tài liệu Lịch sử thế giới và Việt Nam ôn thi tốt nghiệp

Tài liệu tổng hợp kiến thức bài tập ôn thi tốt nghiệp 2011 môn toán potx

Tài liệu tổng hợp kiến thức và bài tập ôn thi tốt nghiệp 2011 môn toán potx
... a.Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số m b.Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm phương trình sau theo m: x3 + 3x2 + = TỔNG HỢP Kh¶o s¸t hµm sè VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Hàm bậc ba: Bài 1: ( điểm ... ảo z − (1 − i ) = z −1 10 ( z − + i ) số Bài 9: Giải phương trình sau tập số phức: Trang ƠN THI TỐT NGIỆP THPT 2010 -2011 z + z + = 3z − z + = z + z + = Bài 10 a) x3 + = z − z + = b) x − x + = ... V.a ( 1,0 điểm ) Trang 17 ƠN THI TỐT NGIỆP THPT 2010 -2011 THPT HIỆP ĐỨC- QUẢNG NAM Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức z + − 3i < Phần Theo chương...
 • 19
 • 267
 • 0

Tài liệu Lịch Sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 bồi dưỡng HSG luyện thi Đại Học

Tài liệu Lịch Sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 bồi dưỡng HSG và luyện thi Đại Học
... Nam Á từ sau Chiến tranh (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 2003) giới thứ hai đến Trình bày đặc điểm q trình đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc nước Đơng Nam Á từ năm 1945 đến (Đề thi HSG ... cương lịch sử giới, lớp 12 (Nâng cao) CHƯƠNG IV MỸ, NHẬT BẢN VÀ TÂY ÂU (1945 2000)  Câu 49 Trình bày nét tình hình kinh tế khoa học – kỹ thuật, trị – xã hội nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1991 ... điểm lịch sử nước Trung (Đề thi HSG cấp THPT, Hà Nội, năm 2002) Đơng từ năm 1945 đến Hãy xác định vị trí đặc điểm khu vực Tây Á Trình bày tranh chấp lực đế quốc giai đoạn trước sau năm 1945 khu...
 • 105
 • 2,567
 • 3

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 4 doc

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 4 doc
... Pompéc Crassus chung nắm giữ quyền binh tay Trong lịch sử, quyền gọi chế độ chuyên tay ba chế độ tạm hùng lần thứ Cuối César nắm quyền độc tài Năm 44 trước công nguyên, lúc César chủ tọa họp Viện ... lượng bao nhiêu, tài liệu thống kê xác thời cổ để lại người ta ước đoán đến kỷ II tr.c.n., nô lệ chiếm tỷ lệ dân số cao nhiều so với dân tự Nói chung đời sống nô lệ xã hội La Mã cổ đại khổ nhục ... nghìn năm Trong lịch sử Trung đại, Ðông Ðế quốc La mã gọi Ðế quốc Bi-dăn-tium Nó bắt đầu bước vào trình phong kiến hóa không đế quốc rộng lớn xây dựng sở chế độ nô lệ xưa Xã hội nô lệ cổ đại tan rã...
 • 10
 • 436
 • 0

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 5 doc

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 5 doc
... tộc thị tộc xác định địa vị xã hội người công dân theo mức tài sản tư hữu họ Theo cải cách tất công dân A-ten không phân biệt thành phần quí, tiện, chia thành đẳng cấp theo mức thu nhập hàng ... Clisthènes, lên sung chức đệ chấp quan 4 Những cải cách Clisthènes Clisthènes thực cải cách trị năm 50 8 -50 6 tr c n., nhằm dân chủ hóa trình độ cao chế độ trị xã hội A-ten Cải cách quan trọng Clisthènes ... hẳn Với giai cấp quí tộc thị tộc, mà không hoàn tòan thỏa mãn yêu sách quần chúng nhân dân Năm 56 0 tr c n., đảo xảy A-ten Pisistrate, lãnh tụ đảng miền núi, huy nhóm đồng đảng dùng vũ lực chiếm...
 • 5
 • 314
 • 0

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 6 pptx

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 6 pptx
... thiết lập chế độ cộng hòa La Mã Cuộc đấu tranh người pơ-lep (Thế kỷ V-III tr.CN) Vào khoảng năm 510 tr.cn., chấm dứt thời kỳ vương lịch sử La Mã, thời kỳ tan rã toàn diện chế độ xã hội thị tộc Cũng ... mang nhiều tính chất hạn chế La Mã chinh phục bán đảo Ý thống khu vực Ðịa trung hải Cuộc chiến tranh La Mã Cac-tagiơ ( 264 -1 46 tr.c.n.) La Mã lúc thành lập, thành bang đất hẹp, người thưa ợ bờ sông ... vào kỹ VI trước công nguyên vua (Servius Tullius), phá giới hạn tổ chức thị tộc, thực hành cải cách xã hội Ông theo tài sản tư hữu nhiều, để chia toàn thể người trai tráng có nghĩa...
 • 5
 • 325
 • 0

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 7 docx

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 7 docx
... giờ), đem địa phía Tây tặng cho quý tộc, Tần Tướng Công Sau nhà Chu dời đô sang Ðông sử gọi Ðông Chu Từ lịch sử Trung quốc bước vào thời đại mới: Thời Xuân thu -Chiến quốc ... Năm 78 1 trước công nguyên, quân Tây Nhung công hãm Hạo Kinh, thiêu hủy kinh đô nhà Chu, bắt giết U Vương chân núi Ly Sơn Bọn thân hầu lập thái tử Nghi Câu lên làm vua, hiệu Chu Bình Vương (77 1 ... cử hôi nghị quí tộc tạm thời chấp chính, thay vua Trong lịch sử thời gọi thời "cộng hòa", tồn 14 năm (841-828 trước công nguyên) Ðến năm 8 27 trước công nguyên, sau Chu Lê Vương chết, Tuyên vương...
 • 8
 • 289
 • 0

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 8 pdf

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 8 pdf
... tình hình sinh hoạt vật chất người Trung Quốc sống giai đoạn cuối xã hội thị tộc Những truyền thuyết cổ đại Trung quốc Tam hoàng, Ngũ đế có nhiều ý nghĩa lịch sử giai đoạn công xã thị tộc Tục truyền ... quan trọng Trung Quốc cổ đại quy vào Hoàng Ðế, việc làm nhà cửa, may quần áo, đóng xe, đóng thuyền, trồng dâu, nuôi Tầm, dệt vải Nuôi tầm lấy tơ cống hiến lớn lao nhân dân lao động Trung Quốc ... Vào khoảng cách chừng năm sáu nghìn năm, tổ tiên người Trung Quốc biết cải tiến công cụ lao động Người ta phát hai văn hòa quan trọng vào cuối thời đại...
 • 2
 • 365
 • 0

Tài liệu Lịch sử 5 - XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX docx

Tài liệu Lịch sử 5 - XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX docx
... thành Huế đêm 5- 7-1 8 85 có tác động đến lịch sử nước ta đó? - HS nêu - GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ minh hoạ SGK hỏi: hình ảnh gợi cho em suy nghĩ hội Việt Nam cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX? - GV giới ... cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX đời sống nhân dân Cách tiến hành: - GV tiếp tục yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi sau: + Trước thực dân Pháp xâm lược, hội Việt Nam có tầng lớp nào? - HS ... việc lớp Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu thay đổi kinh tế Việt Nam cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm theo cặp đọc sách, quan - HS làm việc theo cặp, tìm câu sát hình minh hoạ...
 • 6
 • 1,209
 • 7

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 12 ppt

Tài liệu Lịch sử thế giới cổ trung phần 12 ppt
... ta gọi chữ tiết hình hay chữ hình góc nhọn Lịch pháp có người Sumer làm theo nguyên tắc âm lịch: 29 ngày 30 ngày tháng, 12 tháng năm; đương nhiên lịch pháp không thật khớp với thời gian đất ... trời, họ đặt tháng nhuận Âm lịch người Sumer gần với nông lịch Trung Quốc; tộc khác Tây Á sữ dụng cách rộng rãi Ðến ngày nay, người Hồi giáo người Do Thái Tây Á sữ dụng lịch pháp Về toán học hệ ... quốc gia cổ đại Lưỡng-hà mang nặng tính chất gia trưởng Nô lệ không sử dụng rộng rãi lao động sản xuất họ có gia đình riêng Khoảng năm 3500 trước công nguyên, ước chừng đồng thời với người cổ Ai...
 • 4
 • 251
 • 1

Tác động của đồng euro đến nền kinh tế tài chính tiền tệ thế giới việt nam

Tác động của đồng euro đến nền kinh tế tài chính tiền tệ thế giới và việt nam
... phát triển đồng EURO Chơng II: Tác động đồng EURO đến kinh tế- tài chính- tiền tệ giới Chơng III: Tác động đồng EURO đến kinh tế- tài chính- tiền tệ Việt Nam số kiến nghị Do kiến thức, kinh nghiệm ... iii tác động đồng euro đến kinh t tài chính- tiền tệ việt nam Đối với Việt Nam, có mặt lu thông tiền tệ đồng EURO tác động theo mức độ khác tất lĩnh vực kinh tế- tài - tiền tệ quan hệ kinh tế ... hởng EURO tới toán quốc tế 23 ảnh hởng EURO tới dự trữ quốc tế 24 chơng iii 26 tác động đồng euro đến kinh t tài chính- tiền tệ việt nam 26 I Tác động EURO tới kinh tế việt nam...
 • 39
 • 604
 • 9

Tác động của đồng EURO đến nền kinh tế - tài chính- tiền tệ thế giới Việt Nam

Tác động của đồng EURO đến nền kinh tế - tài chính- tiền tệ thế giới và Việt Nam
... phát triển đồng EURO Chơng II: Tác động đồng EURO đến kinh t - tài chính -tiền tệ giới Chơng III: Tác động đồng EURO đến kinh t - tài chính -tiền tệ Việt Nam số kiến nghị Do kiến thức, kinh nghiệm ... iii tác động đồng euro đến kinh t tài chính -tiền tệ việt nam Đối với Việt Nam, có mặt lu thông tiền tệ đồng EURO tác động theo mức độ khác tất lĩnh vực kinh t - tài - tiền tệ quan hệ kinh tế ... hởng EURO tới toán quốc tế 23 ảnh hởng EURO tới dự trữ quốc tế 24 chơng iii 26 tác động đồng euro đến kinh t tài chính -tiền tệ việt nam 26 I Tác động EURO tới kinh tế việt nam...
 • 39
 • 220
 • 0

Tác động của đồng EURO đến nền kinh tế - tài chính- tiền tệ thế giới Việt Nam

Tác động của đồng EURO đến nền kinh tế - tài chính- tiền tệ thế giới và Việt Nam
... phát triển đồng EURO Chương II: Tác động đồng EURO đến kinh t - tài chính -tiền tệ giới Chương III: Tác động đồng EURO đến kinh t - tài chính -tiền tệ Việt Nam số kiến nghị Do kiến thức, kinh nghiệm ... III TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒNG EURO ĐẾN NỀN KINH TẾTÀI CHÍNH-TIỀN TỆ VIỆT NAM Đối với Việt Nam, có mặt lưu thông tiền tệ đồng EURO tác động theo mức độ khác tất lĩnh vực kinh t - tài tiền tệ quan hệ kinh ... EURO tới dự trữ quốc tế 25 CHƯƠNG III 27 TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒNG EURO ĐẾN NỀN KINH TẾTÀI CHÍNH-TIỀN TỆ VIỆT NAM .27 I TÁC ĐỘNG CỦA EURO TỚI KINH TẾ VIỆT NAM .27 II TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒNG...
 • 41
 • 347
 • 1

tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam

tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam
... chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.   Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam.  Những vǎn kiện quan trọng này đều do đồng chí Nguyễn ái Quốc dự thảo. Hội  ... trong cả nước, là sự đồng tâm nhất trí của những chiến sĩ tiên phong.  Những người cộng sản Việt Nam dù ở trong Đông Dương cộng sản đảng,  An Nam cộng sản đảng hay Đông Dương cộng sản liên đoàn, lúc bấy giờ tuy có những vấn đề bất đồng, nhưng đã  ... III ­ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ­ CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA  ĐẢNG  1­ Thống nhất các tổ chức cộng sản Trước tình hình xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong một nước. Quốc tế cộng sản đã gửi thư cho ...
 • 15
 • 595
 • 0

Tiểu luận tác động của đồng euro đến nền kinh tế tài chính tiền tệ thế giới việt nam

Tiểu luận tác động của đồng euro đến nền kinh tế tài chính tiền tệ thế giới và việt nam
... iii tác động đồng euro đến kinh t tài chính- tiền tệ việt nam Đối với Việt Nam, có mặt lu thông tiền tệ đồng EURO tác động theo mức độ khác tất lĩnh vực kinh tế- tài tiền tệ quan hệ kinh tế thơng ... Chơng II: Tác động đồng EURO đến kinh tế- tài chính- tiền tệ giới Chơng III: Tác động đồng EURO đến kinh tế- tài chính- tiền tệ Việt Nam số kiến nghị Do kiến thức, kinh nghiệm sinh viên ... hởng EURO tới toán quốc tế 23 ảnh hởng EURO tới dự trữ quốc tế 24 chơng iii 26 tác động đồng euro đến kinh t tài chính- tiền tệ việt nam 26 I Tác động EURO tới kinh tế việt nam...
 • 39
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu lịch sử thế giới hiện đạitài liệu lịch sử thế giới cổ trung đạiphim tài liệu lịch sử thế giớitài liệu lịch sử thế giới 12tài liệu lịch sử thế giới cận đạitình hình khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của thế giới và việt nam 3 1 thế giớiThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolThe useful methods of quickly and effectively determining the primary stress position of the english words for 12th grade studentsTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Topic some skills in solving language function questions and responses in examinationsTopic using handouts in teaching and learing english at high schoolsUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesUsing some brainstorming techniques and outlining to improve writing skills for 12th form non english majors at lam son gifted high schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiênUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUSING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT HAM RONG HIGH SCHOOLChương I. §9. Hình chữ nhậtTeaching warm up in englishThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishThe simplest method of teaching consonants in english textbook basic class 10 boards helps students pronounce correctlyHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và đầu tư THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ