Luận văn tìm hiểu kỹ thuật ẩn thông tin trên audio và ứng dụng trên file wave

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Game trên địa bàn điện thoại di động doc

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Game trên địa bàn điện thoại di động doc
... Mặc dù hầu hết điện thoại đời thị trƣờng hỗ trợ MIDP 2.0, nhiên bạn sử dụng điện thoại cũ hỗ trợ MIDP 1.0 Chương Cơ sở lý thuyết 1.1 Máy ảo java cho điện thoại di động Để có điện thoại tốt đòi ... lệnh cho thiết bị di động Nhƣ lập trình viên phải xây dựng nhiều đích cho loại thiết bị di động Hình Biểu di n tiến trình xây dựng ứng dụng MIDlet hoàn chỉnh vai trò KVM 1.2 Lập trình java cho Mobile ... thiết bị di động 1.3.5.2 Cách quản lý hình ĐTDĐ : Điện thoại di động không quản lý trực tiếp hình nhƣ máy tính mà phải thông qua đối tƣợng Display đƣợc lấy qua từ câu lệnh : Display.getDisplay(this)...
 • 47
 • 268
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU BO MẠCH ARDUINO ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU BO MẠCH ARDUINO VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
... khó khăn cho việc điều khiển chiếu sáng theo mùa nước ta Sau nghiên cứu giải pháp công nghệ đề xuất lựa chọn mô hình là: Nghiên cứu bo mạch Arduino ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng cho việc quản ... khiển quản lý hệ thống chiếu sáng Việt Nam 13 CHƯƠNG TÌM HIỂU VỀ BO MẠCH ARDUNIO VÀ XÂY ĐỰNG THUẬT TOÁN CHO BO MẠCH ARDUINO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG 3.1 Giới thiệu Arduino Arduino sử dụng rộng rãi ... hệ thống Hình 2.6: Mô hình hệ thống savelite Hệ thống Savelite hệ thống thông tin Intranet sử dụng đường dây điện có sẵn hệ thống chiếu sáng công cộng để điều khiển quản lý đến điểm sáng hệ thống...
 • 29
 • 372
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ GPON ỨNG DỤNG CHO MẠNG TRUY NHẬP BĂNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ GPON và ỨNG DỤNG CHO MẠNG TRUY NHẬP BĂNG
... đề tài: "Nghiên cứu công nghệ GPON ứng dụng cho mạng truy nhập băng rộng Viễn thông Bắc Ninh" làm luận văn Thạc sỹ kỹ thuật Luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan công nghệ mạng truy nhập quang ... mạng truy nhập băng rộng tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dịch vụ, điều khiến cho GPON công nghệ sử dụng băng thông hiệu loại công nghệ PON có Chương ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPON CHO MẠNG TRUY NHẬP ... "Nghiên cứu công nghệ GPON ứng dụng cho mạng truy nhập băng rộng Viễn thông Bắc Ninh" làm luận văn Thạc sỹ kĩ thuật Luận văn gồm chương trình bày vấn đề: Chương trình bày công nghệ mạng truy nhập...
 • 26
 • 217
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật khảo sát công nghệ IPTV ứng dụng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật khảo sát công nghệ IPTV và ứng dụng
... IPTV, Phương pháp thu tín hiệu IPTV, thiết bị phần cứng, phần mềm sử dụng hệ thống IPTV kỹ thuật phân phối mạng IPTV 14 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ IPTV Ở PHÚ THỌ 3.1 Ứng dụng triển khai IPTV ... Nguyễn Khắc Lãi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Vào hồi: 13 45 ngày 18 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung ... trúc mạng, kiến trúc thành phần IPTV, cấu trúc chức cho dịch vụ IPTV số dịch vụ mà IPTV cung cấp CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ IPTV 2.1 Chuẩn nén sử dụng IPTV MPEG chuẩn nén sử dụng rộng rãi thông tin vệ tinh,...
 • 25
 • 314
 • 0

Tài liệu Luận văn:TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NETWORK SERVICE CHO WINDOW pdf

Tài liệu Luận văn:TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NETWORK SERVICE CHO WINDOW pdf
... em vào tìm hiểu lập trình socket với đề tài: "Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service" để kết nối mạng máy tính điều khiển chƣơng trình đơn giản Nhằm bƣớc đầu hiểu cách thức lập trình điều ... lập trình điều khiển từ xa Đề án trình bày gồm chƣơng: Chƣơng 1: Kỹ thuật lập trình mạng Chƣơng 2: Kỹ thuật lập trình window service Chƣơng 3: Xây dựng chƣơng trình thực nghiệm Đồ án đƣợc thực ... CHƢƠNG : KỸ THUẬT LẬP TRÌNH WINDOW SERVICES 18 2.1 - Tổng quan windows service 18 2.1.1 Khác niệm window service .18 2.1.2 Bộ điều khiển dịch vụ .19 2.1.3 Cơ sở liệu...
 • 39
 • 336
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật thủy vân ảnh pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật và thủy vân ảnh pptx
... CT901 21 Khoá luận tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật thủy vân ảnh 3.4 Một số kỹ xử lý ảnh kỹ thuật giấu tin Trong phần mô tả số kỹ xử lý ảnh sử dụng kỹ thuật giấu tin Các kỹ thuật giới thiệu ... Khoá luận tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật thủy vân ảnh CHƢƠNG 4: MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH ĐEN TRẮNG VÀ ẢNH MÀU 4.1 Một kỹ thuật giấu tin đơn giản 4.1.1 Ý tƣởng Đây có lẽ kỹ thuật ... trên, giấu tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác Đối tượng ảnh đối tượng liệu...
 • 85
 • 384
 • 2

Luận văn:Tìm hiểu kỹ thuật 3D Morphing doc

Luận văn:Tìm hiểu kỹ thuật 3D Morphing doc
... 2 -o0o - 3D MORPHING Sinh : 090136 - 2011 - – -o0o - Sinh viên: : 090136 : CT902 : 3D Morphing 3D Morphing b - ỹ 3D Morphing - – – – : : : PGS.TS – : thông Tin : 3D Morphing năm 2011 ... 2: Kỹ thuật nội suy 3D Morphing lƣới Phần trình bày kỹ thuật Morphing 3D dựa lƣới giác số vấn đề liên quan Chƣơng 3: Chƣơng trình thử nghiệm Phần trình bày chƣơng trình cài đặt thử nghiệm kỹ thuật ... Hình ảnh (2D) đối tƣợng 3D gốc Quá trình xử lý: Dùng kỹ thuật Morphing Đầu ra: Hình ảnh (2D) đối tƣợng 3D mục tiêu Có nhiều kỹ thuật đƣợc dùng việc biến đổi đối tƣợng, 3D Morphing bao gồm phép...
 • 53
 • 202
 • 0

Luận văn:TÌM HIỂU KỸ THUẬT AJAX VIẾT ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM pot

Luận văn:TÌM HIỂU KỸ THUẬT AJAX VÀ VIẾT ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM pot
... Tạo ứng dụng Web kiểu AJAX thay ứng dụng web truyền thống Đồ án tìm hiểu kỹ thuật Ajax bao gồm: lợi Ajax lập trình Web (cụ thể hệ Web 2.0); chế hoạt động Ajax; công nghệ Ajax; lập trình Ajax ... thường chế hoạt động ứng dụng web có áp dụng kỹ thuật Ajax; công nghệ Ajax (CSS, DOM, XML, XMLHttpRequest, JavaSript); công cụ phát triển Ajax để từ thấy vài trò, lợi ích ứng dụng ajax phát triển ... dựng ứng dụng Web để thay ứng dụng desktop - Nâng cao tính cộng đồng chia sẻ ứng dụng Web (một ví dụ ứng dụng flickr) - Xây dựng ứng dụng web có tính tương tác cao với người dùng (như ứng dụng...
 • 52
 • 262
 • 0

luận văn: TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG pdf

luận văn: TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG pdf
... chí cần dịch văn với chủ đề đặc biệt, thay người dịch [1] Dịch máy phục vụ việc tìm kiếm dịch từ cung cấp dịch thô tóm tắt gốc (đôi TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG ... việc ứng dụng mô hình xây dựng vào toán dịch tự động Anh-Việt áp dụng cho tài liệu hàng không, cách xây dựng thử nghiệm trình dịch máy từ từ điển Anh-Việt hàng TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG ... mong muốn áp dụng kiến thức học vào thực tế, chương trình bày kết thu từ liệu thực Do miền xác định luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy ứng dụng vào tài liệu hàng không , nên liệu trích xuất...
 • 86
 • 366
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân pptx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân pptx
... tin mật Thủy vân số Thủy vân dễ vỡ Thủy vân ẩn Thủy vân Thủy vân bền vững Thủy vân ẩn Thủy vân Hình 1.1 Phân loại kĩ thuật giấu tin (Fabien A.P Patitcolaset al., 1999) 1.2.1 Thủy vân số Watermarking ... dạng ảnh hay sử dụng sau: BMP, TIF, GIF, DIB, IMG Ví dụ: Biểu diễn ảnh nhị phân: 1 1 0 1 1 0 0 1 15 16 Chương KĨ THUẬT GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH CHO ẢNH NHỊ PHÂN Thủy vân số thuận nghịch kỹ thuật ... xấp xỉ giống ảnh gốc ban đầu 3.1 Giới thiệu thuật toán giấu tin cho ảnh nhị phân Qua trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân em thu thập đƣợc số tài liệu liên...
 • 34
 • 219
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing ppt

LUẬN VĂN: Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing ppt
... Minh Đức 19 Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing Chƣơng 2: KỸ THUẬT SINH ẢNH DỰA VÀO RAYTRACING 2.1 KỸ THUẬT SINH ẢNH RAYTRACING 2.1.1 Nguyên lý giải thuật Ray tracing phƣơng pháp tạo ảnh giống ... cầu gỗ Sinh viên: Triệu Minh Đức 33 Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing Hình 3.4: Quả cầu đá hoa Hình 3.5: hộp gỗ cầu pha lê Sinh viên: Triệu Minh Đức 34 Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing ... muốn Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing Nội dung khóa luận bao gồm, Phần mở đầu, Phần kết luận chƣơng nội dung, cụ thể: Sinh viên: Triệu Minh Đức Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing Chƣơng...
 • 40
 • 188
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy ứng dụng vào tài liệu hàng không docx

Luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không docx
... chí cần dịch văn với chủ đề đặc biệt, thay người dịch [1] Dịch máy phục vụ việc tìm kiếm dịch từ cung cấp dịch thô tóm tắt gốc (đôi TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG ... việc ứng dụng mô hình xây dựng vào toán dịch tự động Anh-Việt áp dụng cho tài liệu hàng không, cách xây dựng thử nghiệm trình dịch máy từ từ điển Anh-Việt hàng TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG ... mong muốn áp dụng kiến thức học vào thực tế, chương trình bày kết thu từ liệu thực Do miền xác định luận văn: Tìm hiểu kỹ thuật dịch máy ứng dụng vào tài liệu hàng không , nên liệu trích xuất...
 • 86
 • 233
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000

Tìm hiểu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000
... QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Định nghĩa giấu tin 1.2 Mục đích giấu tin 1.3 Mơ hình kỹ thuật giấu thơng tin 1.4 Mơi trƣờng giấu tin a) Giấu tin ảnh ... quan trọng giấu tin đời sống Trong thời gian nghiên tháng, nhóm nghiên cứu đạt đƣợc kết sau: Nắm rõ đƣợc khái niệm tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh Kỹ thuật nén ảnh JPEG2000 Kỹ thuật giấu tin miền ... thuật giấu thơng tin Kỹ thuật giấu thơng tin bí mật (Steganography): với mục đích đảm bảo tính an tồn bảo mật thơng tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu đƣợc nhiều thơng tin Thơng tin mật...
 • 43
 • 295
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG 2000 pot

Tài liệu LUẬN VĂN: Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG 2000 pot
... vực kỹ thuật giấu thông tin Kỹ thuật giấu thông tin bí mật (Steganography): với mục đích đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu đƣợc nhiều thông tin Thông ... cáo trình bày kỹ thuật giấu thông tin ảnh JPEG2 000 Nội dung đề tài đƣợc trình bày chƣơng: Chƣơng Tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh Chƣơng Chuẩn nén ảnh tĩnh dựa biến đổi WAVELET - JPEG2 000 Chƣơng ... QUAN KĨ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Định nghĩa giấu tin 1.2 Mục đích giấu tin 1.3 Mô hình kỹ thuật giấu thông tin 1.4 Môi trƣờng giấu tin a) Giấu tin ảnh ...
 • 46
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường đại học an giangluận văn thiết kế kỹ thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng theo phương pháp hoàn nguyên phục vụ xây dựng công trình khu công nghiệp sản xuất và lắp ráp xe máy hondakỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy trang thiết bịkỹ thuật chuyen gen ở thực vật và ứng dungkỹ thuật chuyển gen vào thực vật và ứng dụngtim hieu ve cau truc ting chat chuc nang va ung dung cua alginatanghiên cứu các chuẩn ogc open geospatial consortium trong hệ thống tin địa lý và ứng dụng3 hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng trong đánh giá tài nguyên đất nông nghiệpluận văn tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nóđề cương luận văn thạc sỹ kỹ thuật điều khiển ngôi nhà thông minhluận văn tìm hiểu hệ thống đo lường trong máy nén khí – nhà máy xi măng hải phòng potxtìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật và thủy vân ảnhluận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pid và mở để điều khiển hệ thống pin mặt trờitìm hiểu kỹ thuật nhiệtluận văn thạc sĩ kỹ thuậtCV lop Quan tri nhan su 1công văncông vănTran ngoc cuongQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409Don xin cham phuc khao CH 2016CV đi số 2119CV đi số 2118QD TS duoc mien thi NNTổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnCác tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)Câu chuyện về nguyễn bỉnh khiêm và lời tiên tri của ôngĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tế11 de tk kiem tra 1 tiet chuong 1 hinh hoc 8 quan 1 tp ho chi minh nam 20172018de thi kt nông ngiệp ptnt uehTuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục NGHẠCH THƯ VIỆN7 thủy phân peptit trong môi trường axit (16)5 thủy phân peptit bởi enzim (14)