Luận án tiến sĩ cải tiến quá trình học của một số mạng nơ ron ghi nhớ (TT)

Tóm tắt luận án cải tiến quá trình học của một số mạng ron ghi nhớ

Tóm tắt luận án cải tiến quá trình học của một số mạng nơ ron ghi nhớ
... pp 61-65 Nông Thị Hoa, Hoàng Trọng Vĩnh (2013), Sử dụng mạng n ron nhân tạo Fuzzy ART để phân cụm liệu, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, tập 106(6), trang 49-54 ... pp 61-65 Nông Thị Hoa, Hoàng Trọng Vĩnh (2013), Sử dụng mạng n ron nhân tạo Fuzzy ART để phân cụm liệu, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, tập 106(6), trang 49-54 ... NeuroComputing, 149(Part A), Elsevier, pp.59-64 (ISI-indexed) Ngày 10 tháng năm 2015 Xác nhận cán hướng dẫn Ngày 10 tháng năm 2015 Nghiên cứu sinh Bùi Thế Duy Nông Thị Hoa VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY,...
 • 4
 • 68
 • 0

Cải tiến quá trình học của một số mạng ron ghi nhớ luận văn ths công nghệ thông tin

Cải tiến quá trình học của một số mạng nơ  ron ghi nhớ luận văn ths công nghệ thông tin
... CHƢƠNG MẠNG NƠ -RON NHÂN TẠO Trong chƣơng này, tác giả trình bày kiến thức mạng nơ- ron nhân tạo 1.1 Nơ- ron sinh học Một nơ- ron sinh học [26] tế bào xử lý truyền thông tin tín hiệu hóa học qua ... sinh học Mỗi ANN có hai trình gồm trình học trình xử lý Trong trình học, ANN thực học lƣu trữ thông tin liệu mẫu Trong trình xử lý, ANN dùng thông tin học đƣợc từ trình học để đƣa tín hiệu từ ... ghi nhớ mẫu hoàn chỉnh để nhớ lại mẫu từ mẫu vào hỏng hóc đƣợc gọi ANN ghi nhớ Với mong muốn nâng cao hiệu xử lý ANN ghi nhớ, tác giả chọn đề tài luận án với tiêu đề: Cải tiến trình học số mạng...
 • 105
 • 274
 • 0

[Luận văn]đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng ngô thuần và một số tổ hợp lai triển vọng tại CHDCND lào và việt nam

[Luận văn]đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng ngô thuần và một số tổ hợp lai triển vọng tại CHDCND lào và việt nam
... - SING KHAM NETPHANLA ĐÁNH GIÁ Đ C ĐI M NÔNG SINH H C C AM TS M TS T DÒNG NGÔ THU N VÀ H P LAI TRI N V NG T I CHDCND LÀO VÀ VI T NAM LU N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI P Chuyên ngành: Tr ng tr ... u Ngô ti n hành đ tài: “Đánh giá đ c m nông sinh h c tính thích ng c a m t s dòng ngô thu n m t s t h p lai tri n v ng t i CHĐCN Lào Vi t Nam M c tiêu nghiên c u - Đánh giá đư c đ c m nông sinh ... a t h p lai (TL) đư c t o t dòng 3.2.1.K t qu đánh giá đ c m nông sinh h c tính thích ng c a t h p lai t i Vi t Nam 3.2.2.K t qu đánh giá đ c m nông sinh h c tính thích ng c a t h p lai đư c...
 • 117
 • 305
 • 1

Luận văn đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai VNĐĐ10

Luận văn đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai VNĐĐ10
... qu V qu chín (chín) Vàng Vàng Vàng nh t Vàng nh t Vàng nh t Vàng sáng Vàng sáng Vàng Vàng sáng Màu ñ Vàng ñ m Vàng nh t Vàng tươi Vàng tươi Vàng nh t Vàng nh t Vàng nh t Vàng nh t 4.1.2.2 ð c ... lai hai dòng b m c a t h p lai VNðð10 - Xác ñ nh m t s ch tiêu v hình thái, ph m ch t qu c a t h p ñu ñ lai nghiên c u hai dòng b m c a t h p VNðð10 Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn ... t lai cho s n xu t vi c ñánh giá lai b m c a chúng h t s c c n thi t nh m xác ñ nh kh cho h t lai c a dòng b m , kh tr ng ch u ti m năng su t c a lai Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn...
 • 97
 • 376
 • 2

LUẬN văn FULL tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi polyscias, họ nhân sâm (araliaceae) ĐHQG TP HCM

LUẬN văn FULL tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi polyscias, họ nhân sâm (araliaceae) ĐHQG TP HCM
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI POLYSCIAS, HỌ NHÂN SÂM (ARALIACEAE) ... ĐOAN Luận án Tiến sĩ Khoa học Hóa Học: Tìm hiểu thành phần hóa học số thuộc chi Polyscias, họ Nhân sâm (Araliaceae) thực hiện, số liệu kết trung thực Theo hiểu biết tôi, tài liệu tham khảo phần ... triterpen cao cây, chưa nghiên cứu thành phần hóa học cụ thể Việc khảo sát thành phần hóa học ba với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm thành phần hóa học ba nhằm đóng góp chứng khoa học vào kho...
 • 247
 • 499
 • 4

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu sự chuyển hóa của một số yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men nóng

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sự chuyển hóa của một số yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men nóng
... hợp rác hữu phƣơng pháp lên men nóng 3.3.1 Các thông số hóa trình lên men yếm khí Xem xét tổng hợp thay đổi thông số hóa trình ổn định bùn thải sông Kim Ngưu kết hợp rác hữu phương pháp lên ... kiện tối ưu ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phương pháp lên men yếm khí nóng Thực nghiệm xác định điều kiện tối ưu tỷ lệ phối trộn thích hợp ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phương pháp lên men ... quy trình xử bùn thải ô thị Việt Nam nói chung bùn thải thành phố Hà Nội nói riêng, chọn đề tài Nghiên cứu chuyển hóa số yếu tố gây ô nhiễm trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phương pháp lên...
 • 27
 • 238
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p9 ppt

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p9 ppt
... có liên quan đến đầu trực tiếp nước Cùng với việc cải tiến thủ tục hành chính, hoàn thi n văn pháp quy hướng dẫn thi hành hoạt động đầu trực tiếp nước Chúng ta cần thi t phải cải tạo xây ... đầu tư, trình thực nhanh dự án vào sản xuất đem lại hiệu Trên thực tế năm vừa qua, tiến độ thực dự án đầu trực tiếp nước chưa nhanh chóng Trong trình triển khai thực dự án, nhà đầu gặp số ... pháp 75 chủ yếu cho hoạt động đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Thẩm định dự án đầu khâu xác định hiệu dự án đầu trực tiếp nước Công việc đòi hỏi phải tiến hành nhanh chóng chuẩn xác, muốn...
 • 9
 • 145
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p8 pptx

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p8 pptx
... có phân biệt thi u quát quy định quyền lợi nghĩa vụ doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước với doanh nghiệp có vốn đầu nước Đặc biệt quan trọng chưa hoàn thi n hành lang pháp lý, "vắng bóng" ... FDI Môi trường đầu có cải thi n hay không, theo ý kiến đại phận nhà đầu nước doanh nghiệp nước, có cải cách máy nhà nước, giảm thi u thủ tục hành không cần thi t giảm thi u chi phí, tiết ... hoạch phát triển số ngành chủ chốt, số ngành tỏ có sức hấp dẫn nhiều nhà đầu gần bão hoà nhu cầu đầu Đây tình trạng chừng lại giảm sút đầu TTNN vào Việt Nam Để cải thi n tình hình...
 • 9
 • 147
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p7 pot

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p7 pot
... thi hành pháp luật nghiêm chỉnh Thứ tư: Xây dựng chiến lược hợp tác đầu với nước sở chiến lược phát triển kinh tế quốc dân Khẩn trương hoàn htiện quy hoạch tổng thể đầu trực tiếp nước ngoài, ... dẫn thi hành luật chậm, nhiều vấn đề chồng chéo, mẫu thuẫn văn pháp quy 58 c So với số nước khu vực, lợi cạnh tranh Việt Nam giảm dần chi phí đầu vào cao, thủ tục hành rườm rà, sách vào sống ... nước để cải thi n hoạt động sản xuất, kinh doanh Một số liên doanh vốn đầu Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ tổng vốn đầu (trung bình khoảng 30% vốn pháp định, khoảng 10% tổng vốn đầu tư, chủ yếu...
 • 9
 • 127
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p6 pot

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p6 pot
... xuất kinh doanh Thứ ba: Hoạt động dự án đầu trực tiếp nước tạo số lượng lớn chỗ làm việc trực tiếp gián tiếp có thu nhập cao, đồng thời góp phần hình thành chế thúc đẩy việc nâng cao lực sản xuất ... quản lý, tổ chức kinh doanh tiên tiến Đây điều kiện tốt để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, học tập nâng cao trình độ Mặt khác, nhà đầu nước buộc phải đào tạo quản lao động Việt Nam đến trình ... hàng đầu Tiếp theo thi t bị công nghệ Mặc dù chưa phải đại giới phần lớn đại thi t bị cố trước Việt Nam Một vấn đề quan trọng là, trước đây, doanh nghiệp Việt Nam biết sản xuất kinh doanh thụ...
 • 9
 • 122
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p5 pot

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p5 pot
... Đồ thị: Vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, vốn đầu trực tiếp nước đóng góp phần không nhỏ tổng số vốn tiến hành CNH, HĐH đất nước luật đầu đời năm 1988 ... kiện sản xuất kinh doanh tốt so với tỉnh thành nước 38 Tác động hiệp định thương mại Việt - Mỹ đến triển vọng thu hút đầu trực tiếp Mỹ vào Việt Nam Cơ hội đầu trực tiếp Mỹ vào Việt Nam thể ... hoảng tài khu vực đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Phần lớn vốn đầu nước (trên 70%) vào Việt Nam xuất phát từ nhà đầu châu Khi nước lâm vào khủng hoảng nhà đầu rơi vào tình trạng khó...
 • 9
 • 131
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p4 pptx

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p4 pptx
... vốn đầu trực tiếp nước đạt khoảng 50% năm Đầu trực tiếp nước tăng đáng kể từ mức 37 dự án với tổng số vốn đầu đăng ký 342 triệu USD năm 1988 lên 326 dự án với tổng số vốn đầu đăng ... đoạn sau 1996: FDI vào Việt Nam liên tục giảm Trong giai đoạn 1997-2000 vốn đầu trực tiếp nước giảm trung bình khoảng 24% năm Đầu trực tiếp nước giảm đáng kể từ mức vốn đầu đăng ký khoảng ... gia hợp tác kinh doanh với nước (chiếm 96% số dự án 99% tổng số vốn đầu tư) Tình hình phản ánh tình trạng thực tế doanh nghiệp quốc doanh nhỏ bé, trình độ sản xuất lực quản yếu 36 ...
 • 9
 • 126
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p3 ppsx

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p3 ppsx
... phát triển tiến trình hoàn thành CNH, HĐH cao c) Một số yêu cầu vấn đề đặt tiến trình CNH, HĐH Việt Nam đầu trực tiếp nước - Thu hút vốn nước ngoài, mặt góp phần giải tiền đề bản, mang tính ... đẩy nhanh CNH, HĐH với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Thứ tư: Mối quan hệ doanh nghiệp có vấn đề đầu nước với doanh nghiệp nước III Vai trò đầu trực tiếp vào Việt Nam Nguồn vốn hỗ ... nước chủ nhà Một dự án đầu trực tiếp nước thành khả thi lợi ích phân phối hợp Thứ hai: Quan hệ quản lao động - quan hệ chủ sở hữu với lao động làm thuê 22 Thứ ba: Mối quan hệ tiếp thu,...
 • 9
 • 159
 • 0

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p2 doc

Quá trình thi hành một số vần đề lý luận về trực tiếp đâu tư tiền tệ trong và ngoài quốc doanh p2 doc
... yếu pháp nhân thể nhân thực theo hình thức định chủ đầu tham gia trực tiếp vào trình đầu Một số nhà luận khác lại cho đầu trực tiếp nước thực chất hình thức kéo dài "chu kỳ tuổi thọ ... kinh doanh buộc nhiều nhà sản xuất phải lựa chọn phương thức đầu trực tiếp nước điều kiện tồn phát triển b) Đặc điểm đầu trực tiếp nước 11 Trong thập kỷ gần đây, hoạt động đầu trực tiếp ... đầu vào hai ngành này, điều tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ đầu trực tiếp nước * Hiện ng hai chiều đầu trực tiếp nước Từ năm 70 đầu năm 80 trở lại đây, xuất hiện ng hai chiều, tức ng...
 • 9
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sỹ triết họcluận án tiến sỹ hoá họcluận án tiến sỹ toán họcluân án tiến sỹ hóa họcluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namđồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonitđánh giá hiệu quả tổng hợp của một số mô hình rừng trồng tại khu vực lâm trường hữu lũng i – lạng sơn khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệpkết quả và kết quả dự tính của một số dự ánthuận tiện và bất lợi của một số phương pháp khử trùnghiệu quả xử lý của một số công trình đặc trưngquá trình học tập amp các khóa đào tạo ghi các bằng cấp chứng chỉ chínhtrên góc độ về công nghệ sản xuất người ta cho rằng vận tải là một quá trình thực hiện một số giai đoạn theo một trình tự và nội dung nhất địnhđến 15 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân có hành vi cung cấp thông tin chứng cứ sai lệch trong quá trình thực hiện một số thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộcơ sở khoa học của một số kết luận thống kêrèn luyện một số năng lực tư duy độc lập cho học sinh thông qua dạy học giải một số dạng bài toán hình học không gian ở trườngthptbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây