GIẢI PHÁP MEGAWAN TRONG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Các giải pháp công nghệ hội nghị truyền hình trên mạng IP, khảo sát đánh giá và ứng dụng thử nghiệm

Các giải pháp công nghệ hội nghị truyền hình trên mạng IP, khảo sát đánh giá và ứng dụng thử nghiệm
... lược hội nghị truyền hình • Tìm hiểu thiết bị hội nghị VIDEO cấu tạo sử dụng • Tìm hiểu ứng dụng công nghệ cho hội nghị truyền hình Nội dung đề tài (tóm tắt nội dung): Lời nói đầu: Hiện hội nghị ... gian.So với phát triển công nghệ dần lạc hậu để phát triển tốt hiệu va tiết kiệm cho lần tổ chức hội nghị tính cấp bách việc ứng dụng VIDEO Conferencing vào hội nghị sử dụng vấn đề quan tâm hàng ... hội nghị 3D, giải pháp cho thuyết trình www.alicestreet.com VI.4.2, GlowPoint Video www.glowpoint.com VI.4.3, Myglobalcam MyGlobalCam cung cấp giải pháp đồng đẳng cách sử dụng ActiveX, giải pháp...
 • 35
 • 1,083
 • 14

Hội nghị Truyền hình giải pháp trong thời đại thông tin

Hội nghị Truyền hình giải pháp trong thời đại thông tin
... GIẢI PHÁP HNTH • Giải pháp phần mềm • Giải pháp hình thông dụng GIẢI PHÁP HNTH Không cần thiết bị chuyên dùng đắt tiền >Microsoft NetMeeting,Cuseeme -Win9x >Gnomemeeting - Linux Netmeeting ... dung • Tổng quan Hội nghị Truyền hình (HNTH) ? • Giao thức truyền ? • Giải pháp HNTN ? Tổng quan HNTH • Video Conferencing,Visual Collaboration • Cho phép truyền hình ảnh âm đồng thời • Cho phép ... khuyến nghị H.225 ITU-T mà việc sử dụng tin hiệu Q.931 Kênh điều khiển gọi tin cậy TCP tao mạng IP với mã cổng 1720 + Điều khiển truyền tải thông tin Media (H.245 RTP/RTCP) : H.245 xử lý tin từ...
 • 36
 • 240
 • 0

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH pptx

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH pptx
... Viễn thông, có nhiều giải pháp cho hệ thống dịch vụ hội nghị truyền hình Tuy nhiên với sở hạ tầng mạng Việt Nam giải pháp phù hợp khả thi cho dịch vụ hội nghị truyền hình giải pháp dựa công nghệ ... HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH Mục tiêu: Hệ thống hội nghị truyền hình khách hàng xây dựng nhằm tạo lập hệ thống truyền hình trực tuyến trung tâm chi nhánh với cho mục tiêu cụ thể sau: - Tổ chức việc hội ... chuẩn H.323 IP - Đảm bảo tổ chức hội nghị truyền hình với điểm thành viên theo kiểu hội nghị điểm-điểm điểm-đa điểm - Hệ thống hội nghị truyền hình Quý Công ty theo mô hình Trung tâm – Vệ tinh Điểm...
 • 14
 • 459
 • 7

giải pháp hội nghị truyền hình aver

giải pháp hội nghị truyền hình aver
... quan Hội nghị truyền hình Điểm cần quan tâm đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình Giới thiệu dòng sản phẩm Aver HVC series giải pháp hội nghị truyền hình đến điểm Những dự án tiêu biểu Giải pháp Hội ... cho điểm chi nhánh Aver HVC130 Aver HVC130 Giải pháp Hội nghị truyền hình tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH - ĐIỂM Mô hình kết nối Với thiết bị Aver HVC330 Tích ... đủ) Hệ thống Aver HVC 130 ( Phù hợp với phòng họp vừa lớn) điểm Aver HVC130 Giải pháp Hội nghị truyền hình tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH ĐIỂM Mô hình phòng họp...
 • 21
 • 255
 • 0

giải pháp hội nghị truyền hình

giải pháp hội nghị truyền hình
... i gi a ch toàn hình hình hi n t i hi n th hình i u n ch toàn hình. : nh n nút Near remote th y hình hi n t i: nh n nút Home remote control t h th ng c a b n ch Ph thu c vào c u hình h th ng c ... System t hình cu c g i Ch n Utilities t hình System Ch n Calendar t hình Utilities cho phép site xa i u n c Camera c a b n: • Ch n System t hình cu c g i • Ch n User settings t hình System GI I PHÁP ... nhìn ta có th nh n nút PiP (Hình hình) remote Trong cu c g i s d ng ch c hai hình mà n i dung, b n có th nh n nút PiP remote Sau ây ch hi n th : GI I PHÁP H I NGH TRUY N HÌNH chuy n qua ch hi n th...
 • 27
 • 277
 • 1

giải pháp hội nghị truyền hình

giải pháp hội nghị truyền hình
... August 3, 2010 GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH I/ G T Hội nghị truyền hình bước phát triển đột phá công nghệ thông tin cho ... www.kedacom.org email: Vietnam@kedacom.org Page August 3, 2010 GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH ếu tố để b t đầu hội nghị truyền hình hiệu có phòng hội nghị phù hợp Một phòng thông thường s đem lại hiệu ý ... 2010 GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH T ẽ Phần mềm PCMT cho phép tạo kết nối điểm-điểm đa điểm cách độc lập, hoạt động theo tiêu chuẩn chung hội nghị truyền hình, hoàn toàn tương tự thiết bị hội nghị...
 • 11
 • 159
 • 0

Giải pháp hội nghị truyền hình-sử dụng nền tảng Microsoff Lync

Giải pháp hội nghị truyền hình-sử dụng nền tảng Microsoff Lync
... Nội dung Giải pháp hội nghị truyền hình với Microsoft Lync Giới thiệu HPT Trao đổi – thảo luận Giải pháp hội nghị truyền hình Giải pháp hội nghị truyền hình Họp thông thường ... thiệu Giải pháp hội nghị truyền hình Hội nghị truyền hình hỗ trợ H.264 Hỗ trợ truyền hình đa điểm với độ nét cao chia sẻ tài liệu Người phát biểu Cung cấp trải nghiệm hội nghị truyền hình Giải pháp ... giao tiếp hàng ngày Giải pháp truyền thông hợp Ứng dụng văn phòng Hội nghị truyền hình Hội nghị trực tuyến Điện thoại Nền tảng truyền thông hợp Một hệ thống Một giao diện sử dụng thống đơn giản trình...
 • 19
 • 1,035
 • 0

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN MOBIMEETING

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN MOBIMEETING
... truyền hình B 2.1 Giải pháp hội nghị truyền hình phần cứng 2.2 Giải pháp hội nghị truyền hình phần mềm Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến MobiMeeting 3.1 Giới ... nghiệp Trang Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến MobiMeeting www .mobimeeting. vn Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến MobiMeeting 3.1 Giới thiệu chung Với hạn chế giải pháp công nghệ ... Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến MobiMeeting www .mobimeeting. vn MỤC LỤC A GIỚI THIỆU CHUNG Xu hướng nhu cầu hội nghị truyền hình Các giải pháp hội nghị truyền...
 • 37
 • 213
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH TỔNG THỂ, GIẢI PHÁP đảm bảo AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN, ỨNG DỤNG CHO hội NGHỊ TRUYỀN HÌNH (VIDEO CONFERENCING)

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH TỔNG THỂ, GIẢI PHÁP đảm bảo AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN, ỨNG DỤNG CHO hội NGHỊ TRUYỀN HÌNH (VIDEO CONFERENCING)
... TRÌNH TỔNG THỂ, GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN, ỨNG DỤNG CHO HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH (VIDEO CONFERENCING) » thực với mục tiêu xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình với giải pháp tổng ... TRÌNH TỔNG THỂ, GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN, ỨNG DỤNG CHO HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH (VIDEO CONFERENCING) » thực với mục tiêu xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình với giải pháp tổng ... dụng cho hội nghị truyền hình Phát triển hệ thống hội nghị truyền hình sử dụng IP multicast Nghiên cứu giải pháp sản phẩm bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình IP multicast Xây dựng quy trình...
 • 54
 • 197
 • 0

Giai phao tong dai dien thoai cho hoi nghi truyen hinh

Giai phao tong dai dien thoai cho hoi nghi truyen hinh
... Internet Băng thông tiêu cho việc thông tin truyền hình có tương tác khoảng 300 Kbps đến 400 Kbps cho khoảng luồng tín hiệu Nó bao gồm tín hiệu hình tiếng tín hiệu điều khiển Nghi thức H.323 không ... băng thông cân sẵn sàng cho lưu thông cho hướng ngược lại.Bạn cần ước lượng số lượng phiên hội thảo lúc mà mạng bạn cần để hỗ trợ, phải tìm hiểu mạng bạn có băng thông cho điểm – điểm kết cuối ... đơn giản thích hợp cho mạng riêng phạm vi hẹp - Các dòng sản phNm VCS có hỗ trợ tính Internal MCU: từ dòng VSX 7000 series trở lên cho chuNn SD, từ dòng HDX 8000 series trở lên cho chuNn HD Gateway...
 • 5
 • 293
 • 4

Hội nghị truyền hình trực tuyến

Hội nghị truyền hình trực tuyến
... (Nauy) Trên thực tế, Việt Nam, biến thể HNTH trở nên quen thuộc với người tham gia mô hình lớp học trực tuyến chương trình chữa bệnh từ xa Trong chiến lược đại hóa số đơn vị, tổ chức kinh tế ... DuoVideo cho phép người diễn thuyết vừa xuất hình, vừa giới thiệu thuyết trình hình thứ hai Có thể thấy, đơn vị có nhiều giải pháp để lựa chọn có nhu cầu hội họp nhiều điểm phân tán Đây thực giải ... cấp để tiện việc xếp lịch bố trí địa điểm lắp đặt Tuy nhiên, vô tốn phiền phức số lượng đầu cầu hội nghị nhiều nhà cung cấp sẵn hệ thống HNTH địa điểm bạn yêu cầu Hiện Việt Nam có số nhà cung cấp...
 • 3
 • 565
 • 9

Một số giải pháp nhằm phát triển gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt tại Công ty Cổ phần quảng cáo và sản xuất phim provietnam

Một số giải pháp nhằm phát triển gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt tại Công ty Cổ phần quảng cáo và sản xuất phim provietnam
... GAMESHOW TRUYỀN HÌNH MANG THƯƠNG HIỆU VIỆT CỦA Một số giải pháp nhằm phát triển gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt Công ty cổ phần Quảng cáo sản xuất phim ProVietnam CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO ... Một số giải pháp nhằm phát triển gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt Công ty cổ phần Quảng cáo sản xuất phim ProVietnam việc xây dựng phát triển Gameshow truyền hình mang thương hiệu Việt ... triển sản phẩm Gameshow Truyền hình Công ty cổ phần Quảng cáo Sản xuất phim ProVietnam - Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm Gameshow Truyền hình mang thương hiệu Việt Công ty cổ...
 • 97
 • 842
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastgiải pháp hội nghị truyền hình sonygiải pháp hội nghị truyền hình ciscogiải pháp hội nghị truyền hình của ciscogiải pháp hội nghị truyền hình 10 điểmgiải pháp hội nghị truyền hình trực tuyếngiải pháp hội nghị truyền hình đa điểmgiải pháp hội nghị truyền hình bằng phần mềmgiải pháp hội nghị truyền hình giá rẻgiải pháp hội nghị truyền hình avergiải pháp hội nghị truyền hình polycomhội nghị truyền hình các giải pháp chuẩn truyền videohội nghị truyền hìnhnội dung của hội nghị truyền hìnhphát triển hệ thống phần mểm hội nghị truyền hình sử dụng ip muticast111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.chuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA