Luận án tiến sĩ kiểm chứng các thành phần java tương tranh (TT)

Kiểm chứng các thành phần Java tương tranh

Kiểm chứng các thành phần Java tương tranh
... trình Java tương tranh Tuy nhiên phương pháp chưa kiểm chứng tương tác (giao thức tương tác) tiến trình (thành phần) tương tranh nhằm bảo đảm tính quán liệu chia sẻ liệu đầu vào-đầu Sự tương ... giảm lỗi phần mềm từ pha thiết cài đặt Các phương pháp kiểm chứng chứng minh định lý (theorem proving) kiểm chứng mô hình (model checking) ứng dụng thành công để kiểm chứng mô hình thiết kế phần ... tả kiểm chứng chương trình Java tương tranh Trong mục trình bày đánh giá số nghiên cứu liên quan với nội dung nghiên cứu luận án Các nghiên cứu chia thành hai hướng kiểm chứng thiết kế kiểm chứng...
 • 143
 • 300
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN ĐỊA CHẤT CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐỊA HÓA MÔI T RƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐỊA HÓA MÔI T RƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
... T CH T NG M T TRÊN ĐỊA BÀN T NH NINH BÌNH 3.1 Trầm t ch t ng m t thuộc thành t o Pleistocen muộn Trong vùng nghiên cứu, trầm t ch t ng m t thuộc thành t o Pleistocen muộn chủ yếu t ớng bùn c t châu ... trường trầm t ch yên t nh Các đường cong t ch lũy độ h t trầm t ch chủ yếu dạng T thể môi trường trầm t ch yên t nh Trong trầm t ch gặp khoáng v t pyrit, trầm t ch giàu v t ch t hữu cơ, trầm t ch ... điểm luận án - K t nghiên cứu luận án xác định chi ti t, có hệ thống thành phần v t ch t số địa hoá môi trường trầm t ch t ng m t địa bàn t nh Ninh Bình - Xác định kiểu trầm t ch t ng m t địa bàn...
 • 27
 • 118
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài san hô mềm sarcophyton pauciplicatum và sinularia cruciata ở việt nam (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài san hô mềm sarcophyton pauciplicatum và sinularia cruciata ở việt nam (TT)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA HAI LOÀI SAN HÔ MỀM SARCOPHYTON PAUCIPLICATUM SINULARIA CRUCIATA VIỆT NAM ... 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến cấp Trường họp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Vào hồi …… giờ, ngày … tháng … năm ……… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư ... VIỆT NAM Chuyên ngành: Hóa Hữu Mã số: 62440114 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2016 Công trình hoàn thành tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thu...
 • 4
 • 89
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài san hô mềm sarcophyton pauciplicatum và sinularia cruciata ở việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài san hô mềm sarcophyton pauciplicatum và sinularia cruciata ở việt nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA HAI LOÀI SAN HÔ MỀM SARCOPHYTON PAUCIPLICATUM SINULARIA CRUCIATA VIỆT NAM ... chọn đề tài luận án Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài san mềm Sarcophyton pauciplicatum Sinularia cruciata Việt Nam Những kết nghiên cứu thu luận án bổ sung vào hệ thống ... việc nghiên cứu hoá học hoạt tính sinh học 02 loài san mềm Sinularia cruciata Sarcophyton pauciplicatum không làm sáng tỏ thêm thành phần hoá học loài này, mà tìm chất có hoạt tính sinh học đáng...
 • 140
 • 81
 • 0

Luận án tiến sĩ: Phát triển các Khu đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững

Luận án tiến sĩ: Phát triển các Khu đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững
... phát triển bền vững; (iii) Nhà đô thị phát triển bền vững; (iv) Môi trường đô thị phát triển bền vững; (v) Tiếp cận đô thị phát triển bền vững; (vi) Cuộc sống đô thị phát triển bền vững; (vii) ... NGỌC TUẤN PHÁT TRIỂN CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Chuyên ngành: Quy hoạch vùng đô thị Mã số: 62 58 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN ... phát triển đô thị hướng đến bền vững tương lai, đề tài “ Phát triển Khu đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững NCS chọn làm luận án tiến sĩ chuyên ngành quy hoạch vùng đô thị Mục tiêu...
 • 163
 • 512
 • 4

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN ĐỊA CHẤT ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI KHU VỰC THANH HOÁ QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI KHU VỰC THANH HOÁ QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
... tạo địa chất chứa khoáng sản phóng xạ phân bố địa bàn tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Nam MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại; trọng tâm khoáng sản phóng ... tính thời Đề tài: Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa - Quảng Nam đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng chúng đến môi trường NCS lựa chọn nhằm góp phần giải vấn đề cấp thiết ... luận án Khoáng sản độc hại: Khoáng sản độc hại gồm khoáng sản phóng xạ, thủy ngân, asen, asbet; khoáng sản chứa nguyên tố phóng xạ độc hại mà khai thác phát tán môi trường chất phóng xạ độc hại vượt...
 • 27
 • 96
 • 0

tóm tắt luận án tiến kinh tế mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam
... VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng ... thương Việt Nam làm sở để lựa chọn hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam ưu việt chương Chƣơng LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT ... tích lực cạnh tranh làm sở để phân tích thực trạng hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam chương Chƣơng THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG...
 • 24
 • 508
 • 0

tóm tắt luận án tiến tiếng anh nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”
... Development (Tạp chí Xây dựng Đảng) , the Public Relation (Tạp chí Dân vận), the Communist Party Inspection (Tạp chí Kiểm tra), and the Communist Party Propaganda and Training (Tạp chí Tuyên giáo) ... and the Nation is much more wishful and real goal In order to so, the journalism has to change strongly its quality Chapter THE COMPETATIVE CAPACITY OF THE CENTRAL PARTY COMMITTEE MAGAZINES NOWADAY ... point for changing The CCCPCM can be measured by the public reader’s satisfactory only Học viện Báo chí & Tuyên truyền ...
 • 30
 • 233
 • 0

tóm tắt luận án tiến tiếng việt nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
... giá lực cạnh tranh tạp chí ban đảng; - Chưa dự báo xu hướng cạnh tranh tạp chí ban đảng thời kỳ đổi hội nhập quốc tế; - Chưa đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tạp chí ban đảng thời kỳ hội ... lý luận lực cạnh tranh tạp chí ban đảng; làm rõ yếu tố tác động đến lực cạnh tranh; đánh giá thực trạng lực cạnh tranh tạp chí ban đảng, luận án đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tạp chí ... lý luận cho việc nghiên cứu luận án - Làm rõ yếu tố tác động đến lực cạnh tranh tạp chí ban đảng - Đánh giá lực cạnh tranh tạp chí ban đảng - Dự báo xu hướng cạnh tranh tạp chí ban đảng thời kỳ...
 • 31
 • 247
 • 0

tóm tắt luận án tiến phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam
... Đề tài: Phát triển nhà cung ứng nội địa ngành điện tử Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp chiến lược Canon Việt Nam có ý nghĩa hữu ích cho nhà quản lý công ty đa quốc gia lĩnh vực điện tử có ý định ... Canon Việt Nam Các doanh nghiệp có nguồn gốc trình phát triển trở thành nhà cung ứng Canon Việt Nam khác đại diện cho nhà cung ứng nội địa Canon Việt Nam Nghiên cứu thực tháng tháng năm 2013 Kết nghiên ... Các nhà quản lý Canon Việt Nam, nhân viên Canon Việt Nam, nhà quản lý doanh nghiệp cung cấp địa phương Canon Việt Nam, nhân viên doanh nghiệp cung cấp canon Việt Nam 3.4 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên...
 • 29
 • 254
 • 0

tóm tắt luận án tiến dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán

tóm tắt luận án tiến sĩ dạy học chủ đề phân số ở trường tiểu học thông qua hoạt động giải các bài toán
... với chủ đề “DH thông qua hoạt động giải toán , KN: toán, đề toán, DH thông qua hoạt động giải toán Ngoài bổ sung phần số yếu tố khoa học luận sở thực tiễn “DH thông qua hoạt động giải toán - ... tiêu chí để tổ chức DH thông qua hoạt động giải toán, đề xuất tiến trình DH thông qua hoạt động giải toán - Đề xuất hệ thống hoạt động giải toán cho chủ đề phân số - Luận án xây dựng tình DH theo ... trình toán tiểu học 1.2 Hoạt động giải toán giữ vai trò trọng yếu dạy học toán 1.2.1 Hoạt động giải toán thể ý nghĩa việc dạy học toán Hoạt động giải toán sử dụng nhằm chứng minh cho việc giảng dạy...
 • 27
 • 396
 • 0

tóm tắt luận án tiến rèn luyện các thao tác lập luận trong dạy học làm văn nghị luận ở thpt

tóm tắt luận án tiến sĩ rèn luyện các thao tác lập luận trong dạy học làm văn nghị luận ở thpt
... CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH THPT 1.1 Quan niệm lập luận 1.1.1 Quan niệm lập luận logic học Lập luận lôgic học thể rõ suy luận Theo đó, suy luận "hình thức tư duy" nhằm tạo sở để rút phán ... cho GV trình rèn luyện kỹ tổ chức lập luận cho HS Bởi vậy, tán đồng với quan niệm thao tác lập luận SGK Ngữ văn THPT hành Vấn đề rèn luyện TTLL cho HS THPT Khảo sát công trình làm văn khác nhau, ... KHI RÈN LUYỆN CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH THPT Như nói, TTLL kỹ quan trọng để thực hành động lập luận Tuy nhiên, muốn HS lực thực TTLL tạo lập VBNL, GV phải tổ chức rèn luyện Trong luận án...
 • 24
 • 1,378
 • 15

tóm tắt luận án tiến Đánh giá các giống bố mẹ và con lai phục vụ công tác chọn tạo giống chè chất lượng cao ở Việt Nam

tóm tắt luận án tiến sĩ Đánh giá các giống bố mẹ và con lai phục vụ công tác chọn tạo giống chè chất lượng cao ở Việt Nam
... n có hi u qu công tác ch n t o gi ng Chính v y ti n hành ñ tài: “ðánh giá gi ng b m lai ph c v công tác ch n t o gi ng chè ch t lư ng cao Vi t Nam ” 2.M c tiêu nghiên c u - ðánh giá ñư c nh ng ... u ðánh giá t p ñoàn m u gi ng chè Hoàn thi n quy trình lai hoa h u tính Vi t Nam chè Ch n l c c lư ng hi u qu ch n l c qu n th lai ðánh giá dòng chè có tri n v ng ñư c ch n l c t qu n th lai ... - ðánh giá s ña d ng di truy n x lý theo ph n m m NTSYSpc2.1 Chương K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 3.1 ðánh giá t p ñoàn m u gi ng chè Vi t Nam, t i vư n t p ñoàn gi ng chè Phú H Các gi ng chè...
 • 24
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 luận án tiến sĩ của nguyễn thanh bình thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính được bảo vệ vào năm 2003các luận án tiến sĩ kinh tếluận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập các nhân ở việt namluận án tiến sĩ luật học pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện nayluận án tiến sĩ các tội xâm phạm an ninh quốc giatóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấntóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namluận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt namquản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường đại học y việt nam luận án tiến sĩ quản lý giáo dụcluận án tiến sĩluận án tiến sĩ luật họcluận án tiến sĩ kinh tếluận án tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sĩ luậtCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênNội dung cơ bản của hồi giáoGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauSuc manh truyen thog van hoaVăn hoá mặc việt nam truyền thốngBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTALuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA