Ôn thi trac nghiem mon Dia ly lop 12 (Trọn bộ)

Bộ đề thi trắc nghiệm môn vật lớp 12

Bộ đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12
... vật thật qua thấu kính? a Ảnh thật vật cho thấu kính lớn hơn, nhỏ vật b Ảnh ảo vật cho thấu kính phía với vật đối vơi thấu kính c Đặt vật tiêu diện thấu kính, thấu kính cho ảnh vật vô d Đặt vật ... sát vật kính thi n văn nói cách ngắm chừng ∞ khoảng cách vật kính thị kính bao nhiêu? a 120 (cm) b 125 (cm) c 135 (cm) d Kết khác Câu 227: Vật kính máy ảnh có f = 10 (cm) Máy vừa chụp ảnh vật ... Kết khác Câu 243: Ảnh vật cho gương phẳng đúng? a Ảnh ảo, lớn vật b Kích thước ảnh so với vật phụ thuộc khoảng cách vật đến gương c Ảnh chồng khít lên vật d a b Câu 244: Ảnh vật thật qua gương...
 • 35
 • 1,146
 • 0

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn địa lớp 12

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn địa lý lớp 12
... tê nông thôn bước chuyển dòch theo hướng sản xuất hàng hóa đa dạng hóa - Sản xuất hàng hoá nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá + Hình thành vùng nông nghiệp chuyên môn hoá + Kết hợp công nghiệp ... kinh tế nông thôn nước ta chuyển dòch rõ nét a Hoạt động nông nghiệp phận chủ yếu kinh tế nông thôn - Kinh tế nông thôn đa dạng chủ yếu dựa vào nông lâm- ngư nghiệp - Các hoạt động phi nông nghiệp ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới: Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông nghiệp...
 • 44
 • 1,798
 • 0

100 câu hỏi thi trắc nghiệm môn vật lớp 9

100 câu hỏi thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9
... C 40V-100W D 110V-100W [] Phép biến đổi đơn vị không đúng? A 1kW = 1000 W = 0,001MW B 1MW = 103kW = 106W C 103W = 1kW = 1000 W D 1W = 10-3kW = 10-7MW [] Trong loại thi t bị sau, thi t bị ... trở suất vật liệu làm dây tóc bóng đèn nhỏ điện trở suất dây dẫn [] Điện trở vật không phụ thuộc vào: A Tiết diện thẳng vật B Điện trở suất vật C Khối lượng riêng vật D Chiều dài vật [] ... 3A chạy qua vật dẫn 10 phút toả nhiệt lượng 540 kJ Hỏi điện trở vật dẫn nhận giá trị nàoấuu đúng? A Ω B 600 Ω C 100 Ω D Một giá trị khác [] Khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua vật dẫn có...
 • 8
 • 6,368
 • 144

Đề thi trắc nghiệm môn địa 10-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-1
... nguyên thi n nhiên có nguy cạn kiệt do: A Khoa học kỹ thuật ngày phát triển nên khai thác tài ng.uyên thi n nhiên với khối lượng lớn B Do phát triển bừa bãi người C Các loại tài nguyên thi n nhiên ... Tài nguyên thi n nhiên D Môi trường xã hội [] Sự phát triển KHKT làm cho danh mục TNTN có xu hướng A Mở rộng B Ngày cạn kiệt C Không thay đổi D Thu hẹp [] Vai trò tài nguyên thi n nhiên ... B Hoạt động tiêu cực người C Thi u nước D ý a, b [] Bình quân diện tích đất đầu người giới là: A 1ha B 0,5ha C 0,2ha D 0,3ha [] Biện pháp sử dụng đất hợp là: A Khai thác thêm diện...
 • 7
 • 868
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn địa 10-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-2
... là: A 61% B 65% C 75% D 83% [] Khi đánh giá trình độ phát triển kinh tế nước, tiêu chuẩn phải đề cập đến là: A Tổng thu nhập quốc dân B Thu nhập bình quân đầu người C Tỷ trọng ngành công nghiệp...
 • 7
 • 401
 • 6

Đề thi trắc nghiệm môn địa 10-3

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 10-3
... mô nhỏ [] Sự phân bố công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là: A Vị trí địa lý, tài nguyên thi n nhiên B Dân cư, lao động C Truyền thống sản xuất D Đường lối,chính sách xây dựng ... C Hợp tác hoá D Chuyên môn hoá [] Việc xuất tập đoàn công nghiệp khổng lồ, “Tơrớt” nước tư chủ nghĩa kết của: A Tập chung hoá B Liên hợp hoá C Hợp tác hoá D Chuyên môn hoá [] Tập chung ... mạng lưới sông ngòi dày đặc B Các nước có địa hình dốc, hiểm trở C Các nước có kinh tế phát triển D Các nước có trữ lượng than lớn [] Việc xây dựng xử nhà máy điện nguyên tử chưa phát triển...
 • 8
 • 562
 • 7

Đề thi trắc nghiệm môn địa 11-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-1
... quan trọng làm cho nông nghiệp châu Phi phát triển do: A Lao động hoạt động nông nghiệp thi u B Tình hình trị thi u ổn định C Điều kiện tự nhiên không thuận lợi D Chính sách đầu tư phát triển nông ... hậu Nhật mang tính chất: A Khí hậu lục địa B Khí hậu đại dương C Khí hậu cận nhiệt đới D Khí hậu nhiệt đới [] Hãy khoanh tròn vào đặc điểm chứng tỏ thi n nhiên Nhật Bản “đầy thử thách” A ... lịch nước [] Điều kiện động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển A Có vị trí địa thuận lợi B Có thị trường tiêu thu rộng lớn C Có tính động đặc biệt người lao động D Ít phí...
 • 13
 • 576
 • 13

Đề thi trắc nghiệm môn địa 11-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-2
... tài nguyên thi n nhiên [] Trong trình tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá, Ấn Độ gặp khó khăn lớn, là: A Thi u vốn kĩ thuật B Cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc Pakixtan C Thi n tai hạn ... Sự lắng đọng bụi đất hoang mạc [] Nhân tố quan trọng tạo nên khác biệt thi n nhiên Đông miền Tây Trung Quốc là: A Địa hình B Khí hậu C Thổ nhưỡng D Sông ngòi [] Giàu tiềm khoáng sản có ... chế lớn cách mạng xanh Ấn Độ là: A Chỉ thực tốt vùng có điều kiện thuận lợi B Chưa giải tốt vấn đề lương thực C Tạo phân hoá giàu-nghèo xã hội Ấn Độ D Một phận Ấn Độ bị nghèo [] Sau gần 200...
 • 12
 • 363
 • 8

Đề thi trắc nghiệm môn địa 12-1

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-1
... nguyên thi n nhiên B Nâng cao trình độ dân trí C Có đường lối phát triển kinh tế hợp D Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguồn lực [] Nguyên nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n ... nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thi n nhiên đa dạng, phong phú là: A Cấu trúc địa chất B Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi C Việc khai thác đôi với việc tái tạo ... tài nguyên thi n nhiên, sở vật chất, người, đường lối sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội B Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nước C Điều kiện thường xuyên cần thi t để phát...
 • 11
 • 1,311
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn địa 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 12-2
... Những khó khăn nông nghiệp nước ta là: A Thi u phân bón, thuốc trừ sâu, thi u vốn B Thi n tai dịch bệnh C Diện tích không mở rộng D ý a b [] Giải tốt vấn đề lương thực- thực phẩm sở để: A Ngành ... Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp vấn đề đáng ý là: A Chống nạn cát bay B Chống lại thi n tai C Nước tưới mùa khô D Cả ba vấn đề [] trung du vùng núi, đất phù hợp để: A Trồng ... tầng chưa phát triển, thi u đồng yếu tố hình thành B Thường xuyên xảy thi n tai C Nguồn nhân lực có trình độ hạn chế D Chưa có sách đầu tư thích hợp [] Hướng chuyên môn hoá trung tâm công...
 • 10
 • 1,074
 • 30

Ôn trắc nghiệm môn vật lớp 12 có đáp án

Ôn trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 có đáp án
... 59 VL1209CBB Hai nguồn không kết hợp khi: A pha, biên độ, phương truyền B tần số độ lệch pha không thay đổi theo thời gian C tần số ngược pha D tần số pha 21 PA: A Câu 60 VL1209CBB.Điều ... đứng yên không dao động đoạn AB là: A 14 gợn lồi 13 điểm đứng yên không dao động B 13 gợn lồi 13 điểm đứng yên không dao động C 14 gợn lồi 14 điểm đứng yên không dao động D 13 gợn ... lần D chu kì không đổi, độ dãn lò xo không đổi PA: D Câu 23 VL1202CBV Một vật khối lượng m treo vào lò xo độ cứng k lò xo dãn đoạn  Cho vật dao động theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng...
 • 115
 • 531
 • 0

Dạng bài thi trắc nghiệm môn vật lớp 10 THPT

Dạng bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 10 THPT
... 1,02m/s2 D 1,04 m/s2 Câu 34 Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 35 Một máy bay ngang ... 25,36 N Câu 38: Lực F khơng đổi tác dụng vào vật m vật thu gia tốc a, tác dụng lên vật m’ vật thu gia tốc a’ Nếu lực tác dụng lên vật có khối lượng (m+m’) vật thu gia tốc là: a.a ' A a+a’ B a + a ... vật rơi tự độ cao 6,3m, lấy g=9,8m/s Hỏi vận tốc vật chạm đất bao nhiêu? A 123,8m/s B 11,1m/s C 1,76m/s D 1,13m/s Câu 23: Một vật nặng rơi từ độ cao 5m xuống đất (Cho g = 10m/s2) thời gian vật...
 • 4
 • 486
 • 1

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lớp 11 pot

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 pot
... 450V thỡ cú bao nhiờu electrụn di chuyn n bn õm ca t in ? A 575.1 011 electrụn B 775.1 011 electrụn C 675.1 011 electrụn D 875.1 011 electrụn 39 Chn cõu tr li ỳng Mt in tớch im q = 2,5 C c t ti im ... dng B in nng m gia ỡnh s dng C Thi gian s dng in ca gia ỡnh D S dng c v thit b in ang s dng GV: Phm Hng Vng THPT Nam Tin Hi (d: 0985809459) B 10 ụn thi hc k I lp 11 31 Hai in tớch im t khụng khớ ... Hi (d: 0985809459) B 10 ụn thi hc k I lp 11 C.Cng dũng in qua mt an mch t l nghch vi in tr ca mch D.Cng dũng in l in lng i qua mt n v tit din thng ca dõy dn d0in v thi gian 30 Chn cõu tr li...
 • 18
 • 463
 • 6

Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn vật lớp 6

Đề cương ôn tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 6
... lên cao áp suất không khí giảm nên nhiệt độ sôi nước giảm ÔN TẬP Các chất khác có nóng chảy đông đặc nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ gọi gì? Trả lời: Mổi chất nóng chảy đông đặc nhiệt độ định ... nghiệm Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶC Tại người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ không khí? Trả lời: Vì nhiệt độ đông ... nước ta không nên đổ nước thật đầy? 3) Tai ta không đóng chai nước thật đầy? 4) Tại bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên? 5) Tại không khí nóng lại nhẹ không khí lạnh? 6) Trong việc...
 • 11
 • 2,097
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm dậy ôn thi tốt nghiệm môn địa

sáng kiến kinh nghiệm dậy ôn thi tốt nghiệm môn địa lý
... Chuyên ngành đào tạo: Địa Lí III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn kinh nghiệm giảng dạy môn chủ nhiệm lớp - Số năm có kinh nghiệm: 07 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: ... đề chung v dạy học sinh ôn tập làm thi tốt nghiệp môn đị lí để giúp đồng nghiệp làm tốt nhiệm vụ ôn tập cho học sinh phải thi môn địa lí Trang B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: ... sáng kiến kinh nghiệm cá nhân tôi, mong ý kiến đóng góp bổ sung củ đồng nghiệp, để sáng kiến có giá trị tốt công tác giảng dạy hướng dẫn học sinh ôn tập thi tốt nghiệp, thi đại học c o đẳng môn...
 • 19
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn địa lý lớp 5đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12đề thi trắc nghiệm môn địa lý 5đề thi trắc nghiệm môn địa lýđề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 11đề thi trắc nghiệm môn địa lý kinh tếđề thi trắc nghiệm môn địa lí lớp 4đề thi trắc nghiệm môn địa lí lớp 6đề thi trắc nghiệm môn địa lý du lịchđề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 10đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 7đề thi trắc nghiệm môn địa lí lớp 5đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 11 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12Bài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc Kạnchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATKE HOACH NGHIEN CUUIZOME hóa trong hóa dầuUnit 4. Big or small?Tìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)