Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu để tăng hiệu quả lưu trữ chuỗi DNA

Báo cáo " Nghiên cứu phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm dựa trên kỹ thuật kiểm chứng mô hình " potx

Báo cáo
... mở rộng, phát triển JPF Ngoài phần quan trọng giới thiệu thực thi tượng trưng để sinh liệu kiểm thử cho chương trình JPF Mở rộng cho phép sinh tự động liệu kiểm thử chương trình Java Chương 3: ... trình nghiên cứu kiểm chứng chương trình tác giả có tìm hiểu JavaPathFinder (JPF) JPF dự án mã nguồn mở phát triển ngôn ngữ Java Hiện có mở rộng JPF việc sinh tự động liệu đầu vào để kiểm thử chương ... thành công Z3 JPF để sinh tự động liệu kiểm thử chương trình Java cho toán mà JPF thực (ví dụ: sinh tự động liệu cho số học phi tuyến tính) CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm phần sau: Mở đầu:...
 • 2
 • 303
 • 2

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: “Kết quả nghiên cứu phương pháp lí hóa nhằm nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift trong điều kiện khai thác tại Việt Nam” pptx

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: “Kết quả nghiên cứu phương pháp lí hóa nhằm nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift trong điều kiện khai thác tại Việt Nam” pptx
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thăm dò, Khai thác Kết nghiên cứu phương pháp hóa nhằm nâng cao hiệu giếng khai thác gaslift điều kiện khai thác Việt Nam Phân tích kỹ thuật, kinh tế nhằm lựa chọn khai ... chọn khai thác dầu phương pháp học điều kiện khai thác biển Việt Nam cho thấy gaslift phương pháp khai thác học tối ưu, có nhiều ưu điểm, mang lại độ tin cậy hiệu kinh tế cao so với phương pháp khác ... ống khai thác hiệu suất giếng gaslift Để nâng cao hiệu gaslift ứng dụng phương pháp sau: - Lựa chọn tối ưu thiết bị giếng khai thác gaslift; - Thay đổi tính chất lí- hóa chất lưu ống khai thác...
 • 8
 • 297
 • 0

nghiên cứu phương pháp giải toán hình học phẳng hiệu quả

nghiên cứu phương pháp giải toán hình học phẳng hiệu quả
... qua bƣớc dạy học phát giải vấn đề: Bước Phát thâm nhập vấn đề Bước Tìm giải pháp Bước Trình bày giải pháp Bước Nghiên cứu sâu giải pháp Phát giải vấn đề giải tập hình giải tích mặt phẳng a Ba điểm ... phẳng từ toán hình phẳng túy Từ việc giải toán mục 1, ta nêu lên quy trình để xây dựng toán hình giải tích mặt phẳng dựa vào kết hợp toán mục IV.2 toán túy hình phẳng nhƣ sau: Bƣớc Lựa chọn toán ... Bước Nghiên cứu sâu giải pháp - Nếu ta đặc biệt toán 1.6 thành hình vuông ABME, ta nhận đƣợc kết tƣơng tự toán 1.5 - Để giải toán 1.6 “mấu chốt” vấn đề xử lý toán túy hình phẳng sau: Cho hình...
 • 65
 • 290
 • 1

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
... thái nuôi cấy tế bào thực vật kết trình phân hóa phản phân hóa tế bào Như vậy, thuật nuôi cấy tế bào thực vật thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách ... gen tạo (cà chua, lúa, đậu tương, khoai tây, bông, đu đủ…) [15] 1.2.2 Cơ sở khoa học thuật nuôi cấy tế bào thực vật Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào ... triển thuật nuôi cấy tế bào đơn lên bước tạo khối sẹo từ tế bào đơn thuật gieo trải tế bào thực vật đĩa thạch trải tế bào vi sinh vật Cũng năm 1960, Cooking dùng men cellulase để phân...
 • 56
 • 1,102
 • 3

Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại

Nghiên cứu phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại
... phương pháp ăn mòn laser với hạt nano kim loại thu Đó sử dụng phương pháp ăn mòn laser để điều khiển kích thước hạt nano 3.1 Thực nghiệm phương pháp ăn mòn laser để chế tạo hạt nano kim loại 3.1.1 ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Sử dụng phương pháp ăn mòn laser chế tạo hạt nano kim loại bạc, vàng Xuất phát ban đầu chế tạo hạt nano bạc phương pháp ăn mòn laser hạt nano bạc chế tạo thành công nghiên ... thực tế hạt nano vàng Sử dụng phương pháp ăn mòn laser chế tạo hạt nano vàng Qua có so sánh với phương pháp chế tạo hạt nano khác Sử dụng hạt nano kim loại chế tạo, tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng...
 • 63
 • 640
 • 3

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
... thái nuôi cấy tế bào thực vật kết trình phân hóa phản phân hóa tế bào Như vậy, thuật nuôi cấy tế bào thực vật thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách ... gen tạo (cà chua, lúa, đậu tương, khoai tây, bông, đu đủ…) [15] 1.2.2 Cơ sở khoa học thuật nuôi cấy tế bào thực vật Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào ... vô tính - Nuôi cấy tế bào đơn tách tế bào trần - Tạo có biến dị soma Tế bào - Tạo đột biến ỏe mức độ tế bào - Tạo tế bào trần để lai vô tính - Biến nạp gen - Nuôi cấy tế bào đơn Đỉnh chồi (Đỉnh...
 • 54
 • 866
 • 2

kỹ thuật truyền dữ liệu, tìm hiểu về các phương pháp nén dữ liệu

kỹ thuật truyền dữ liệu, tìm hiểu về các phương pháp nén dữ liệu
... Nén liệu Tổng quát Phương pháp mã hóa độ dài loạt Phương pháp mã hóa Huffman Mã shannonfanon Phương pháp Mã vi phân nén LZW Tổng kết 1.Tổng quát Định nghĩa nén liệu Nén trình làm ... dụng số mục tương ứng từ điển 17 Phương pháp nén LZW 18 Phương pháp nén LZW “ABABBABCABABBA” 19 Tổng kết Tùy theo trường hợp khác liệu truyền việc chọn phương pháp mã hóa cho hợp lý iêng loại ... biểu diễn thông tin truyền mức độ chấp nhận Mục đích việc nén liệu Lưu trữ liệu nhiều Tiết kiệm vùng nhớ Giảm chi phí lưu trữ Mang lại hiệu cho việc truyền liệu mạng Phương pháp mã hóa độ dài...
 • 21
 • 516
 • 4

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ
... dụng vào kho liệu thời gian thực Chương 3: Áp dụng kiến thức vào xây dựng mô hình kho liệu thời gian thực mô 3 CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU VÀ KHO DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC 1.1 Tổng quan kho ... đọc/ghi liệu nhanh Hệ thống kho liệu thời gian thực áp dụng công nghệ số giai đoạn cụ thể để tăng hiệu tính toán 1.2.4.5 Tiến trình ETL thời gian thực Trong hệ thống kho liệu nói chung kho liệu thời ... kho liệu kho liệu thời gian thực, từ khác biệt chúng - Đi sâu nghiên cứu đề xuất giải pháp cho việc xây dựng tiến trình ETL thời gian thực, thành phần quan trọng hệ thống kho liệu thời gian thực...
 • 26
 • 474
 • 0

Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu trong SQL server 2008 và áp dụng trong thương mại

Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu trong SQL server 2008 và áp dụng trong thương mại
... Nghiên cứu giải pháp kho liệu SQL Server 2008 áp dụng Thương mại cho luận văn tốt nghiệp Hy vọng hội tốt để nghiên cứu tìm hiểu tổng quan kho liệu qui trình xây dựng nó, để nghiên cứu giải pháp ... Lý sử dụng công nghệ kho liệu Microsoft 21 2.2 Giải pháp tổng thể kho liệu Microsoft 22 2.3 Cải tiến cho kho liệu SQL Server 2008 23 2.4 Các công cụ cho kho liệu SQL Server 2008 ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER 2008 ÁP DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông...
 • 78
 • 404
 • 2

Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu trong Oracle data warehouse 10g và áp dụng trong bài toán xây dựng kho dữ liệu khách hàng, ngân hàng TMCP Tiên Phong

Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu trong Oracle data warehouse 10g và áp dụng trong bài toán xây dựng kho dữ liệu khách hàng, ngân hàng TMCP Tiên Phong
... CÔNG NGHỆ TRỊNH HỒNG NAM NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU TRONG ORACLE DATA WAREHOUSE 10g ÁP DỤNG TRONG BÀI TOÁN XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG, NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Ngành: Công nghệ thông ... MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Luận văn thực với mục đích nghiên cứu, xây dựng giải pháp đề xuất áp dụng thực tiễn cho toán Xây dựng hệ thống kho liệu khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong ... 35 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 40 3.1 Giới thiệu ngân hàng Tiên Phong 40 3.2 Mục đích kho liệu 45 3.2 Đặc tính kho liệu ...
 • 81
 • 525
 • 3

Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu trong oracle data warehouse10g và áp dụng trong bài toán xây dựng kho dữ liệu khách hàng – ngân hàng TMCP tiên phong

Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu trong oracle data warehouse10g và áp dụng trong bài toán xây dựng kho dữ liệu khách hàng – ngân hàng TMCP tiên phong
... thực nên Giải pháp xây dựng kho liệu thông tin khách hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong thể phần cho vấn đề khai phá thông tin khách hàng Đề tài cố gắng tập trung tìm hiểu, nghiên cứu trình bày ... bày số kỹ thuật sử dụng số sản phẩm Oracle phục vụ công việc xây dựng kho liệu, trình bày nội dung giải pháp đưa đề xuất, cài đặt thử nghiệm Trong tương lại tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện mở ... nhánh Khách hàng: Các thông tin hỗ trợ, tra cứu … Nhu cầu cho hệ thống tác nghiệp đa chiều Một nhu cầu tất yếu với hệ thống tác nghiệp đa chiều kho liệu Việc xây dựng kho liệu phục vụ áp ứng...
 • 3
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp nén dữ liệu rasterphương pháp nén dữ liệu huffmancác phương pháp nén dữ liệu rastermột phương pháp nén dữ liệu âm thanh số aaccác phương pháp nén dữ liệu dạng văn bản sốmột số phuơng pháp nén dữ liệu các dạng dữ liệu kháccác phương pháp nén dữ liệu đa phương tiệnphương pháp đọc tài liệu tiếng anh hiệu quả chức năng nội dung của ô nhớ có đòa chỉ direct and với 8 bit dữ liệu 8 bit kết quả lưu trữ vào ô nhớphương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệuphương pháp nghiên cứu amp thu thập dữ liệunghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác ứng dụng cho xây dựng đê biểntài liệu luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương pháp bảo quản tài liệu nghe nhìnđề tài nghiên cứu phương pháp dạy học lịch sửđề tài nghiên cứu phương pháp dạy họcTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh