Các tác phẩm của Claude Monet draw seascape vẽ về biển

tìm hiểu nghệ thuật trong các tác phẩm của Yoshimoto banana

tìm hiểu nghệ thuật trong các tác phẩm của Yoshimoto banana
... D05601050 NIÊN KHÓA: 2005-2010 BIÊN HÒA, THÁNG 12/2009 TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA SVTH: NGUYỄN THỊ HƯỜNG Trong thập niên gần đây, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh ... HỌC LẠC HỒNG KHOA ĐÔNG PHƯƠNG - BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA 吉本ばななの作品の中の芸術についての研究 GVHD: TS LÊ TÂY CN ĐỒNG THỊ THU HÀ SVTH: ... Guide) Yoshimoto Banana tượng thú vị, có văn đàn Nhật Bản nói riêng văn học giới nói chung Các tác phẩm Yoshimoto Banana mẻ thu hút, hấp dẫn độc giả khắp nơi giới Từ việc nghiên cứu cách tân nghệ thuật...
 • 16
 • 366
 • 0

nghệ thuật trong các tác phẩm của Tạ Duy Anh

nghệ thuật trong các tác phẩm của Tạ Duy Anh
... vậy, tạo nhiều tranh cãi, khen - chê? Thực chất Tạ Duy Anh ai? Những bàn luận Tạ Duy Anh sáng tác ông - sai sao? Qủa là, Tạ Duy Anh tạo “từ trường” riêng hấp dẫn lôi đọc giả Đi sâu tìm hiểu tác phẩm ... học mà phương thức nghệ thuật trần thuật thể có phần khác tác phẩm SVTH: Lê Thị Thanh Loan Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn chọn lọc Tạ Duy Anh Tuy nhiên khía cạnh với Tạ Duy Anh, công trình nghiên ... điệu trần thuật truyện ngắm chọn lọc Tạ Duy Anh Chương 3: Không gian trấn thuật truện ngắn chọn lọc Tạ Duy Anh SVTH: Lê Thị Thanh Loan Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn chọn lọc Tạ Duy Anh NỘI...
 • 75
 • 1,485
 • 6

Cái đói chủ đề ám ảnh trong các tác phẩm của nhà văn Nam cao

Cái đói chủ đề ám ảnh trong các tác phẩm của nhà văn Nam cao
... số lượng tác phẩm Nam Cao nhiều, với tư tưởng nhà văn thay đổi trước sau cách mạng, người viết chọn đề tài: Cái đói chủ đề ám ảnh tác phẩm Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945” Ở đề tài này, ... hai Nam Cao: Nam Cao – Đời văn tác phẩm Ở sách này, việc nhận định chủ đề tác phẩm Nam Cao Hà Minh Đức có nhiều ý kiến thú vị, gợi mở: “Nhìn theo đề tài tác phẩm Nam Cao có phân chia tác phẩm ... (NXB Văn học 1956) số viết Nam Cao số nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi với Nam Cao (Nam Cao tác gia tác phẩm, 1956), Nguyên Hồng (Đọc truyện ngắn Nam Cao, 1960) công bố nghiệp văn học Nam Cao...
 • 71
 • 1,722
 • 4

Khai thác nội dung lịch sử trong các tác phẩm của Hò Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945- 1954

Khai thác nội dung lịch sử trong các tác phẩm của Hò Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945- 1954
... liệu lịch sử tác phẩm Hồ Chí Minh phục vụ dạy học lịch sử 2.4 Khai thác nội dung lịch sử tác phẩm Hồ Chí Minh phục vụ việc dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1945- 1954 Chƣơng Vận dụng khai ... 1945- 1954 …… 49 2.4.1 Những tác phẩm Hồ Chí Minh đƣợc sử dụng để khai thác phục vụ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945- 1954 .…… 49 2.4.2 Khai thác nội dung lịch sử tác phẩm Hồ Chí Minh phục ... học sinh phƣơng pháp học tập khoa học học tập lịch sử …… …… 47 2.4 KHAI THÁC NỘI DUNG LỊCH SỬ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ VIỆC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 GIAI ĐOẠN 1945-...
 • 91
 • 627
 • 0

CÁI ĐÓI – CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA NAM CAO

CÁI ĐÓI – CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA NAM CAO
... 2.4.2 Đề tài người trí thức tiểu tư sản nghèo CHƯƠNG CÁI ĐÓI VẤN ĐỀ BAO TRÙM TRONG NHIỀU TÁC PHẨM CỦA NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 3.1 Cái đói chết đói tượng xuyên suốt nhiều tác phẩm ... hai Nam Cao: Nam Cao Đời văn tác phẩm Ở sách này, việc nhận định chủ đề tác phẩm Nam Cao Hà Minh Đức có nhiều ý kiến thú vị, gợi mở: “Nhìn theo đề tài tác phẩm Nam Cao có phân chia tác phẩm ... sáng tác ông Phạm vi đề tài Do số lượng tác phẩm Nam Cao nhiều, với tư tưởng nhà văn thay đổi trước sau cách mạng, người viết chọn đề tài: Cái đói chủ đề ám ảnh tác phẩm Nam Cao trước Cách...
 • 71
 • 458
 • 3

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA
... D05601050 NIÊN KHÓA: 2005-2010 BIÊN HÒA, THÁNG 12/2009 TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA SVTH: NGUYỄN THỊ HƯỜNG Trong thập niên gần đây, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh ... HỌC LẠC HỒNG KHOA ĐÔNG PHƯƠNG - BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA 吉本ばななの作品の中の芸術についての研究 GVHD: TS LÊ TÂY CN ĐỒNG THỊ THU HÀ SVTH: ... Guide) Yoshimoto Banana tượng thú vị, có văn đàn Nhật Bản nói riêng văn học giới nói chung Các tác phẩm Yoshimoto Banana mẻ thu hút, hấp dẫn độc giả khắp nơi giới Từ việc nghiên cứu cách tân nghệ thuật...
 • 16
 • 313
 • 0

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA
... SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA 1.1 Cuộc đời 1.2 Sự nghiệp sáng tác 1.3 Các tác phẩm xuất 13 CHƯƠNG II: NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA 2.1 Các chủ ... [42] CHƯƠNG II 18 NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA Có nhiều loại hình nghệ thuật nghệ thuật điêu khắc, hội họa… văn học loại hình nghệ thuật Các loại hình nghệ thuật xây dựng lên ... Cuộc đời nghiệp sáng tác Yoshimoto Banana Đây chương giới thiệu thân thế, nghiệp sáng tác, tóm tắt nội dung số tác phẩm Yoshimoto Banana Chương 2: Nghệ thuật sáng tác Yoshimoto Banana Đây chương...
 • 176
 • 579
 • 0

Các tác phẩm của Nguyễn Khải sau 1975

Các tác phẩm của Nguyễn Khải sau 1975
... thật vui ? Họ tìm cách thích ứng với chế độ mới, cách sống, cách làm việc, cách nói Một lần đến thăm cô chú, thằng em trai 14, 15 tuổi chạy mở cửa kêu ầm lên : "Mẹ ! Đồng chí Khải đến" Cô cau ... nhỏ, ngồi vào bàn ăn cô thường ý sửa chữa cách ngồi, cách cầm bát cầm đũa, cách múc canh, cách nói chuyện bữa ăn Cô răn lũ : "Chúng mày người Hà Nội cách đứng nói phải có chuẩn, không sống tùy ... ngào, âu yếm, bà vợ chạy lui chạy tới, quay trước quay sau, hai bàn tay không lúc ngưng nghỉ, lại quay trở lại phía chồng, hỏi cách ngây thơ, cách nũng nịu: "Lại ông?", "Con người đẹp thế, tốt lại...
 • 11
 • 278
 • 1

Hinh ảnh và các tác phẩm cùa các nhà văn

Hinh ảnh và các tác phẩm cùa các nhà văn
... - Thừa Thiên Huế - Là bút có cơng xây dựng văn học cách mạng miền Nam từ ngày - Phong cách thơ : Chân chất, bình dị đơn hậu chân thành đằm thắm + Tác phẩm chính: - Huế mùa xn - Dấu võng Trường ... nỉi tiÕng nh­ §ång chÝ (1947), Ngän ®Ìn ®øng g¸c (1965) Năm 2000 Chính Hữu Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật Tªn khai sinh: Ph¹m TiÕn Dt, sinh ngµy 14 th¸ng n¨m 1941 ... Phiªn, hun Tam D­¬ng (nay lµ hun Tam §¶o), tØnh VÜnh Phóc Thuộc hệ nhà thơ trưởng thành kháng chiến chống Mỹ Phong c¸ch thơ: trẻo, nhẹ nhàng T¸c phÈm chÝnh : ¢m vang chiÕn hµo (in chung); §­êng tíi...
 • 34
 • 334
 • 0

Đề tài tìm HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG các tác PHẨM của YOSHIMOTO BANANA

Đề tài tìm HIỂU NGHỆ THUẬT TRONG các tác PHẨM của YOSHIMOTO BANANA
... [42] CHƯƠNG II 18 NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA YOSHIMOTO BANANA Có nhiều loại hình nghệ thuật nghệ thuật điêu khắc, hội họa… văn học loại hình nghệ thuật Các loại hình nghệ thuật xây dựng lên ... nghiên cứu khoa học, tác phẩm Yoshimoto Banana, tư liệu Internet để tiến hành việc nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tìm hiểu nghệ thuật thể qua tác phẩm Yoshimoto Banana Kết cấu đề tài Ngoài phần mở ... III: MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA 3.1 Một vài nhận xét tác phẩm Yoshimoto Banana 57 3.2 Ý nghĩa nhân văn 58 3.3 Tác phẩm Yoshimoto Banana mang tính huyền...
 • 176
 • 312
 • 0

CON BÊ VÀNG CỦA DAMIEN HIRST GHI DẤU ẤN TRONG BUỔI ĐẤU GIÁ CÁC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ docx

CON BÊ VÀNG CỦA DAMIEN HIRST GHI DẤU ẤN TRONG BUỔI ĐẤU GIÁ CÁC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ docx
... hút số lượng người trả giá, nhiều người xếp hàng hàng trước buổi đấu giá bắt đầu, háo hức trả giá tác phẩm nghệ sĩ Anh Trung tâm đấu giá tác phẩm The Golden Calf, tác phẩm điêu khắc hoành tráng: ... đội đĩa vàng ròng, móng guốc sừng đổ khuôn vàng ròng 18 carat Đặt tủ kính thép không gỉ mạ vàng, kích thước 215,4 x 320 x 137,2 cm Tác phẩm độc đáo thể ý tưởng kết hợp mối quan tâm tác giả khoa ... muốn bán tác phẩm theo cách Thế giới thay đổi rốt cần nhìn xem đường dẫn đến đâu.” Tâm điểm buổi đấu giá tượng lạ thường, The Golden Calf, bò xử lý formaldehyde với đầu đeo vương miện đĩa vàng đặc...
 • 3
 • 256
 • 0

NỮ HỌA SĨ ẤN TƯỢNG: TRIỂN LÃM CÁC TÁC PHẨM CỦA BERTHE MORIOT, MARY CASSATT, EVA GONZANLES, MARIE BRACQUEMOND ppt

NỮ HỌA SĨ ẤN TƯỢNG: TRIỂN LÃM CÁC TÁC PHẨM CỦA BERTHE MORIOT, MARY CASSATT, EVA GONZANLES, MARIE BRACQUEMOND ppt
... Vào năm 1874, nhóm nghệ biết đến văn nghệ ấn tượng với đường vẽ nhanh, nét vẽ đậm, nét chổi vẽ rõ ràng nhấn mạnh tầm quan trọng ánh sáng tự nhiên, mở triển lãm triển lãm cá nhân họ công chúng ... họ Berthe Morisot (1841-1895), Mary Cassatt (1844-1926), Eva Gonzalốs (1849-1883), Marie Bracquemond (1840-1916) tất thành viên nhóm trường phái ấn tượng Ba bốn nghệ Pháp người lại nghệ ... nhận từ đôi mắt chân thành đôi tay trung thực” Bà người phụ nữ mở triển lãm trường phái ấn tượng tiếp tục mở triển lãm tổng số triển lãm trường phái trở thành thành viên tích cực Morisot cưới...
 • 5
 • 329
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các tác phẩm của nghê khuôngcác tác phẩm của tạc bao tửcác tác phẩm của lênincác tác phẩm của họa sĩ nguyễn đỗ cungcác tác phẩm của nhà thơ xuân diệucác tác phẩm của mạnh tửcác tác phẩm của thiên tàm thổ đậucác tác phẩm của phong lăng thiên hạcác tác phẩm của xuân quỳnhcác tác phẩm của họa sĩ tô ngọc vâncác tác phẩm của nhạc sĩ phó đức phươngcác tác phẩm của tư đồ kiếm kiềucác tác phẩm của nhà thơ nguyễn khoa điềmcác tác phẩm của agatha christiecác tác phẩm của hồ chí minhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh