Luyện trắc nghiệm Mũ và lôga thi THPTQG 2017

250 câu trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPTQG tiếng anh

250 câu trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPTQG tiếng anh
... dining-room curtains from dark blue to grey within a year A faded 160 Spies may have a number of A artificial 161 B fainted B synthetic Why can’t you this small C paled D bleached names and papers ... behind D keep back on the safe-crossing by a lorry in this piece of string B lock C knot D tie of money prevented us from taking a holiday this year A Limit B Freeze C Emptiness It was the longest ... and into the bathroom C awake D waken VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 41 This is not big enough to cut down a tree A axe B hammer C screw 42 In the market, the merchants...
 • 14
 • 290
 • 1

Luyện trắc nghiệm Hàm số bài toán liên quan thi THPTQG 2017

Luyện trắc nghiệm Hàm số và bài toán liên quan thi THPTQG 2017
... 3x + - m = có ba nghiệm phân biệt khi: B -3 < m < A C -1 < m < D C©u 19 : Hàm số đồng biến khoảng sau đây? A (2 ; +∞) C (4 ; + ∞) B (-∞ ; -1) D (2 ; 4) C©u 20 : 2x − Cho hàm số: y = ( C ) ×Phương ... x+1 A d : y = Câu 21 Cho hàm số: y = 1 x + B d : y = x + C d : y = − x + 3 3 D y = 2x + ( C ) Tìm giá trị tham số m để đường thẳng x+1 ( d ) : y = x + m − cắt đồ thị hàm số ( C ) điểm phân biệt ... Hoµng V¨n C¬ng LuyÖn thi thpt qg 2017 C©u 15 : Tất giá trị m để hàm số đồng biến R là: A m ≤ -2 C -2 < m < B m ≥ D -2 ≤ m ≤ 2 C©u 16 : Trong...
 • 3
 • 262
 • 4

60 câu hỏi trắc nghiệm Polime Vật liệu Polime Tài liệu luyện thi Đại học môn Hóa có đáp án

60 câu hỏi trắc nghiệm Polime và Vật liệu Polime Tài liệu luyện thi Đại học môn Hóa có đáp án
... nilon-6,6 Câu 20: Tìm khái niệm khái niệm sau A Polime hợp chất phân tử khối lớn B Monome mắc xích phân tử polime C Cao su polime thi n nhiên isopren D Sợi xelulozơ bị đepolime hóa đun nóng Câu ... CH2=CHOH BTTN Hữu Luyện thi Đại học Câu 33: Trong phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenol-fomanđehit Những phân tử polime cấu tạo mạch ... CH3-CH(NH2)-COOH Câu 36: Khái niệm sau phát biểu không đúng? A Polime hợp chất phân tử khối lớn B Monome mắt xích phân tử polime C Cao su thi n nhiên polime isopren D Sợi xenlulozơ bị đepolime hóa đun...
 • 4
 • 526
 • 5

sưu tầm BT pt lôga qua các đề thi ĐH

sưu tầm BT pt mũ và lôga qua các đề thi ĐH
... 3) ĐHAN - D - 99 ĐHTCKT - 99 ĐHTL - 2000 ĐHNN - 98 HVNH - D - 98 ĐHVL - 98 ĐHHH - 99 +1 4) 125 x + 50 x = x +1 5) x - x x = ( x 1) 6) - 3x 5x + + 2x > x 2x 7) 2.2 x + 3.3 x > x x 8) + = x ĐHQG ... 12 =4 =1 2x 4) x + 2.( x 2) x + x = 5) 6) 2x ĐHY HN - 2000 ĐHTM - 95 = 6.( 0,7 ) x + x 100 3( x 1) + ) HVQHQT - D - 99 ĐHL - 98 +1 sin x 2 ĐHAN - D - 2000 +1 x + x = 3 12 HVCTQG TPHCM ... x x x 3) - 13.6 + 6.9 = 4) 76-x = x + x 5) ( ) x + ( + ) x = (Đề 52/III1) 6) x = + (Đề 70/II2) 7) 25x-2 + (3x - 10)5x-2 + - x = (Đề 110/I2) 9)5x + 5x +1 + 5x + = 3x + 3x + - 3x +1 x 10)( x +1)...
 • 11
 • 236
 • 4

TRắc nghiệm sinh học 12 thi TN ĐH

TRắc nghiệm sinh học 12 thi TN và ĐH
... gọi là: A Giới hạn sinh thái B Khống chế sinh học C Cân sinh học D Cân quần thể [] Mức độ phân bố loài sinh vật gọi là: A Giới hạn sinh thái B Khống chế sinh học C Cân sinh học D Cân quần thể ... nhàng sinh vật với môi trường gọi là: A Giới hạn sinh thái B Khống chế sinh học C Cân sinh học D Nhịp sinh học [] Khả tự điều chỉnh lại nguồn thức ăn, nơi loài sinh vật gọi là: A Giới hạn sinh ... Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh [] Lan sống cành khác quan hệ: A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh [] Tảo quang hợp, nấm hút nước hợp thành địa y quan hệ: A Kí sinh...
 • 25
 • 334
 • 0

Tài liệu 500 câu trắc nghiệm Lý 12 ôn thi TN ĐH ppt

Tài liệu 500 câu trắc nghiệm Lý 12 ôn thi TN và ĐH ppt
... niệm thuyết thực Câu 105 Câu không ? A Hệ số công suất mạch điện xoay chiều cos=R/Z B Biết hệ số công suất cha biết đợc =(I,U) C Hệ số công suất cuộn dây không cảm khác không D Hệ số công ... điên hiệu dụng U =120 (v) vào đầu mạch nối tiếp Công suất tiêu thụ điện trở R ? A 144(w) B 72(w) C 216(w) D Kết khác Câu 120 Câu nói ? A Chỉnh lu dòng xoay chiều để đợc dòng không đổi nạp ác quy ... khác Câu 266: Đọc hàng chữ thông báo trạng thái mắt phải điều tiết cực đại mắt nhìn chữ với góc trông lớn nhất? a Mắt tốt b Mắt cận c Mắt viễn d Các loại mắt có góc trông Câu 267: Câu nói không...
 • 43
 • 304
 • 1

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học cao đẳng

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học và cao đẳng
... chiều B không C có độ lớn cực đại D có độ lớn cực tiểu 42 Gia tốc vật dao động điều hòa không khí : A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị ... biểu sau không đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 66 ... đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 82 Con lắc đơn dao...
 • 29
 • 587
 • 0

trắc nghiệm tiếng anh ôn thi vào lớp 10 THPT

trắc nghiệm tiếng anh ôn thi vào lớp 10 THPT
... denied d reported >a 22 People used to think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I like more than for a brisk walk ... mistake The blind is unable to see anything a is b unable c to see d anything a "How far Vietnamese you know?” asked my friend a How far b c know d asked > a 10 I will come back as quickly as possible ... letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly...
 • 497
 • 1,621
 • 0

PT MU VA LOGA TRONG CAC DE THI

PT MU VA LOGA TRONG CAC DE THI
... khảo 2004 Giải HPT  x + y = y + x  x+y 2 − x −1 = x − y  HD: Xét PT thứ nhất: (x−y)(x+y−1)=0  Thay y=x vào PT thứ hai 22 x − x−1 = ⇔ x = x − ⇔ x = −1 (y=−1)  Thay y=1−x vào PT thứ hai x −1 ... Giải BPT log x log x − 72 ≤ ( )) ( ( ( )) log x log x − 72 ≤ HD: x + − 2m − = 1) Giải PT m=2 2) Tìm m để PT có nghiệm [1 ; 3 44 t = x t = x  ⇔ ⇔ ⇔ x =1 t − 4t − = t =  42 ĐH-A-2002 Cho PT ... Giải HPT ln(1 + x) − ln(1 + y ) = x − y  2  x − 12 xy + 20 y = HD:  Xét PT thứ ln(1+x)-x=ln(1+y)−y Đặt f(t)=ln(1+t)−t (t>−1) −t f ′(t ) = −1 = t +1 t +1 Nếu −10 f’(t)...
 • 9
 • 151
 • 2

Loga trong đề thi ĐH

Mũ và Loga trong đề thi ĐH
... 50 x = x +1 5) x - x x = ( x 1) 6) +x log x > 2 39) x + x +1 x + + HVNH - D - 98 ĐHVL - 98 ĐHHH - 99 ĐHQG - B - 98 (Đ H Thuỷ lợi - 2001 ) - 3x x + + 2x > x 2x - 3x x + + ( 2x ) x (Đ HY ... - 5x+3 x x x 3) - 13.6 + 6.9 = 4) 76-x = x + 5) ( ) +( x 2+ ) x x = (Đề 52/III1) 6) x = + 7) 25x-2 + (3x - 10)5x-2 + - x = (Đề 110/I2) ( 8) 9)5x + 5x +1 + 5x + = 3x + 3x + - 3x +1 10) ( x + 1) ... văn hiến - 2001 - khối D) 20) x ( Đ HPCCC - 2001) x 1+ Trang:2 = 3x 9) x + 3log2 x = x log2 ĐHY - 99 10) 32 x + ( 3x 10) x + x = 11) x x + x = ( x 1) 32 x + x 13) x 12) x + + 2 x +...
 • 4
 • 161
 • 0

Cách làm bài thi trắc nghiệm Trong các kỳ thi tốt nghiệp tuyển sinh ĐH, CĐ ppt

Cách làm bài thi trắc nghiệm Trong các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ ppt
... Ngoài ra, phần luyện thi trắc nghiệm bạn nên tìm cách làm thêm thật nhiều thi trắc nghiệm nhiều tốt Các bạn sử dụng tài liệu thầy cô giới thi u sách cung cấp thị trường (các loại sách ôn tập), ... Những điểm cần lưu ý làm thi trắc nghiệm - Khác với thi tự luận, thi trắc nghiệm khách quan in sẵn Thí sinh thường nhận phiếu trả lời trắc nghiệm giám thị, có 10 mục cần phải điền vào Phải ý giữ cho ... coi thi Thí sinh không làm phải nộp phiếu TLTN Khi nộp phiếu TLTN, thí sinh phải ký tên vào hai phiếu thu thi; Chỉ rời phòng thi sau cán coi thi kiểm đủ số phiếu TLTN phòng thi cho phép thí sinh...
 • 3
 • 253
 • 0

Đề thi trắc nghiệm TK QTM doc

Đề thi trắc nghiệm TK và QTM doc
... Địa IP sau hợp lệ: A) 192.168.1.2 B) 255.255.255.254 C) 10.20.30.40 D) Tất câu CÂU 34: Thi t bị mạng sau thi u mạng Internet (là thành phần tạo lên mạng Internet) A) HUB B) SWITCH C) ROUTER D) ... 13:Công nghệ LAN sử dụng CSMA/CD? A) Ethernet B) Token Ring C) FDDI D) Tất cá câu CÂU 14: Trang thi t bị mạng làm giảm bớt va chạm (collisions)? A) Hub B) NIC C) Switch D) Transceiver CÂU 15:Công ... liệu gửi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không? A) TCP B) ASP C) ARP D) UDP CÂU 27: Những trang thi t bị sử dụng để ngăn cách collision domains? (chọn 3) A) Hubs/Repeaters B) Routers C) Bridges...
 • 8
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm word và excelcac cong thuc giai nhanh hoa hoc trac nghiem 12 va thi dai hoc cao dangbai tap trac nghiem tieng anh ve thi hien tai don va tiep dientrắc nghiệm logarit và mũtrắc nghiệm về va chạmtrắc nghiệm tk và qtmtrắc nghiệm vốn và tài sảntrắc nghiệm kiến thức tiếp thịbài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại họctrắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại họctrắc nghiệm sinh 12 ôn thi đại họcbài tập trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họcbài tập trắc nghiệm tiếng anh các thì cơ bảntrắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhômcâu hỏi trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họcĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABài 7. Áp suấtHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Show and tell 1 student book fullSuper minds 1 students bookTiny talk 2a student bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedDe nghe ieltsBài thơ ngồ ngộ kiêu satất tần tật từ vựng về các loài động vậtNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịBảo quản sau thu hoạch cam