Luận văn Xây dựng giải pháp e learning

LUẬN VĂN:XÂY DỤNG GIẢI PHÁP VoIP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ pptx

LUẬN VĂN:XÂY DỤNG GIẢI PHÁP VoIP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ pptx
... giải pháp triển khai VoIP cho trường đại học công nghệ với hệ thống sẵn có Luận văn đề cập đến giải pháp VoIP hãng khác dựa hệ thống hạ tầng mạng sẵn có trường đại học Công nghệ     MỤC LỤC CHƯƠNG ... trúc mạng toàn trường     Chính lý để góp phần vào việc xây dựng hệ thống VoIP cho trường đại học công nghê nên em chọn đề tài “Xây dựng giải pháp VoIP cho trường đại học Công Nghệ 1.2 Mục tiêu ... thoại so với quy mô trường đại học công nghệ 39     CHƯƠNG GIẢI PHÁP VoIP CHO TRƯỜNG ĐHCN 4.1 Thực trạng hệ thống mạng trường ĐHCN Hiện nay, hệ thống mạng trường đại học Công nghệ xây dựng dựa...
 • 69
 • 110
 • 1

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIẤU HAO NGUYẤN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHẪP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... tiờu đề tài Xõy dựng phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp từ gỗ keo lỏ tràm, làm sở định mức tiờu hao nguyờn liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ 1.2 Phạm vi đề ... phương phỏp xỏc định tỷ lệ thành khớ định mức xẻ sỡ để sản xuất vỏn ghộp từ gỗ Keo lỏ tràm ,làm sở định mức tiờu hao nguyờn vật liệu sản xuất vỏn ghộp từ loại gỗ Gỗ keo lỏ tràm loại gỗ lỏ rộng cú ... khớ định mức xẻ sở đẻ sản xuất vỏn ghộp cú phủ mặt từ gỗ keo lỏ tràm Chương 2: CƠ SỞ Lí THUYẾT 2.1 Khỏi niệm tỷ lệ thành khớ, tỷ lệ thành khớ định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khớ: Là tỷ số thể tớch gỗ...
 • 25
 • 569
 • 2

LUẬN VĂN: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tin dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng thương mại Việt Nam ppt

LUẬN VĂN: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tin dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng thương mại Việt Nam ppt
... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM *** 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng ... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM VIỆT NAM .33 3.1 Mục tiêu quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua ... động tín dụng xác định lãi suất cho vay NHTM Việt Nam Chương 3: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với NHTM Việt Nam C Phần kết luận – số vấn...
 • 82
 • 370
 • 0

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx
... QUAN 1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ 1.2 Phạm ... nghiệm xác định tỷ lể thành khí định mức ẻ sữ cho sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm vùng Thanh Sơn –Phú Thọ đến kết luận: Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ... xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép có phủ mặt từ gỗ keo tràm Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức 2.1.1 Tỷ lệ thành khí: tỷ số thể tích gỗ xẻ( bao gồm sản...
 • 25
 • 447
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 8 docx

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 8 docx
... Lang-1999 Di truyền phân tử - Những nguyên tắc chọn giống trồng- Nhà xuất Nông nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2 78 trang Hoàng Thị Liễu- 2004 - Phân tích mức độ đa dạng di truyền xây dựng phương pháp nhận ... characterisation of highly polymorphic porcine microsatellites- Journal of Heredity 83 , 196–1 98 Juan Carlos Motamayor- 1999- Genetic diversity of cacao (Theobroma cacao L.) cultivated by the Mayas Kemp, S.J., ... phương pháp nhận di n số giống cacao sở kỹ thật PCR Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam,63 trang Hồ Huỳnh Thùy Dương- 1997- Sinh học phân tử - Nhà...
 • 7
 • 203
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 7 ppsx

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 7 ppsx
... PA1 07 sưu tập giống cacao Đại Học Nông Lâm Ngân hàng cacao giới ICGD không giống nhau, nguồn gốc lai tạo khác Tuy nhiên, kết cho thấy phương pháp kỹ thuật phân tích với phương pháp phân tích microsatellite ... mTcCIR15 mTcCIR11 4 .7 Kết phân tích tính đa dạng di truyền Với liệu microsatellite 21 dòng cacao khảo sát nằm quần th : CT, PBC, BAL, QH, BR KKM, dùng phần mềm Genetix để xử lý liệu microsatellite ... có sai khác al kết phân tích đủ để kết luận mẫu A2 mã hóa cho dòng cacao BAL244, mẫu A3 mã hóa cho dòng cacao PBC123, mẫu A14 mã hóa cho dòng cacao QH441 Bảng 4. 4: Kết nhận di n mẫu mã hóa Giống...
 • 10
 • 201
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 6 docx

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 6 docx
... dựa kết kiểm tra nhận di n cặp cá thể có đồng di truyền Cevus phân tích để định danh mẫu mã hóa Do việc định danh xác khách quan 3.2.9 .Phương pháp phân tích tính đa dạng di truyền phần mềm Genetix ... Cervus phân tích tần số al dựa liệu kiểu gen codominant- loci Dữ liệu đưa vào phân tích dạng bảng Excel kết phân tích xuất dạng file text Chúng đưa vào liệu di truyền microsatellite 13 dòng cacao ... 3 46 344 3 46 3 46 344 3 46 3 46 344 342 344 292 288 288 2 86 290 288 290 302 288 288 288 2 86 288 292 290 302 2 86 305 290 302 305 290 302 305 288 288 Chọn tiêu phân tích để tìm cá thể có đồng di truyền...
 • 10
 • 166
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 4 pot

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 4 pot
... với phương pháp khác - Phương pháp microsatellite hiệu phương pháp RFLP chỗ đòi hỏi lượng DNA phân tích hơn, mức độ đa hình cao thêm vào khả phân tích tự động máy giải trình tự - Primer microsatellite ... marker di truyền RFLP, RAPD, AFLP Microsatellite phân tích di truyền đậu tương thông qua tiêu: phân tích mức độ dị hợp tỉ số multiplex (số loci phân tích lần thí nghiệm) Kết marker microsatellite phân ... pháp microsatellite phương pháp AFLP giúp cho việc xây dựng đồ di truyền cách chi tiết - Đặc tính đồng trội (co-dominant) microsatellite ưu điểm nghiên cứu lập đồ di truyền, RAPD AFLP đặc tính...
 • 10
 • 199
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 3 pot

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 3 pot
... 1998) Do microsatellite nguồn quan trọng việc nghiên cứu đa dạng di truyền làm sở cho thay đổi tiến hóa 2.5.5 Các phương pháp phát microsatellite phương pháp để phát microsatllite: phương pháp ... Phương pháp dye primer có ưu điểm tín hiệu ghi nhận đồng Máy ABI phân tích trình tự trực tiếp từ sản phẩm PCR Kỹ thuật phân tích trình tự trực tiếp sản phẩm PCR cải tiến kỹ thuật quan trọng phân ... Trong phương pháp lai có hai cách: phương pháp phát nhờ đồng vị phóng xạ phương pháp nhuộm bạc  Phương pháp phát nhờ đồng vị phóng xạ Phương pháp hiệu dùng đồng vị phóng xạ Người ta đánh dấu vào...
 • 10
 • 184
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 2 ppt

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 2 ppt
... phenol protein - Tỉ số OD260nm /OD280nm = 1.8 DNA tinh khiết - Tỉ số OD260nm /OD280nm = RNA tinh khiết (Quách Tuyết Oanh, 20 03) 2. 3.Giới thiệu kỹ thuật PCR 2. 3.1.Nguyên tắc kỹ thuật PCR PCR thực sở ... Huỳnh Thùy Dương,1998)  Phân tích định tính định lượng DNA quang phổ kế Sau thu nhận nucleic acid dạng sạch, tiến hành phân tích định tính định lượng DNA quang phổ kế Phương pháp cho phép ước lượng ... (600/l) + [J+] : nồng độ mol cation hoá trị I + (%G+C) : % nucleotide loại G C Khi chiều dài primer từ 20 - 35 base Tmp = 22 + 1.46( [2 x (G+C)] + (A+T)) Tuy nhiên, việc tính toán có tính chất tạm...
 • 10
 • 182
 • 0

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 1 pps

Luận văn : XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 21 DÒNG CACAO (THEOBROMA CACAO L.) BẰNG KỸ THUẬT MICROSATELLITE part 1 pps
... sở phương pháp PCR phân tích trình tự tự động để xây dựng phương pháp nhận di n hiệu phân tích tính đa dạng di truyền số dòng cacao  Mục đích nghiên cứu: - Xây dựng phương pháp nhận di n 21 dòng ... 8/2005 Nguyễn Thị Phương Dung 53 TÓM TẮT KHÓA LUẬN   Tên đề tài: Xây dựng phương pháp nhận di n phân tích tính đa dạng di truyền 21 dòng cacao (Theobroma cacao L.) kỹ thuật Microsatellite  ... 1- Xây dựng phương pháp nhận di n 21 dòng cacao dựa cặp primer microsatellite: mTcCIR7, mTcCIR8, mTcCIR 11, mTcCIR15 mTcCIR18 2- Tối ưu hóa phương pháp 3- Kiểm tra độ xác tính ổn định phương pháp...
 • 10
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng comaluận văn một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng hồng hà pdftên đề tài luận văn nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng áp dụng cho công trình lotte centerluận văn xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty nestle việt nam giai đoạn 20062010luận văn một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namluận văn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc khmer ở tỉnh kiên giang giai đoạn hiện nay potluận văn tốt nghiệp giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh hà nộiluận văn thạc sĩ giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhluận văn xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đông hải bến tre giai đoạn 2011 2020luận văn xây dựng chiến lược marketing cho cụm khách sạn cổ của saigontourist giai đoạn 20122015luận văn tốt nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước taluận văn thạc sỹ giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùngtài liệu luận văn tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty giày thượng đìnhđề tài luận văn tốt nghiệp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệpluận văn xây dựng11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHAHD1 THANG 10 THƯ BÁC HỒ GỬI HỌC SINH04. Bao cao HDQT SHA_r01. Thong bao moi hop DHCD SHA.201302. Chuongtrinhdaihoi2013_SHALời nguyện tín hữu Lễ Thánh Thomas BM Cộng Đoàn Làng Támcầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAU. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA_r12. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 9.20135.Bao cao BKS 2015-SHA9.TTluachontochuckiemtoan2015 SHATo trinh ve viec dung loi nhuan sau thue bu dap thieu hutNgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 201220 đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1bao cao quan tri 6t 2017 cbttBao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 CBTT4.Bao cao BTGop DHCD SHA.2015 moi