Luận án tiến sĩ phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn (TT)

luận văn phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ vấn

luận văn phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn
... ng d ng cho phương pháp l c k th p c xu t Chương 15 CHƯƠNG T NG QUAN V L C THÔNG TIN CHO H TƯ V N Chương trình bày nh ng v n t ng quan v l c thông tin, phương pháp l c thông tin cho h v n v ... ưa v n oán nhanh, trình B ng 1.1 th ng kê m t s nghiên c u tiêu bi u phương pháp l c thông tin cho h v n [36] B ng 1.1 Phân lo i phương pháp v n m t s nghiên c u i n hình PHƯƠNG PHÁP TƯ ... ng thông tin không thích h p cung c p thông tin thích h p nv i m i ngư i dùng L c thông tin c xem phương pháp hi u qu h n ch tình tr ng t i thông tin c quan tâm nhi u nh t hi n L c thông tin...
 • 136
 • 371
 • 2

Luận văn: Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ vấn ppt

Luận văn: Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn ppt
... ng d ng cho phương pháp l c k th p c xu t Chương 15 CHƯƠNG T NG QUAN V L C THÔNG TIN CHO H TƯ V N Chương trình bày nh ng v n t ng quan v l c thông tin, phương pháp l c thông tin cho h v n v ... ưa v n oán nhanh, trình B ng 1.1 th ng kê m t s nghiên c u tiêu bi u phương pháp l c thông tin cho h v n [36] B ng 1.1 Phân lo i phương pháp v n m t s nghiên c u i n hình PHƯƠNG PHÁP TƯ ... ng thông tin không thích h p cung c p thông tin thích h p nv i m i ngư i dùng L c thông tin c xem phương pháp hi u qu h n ch tình tr ng t i thông tin c quan tâm nhi u nh t hi n L c thông tin...
 • 136
 • 144
 • 0

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ vấn

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn
... dựa vào phương pháp lọc được áp dụng, bao gồm: vấn dựa vào phương pháp lọc nội dung, vấn dựa vào phương pháp lọc cộng tác vấn dựa vào phương pháp lọc kết hợp 1.2 PHƢƠNG PHÁP LỌC THEO ... Biểu diễn Thông Thành phần lọc tin sản phẩm Thành phần phân tích liệu Hình 1.1 Kiến trúc tổng quát hệ thống lọc thông tin 1.1.2 Lọc thông tin truy vấn thông tin Một số thành phần hệ thống lọc được ... cận được áp dụng cho hệ thống lọc thông tin Lọc nội dung thực tốt đối ̣ng liệu văn lại khó thực dạng thông tin đa phương tiện Lọc cộng tác lọc được loại thông tin gặp phải vấn đề liệu thưa,...
 • 27
 • 192
 • 1

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ vấn

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn
... dụng cho phƣơng pháp lọc kết hợp đƣợc đề xuất Chƣơng 15 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LỌC THÔNG TIN CHO HỆ TƢ VẤN Chƣơng trình bày vấn đề tổng quan lọc thông tin, phƣơng pháp lọc thông tin cho hệ vấn ... VỀ LỌC THÔNG TIN CHO HỆ TƢ VẤN 16 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 16 1.1.1 Kiến trúc tổng quát hệ thống lọc thông tin 17 1.1.2 Lọc thông tin truy vấn thông tin 18 1.1.3 Học máy lọc thông ... trình lọc 1.1.2 Lọc thông tin truy vấn thông tin Belkin Croft [75] nhìn nhận lọc thông tin truy vấn thông tin nhƣ hai mặt vấn đề Chính vậy, nhiều đặc trƣng lọc thông tin tìm thấy lĩnh vực truy vấn...
 • 136
 • 168
 • 0

luận án tiến phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu

luận án tiến sĩ phát triển một số phụ thuộc logic trong cơ sở dữ liệu
... KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày khái quát lớp phụ thuộc liệu nghiên cứu, phát triển Một số khái niệm sở liệu quan hệ, tổng quan trình phát triển lớp phụ thuộc logic từ phụ thuộc hàm, phụ thuộc ... phụ thuộc logic sở liệu Trình bày khái niệm chung mô hình quan hệ lớp phụ thuộc phụ thuộc logic phụ thuộc hàm Tổng quan trình phát triển lớp phụ thuộc Boole đặt vấn đề xác định giới hạn phụ thuộc ... phát triển dạng phụ thuộc bậc cao, phụ thuộc mờ xây dựng hệ tiên đề cho lớp phụ thuộc - tức đặt sở lý thuyết phụ thuộc liệu Một điều tự nhiên từ ngày đầu phát triển lý thuyết thiết kế sở liệu, logic...
 • 101
 • 143
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ
... 49,53b 45,42b 54,71b 50,17b 5 ,20 b 4,79c 5,82b 5 ,21 b 53,32a 50,54a 0, 52 57,90b 55,88a 5,65b 5,50a 0 ,24 5,89b 5,78a 25 ,24 d 28 ,31d 25 ,25 d 25 ,12c 2, 70c 3,03d 2, 12c 2, 49c 30,72b 35,52b 29 ,54b 30,17b ... 30,17b 3,40b 3,94b 2, 57b 3 ,25 b 33,90a 40,63a 32, 92a 34,2a 3,90a 4,67a 2, 93a 3,67a 23 ,42e 24 ,80e 23 ,51d 25 ,08c 2, 44c 2, 58e 1,95c 2, 37c 28 ,25 c 31,33c 26 ,80c 30,03b 3 ,22 b 3,57c 2, 29c 3,18b 30,50b ... 3,45c 4,09b 0,08 2, 63b 3,56a 29 ,51c 25 ,54c 2, 83c 2, 45c 2, 50c 36 ,25 b 31,73b 3,44b 3,01b 3,03a 38,70a 32, 62a 3,75a 3,51a 3,16a 28 ,24 c 23 ,40d 2, 68c 2, 25c 2, 31c 34,82ab 29 ,92b 3,37b 2, 84b 2, 66b 36,31b...
 • 24
 • 368
 • 1

tóm tắt luận án tiên phát triển duy hình học cho trẻ mẫu giáo lớn và học sinh tiểu học qua một số hoạt động hình học

tóm tắt luận án tiên sĩ phát triển tư duy hình học cho trẻ mẫu giáo lớn và học sinh tiểu học qua một số hoạt động hình học
... SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÌNH HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC 2.1 Biện pháp 1: Đánh giá lực hình học trẻ mẫu giáo lớn học sinh tiểu học số hoạt động hình học 2.1.1 Cơ ... của trẻ MGL HSTH 1.2.5 Năng lực hình học trẻ MGL và HSTH 1.3 Phát triển lực hình học cho trẻ mẫu giáo lớn và học sinh tiểu học qua số hoạt động hình học 1.3.1 Hoạt động hình học ... chọn là: Phát triển hình học cho trẻ mẫu giáo lớn học sinh tiểu học qua số hoạt động hình học. ” Mục đích nghiên cứu Phát triển hình học (TDHH) cho trẻ MGL HSTH thông qua lựa chọn,...
 • 28
 • 568
 • 6

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus
... Phạm Văn Đông Cục Thú y Luận án đ-ợc bảo vệ tr-ớc Hội đồng chấm luận án cấp Tr-ờng, họp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi 30 ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th- viện Quốc ... Hễ HP V SINH SN LN (PRRS) 1.1 Mm bnh 1.1.1 Ngun gc v phõn loi Nguyờn nhõn gõy hi chng ri lon hụ hp v sinh sn ln mt loi virus thuc h Arteriviridae H Ateriviridae ch cú mt ging Aterivirus bao ... Ateritis Virus (EAV) gõy viờm ng mch, sy thai v viờm phi nga non v Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) gõy ri lon hụ hp v sinh sn ln 1.1.2 Hỡnh thỏi cu trỳc ca PRRSV Virus...
 • 27
 • 288
 • 0

tóm tắt luận án tiến NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT phát hiên giả mạo trên wep

tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT phát hiên giả mạo trên wep
... giấu URL; Nhiễm độc DNS: Tuy nhiên, khuôn khổ luận án này, tập trung nghiên cứu giả mạo web 1.3.3 Một số nghiên cứu liên quan đến giả mạo web Phần lớn trang web giả mạo cố gắng bắt trước trang ... tâm nghiên cứu thường xuyên Vấn đề an ninh thông tin an toàn hệ thống bao gồm nhiều chủ đề, luận án tập trung nghiên cứu phát xâm nhập mạng giả mạo mạng 1.2 Xâm nhập trái phép 1.2.1 Một số kỹ thuật ... giả mạo Và mục tiêu thứ hai luận án 1.4 Mục tiêu cấu trúc luận án i) Nghiên cứu hệ thống phát xâm nhập Phát triển áp dụng thuật toán so khớp mẫu vào việc xây dựng hệ thống phát xâm nhập ii) Nghiên...
 • 26
 • 188
 • 0

luận án tiến : Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại việt nam

luận án tiến sĩ : Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại việt nam
... H C KINH T QU C DÂN 0O0 PHÙNG TH LAN HƯƠNG PHÁT TRI$N KINH DOANH NGO I T% TRÊN TH TRƯ NG QU C T C'A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI%T NAM LU)N ÁN TI N SĨ KINH T Chuyên ngành : Kinh t Tài ngân hàng ... Ngân hàng thương m/i cm ph^n KM thương Vi t Nam ð&ng bath Thái Lan Thu nh$p kinh doanh ngo/i t Ngân hàng Thương m/i cm ph^n Ngo/i thương Vi t Nam Ngân hàng Thương m/i cm ph^n Công thương Vi t Nam ... ñPng kinh doanh ngo/i t c a ngân hàng thương m/i Vi t Nam M:t khác, nghiên c u c a tác gi# t$p trung mJ rPng kinh doanh ngo/i t c a ngân hàng công thương Vi t Nam, ñ/i di n cho nhóm ngân hàng thương...
 • 172
 • 441
 • 0

luận án tiến phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngàng điện gia dụng

luận án tiến sĩ phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngàng điện gia dụng
... 1.2 Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 1.2.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng 1.2.1.1 Nhận dạng công nghiệp điện tử gia dụng Ở hầu hết quốc gia, thiết bị điện tử gia dụng ... PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ GIA DỤNG 1.1 Một số luận công nghiệp hỗ trợ 1.1.1 Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ 1.1.1.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ Cụm từ “Supporting Industry” (công ... PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ GIA DỤNG Ở VIỆT NAM 57 2.1 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng Việt Nam 57 2.1.1 Thực trạng phát triển công...
 • 183
 • 207
 • 0

luận án tiến phát triển khu kinh tế trọng điểm bắc bộ

luận án tiến sĩ phát triển khu kinh tế trọng điểm bắc bộ
... I H C KINH T QU C DÂN  VŨ THÀNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG ðI M B C B THEO HƯ NG B!N V"NG Chuyên ngành : KINH T PHÁT TRI N Mã s : 62.31.05.01 LU N ÁN TI N SĨ KINH ... ð8c khu kinh t, ðTNN : ð/u tư nư7c GTSX : Giá tr s n xu>t KCN : Khu công nghi$p KCX : Khu ch, xu>t KKT : Khu kinh t, KTTð : Kinh t, tr?ng ñi@m KTTðBB : Kinh t, tr?ng ñi@m BAc b KTTðMT : Kinh ... ph i ñ8t sj phát tri@n KCN vùng KTTðBB v7i trình phát tri@n kinh t, cQa Vùng nói chung phát tri@n KCN nư7c th, gi7i Ph i dj báo ñưxc sj phát tri@n kinh t,, phát tri@n công ngh$, phát tri@n KCN...
 • 236
 • 252
 • 1

tóm tắt luận án tiến phát triển công thương trên địa bàn thành phố đà nẵng

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển công thương trên địa bàn thành phố đà nẵng
... nhân tố ảnh hưởng phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh /thành phố 2.3.1 Nội dung chủ yếu phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh /thành phố Nội dung phát triển công nghiệp: 1) Tăng ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Khái quát chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian qua 3.1.1 Thực trạng phát triển ... phân phối nước với DN địa bàn yếu nguồn lực kinh nghiệm 4.2 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng 4.2.1 Quan điểm phát triển công nghiệp thương...
 • 24
 • 130
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm ah5n1 clade 7 phân lập ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm ah5n1 clade 7 phân lập ở việt nam
... nghĩa khoa học đề tài Đâ tro ữ i Việt Nam có hệ th ng đặc tính sinh học virus cúm A/H5N1 clade - L m sở tham khảo cho việc nghiên cứu biế đổi virus cúm gia cầm, đặc biệt l đ i với ngành thú y 2 ... Vietnam, nhóm A) 6.3 6 .7 6.8 7. 3 7. 1 6.9 4 .7 3.6 11 A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 (7, Vietnam, nhóm B) 6.8 6.8 7. 5 7. 3 4 .7 3.9 2.8 4.1 12 A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 (7, Vietnam, nhóm B) 6 .7 ... Cao Lộc Cao Lộc Lộc Bình Lộc Bình Lộc Bình 7/ Nhóm B 7/ Nhóm A 7/ Nhóm B 7/ Nhóm A 7/ Nhóm A 7/ Nhóm B 7/ Nhóm B 7/ Nhóm B 7/ Nhóm B Tên chủng virus cúm phân lập Subtype H5N1 H5N1 H5N1 H5N1 H5N1 H5N1 H5N1...
 • 27
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ phật giáoluận án tiến sỹ phát triển logistics ở việt nam hiện nayđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namcải tiến và sáng tạo một số phương pháp giúp học sinh giỏi lớp 5 nhận biết và sử dụng câu đúng ngữ phápphạm vi bài tiểu luận này em xin trình bày một số phương pháp xử lý so2một số phương pháp đo độ tin cậymột số phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếpmột số phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏechiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho trung tâm chỉ đạo tuyến bệnh viện bạch maiđánh giá hiệu quả phục hồi chức năng bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ bằng một số phương pháp vật lý trị liệu kết hợp vận động trị liệumot so phuong phap pho thong thuong dung trong hoa huu cogiới thiệu một số phương pháp lọc ảnh sarmột số phương pháp phân tích tín hiệu dao động máymột số phương pháp đặc trưng của dạy học nêu vấn đềnghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néiCái trống trường emThực tập sinh lý bệnh miễn dịchVật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụBài tham luận về bạo lực học đườngBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩn(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10Titu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒALUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)ĐỒ ÁN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10chuyên đề vật lý nanoTOEIC 600 WORDS SHORTENEDĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersentieu luan bds2003