Chương II đại số lop 12

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8
... GV Lê Thị Tuyết (0,5) (0,5) (0,25) (0,25) Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc Giáo án đại số Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: II/ Tự luận: ý B ý C ý B ý A (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) x( y x ) x x xy x( x ... D 4x + x Câu 7: Giá trị phân thức = x x + 2x +1 A B C D 2 y 3x Câu 8: Kết phép tính ữ 11x y y 22 y B 22 x 8x II/ Tự luận: ( 6,5 đ) A C 22 x 3y Câu 9: Rút gọn phân thức sau D 3y 22 x x ... Giáo án đại số Rút gọn phân thức + Phân tích tử mẫu tìm + Chia .cho * Khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu...
 • 3
 • 4,017
 • 97

skkn khai thác và phát triển bài toán phân thức ở chương II đại số lớp 8

skkn khai thác và phát triển bài toán phân thức ở chương II đại số lớp 8
... hiệu hai phân thức có tử thức mẫu thức chung tích hai mẫu thức thành phần (mẫu thức phân thức trừ phân thức bị trừ) -Phân thức trừ hiệu đứng trớc phân thức đối phân thức bị trừ hiệu liền sau ... thích toán ý đến đặc điểm quy luật dới đây: Xét đặc điểm mẫu phân thức: Mỗi mẫu thức tích hai nhân tử đơn vị Từ đặc điểm phân thức tổng để tìm quy luật: -Mỗi phân thức tổng hiệu hai phân thức ... = x( x + 6) x x+6 II Hớng khai thác: Không có thời gian không yêu cầu để giải tập lớp Giáo viên hớng dẫn em HSKG nhà giải nhờ tham khảo: Bài toán -1: Bài tập 28 trang 21 SBT toán tập 1 1 a) Chứng...
 • 11
 • 221
 • 0

KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 SÁCH NÂNG CAO pptx

KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 SÁCH NÂNG CAO pptx
... =3 n ; b Sn =3 n+1; c Sn =2 n+1; d Sn =2n 13 Danh sách lớp 11A bạn Ngọc đánh số từ đến 40 Ngọc có số thứ tự 25.Chọn ngẫu nhiên học sinh lớp 11A Tính xác suất để Ngọc chọn: a 0,025; b 0,028; ... 85; d 96 Hệ số cuẩ x 6y7 khai triển (x+y)13 là; a 1716; b 1704; c 1730; d kết khác 10 Tìm hệ số x110y90 khai triển (2x-3y)200 là: 90 a 390 2110 C200 ; 90 90 b.- 390 2110 C200 ; c 3110 290 C200 ; ... tăng dần (từ thấp đén cao) Gọi P xác suất để số chọn xếp vị trí hai.Khi P : a 1 1 ; b ; c ; d 60 19 Chọn ngẫu nhiên số nguyên dương không lớn 50 Gọi A biến cố > Tính...
 • 4
 • 348
 • 4

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
... |2,289 – 2,289| < 0,0 01 Bài 14 : Chiều cao đồi đo h = 347 ,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn số gần 347 ,13 Hướng dẫn giải 14 : Sô’ quy tròn h = 347 ,13 ± 0,02 (m) h = 347 Bài 15 : Những quan hệ quan ... Hướng dẫn giải 11 : P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X Bài 12 : Xác định tập hợp sau a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10 ) ; b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ; c) R \(—∞ ; 3) Hướng dẫn giải 12 : T: ” x ∈ A x ∈ B”; R: “x Bài 13 : Dùng máy ... [a ; +∞) Viết tập hợp R số thực dạng khoảng Hướng dẫn giải 6: Bài 7: Thế sai số tuyệt đối số gần ? Thế độ xác số gần ? Hướng dẫn giải 7: Goi a số gần đúng; a số sô đo dại lượng Bài 8: Cho tứ...
 • 5
 • 4,323
 • 3

SKKN GIÁO dục TÌNH yêu BIỂN đảo THÔNG QUA một số bài học TRONG CHƯƠNG TRÌNH đạilớp 12

SKKN GIÁO dục TÌNH yêu BIỂN đảo THÔNG QUA một số bài học TRONG CHƯƠNG TRÌNH đại lý lớp 12
... 2015 I .Thông tin chung sáng kiến Tên đề tài : Giáo dục Tình yêu biển - Đảo thông qua số học chơng trình địa lớp 12 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Có thể áp dụng rộng rãi tất cấp học , bậc học , ... lòng yêu nớc ngời dân Việt Hành động thiết thực quan trọng tuyên truyền , giáo dục tình yêu lòng học sinh ngồi ghế nhà trờng Vì tích hợp lồng ghép tình yêu giảng , tiết học hành động học sinh ... : Trong thực tế học sinh trờng trờng khác nói đến Biển , Đảo khái niệm vô mơ hồ , em thực biết đến Biển , Đảo thông qua tranh ảnh , ti vi , qua sách báo , mạng internet, xa vời thực tế nên tình...
 • 56
 • 124
 • 0

Một Giáo án Đại số lớp 12 NCao.

Một Giáo án Đại số lớp 12 NCao.
... ÿÿë$'ë%'&'8'8'8'9':'Ð ÿÿ Õ˜nÁQ\aAM.LỤCØ¢ J#×Ðÿÿn...
 • 24
 • 373
 • 0

200 BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẠI SỐ LƠP 12

200 BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẠI SỐ LƠP 12
... 3a a − − 12a −1 a + 3a − 2 2 10.Cho ba số dương thoả a + b = c Chứng minh : a + b > c 11.Cho a,b,c độ dài cạnh tam giác ,chứng minh c cạnh lớn : 3 a + b4 > c4 12. Cho a ,b ≥ m ,n hai số nguyên ... = 12ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb ) 16.a)Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0,y > 0, chứng minh lg(x + 2y) – 2lg2 = (lgx + lgy) b) Cho a,b > thoả mãn 4a2 + 9b2 = 4ab số ... sánh cặp số sau: a) log43 log56 b) log log c) log54 log45 d) log231 log527 e) log59 log311 f) log710 log 512 g) log56 log67 h) logn(n + 1) log(n + 1)(n + 2) 20.Tìm miền xác định hàm số sau: a)y...
 • 9
 • 1,103
 • 4

Kiểm tra Chương I đại số lớp 7

Kiểm tra Chương I đại số lớp 7
... gi i B i : ( 87/ 15SBT) B/ Dạng 2: Viết số thập phân d i dạng phân số GV: Cho HS làm tập 70 /35 HS: Gi i tập bảng GV: Treo bảng phụ ghi n i dung tập 88/15SBT G i hai HS gi i 0,(34) ; 0, (5) ,cả lớp ... cha biết hớng dẫn cho HS đánh giá thể trạng qua số BMI=m/h2 Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà +GV hớng dẫn HS thực hành đo đờng kính ti vi gia đình +Kiểm tra l i số BMI thành viên gia đình +B i tạp 79 ,80/38SGK ... 98,101,104/16,17SBT +Ôn tập quan hệ số thập phân số hữu tỉ Tiết 17 Ngaỳ soạn: 28/10/06 Gv Lờ Th Kim Oanh Ngy san 9/10/08 Số vô tỉ kh i niệm bậc hai A mục tiêu: +HS có kh i niệm số vô tỉ hiểu bậc haicủa số...
 • 12
 • 1,462
 • 11

kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA

kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA
... cña Minh lµ x+24 sau 24 n¨m n÷a tuæi cña bè Minh lµ 10x+24 theo bµi ta cã pt 2(x+24) = 10x+24 8x = 24 x = ( TM§K) vËy tuæi Minh hiÖn lµ tuæi (0.25) (1.0) (0.75) (0.5) ...
 • 2
 • 302
 • 3

Giáo án Chương II Đại Số 7

Giáo án Chương II Đại Số 7
... 2009 Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số Lý thuyết Số hữu tỉ: Là số viết dạng phân số a b (a,b ∈ Z; b ≠ 0) Số vơ tỉ : Là số viết dạng số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn Số thực: Gồm số vơ tỉ số hữu tỉ ... giáo viên ! Giáo viên hướng dẫn −6 −26 + : 72 126 −6 - Ấn phân số 72 tính - Ấn phím + - Ấn phân số - Quan sát làm theo u cầu giáo viên Giáo án Đại số Ví dụ 2: Thực phép tính sau −6 −26 + 72 ... Bình Dương C2 Tuần 17: Tiết 36: Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số ƠN TẬP CHƯƠNG II (tiếp theo) I Mục tiêu: - Hệ thống hố ơn tập kiến thức hàm số đồ thị hàmsố y = f(x), đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)...
 • 46
 • 232
 • 2

Đề đáp án kiểm tra chương III. Đại số lớp 8.

Đề đáp án kiểm tra chương III. Đại số lớp 8.
... Ngày………tháng…… năm 2009 Điểm: Họ tên học sinh:……………………….…….…… Lớp 8… Kiểm tra ch¬ng III - ĐẠI SỐ lớp * Thời gian 45 phút * §Ị lÏ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2đ): ... 124 chân Hỏi có Cõu, Vịt? BÀI GIẢI Gọi x (con) số Cõu (x nguyªn d¬ng, x...
 • 3
 • 811
 • 18

Chuong 1- Dai so lop 8( Tu t1 - T21)

Chuong 1- Dai so lop 8( Tu t1 - T21)
... =x(x 2-2 x+1) =x(x-1)2 b) 2x2+4x+ 2-2 y2=(2x2+4x)+( 2-2 y2)=2x(x+2)+2(1-y2)=2[x(x+2)+(1-y2)]=2(x2+2x+1-y2)=2[(x+1)2-y2)] =2(x+y+1)(x-y+1) c) 2xy-x2-y2+16 =-( -2 xy+x2+y 2-1 6) =-[ (x-y) 2-4 2] =-( x-y+4)(x-y-4)=(y-x-4)(-x+y+4)=(x-y-4)(y-x+4) ... b (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) =5x3x 4- 10x2 + 2x3 + 5x- x25+ x = -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - Vì (x3 - 2x2 + x - 1)(x - 5) = - ( x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) = - (- x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5) = x4 - 7x3 + ... x(x-1 )-2 (x-1) = (x-1)(x-2) Cách khác: x 2-3 x+2 = x 2-3 x-4+6 = (x 2-4 )-( 3x+6) = (x+2)(x-2 )-3 (x-2)= (x-2)(x+ 2-3 ) = (x-2)(x-1) 4, Củng cố: - HS làm tập 51/24 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x 3-2 x2+x...
 • 59
 • 376
 • 0

Toan 8 chuong II dai so (cuc hay)

Toan 8 chuong II dai so (cuc hay)
... ] * A = * C * D (Cho a+b+c =0 a,b,c ) 1 1 + + + + 1.2 2.3 3.4 ( n 1) n 1 1 = + + + + 2.5 5 .8 8.11 ( 3n + 2)( 3n + 5) 1 1 + + + + 1.2.3 2.3.4 3.4.5 ( n 1) n( n +1) = * E= * F= 112 432 ... y z 28 Cho + + = a b c 2 a b c2 + + x2 y z = 2 29 Tìm x,y,z biết rằng: a) giá trị biểu thức: N a b c + + =2 x y z Tính giá trị biểu thức: x2 y2 z2 x2 + y2 + z2 + + = Đặt đề ngày 31/12/ 08 b) ... n 1)!( n +1) ; 17 Cho xy = 2 x +y b) ( n +1)!+n! x xy + y , rút gọn phân thức P = x + xy + y 18* .CMR: tổng sau không số nguyên: 1 1 N + + + + (n , n ) n 1 1 ( n N , n 1) + + + + 2n + a)...
 • 4
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 118 2015 TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư số 02 2012 TT-BTCThông tư 108 2015 TT-BTC hướng dẫn quả lý đường bộ trạm thu phí km1610+800Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư 38 2015 TTLT-BYT-BTC quy định nội dung và mức chi cho các chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thứcThông tư quy định mức thu và sử dụng trạm thu phí Quán Hàu, Quảng BìnhThông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệThông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 41 2015 TT-BCT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công ThươngThông tư liên tịch 01 2016 TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đìnhThông tư 122 2015 TT-BTC quy định về thu và sử dụng trạm thu phí km42+730Thông tư sửa đổi mức thuế suất thế nhập khẩu ưu đãi với xơ STAPLEThông tư 134 2015 TT-BTC hướng dẫn quyết định số 11 2015 QĐ-TTGThông tư 70 2015 TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự độngThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatitThông tư 17 2016 TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di độngThông tư 01 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyệnThông tư 01 2016 TT-NHNN hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựngThông tư 45 2016 TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 1 - Quảng NgãiThông tư 21 2016 TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ