Luận án tiến sĩ nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin (TT)

tóm tắt luận án tiến NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT phát hiên giả mạo trên wep

tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT phát hiên giả mạo trên wep
... giấu URL; Nhiễm độc DNS: Tuy nhiên, khuôn khổ luận án này, tập trung nghiên cứu giả mạo web 1.3.3 Một số nghiên cứu liên quan đến giả mạo web Phần lớn trang web giả mạo cố gắng bắt trước trang ... tâm nghiên cứu thường xuyên Vấn đề an ninh thông tin an toàn hệ thống bao gồm nhiều chủ đề, luận án tập trung nghiên cứu phát xâm nhập mạng giả mạo mạng 1.2 Xâm nhập trái phép 1.2.1 Một số kỹ thuật ... giả mạo Và mục tiêu thứ hai luận án 1.4 Mục tiêu cấu trúc luận án i) Nghiên cứu hệ thống phát xâm nhập Phát triển áp dụng thuật toán so khớp mẫu vào việc xây dựng hệ thống phát xâm nhập ii) Nghiên...
 • 26
 • 208
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin
... tiết số kỹ thuật phát mù cho ảnh giấu tin miền LSB 41 Chương KỸ THUẬT PHÁT HIỆN MÙ CHO ẢNH GIẤU TIN TRÊN LSB Chương đưa số kỹ thuật phát mù cho ảnh giấu tin LSB miền không gian miền tần số ... dựng phát mù cho kỹ thuật giấu - Hướng thứ hai tìm cách phát ảnh stego biết kỹ thuật giấu tin (phát có ràng buộc) Trong luận án sâu vào nghiên cứu kỹ thuật phát mù cho ảnh giấu tin LSB kỹ thuật ... 3.84 5.02 6.63 7.88 ảnh gốc (%) ảnh giấu tin (%) ảnh gốc (%) ảnh giấu tin (%) ảnh gốc (%) ảnh giấu tin (%) ảnh gốc (%) ảnh giấu tin (%) ảnh gốc (%) ảnh giấu tin (%) 0_1 96 88 12...
 • 148
 • 191
 • 1

Luận án tiến nghiên cứu một số kỹ thuật khôi phục mặt người ba chiều từ sọ (tt)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu một số kỹ thuật khôi phục mặt người ba chiều từ sọ (tt)
... khác khôi phục mặt người từ hộp sọ Sau trình bày dạng mô hình hóa bề mặt khuôn mặt ba chiều sọ số hóa 2.1 Các cách tiếp cận dựng khuôn mặt từ hộp sọ 2.1.1 Dựng thủ công khuôn mặt từ hộp sọ Dựng ... hình ba chiều sọ đầu Thuật toán mở rộng từ việc dựng mô hình ba chiều khuôn mặt từ ảnh Phương pháp dựng mô hình ba chiều sọ từ ảnh khả thi chi phí không đáng kể so với việc dùng liệu sọ quét ba chiều ... nghĩa Hộp sọ hộp sọ thật khai quật Mô hình ba chiều sọ mô hình ba chiều bề mặt hộp sọ dạng lưới đa giác Mô hình ba chiều khuôn mặt mô hình ba chiều bề mặt khuôn mặt dạng lưới đa giác Bài toán dựng...
 • 27
 • 175
 • 0

nghiên cứu một sốthuật phát hiện ảnh giấu tin

nghiên cứu một số ỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin
... TIN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.2.1 Khái niệm Phát ảnh giấu tin (image steganalysis) kỹ thuật phát tồn thông tin giấu ảnh số [27] 1.2.2 Phƣơng pháp phát ảnh giấu tin Phát ảnh giấu tin định ... thấy kỹ thuật phát luận án đưa chương tương đương tốt kỹ thuật phát khác số trường hợp Chương MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN CÓ RÀNG BUỘC Chương đưa bốn kỹ thuật phát có ràng buộc cho ảnh giấu tin ... trình số 7) - Kỹ thuật giấu DIH (kỹ thuật giấu thông tin dựa dịch chuyển biểu đồ tần suất hệ số sai phân điểm ảnh) (công bố công trình số 5) - Kỹ thuật giấu IWH (kỹ thuật giấu thông tin dựa hệ số...
 • 36
 • 170
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... thức giấu tin bit ảnh hƣởng Tìm hiểu tổng quan phát ảnh giấu tin kỹ thuật phát ảnh giấu tin bit ảnh hƣởng nhiều kỹ thuật phát ảnh giấu tin bit ảnh hƣởng nhƣng nhóm chọn kỹ thuật phù ... toán "Nghiên cứu khả phát ảnh giấu tin" Mục tiêu toán phát "Có tồn tin giấu ảnh hay không ? " Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu chủ yếu đề tài ảnh bị nghi ngờ giấu thông tin ... toàn kỹ thuật đề xuất kỹ thuật phát tƣơng ứng Nhƣng kỹ thuật họ đề xuất phát ảnh đƣợc giấu với lƣợng thông điệp giấu lớn 100% khả kỹ thuật HKC, số trƣờng hợp khác phát Vì nhóm nghiên cứu cô đƣa số...
 • 60
 • 770
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm ah5n1 clade 7 phân lập ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm ah5n1 clade 7 phân lập ở việt nam
... nghĩa khoa học đề tài Đâ tro ữ i Việt Nam có hệ th ng đặc tính sinh học virus cúm A/H5N1 clade - L m sở tham khảo cho việc nghiên cứu biế đổi virus cúm gia cầm, đặc biệt l đ i với ngành thú y 2 ... Vietnam, nhóm A) 6.3 6 .7 6.8 7. 3 7. 1 6.9 4 .7 3.6 11 A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 (7, Vietnam, nhóm B) 6.8 6.8 7. 5 7. 3 4 .7 3.9 2.8 4.1 12 A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 (7, Vietnam, nhóm B) 6 .7 ... Cao Lộc Cao Lộc Lộc Bình Lộc Bình Lộc Bình 7/ Nhóm B 7/ Nhóm A 7/ Nhóm B 7/ Nhóm A 7/ Nhóm A 7/ Nhóm B 7/ Nhóm B 7/ Nhóm B 7/ Nhóm B Tên chủng virus cúm phân lập Subtype H5N1 H5N1 H5N1 H5N1 H5N1 H5N1 H5N1...
 • 27
 • 316
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ thuật siêu âm hút tế bào trứng bò để tạo phôi trong ống nghiệm

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ thuật siêu âm hút tế bào trứng bò để tạo phôi trong ống nghiệm
... Kết luận phôi nang/buồng trứng/ lần cao nhất, đạt 2,35 phôi Luận án nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc thu tế bào trứng ảnh hưởng giống (bò HF F3) đến hiệu sống để tạo phôi ống nghiệm ... nang trứng - Nghiên cứu ảnh hưởng giống Vai trò FSH - Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi Kỹ thuật thu tế bào trứng từ lò mổ thu tế bào trứng từ sống - Nghiên cứu ảnh hưởng mùa vụ Một số yếu tố ảnh ... buồng trứng Đánh giá tình trạng - Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến hiệu kỹ thuật siêu âm hút tế bào trứng để tạo phôi ống nghiệm - Xác định yếu tố phù hợp, tăng số lượng nang trứng hút, số lượng tế...
 • 14
 • 302
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa
... hệ số thông số trình ép nước dứa ứng dụng để xác định số thông số cấu tạo chế độ làm việc liên hợp máy băm ép nước dứa, nhằm định hướng cho việc thiết kế, chế tạo liên hợp máy - Đã thiết kế, chế ... bị chế biến dứa chế tạo nước phù hợp với điều kiện, quy mô sản xuất khả tài doanh nghiệp Vì vậy, việc nghiên cứu số thông số cấu tạo chế độ làm việc nhằm thiết kế, chế tạo liên hợp máy băm ép nước ... Nghiên cứu thực nghiệm xác định số thông số cấu tạo chế độ làm việc tối ưu làm sở cho việc hoàn thiện quy trình công nghệ thiết kế, cải tiến liên hợp máy băm ép dứa - Ứng dụng liên hợp máy băm ép nước...
 • 24
 • 327
 • 0

tóm tắt luạn án tiến nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

tóm tắt luạn án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội
... trình nghiên cứu có hệ thống vi khuẩn E coli nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội - Kết nghiên cứu đề tài giúp xác định hiểu số đặc tính vi khuẩn nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn - Một số kỹ ... khuẩn thực trạng giết mổ chế biến thực phẩm Vi t Nam, đặt vấn đề tiến hành đề tài: "Nghiên cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội ” Mục tiêu đề ... có số trường hợp phân lập nhiều chủng từ mẫu thịt, mà có kết phân lập 42 chủng từ 37 mẫu dương tính 3.3.4 Kết phân lập VTEC từ mẫu lau thân thịt mẫu phân mổ Bảng 3.15 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn...
 • 27
 • 295
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus
... Phạm Văn Đông Cục Thú y Luận án đ-ợc bảo vệ tr-ớc Hội đồng chấm luận án cấp Tr-ờng, họp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi 30 ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th- viện Quốc ... Hễ HP V SINH SN LN (PRRS) 1.1 Mm bnh 1.1.1 Ngun gc v phõn loi Nguyờn nhõn gõy hi chng ri lon hụ hp v sinh sn ln mt loi virus thuc h Arteriviridae H Ateriviridae ch cú mt ging Aterivirus bao ... Ateritis Virus (EAV) gõy viờm ng mch, sy thai v viờm phi nga non v Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) gõy ri lon hụ hp v sinh sn ln 1.1.2 Hỡnh thỏi cu trỳc ca PRRSV Virus...
 • 27
 • 305
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ
... 49,53b 45,42b 54,71b 50,17b 5 ,20 b 4,79c 5,82b 5 ,21 b 53,32a 50,54a 0, 52 57,90b 55,88a 5,65b 5,50a 0 ,24 5,89b 5,78a 25 ,24 d 28 ,31d 25 ,25 d 25 ,12c 2, 70c 3,03d 2, 12c 2, 49c 30,72b 35,52b 29 ,54b 30,17b ... 30,17b 3,40b 3,94b 2, 57b 3 ,25 b 33,90a 40,63a 32, 92a 34,2a 3,90a 4,67a 2, 93a 3,67a 23 ,42e 24 ,80e 23 ,51d 25 ,08c 2, 44c 2, 58e 1,95c 2, 37c 28 ,25 c 31,33c 26 ,80c 30,03b 3 ,22 b 3,57c 2, 29c 3,18b 30,50b ... 3,45c 4,09b 0,08 2, 63b 3,56a 29 ,51c 25 ,54c 2, 83c 2, 45c 2, 50c 36 ,25 b 31,73b 3,44b 3,01b 3,03a 38,70a 32, 62a 3,75a 3,51a 3,16a 28 ,24 c 23 ,40d 2, 68c 2, 25c 2, 31c 34,82ab 29 ,92b 3,37b 2, 84b 2, 66b 36,31b...
 • 24
 • 405
 • 1

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để phát triển một số tổ hợp dâu lai mới tại lâm đồng

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để phát triển một số tổ hợp dâu lai mới tại lâm đồng
... cứu khả thích ứng tổ hợp dâu lai - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính giâm hom - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thích hợp cho tổ hợp dâu lai 2.2.1 Địa điểm, thời gian nghiên cứu - Thí nghiệm ... hợp lai Lâm Đồng, với số biện pháp kỹ thuật chủ yếu Đối với nghiên cứu xác định tính thích ứng tập trung theo dõi sinh trưởng phát triển, suất chất lượng mức độ nhiễm sâu bệnh Nghiên cứu kỹ thuật ... ươm số biện pháp kỹ thuật vườn ươm Kết nghiên cứu làm tăng hệ số nhân giống vô tính lên nhiều lần góp phần mở rộng đưa nhanh diện tích trồng tổ hợp lai vào sản xuất - Xác định số biện pháp kỹ thuật...
 • 24
 • 222
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở thiết kế thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học (biogas)

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở thiết kế thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học (biogas)
... thông số làm sở thiết kế thiết bị sấy vải sử dụng lượng khí sinh học (biogas) Mục tiêu nghiên cứu - Tạo thiết bị sấy vải sử dụng lượng khí sinh học (KSH) nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, ... kỹ thuật thiết bị sấy vải Thiết bị sấy TT Các tiêu KT-KT Khối lượng vải tươi Lò sấy vải sấy vải Thiết bị sấy quả treo SVQ-3,0 Thiết bị sấy SBOG – 150A 963 958 3014 158 Độ ẩm cùi vải tươi (%) ... Hoàn thiện thiết kế thiết bị sấy vải SBOG-150 A Dựa vào kết nghiên cứu tối ưu tổng quát thiết bị sấy vải SBOG–150 Chúng thiết kế chế tạo thiết bị sấy vải SBOG – 150A với thông số bảng 4.5: Bảng...
 • 25
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luan an tien si nghien cuu phat trien ben vungđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namluận văn tốt nghiệp nghiên cứu một số giải pháp phát triển du lịch xe đạp tại thành phố cần thơnghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3dluận án tiến sĩ bach khoa vat ly ky thuatnghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảotìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụngnêu tên một số kỹ thuật phát hiện các yêu cầu phần mềm3 1 một số kỹ thuật và phần mềm giấu tin mật trên thị trườngnghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường đại học giao thông vận tải đến năm 2020nghiên cứu một số kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm nonnghien cuu mot so bai tap phat trien suc ben linh vuc dien kinhnghiên cứu một số bài tập phát triển sức nhanh trong bóng chuyềnde tai nghien cuu mot so phuong phap phat trien ngon ngu cho tre mau giao nholuận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học