diệt một số sâu hại cây trồng nông nghiệptrên đây là thang điểm đánh giá cảm quan sản phẩm và hệ số quan trọng do chúng tôi xây dựng sau khi nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá cơm chiên chân khôngnghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ quả sung ficus glomerata và khảo sát hoạt tính sinh học của sản phẩmnghiên cứu sản xuất nước thảo mộc trích ly từ lá sakesản xuất trà túi lọc từ lá dâu tằmnghiên cứu sản xuất văcxin cúm a h1n1 trên tế bào vero và tế bào phôi gà một lớpnghiên cứu sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ thịt hàu biển crassostrea lugubris dùng trong thực phẩmnghiên cứu quy trình công nghệ chế biến trà túi lọc từ lá dâu tằmnghiên cứu chiết xuất dịch chlorophyll chống oxy hóa từ lá bắpđề tài nghiên cứu tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩmnghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá dầy và thử nghiệm nuôi luân canh cá dầy thương phẩm trong các ao nuôi tôm sú ở vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu sản xuất trà atiso hòa tanĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả