Luận án tiến sĩ nghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việt (TT)

NGHIÊN CỨU HÌNH NHÂN VẬT ẢO BIỂU CẢM TRÊN KHUÔN MẶT BA CHIỀU NÓI TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH NHÂN VẬT ẢO BIỂU CẢM TRÊN KHUÔN MẶT BA CHIỀU NÓI TIẾNG VIỆT
... nhiều kênh biểu cảm khác Luận án chọn hai kênh biểu cảm khuôn mặt tiếng nói để giải toán thể cảm xúc cho nhân vật ảo nói tiếng Việt Với kênh khuôn mặt, nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt cho cảm xúc ... tiếng nói tổng hợp tiếng nói cảm xúc trình bày Chương hình biến đổi tiếng nói tiếng Việt không cảm xúc thành tiếng nói cảm xúc sử dụng tạo biểu cảm giọng nói cho nhân vật ảo nói tiếng Việt ... cho nhân vật ảo nói tiếng Việt Luận án đề xuất ba kết nghiên cứu liên quan đến toán thể cảm xúc cho nhân vật ảo nói tiếng Việt, sau: Thứ nhất, luận án đề xuất hình tạo biểu cảm khuôn mặt thể...
 • 144
 • 353
 • 0

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
... chọn đề tài Nghiên cứu hình đánh giá tác động tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển điều kiện thông tin bất cân xứng tăng trưởng kinh tế làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ Mục ... KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương luận án giới thiệu tổng quan tăng trưởng kinh tế, tài trợ cho ... nhà kinh CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Trong chương này, sở nghiên...
 • 28
 • 556
 • 0

Tóm tắt luận án tiến nghiên cứu hình năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu mô hình năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch
... tiếp gián tiếp liên quan đến việc nghiên cứu hình lực cạnh tranh lĩnh vực du lịch 1.3 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Du lịch, cạnh tranh, lực cạnh tranh, lực cạnh tranh sản phẩm ,năng lực cạnh tranh ... thiệu hình lực cạnh tranh cấp tỉnh lĩnh vực du lịch nội dung nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 2.1 CÁC ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ... tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh cấp tỉnh lĩnh vực du lịch thức xây dựng hình lý thuyết hình thức định tính Chƣơng KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 4.1...
 • 27
 • 194
 • 1

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa cho khu vực Việt nam bằng hình khí hậu khu vực

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa cho khu vực Việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực
... Nhiều nghiên cứu cho thấy mưa lớn Việt Nam có thay đổi đáng kể Do vậy, nghiên cứu biến đổi mưa lớn tương lai cần thiết Đề tài Nghiên cứu dự tính xu biến đổi kiện mưa lớn cho khu vực Việt nam ... hình khí hậu khu vực đặt góp phần nâng cao lực dự tính đánh giá biến đổi tượng mưa lớn cho khu vực Việt Nam Mục đích luận án Luận án nhằm đánh giá khả mưa lớn xu biến đổi mưa lớn hình ... Như vậy, nghiên cứu mưa lớn Việt Nam thực Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu đánh giá khả dự tính mưa lớn hình khí hậu khu vực cho khu vực Việt Nam chưa làm rõ 1.3 Những vấn đề nghiên cứu mƣa...
 • 28
 • 271
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở Hà Nội

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong môi trường không khí ở Hà Nội
... động trình lan truyền bụi PM10 môi trường không khí Nội với hy vọng đóng góp phần kết nghiên cứu việc ứng dụng hình hóa trình lan truyền bụi PM10 tuyến đường giao thông tính biến động ... lý bảo vệ môi trường không khí thủ đô nói riêng nước ta nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc tính biến động bụi PM10 môi trường không khí Nội; - Thiết lập hình nội, ngoại suy ... đổi không dừng hàm cấu trúc PM10; - Lựa chọn hình CAL3QHC để lan truyền bụi PM10 từ nguồn giao thông thành phố Nội Đây hình Cục Bảo vệ môi trường Mỹ phát triển để nghiên cứu lan truyền...
 • 23
 • 217
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu tình hình thoái hóa và giải pháp bảo vệ đất gò đồi tỉnh Lạng Sơn

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu tình hình thoái hóa và giải pháp bảo vệ đất gò đồi tỉnh Lạng Sơn
... i pháp b o v ñ t ñ i t nh L ng Sơn ñ xây d ng lu n án M C TIÊU NGHIÊN C U - Xác ñ nh th c tr ng thoái hóa ñ t ñ i t nh L ng Sơn, bao g m xói mòn ñ t suy thoái ñ phì - ðánh giá thoái hóa ... 2/ Suy thoái ñ phì 2.1.2.2 ðánh giá t ng h p thoái hóa ñ t ñ i g n v i xây d ng b nñ : 1/ Thoái hóa ti m 2/ Thoái hóa hi n t i 2.1.3 ð xu t gi i pháp b o v ñ t ñ i 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... cao quýt B c Sơn, h ng B o Lâm, … ñã ñư c b o t n 3.2 TH C TR NG THOÁI HÓA ð T GÒ ð I 3.2.1 M t s lo i hình thoái hóa ñ c trưng ñ t ñ i L ng Sơn Có nhi u lo i hình thoái hóa, nhiên nghiên c u...
 • 28
 • 109
 • 0

tóm tắt luận án tiến kinh tế hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam
... VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng ... thương Việt Nam làm sở để lựa chọn hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam ưu việt chương Chƣơng LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT ... tích lực cạnh tranh làm sở để phân tích thực trạng hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam chương Chƣơng THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG...
 • 24
 • 525
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm bắt mồi trên rau cải bắp vùng hà nội và hưng yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài euborellia annulipes và nhân nuôi sử dụng chúng trê
... T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 3.1 Thành ph n loài b ñuôi kìm thu c b i cánh da rau c i b p t i N i Hưng Yên B ng 3.1 Thành ph n loài b ñuôi kìm thu c b cánh da rau c i b p t i N i Hưng Yên ... tra thành ph n loài b ñuôi kìm t i huy n ðông Anh, Gia Lâm, thành ph N i huy n Yên M , Văn Lâm t nh Hưng Yên Nghiên c u ñ c ñi m sinh v t h c, sinh thái h c c a loài b ñuôi kìm b t m i E annulipes ... c ti n c a ñ tài Trên s nghiên c u thành ph n b ñuôi kìm b t m i, ñ c ñi m sinh h c sinh thái c a loài b ñuôi kìm b t m i E annulipes xây d ng bi n pháp s d ng b ñuôi kìm E annulipes qu n lý...
 • 24
 • 384
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía Tây thành phố Hà Nội

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía Tây thành phố Hà Nội
... TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Thực trạng xây dựng NTM huyện phía Tây thành phố Nội 3.1.1 Trước triển khai Chương trình xây dựng nông thôn Từ đề án xây dựng NTM huyện phía Tây thành phố Nội, ... thể đơn nông nghiệp Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CÁC HUYỆN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 4.1 Mục tiêu xây dựng nông thôn huyện phía Tây thành phố Nội đến ... xây dựng nông thôn mới; Các tiêu phản ánh tham gia tác nhân xây dựng nông thôn Nhóm tiêu phản ánh tác động xây dựng nông thôn Chương THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC HUYỆN PHÍA TÂY THÀNH...
 • 27
 • 169
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu kết quả điều trị u trung thất nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi

Luận án tiến sĩ nghiên cứu kết quả điều trị u trung thất nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi
... mổ mở đi u trị u trung thất nguyên phát hay không?” Vì lý trên, tiến hành nghiên c u đề tài Nghiên c u kết đi u trị u trung thất nguyên phát ph u thuật nội soi lồng ngực” Đề tài nghiên c u nhằm ... u trung thất bệnh viện Chợ Rẫy ph u thuật nội soi đi u trị Trong có 15 trường hợp nội soi sinh thiết u, 98 trường hợp nội soi cắt u [36] Trong nghiên c u ph u thuật nội soi đi u trị u trung thất ... nghiên c u 96 4.2 Kết ph u thuật nội soi đi u trị u trung thất 104 4.3 Các y u tố CT ngực liên quan đến kết sớm mổ nội soi đi u trị u trung thất nguyên phát 114 4.4 Mổ nội...
 • 189
 • 166
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu chế tạo blend đi từ cao su tự nhiên có sử dụng phụ gia nano (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo blend đi từ cao su tự nhiên có sử dụng phụ gia nano (TT)
... mnh m Cỏc ph gia cú nhng nh hng ỏng k n tớnh cht cao su, Trờn c s ú, nh hng ca ph gia nano n tớnh cht cao su blend cng c chỳ ý Tuy nhiờn, vic ch to nanocompozit t cỏc blend cao su cũn nhiu k ... rừ nh hng ca ph gia nano blend CSTN/EPDM i tng nghiờn cu ca lun ỏn l CSTN Vit Nam v blend ca nú vi cao su EPDM, nanocompozit t blend CSTN/EPDM v cỏc ph gia nano nh nanoclay, nanosilica Phm vi ... gia ht nanoclay cao su v ii - liờn kt gia cỏc ht nanoclay s cp aggregate i vi blend III, kh nng to aggregate thp hn nhiu nờn ch yu s l liờn kt gia ht nanoclay v cao su Nu so sỏnh tng i hai blend...
 • 27
 • 224
 • 0

luận án tiến nghiên cứu cấu trúc pha trong một số hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral

luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc pha trong một số mô hình vật lý không phục hồi đối xứng chiral
... vụ nghiên cứu luận án sử dụng hình QCD hiệu dụng hình hạt nhân có đối xứng chiral không phục hồi để nghiên cứu cấu trúc pha kiểu chuyển pha Phạm vi nghiên cứu luận án nghiên cứu hệ vật ... Với trên, mục đích luận án nghiên cứu kiểu chuyển pha số hình không phục hồi đối xứng chiral Cụ thể nghiên cứu LPT hình QCD hiệu dụng với bậc tự quark nghiên cứu kiểu chuyển pha khác ... tin cấu trúc pha QCD tương ứng với kịch không phục hồi đối xứng chiral Để khắc phục vấn đề nêu trên, tập trung vào nghiên cứu LPT cho hình QCD hiệu dụng có đối xứng chiral không phục hồi, mô...
 • 111
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ kinh tế mô hình và phương phápluan an tien si nghien cuu phat trien ben vungluận án tiến sĩ về quản trị nguồn nhân lựcnghiên cứu mô hình cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò qlnn đối với ttck việt namluận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng phước sơn quảng namluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướihướng dẫn nghiên cứu và viết luận án tiến sĩđề cương nghiên cứu luận án tiến sĩnghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néiluận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganluận văn thạc sĩ ứng dụng mô hình số trị nghiên cứu biện pháp vận hành hợp lý hệ thống công trình thủy lợi vùng tứ giác long xuyênluận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt namvề một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển mờ dùng mạng nơron ứng dụng trong công nghiệp luận án tiến sĩ kỹ thuậtđồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng unigraphics nx 9 0 thiết kế khuôn cho chi tiết mô hình thân xe máy xúc và lập trình gia công lòng khuôn lõi khuôn cho máy phay cnckhóa luận nghiên cứu mô hình quản lý dư trữchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học