ảnh hưởng của hoạt độ nước đến chất lượng thực phẩm

Nghiên cứu bảo quản rong nho bằng phương pháp ướp muối và đánh giá ảnh hưởng của chế độ rửa đến chất lượng sản phẩm rong nho ướp muối

Nghiên cứu bảo quản rong nho bằng phương pháp ướp muối và đánh giá ảnh hưởng của chế độ rửa đến chất lượng sản phẩm rong nho ướp muối
... PGS tài: Nghiên c u b o qu n rong nho b ng phương pháp p mu i ánh giá nh hư ng c a ch r a n ch t lư ng s n ph m rong nho p mu i” v i m c ích nghiên c u t o tìm bi n pháp b o qu n rong nho t tiêu ... 1.3.2 Các phương pháp p mu i 25 CHƯƠNG II NGUYÊN V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 NGUYÊN V T LI U 30 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 31 2.2.1 Phương pháp phân tích ... B GIÁO VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C NHA TRANG -PHAN TH PH NG KIM NGHIÊN C U B O QU N RONG NHO B NG PHƯƠNG PHÁP Ư P MU I VÀ ÁNH GIÁ NH HƯ NG C A CH R A N CH T LƯ NG S N PH M RONG NHO Ư P...
 • 95
 • 530
 • 7

ảnh hưởng của mật độ nuôi đến chất lượng môi trường nước, tốc độ tăng trưởng, bệnh và hiệu quả kinh tế của cá tra pangasius hypophthalmus sauvage, 1878 nuôi thâm canh trong ao đất tại xã châu bình , giồng trôm, bến tre

ảnh hưởng của mật độ nuôi đến chất lượng môi trường nước, tốc độ tăng trưởng, bệnh và hiệu quả kinh tế của cá tra pangasius hypophthalmus sauvage, 1878 nuôi thâm canh trong ao đất tại xã châu bình , giồng trôm, bến tre
... II 6,8 - 7,5 b 7,0 - 7,5 b 6,8 - 7,5 ab 6,9 - 7,5 a 6,8 - 7,4 a 7,0 - 7,6 a Tháng III 6,7 - 7,3 a 7,0 - 7,5 a 6,8 - 7,3 a 6,9 - 7,5 a 6,7 - 7,3 a 7,0 - 7,6 a Tháng IV 6,8 - 7,1 a 7,0 - 7,5 b 6,3 - 7,2 a 6,9 - 7,4 ab 6,4 ... - 7,0 a 6,9 - 7,3 a Tháng V 6,7 - 7,1 a 7,0 - 7,3 a 6,7 - 7,1 a 7,0 - 7,3 a 6,6 - 7,1 a 7,0 - 7,2 a Tháng VI 6,4 - 7,3 a 6,7 - 7,5 a 6,3 - 7,1 a 6,7 - 7,2 a 6,4 - 7,2 a 6,5 - 7,3 a Tháng VII 6,5 - 7,1 b 6,5 - 7,5 a 6,4 ... nước, tốc độ tăng trưởng, bệnh hiệu kinh tế tra (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878) nuôi thâm canh ao đất Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre cần thiết Qua kết nghiên cứu có sở để khuyến cáo...
 • 114
 • 186
 • 0

ảnh hưởng của mức độ chín đến chất lượng hạt của quả dưa leo

ảnh hưởng của mức độ chín đến chất lượng hạt của quả dưa leo
... trồng bắt đầu có nụ hoa Năng suất dưa leo độ chín bảng Bảng Năng suất giống dưa leo độ chín khác Nghiệm thức Năng suất/ô (kg) Quả chuyển vàng Quả chín vàng Quả vàng nâu LSD0,01 CV (%) 142,32 ... nghiệm thức Nghiệm thức Trọng lượng quả( g) Đường kính (cm) Chiều dài (cm) Trung bình Trọng lượng hạt/ quả 1000 hạt (g) (hạt) (8% ẩm độ) Quả chuyển vàng Quả chín vàng Quả vàng nâu LSD 0,05 CV (%) ... với nghiệm thức chín vàng nâu (213,75 lần) Thử nghiệm nảy mầm hạt dưa leo cường lực hạt Kết thử nghiệm nẩy mầm hạt dưa leo phòng thí nghiệm hạt cho thấy: Bảng Tỉ lệ nẩy mầm hạt dưa leo sau ngày...
 • 4
 • 397
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ khuấy đến chất lượng mạ composite chrome

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ khuấy đến chất lượng mạ composite chrome
... khuy n cht lng m composite Chrome c th l: Mi quan h gia ch khuy n cht lng m composite Chrome, ch khuy v cht lng lp m.Vic thớ nghim c tin hnh vi cỏc iu kin: - H thng dõy truyn m composite - Vt ... nn kim loi - M composite Electroless - M composite lp v th - M composite quang hc Trong s nm nhúm trờn thỡ m composite ht mn trờn nn kim loi ang c s quan tõm nghiờn cu nc ta Lp m composite dng ... vc c khớ ch to Trong vic to b mt chi tit ỏp ng cụng ngh cao thỡ m composite Chrome l mt nhng phng phỏp in hỡnh Thc t m composite Chrome l phng phỏp ang c ng dng sn xut ng c mỏy bay, ng c tuabin...
 • 76
 • 316
 • 1

ghiên cứu ảnh hưởng của chế độ khuấy đến chất lượng mạ composite chrome.pdf

ghiên cứu ảnh hưởng của chế độ khuấy đến chất lượng mạ composite chrome.pdf
... nn kim loi - M composite Electroless - M composite lp v th - M composite quang hc Trong s nm nhúm trờn thỡ m composite ht mn trờn nn kim loi ang c s quan tõm nghiờn cu nc ta Lp m composite dng ... composite cú th thc hin trờn bt c chi tit cú hỡnh dỏng phc no v cú th m bo cht lng m m khụng cn thit b rt hin i M composite cú th chia thnh nm nhúm: - M composite ht mn trờn nn kim loi - M composite ... khuy n cht lng m composite Chrome c th l: Mi quan h gia ch khuy n cht lng m composite Chrome, ch khuy v cht lng lp m.Vic thớ nghim c tin hnh vi cỏc iu kin: - H thng dõy truyn m composite - Vt...
 • 76
 • 264
 • 0

Ảnh hưởng của mức độ chín đến chất lượng hạt quả dưa leo

Ảnh hưởng của mức độ chín đến chất lượng hạt quả dưa leo
... trồng bắt đầu có nụ hoa Năng suất dưa leo độ chín bảng Bảng Năng suất giống dưa leo độ chín khác Nghiệm thức Năng suất/ô (kg) Quả chuyển vàng Quả chín vàng Quả vàng nâu LSD0,01 CV (%) 142,32 ... nghiệm thức Nghiệm thức Trọng lượng quả( g) Đường kính (cm) Chiều dài (cm) Trung bình Trọng lượng hạt/ quả 1000 hạt (g) (hạt) (8% ẩm độ) Quả chuyển vàng Quả chín vàng Quả vàng nâu LSD 0,05 CV (%) ... với nghiệm thức chín vàng nâu (213,75 lần) Thử nghiệm nảy mầm hạt dưa leo cường lực hạt Kết thử nghiệm nẩy mầm hạt dưa leo phòng thí nghiệm hạt cho thấy: Bảng Tỉ lệ nẩy mầm hạt dưa leo sau ngày...
 • 4
 • 401
 • 2

Tài liệu Báo cáo "ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN CHAN " pptx

Tài liệu Báo cáo
... Ảnh hưởng nồng độ chitosan đến biến đổi tiêu hoá sinh chanh trình bảo quản 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT2 CT3 Hình Biến đổi độ cứng chanh công thức bảo quản 3.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chitosan ... 20 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 30 CT2 CT3 Hình Biến đổi hàm lượng chất khô tổng số chanh công thức bảo quản 3.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chitosan bảo đến hàm lượng axit hữu tổng số chanh trình bảo ... trung cho nhóm chanh bảo quản màng chitosan 10 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 CT2 CT3 Hình 1b Biến đổi số b vỏ chanh công thức bảo quản trạng thái kết cấu chanh bảo quản nồng độ chitosan khác...
 • 6
 • 379
 • 1

Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng vụ thời gian bảo quản chanh potx

Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng vụ thời gian bảo quản chanh potx
... Ảnh hưởng nồng độ chitosan đến biến đổi tiêu hoá sinh chanh trình bảo quản 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT2 CT3 Hình Biến đổi độ cứng chanh công thức bảo quản 3.2.1 Ảnh hưởng nồng độ chitosan ... 20 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 30 CT2 CT3 Hình Biến đổi hàm lượng chất khô tổng số chanh công thức bảo quản 3.2.2 Ảnh hưởng nồng độ chitosan bảo đến hàm lượng axit hữu tổng số chanh trình bảo ... trung cho nhóm chanh bảo quản màng chitosan 10 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 CT2 CT3 Hình 1b Biến đổi số b vỏ chanh công thức bảo quản trạng thái kết cấu chanh bảo quản nồng độ chitosan khác...
 • 6
 • 206
 • 0

Báo cáo khoa học:Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng vỡ thời gian bảo quản chanh doc

Báo cáo khoa học:Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng vỡ thời gian bảo quản chanh doc
... 2,72 2,44 1,0 0,5 0,0 10 20 30 Thời gian bảo quản (ngày) CT1 CT2 cng (kg/ cm2) Hao hụt khối lợng (%) ảnh hởng nồng độ chitosan đến chất lợng thời gian bảo quản chanh 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 8,66 ... Khoỏ 48, Khoa Cụng ngh thc phm- i hc Nụng nghip I- H Ni 70 ảnh hởng nồng độ chitosan đến chất lợng thời gian bảo quản chanh ti Vit Nam Vỡ vy, vic tin hnh cỏc thc nghim bo qun trờn chanh l ht ... Tạp chí Khoa học Phát triển 2008: Tập VI, Số 1: 70-75 Đại học Nông nghiệp I ảnh hởng nồng độ chitosan đến chất lợng v thời gian bảo quản chanh Effect of chitosan concentrations...
 • 7
 • 319
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "ảNH HƯởNG CủA MậT Độ NéN ĐếN CHấT LƯợNG DINH DƯỡNG CủA CÂY NGÔ ủ CHUA" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... 3.1 Chất lợng cảm quan ngô chua Kết thu đợc bảng cho thấy mu sắc thân ngô ngô chua có biến đổi theo mức độ nén v thời gian bảo quản Độ nén cng tăng v thời gian bảo quản cng di thức ăn cng ... số kết luận nh sau: - Nén giới đảm bảo đợc chất lợng thức ăn chua tốt hẳn so với phơng pháp thủ công - Không nên nén ngô chặt (>235,71 kg VCK/m3) - Nén giới cho phép ngô xanh sau thu bắp ... mu vng da muối, phản ánh chất lợng chua tốt Riêng lô đối chứng (nén thủ công) không bổ sung cám thân ngô bị thâm đen Mu thâm đen xuất chứng tỏ trình chua thao tác nén không chặt nên không...
 • 9
 • 199
 • 0

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi mài trục dài lớn trên máy tiện 1a64 để phục vụ sản xuất đơn chiếc

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi mài trục dài lớn trên máy tiện 1a64 để phục vụ sản xuất đơn chiếc
... ty, để giảm giá thành, chủ động tiến độ sản suất Dựa yêu cầu thực tiễn sản phẩm, luận văn chọn hướng: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến chất lượng bề mặt mài trục dài lớn máy tiện 1A64 để phục ... tiện 1A64 để phục vụ sản xuất đơn chiếc Ý nghĩa đề tài Góp phần giải công nghệ sản xuất đơn nhằm nâng cao xuất, chất lượng hiệu sản xuất Đánh giá ảnh hưởng yếu tố chế độ cắt đến chất lượng bề mặt ... máy tiện Qua thời gian trực tiếp làm công ty em nhận thấy chất lượng bề mặt mài không ổn định em lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến chất lượng bề mặt mài trục dài lớn máy tiện...
 • 81
 • 273
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng sản phẩm long nhãn xuất khẩu

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng sản phẩm long nhãn xuất khẩu
... PGS.TS Trầ : Nghiên cứu ảnh hưởng Khuyê n, trình sấy đến chất lượng sản phẩm long nhã xuất khẩu n 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích X ủ ì ì ẩ ó ầ ấ ẩ 1.2.2 Yêu cầu ấ long nhã n qui ... Các phương pháp sản xuất long nhãn Có ấ ấ ó : ổ ấ ấ ấ 2.4.1 Phương pháp sản xuất long tệt Q ì ấ ấ ì N B Sấ Bó ẩ Đó ỏ ặ P ỏ ấ gó i Hì 2.2 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất long tệt nh 14 2.2 ... ủ ẩ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tì hì sản xuất tiê thụ sản phẩm nhã trê giới nh nh u n n Việt Nam 2.1.1 Tì hì sản xuất tiêu thụ nhãn giới nh nh a Tình hình sản xuất: Ở ớ Q ó ấ Nhã n l vù Đ ng N...
 • 121
 • 309
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng sản phẩm long nhãn xuất khẩu

nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng sản phẩm long nhãn xuất khẩu
... Trong sản xuất long nhãn, yếu tố trình xử lí chế ñộ nhiệt sấy nguyên liệu nhãn giữ vai trò quan trọng ñến chất lượng long nhãn thành phẩm ðể ñánh giá chất lượng nhãn ảnh hưởng tới chất lượng long ... nghệ sấy long nhãn - Xác ñịnh thông số trình sấy - Nghiên cứu thực nghiệm xác ñịnh ảnh hưởng số thông số công nghệ ñến chất lượng sản phẩm long nhãn xuất - Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất ... xuất long nhãn ñược áp dụng phổ biến sản xuất, ñó là: phương pháp sản xuất long tệt, phương pháp sản xuất long bạch phương pháp sản xuất long xoáy 2.4.1 Phương pháp sản xuất long tệt Qui trình...
 • 121
 • 237
 • 3

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ KHUẤY ĐẾN CHẤT LỢNG MẠ COMPOSITE CHROME

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ KHUẤY ĐẾN CHẤT LỢNG MẠ COMPOSITE CHROME
... khuy n cht lng m composite Chrome c th l: Mi quan h gia ch khuy n cht lng m composite Chrome, ch khuy v cht lng lp m.Vic thớ nghim c tin hnh vi cỏc iu kin: - H thng dõy truyn m composite - Vt ... nhng cn c nghiờn cu cú th khai thỏc hiu qu hn vic s dng m composite Chrome l : Nghiờn cu nh hng ca ch khuy n cht lng m composite Chrome I I Ni dung ng hiờ n cu Xut phỏt t ti nghiờn cu, ngoi ... Chng 2: nh hng ca ch khuy m composite Chrome - Nghiờn cu c s lý thuyt v hỡnh thnh lp m v cỏc hin tng xy - Nghiờn cu nh hng ca ch khuy n cht lng lp m composite Chrome Chng 3: Thit k h thng...
 • 87
 • 354
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng áo t shirt của công ty tnhh namsung vinaảnh hưởng của nhiệt độ ép tới chất lượng vánảnh hưởng của naphthyl acetic acid đến chất lượng khoai lang sau thu hoạchảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất lượng của sữaảnh hưởng của nồng độ ethephon đến sản lượng và một số chỉ tiêu sinh lý mủ cao su khai thác bằng cạo úp trên dòng vô tính rrim 600ảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục trong láảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục a trong lá đậu bắp 26ảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục b trong láảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục tổng số trong lá đậu bắp 29ảnh hưởng của nồng độ pb đến khối lượng quả đậu bắp tươi 401 ảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục a trong lá đậu bắp 272 ảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục b trong lá đậu bắp 283 ảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục tổng số trong lá đậu bắp 30ảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục trong lá đậu bắpảnh hưởng của nồng độ pb đến hàm lượng diệp lục a trong lá đậu bắpBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 2. ChấtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014Unit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUIZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?