Luận án tiến sĩ mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh

hình hóa đặc tả hình thức các giao diện thành phần chứa chất lượng dịch vụ tính tương tranh (tóm tắt)

mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh (tóm tắt)
... vào số hình thiết kế hệ thống hướng thành phần tạo cho hình hình hóa hệ thống đặc tả tương tranh thời gian Các hình sử dụng bao gồm: hình dựa thiết kế hệ thống hướng thành phần ... án này, tập trung nghiên cứu đề xuất phương pháp hình thức hỗ trợ hình hóa đặc tả giao diện thành phần chứa ràng buộc thời gian tính tương tranh xây dựng ứng dụng Ý tưởng phương pháp đề xuất ... 𝑀𝑐𝑜𝑑𝑒′′〉 thành phần bị động cho 𝐶𝑡𝑟′ ⊑ 𝐶𝑡𝑟′′ Thì (𝐴𝑐𝑡𝐶𝑜𝑚𝑝, 𝐶𝑜𝑚𝑝′′) hệ thống tương đương với 𝑆 Chương Phương pháp đặc tả giao diện thành phần hệ tương tranh yếu tố thời gian 16 Một Ô-tô-mát giao diện...
 • 24
 • 188
 • 0

luận án tiến hình tổ chức khâu truyền tải điện ở việt nam

luận án tiến sĩ mô hình tổ chức và khâu truyền tải điện ở việt nam
... DANH M C CÁC HÌNH V' Hình 1.1 tm h th ng ñi n .13 Hình 1.2 Vw trí truy`n tmi ñi n h th ng ñi n 15 Hình 1.3 hình tu ch c ngành ñi n Thái Lan 39 Hình 1.4 hình tu ch ... ñi n .60 Hình 2.5 hình tu ch c c a Tung công ty ði n l#c Vi t Nam (năm 1995) 68 Hình 2.6 hình tu ch c tung quát c a công ty truy`n tmi ñi n .69 Hình 2.7 hình ph i h‚p hoƒt ... tvm vĩ (như xóa ñói gimm nghèo, bmo v môi trư‡ng…) Áp dzng hình tu ch c qumn lý vào phân tích khâu truy`n tmi ñi n c a ngành ñi n Vi t Nam, Lu n án ñã ch˜ s# chưa h‚p lý c a hình tu...
 • 168
 • 259
 • 0

luận án tiến hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

luận án tiến sĩ mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
... v nghiên c u tác ñ ng c a m ng lư i giao thông ñư ng b ñ n phát tri n kinh t - h i - ðánh giá m t s hình nghiên c u tác ñ ng c a m ng lư i giao thông ñư ng b ñ n phát tri n kinh t - ... i giao thông ñư ng b ñ n phát tri n kinh t - h i Vùng kinh t tr ng ñi m B c b Chương hình l a ch n nghiên c u tác ñ ng c a m ng lư i giao thông ñư ng b ñ n phát tri n kinh t - h i Vùng ... quan v hình Mobilec m t hình không gian kinh t phát tri n, ñây m t hình liên vùng, t m i quan h gi a s di chuy n, kinh t m ng lư i giao thông ñư ng b hình Mobilec phân tích tác ñ...
 • 236
 • 661
 • 5

Hình thức độc đáo dĩễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong chuyên đề làm quên văn học

Hình thức độc đáo dĩễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong chuyên đề làm quên văn học
... năm thực chuyên đề LQVH - CV, sáng taoh đưa vào thực "Hình thức độc đáo dĩễn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ chuyên đề làm quên văn học "với số biện pháp sau: * Tạo môi trường học tập ... trình học nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng LQVH CV đưa vào thực tế A TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VỚI CÁC HÌNH THỨC CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG TẠI GÓC VH: Xây dựng góc LQVH: * Để xây dựng góc chuyên đề ... cho trẻ chơi theo nhiều hình thức khác góc văn học; * Nhóm tô truyện - thơ Trẻ hình ảnh câu truyện - thơ kể chuyện đọc thơ theo hình ảnh - Với kiểu chơi ngôn ngữ trẻ phát triển, giúp trẻ hình...
 • 11
 • 275
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa miễn dịch để phát hiện virus

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus
... Phạm Văn Đông Cục Thú y Luận án đ-ợc bảo vệ tr-ớc Hội đồng chấm luận án cấp Tr-ờng, họp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi 30 ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th- viện Quốc ... Hễ HP V SINH SN LN (PRRS) 1.1 Mm bnh 1.1.1 Ngun gc v phõn loi Nguyờn nhõn gõy hi chng ri lon hụ hp v sinh sn ln mt loi virus thuc h Arteriviridae H Ateriviridae ch cú mt ging Aterivirus bao ... Ateritis Virus (EAV) gõy viờm ng mch, sy thai v viờm phi nga non v Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) gõy ri lon hụ hp v sinh sn ln 1.1.2 Hỡnh thỏi cu trỳc ca PRRSV Virus...
 • 27
 • 305
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam
... cứu tổng hợp, đặc trưng số ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp lắng đọng hóa học pha khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam Nội dung nghiên cứu luận án - Chế tạo xúc tác Fe/γ-Al2O3 để ... hướng nghiên cứu cần thiết có tính Việt Nam Mục tiêu luận án: (i) tiếp cận công nghệ sản xuất vật liệu cacbon nano tiến đến làm chủ nó, nhằm tạo vật liệu cacbon nano mang nhãn hiệu Việt Nam mà ... thuộc vào nguồn cacbon nano từ nước (ii) nghiên cứu ứng dụng bước đầu vật liệu vào lĩnh vực hấp phụ, xúc tác nhằm xử lý chất hữu độc hại gây ô nhiễm môi trường với đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc...
 • 26
 • 401
 • 0

luận án tiến : xã hội hóa ý tế ở việt nam lý luận giải pháp

luận án tiến sĩ : xã hội hóa ý tế ở việt nam lý luận và giải pháp
... p ho-c cỏc s2 kiEn C\ m:u nh[Ukhụng mang tớnh ủKi diEn Cỏch ch1n m:u: U M:u xỏc xuSt ng:u nhiờn U M:u xỏc xuSt chựm U M:u hE thTng U M:u phõn t8ng U M:u cm Phi cSu trỳc: cõu h[i nghiờn cCu v ... ng c8n cú vSn ủ/ Ngu0n: Tỏc gi6 phỏt tri;n t : Phng phỏp nghiờn c u ủ(nh tớnh [62] / ti: Xó h i húa y t ViEt nam: lu*nUth2c tin v gi6i phỏp liờn quan t!i c6 ba lnh v2c: kinh t Uy t v xó h i ... ủLng b V!i ủú, tỏc gi6 ủó l2a ch1n vSn ủ/ Xó h i hoỏ y t Vi t nam: lu n, th c ti n v gi i phỏp l ủ/ ti nghiờn cCu c+a mỡnh Cú thI túm tVt s2 c8n thi t c+a nghiờn cCu bng s ủL sau: Lla chqn...
 • 237
 • 954
 • 16

tóm tắt luân án tiến bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam

tóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam
... QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 4.1 XU HƯỚNG QUỐC TẾ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP ... luận án Thứ nhất, nghiên cứu, đề xuất số khái niệm " Quyền lợi ích hợp pháp NCTN theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam" "Bảo vệ Quyền lợi ích hợp pháp NCTN theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam" ; ... niệm quyền lợi ích hợp pháp NCTN? Khái niệm quyền lợi ích hợp pháp NCTN TTHS? Quyền lợi ích hợp pháp NCTNPT TTHS Việt Nam? Lịch sử bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NCTN TTHS Việt Nam; xu hướng bảo vệ...
 • 28
 • 525
 • 0

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ trĩ thrips palmi karny hại dưa chuột biện pháp phòng chống chúng ở vùng hà nội phụ cận

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của bọ trĩ thrips palmi karny hại dưa chuột và biện pháp phòng chống chúng ở vùng hà nội và phụ cận
... quan đến luận án I Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học bọ trĩ Thrips Palmi Karny hại da chuột biện pháp phòng chống chúng vùng Nội phụ cận II Nghiên cứu sinh: ... vùng nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh học bọ trĩ T palmi Nghiên cứu đặc điểm sinh thái bọ trĩ T palmi Nghiên cứu thiên địch bọ trĩ T palmi Nghiên cứu biện pháp phòng chống tổng hợp bọ trĩ T palmi ... Thrips palmi Karny hại da chuột biện pháp phòng chống chúng vùng Nội phụ cận Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định thành phần bọ trĩ hại da chuột, đặc điểm sinh học, sinh thái Thrips palmi Karny...
 • 28
 • 291
 • 0

LUẬN án TIẾN vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 299
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SINH HỌC: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOÀI CÁ DẦY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOÀI CÁ DẦY
... đặc điểm sinh học, sinh thái học đề xuất giải pháp phát triển loài Dầy (Cyprinus centralus Nguyen et Mai, 1994) Thừa Thiên Huế” Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học ... loài Dầy nhằm đề xuất giải pháp phát triển loài Đóng góp luận án: Có dẫn liệu sinh học, phân bố loài Dầy cách có hệ thống nhằm khai thác, bảo vệ chúng cách hợp lý; đề xuất nuôi thả loài ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HỮU QUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOÀI CÁ DẦY (Cyprinus centralus...
 • 171
 • 517
 • 2

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ KHÍ TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT HÓA HỌC

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ KHÍ TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC
... quản mơi trường chất thải nguy hại) Có sở để kiểm tra, đánh giá cấp phép cho đốt chất thải nguy hại hoạt động.[15,17] 1.3.1 Các loại đốt chất thải nguy hại 1.3.1.1 đốt thùng quay đốt ... thải rắn, chất thải rắn 12 nguy hại, tỷ lệ xử chất thải rắn phương pháp đốt, xử học, hóa /lý, sinh học, chơn lấp, khác Qua số liệu thống kê tình hình xử chất thải rắn số nước giới ... giao xử chất thải rắn nguy hại nhiên Việt Nam hầu hết đốt chất thải nguy hại chưa bố trí hệ thống xử khí thải phát sinh cách đồng dẫn đến hiệu xử khói khơng cao làm tiềm ẩn nguy phát...
 • 122
 • 745
 • 2

Tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm sinh học công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm sò vua (pleurotus eryngii) nấm vân chi (trametes versicolor) ở việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm sò vua (pleurotus eryngii) và nấm vân chi (trametes versicolor) ở việt nam
... thể để nuôi trồng nấm vua, nấm Vân chi 2.3 Phư ng pháp nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nấm vua nấm Vân chi Thí nghiệm 1: Sinh trưởng phát triển nấm vua nấm Vân chi nuôi ... trồng nấm vua nấm Vân chi Nấm vua nấm Vân chi loại nấm có giá trị dược học cao nên nhiều nước quan tâm nghiên cứu Các nhà khoa học giới sâu nghiên cứu khả sinh trưởng giống nấm vua nấm Vân ... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nấm vua nấm Vân chi 3.1.1 Sự sinh trưởng hình thành thể nấm vua nuôi cấy thu n khiết Trong nghiên cứu này, chủng nấm vua nuôi cấy...
 • 27
 • 297
 • 0

LUAN AN TIEN SI địa tầng paleozoi trung thượng vùng hạ lang, mối quan hệ với cấu trúc địa chất khoáng sản mangan

LUAN AN TIEN SI địa tầng paleozoi trung  thượng vùng hạ lang, mối quan hệ với cấu trúc địa chất và khoáng sản mangan
... CHA QUNG MANGAN nh 5.1 Va qung mangan ỏ sột silic, h tng Bng Ca ti dn sch 121 123 nh 5.2 Bn Mc, vựng Tr Lnh Va qung mangan ỏ vụi, h tng Tc Tỏt, 2, vựng Tc 123 nh 5.3 Tỏt Qung mangan ỏ silic sột ... - c a lý vựng H Lang k Devon Chng C IM, V TR A TNG QUNG MANGAN 5.1 c im a tng cha qung mangan v v trớ qung mangan cỏc 101 105 109 112 121 121 a tng 5.2 Cỏc mc tng cha qung mangan vựng cú tui Frasni ... trt t a tng khỏ n nh, c bit cú nhng lp ỏ (ỏ silic, ỏ vụi silic phõn di, võn ) v cha qung mangan (lc nguyờn silic cha mangan h tng Bng Ca, Lng Nm, va mangan h tng Tc Tỏt) rt d nhn bit v c coi l lp...
 • 149
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ ngành truyền thông và mạng máy tínhluận án tiến sĩ ngành văn hóa họcthực trạng về chất lượng dịch vụ khả năng cạnh tranh và thị phần của công ty toyotađánh giá sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng và thực khách về sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại tthn tc royal palaceluận án tiến sĩ kinh tế mô hình và phương phápluận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt namluận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng phước sơn quảng namluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướihướng dẫn nghiên cứu và viết luận án tiến sĩluận án tiến sĩ hóa họcluận án tiến sĩ văn hóa họcvề một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển mờ dùng mạng nơron ứng dụng trong công nghiệp luận án tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sĩ văn hóaluận án tiến sĩ đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵngcách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ dành cho khối ngành nông nghiệp thủy sản môi trường và công nghệ sinh họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học