Lược Đồ Trống Việt Nam

skkn kỹ NĂNG sử DỤNG DỤNG lược đồ TRONG dạy học môn LỊCH sử 8 PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM

skkn kỹ NĂNG sử DỤNG DỤNG lược đồ TRONG dạy học môn LỊCH sử 8  PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM
... Phần giới thiệu 1.Tên sáng kiến : KỸ NĂNG SỬ DỤNG DỤNG LƯỢC ĐỒ TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 2.Tác giả Giáo viên : Vũ Thị Xuân Hương ... dạy môn Lịch Sử cần có phương pháp sử dụng để đạt hiệu cao: * Lược đồ: Trong giảng dạy Địa lý có nhiều loại lược đồ môn Lịch Sử em học: lược đồ địa điểm nổ khởi nghĩa Nam Kì, lược đồ kinh ... kiến thức Trong chương trình lịch sử lớp - Phần lịch sử Việt Nam có đầy đủ loại: đồ, đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử Tuy nhiên, khuôn khổ đề tài giới thiệu phương pháp sử dụng số lược đồ tiêu...
 • 10
 • 2,562
 • 1

Xây dựng và sử dụng lược đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 1975) ở lớp 12 trường THPT (chương trình chuẩn)

Xây dựng và sử dụng lược đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 1975) ở lớp 12 trường THPT (chương trình chuẩn)
... Chương XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN (1954 - 1975) LỚP 12 - TRƯỜNG THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Cơ sở để xây dựng lược đồ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn (1954 ... đồ dạy học lịch sử Việt Nam (1954 1975) lớp 12 trường THPT (chương trình Chuẩn) Chương 3: Một số biện pháp sử dụng lược đồ dạy học lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) lớp 12 trường THPT (chương trình ... LƯỢC ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN (1954 - 1975) LỚP 12 – TRƯỜNG THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 2.1 Cơ sở để xây dựng lược đồ dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn (1954 1975) trường THPT...
 • 146
 • 192
 • 3

Lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi và sự vận dụng lý luận đóViệt Nam.DOC

Lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam.DOC
... vô sản Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, việc vận dụng sáng tạo luận Lê-nin thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội nói chung chủ nghĩa t nhà nớc nói riêng có ý nghĩa vô to lớn Các luận với ... chất kỹ thuật vững để tiến lên chủ nghĩa hội Để sâu tìm hiểu vấn đề em chọn đề tài: luận Lê-nin chủ nghĩa t nhà nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa hôi vận dụng luận Việt Nam Em trân trọng cảm ... I .Lý luận Lê-nin chủ nghĩa t nhà nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội 1.Khái niệm chủ nghĩa t nhà nớc Lê-nin ngời có công nghiên cứu sâu sắc vấn đề chủ nghĩa t nhà nớc, xây dựng nên tảng luận...
 • 35
 • 1,133
 • 2

Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đóviệt nam hiện nay.DOC

Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở việt nam hiện nay.DOC
... hoàn thiện môn học vận dụng tốt kiến thức kinh tế trị vào môn học khác B phần nội dung A luận l nin chủ nghĩa t nhà nớc tRONG thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Những t tởng L nin chủa nghĩa t Nhà ... tiếp lên chủ nghĩa hội, phải trải qua thời kỳ độ để lên chủ nghĩa hội Con đờng độ lên chủ nghĩa hội khác đờng phát triển kinh tế hàng hoá, dung nạp, du nhập chủ nghĩa t hớng vào chủ nghĩa ... nghĩa t Nhà nớc T tởng L nin chủ nghĩa t Nhà nớc hệ thống sách kinh tế di sản quý báu mà Ngời để lại cho Việc nghiên cứu sâu sắc t tởng L nin chủ nghĩa thiết thực Khi vận dụng t tởng L nin chủ nghĩa...
 • 24
 • 1,036
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độViệt Nam.DOC

Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế thời kỳ quá độ ở Việt Nam.DOC
... việc phát triển kinh tế thời kỳ độ nước ta tính cấp thiết việc phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu quả, chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế thời kỳ độ Việt Nam” Kết cấu ... lực đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ độ Đảng Nhà nước ta xác định hướng Bước sang thời kỳ ... SỞ LÍ LUẬN Phần II: THỰC TIỄN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I/ NGUYÊN LÍ VỀ SỰ PHÁT...
 • 24
 • 557
 • 3

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độViệt Nam .DOC

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độ ở Việt Nam .DOC
... phát triển đất nước Mặt khác không mà ý niệm "thu hút vốn đầu trực tiếp nước quỹ đầu phát triển thức giá nào" 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Theo Bộ kế hoạch đầu 2.Tạp chí kinh tế phát triển ... 0.05% 100.00% (Nguồn:Cục dầu nước ngoài- Bộ kế hoạch đầu ) Tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất: Trong qúy I năm 2008 49 lượt dự án tăng vốn đầu với tổng vốn đầu đăng ký tăng thêm 280,3 ... tác đầu tư, Hoa Kỳ nhà đầu số vốn đầu đăng ký lớn quý I năm 2008 với dự án, tổng vốn đầu 1, 31 tỷ USD (chiếm 25,5% tổng vốn đầu đăng ký), dự án Công ty TNHH Good Choice USA - Việt...
 • 21
 • 412
 • 0

phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tự do trong phạm vi TTCK tự doViệt Nam.doc

phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tự do trong phạm vi TTCK tự do ở Việt Nam.doc
... phát triển hoạt động môi giới tự Vi t Nam 3 .Phạm vi nghiên cứu Cho đến nay, phát triển nghề môi giới chứng khoán Vi t Nam nghiên cứu nhiều đề tài, đề tài đề cập đến phát triển hoạt động môi giới ... cập đến vi c phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tự phạm vi TTCK tự Vi t Nam Chuyên đề thực sở tìm hiểu thực trạng nghề môi giới Vi t nam, từ đánh giá mặt chưa được, yếu tố tác động, kinh ... CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TỰ DO 1.1.Tổng quan Môi giới chứng khoán 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm phân loại môi giới chứng khoán 1.1.1.1.Khái niệm Môi giới hoạt động trung...
 • 101
 • 363
 • 1

Giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đóviệt nam.pdf

Giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó ở việt nam.pdf
... PHÁP ĐẨY MẠNH TỰ DO HĨA TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ CƠNG CỤ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG Q TRÌNH ĐĨ VIỆT NAM 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM CẦN NHẤT QN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỰ DO HỐ TÀI CHÍNH 57 3.1.1 Các nước ... ngừa rủi ro tỷ giá 80 3.3.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh rủi ro tài KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH 1.1 TỰ DO ... 28 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2004, kinh tế Việt Nam diễn bối cảnh...
 • 87
 • 444
 • 4

Sức khỏe của phụ nữ và trẻ của các quốc gia trên thế giới trong đóViệt Nam

Sức khỏe của phụ nữ và trẻ của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam
... Dao 15 - 49 tu i ch ng, g m 329 ngư i ñó 80 ph n nh dư i tu i và/ ho c ñang mang thai 2.3 K thu t nghiên c u Các bi n s v dân s , nhân kh u, nhà , ngu n nư c, kho ng cách t nhà ñ n TYT; ... gia ñình ñ u nhà t m l ngu n nư c sinh ho t không ñ m b o nên t l m c b nh ph khoa ph n ngư i Dao cao so v i dân t c khác (17,4% so v i 10,1%) (B ng 3.14) ðư ng giao thông: 76,29% s h gia ... cho ph n thai trư c sinh D ch v CSSK cho ph n thai trư c sinh t n ñ ng công ño n t ngu n l c ñ u vào cho ñ n hi u qu ñ u Trong ñó, t n ñ ng l n nh t s d ng ñ Tuy nhiên, d ch v xu hư...
 • 26
 • 381
 • 0

242 Các giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đóViệt Nam

242 Các giải pháp đẩy mạnh tự do hóa tài chính và một số công cụ phòng ngừa rủi ro trong quá trình đó ở Việt Nam
... MẠNH TỰ DO HĨA TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ CƠNG CỤ PHỊNG NGỪA RỦI RO TRONG Q TRÌNH ĐĨ VIỆT NAM 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM CẦN NHẤT QN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỰ DO HỐ TÀI CHÍNH 57 3.1.1 Các nước phát ... ngừa rủi ro tỷ giá 80 3.3.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh rủi ro tài KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH 1.1 TỰ DO ... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2004, kinh tế Việt Nam diễn bối cảnh tình...
 • 87
 • 322
 • 0

Luận văn: "PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỜI KỲ QUÁ ĐỘVIỆT NAM"

Luận văn:
... việc phát triển kinh tế thời kỳ độ nước ta tính cấp thiết việc phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu quả, chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế thời kỳ độ Việt Nam” Kết cấu ... nhân lực đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ độ Đảng Nhà nước ta xác định hướng Bước sang thời ... SỞ LÍ LUẬN Phần II: THỰC TIỄN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY Phần III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN I/ NGUYÊN LÍ VỀ SỰ PHÁT...
 • 25
 • 344
 • 0

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độViệt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng  sản  xuất  với  việc  phân tích  tính tất yếu của quá  trình  phát  triển  nền  kinh  tế  hàng  hoá  nhiều  thành  phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
... hoá mức vai trò độc tôn lực lợng sản xuất mà bỏ qua tác động trở lại quan hệ sản xuất chúng có phù hợp Sự phát triển chệch hớng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng ... triển lực lợng sản xuất yếu tố chủ quan tính đặc thù quy luật Quan hệ sản xuất yếu tố định, làm tiền đề cho lực lợng sản xuất phát triển phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Nó nhiệm ... bỏ quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất Nh , quan hệ sản xuất vốn hình thức phát triển lực lợng sản xuất nhng mâu thuẫn lực l ợng sản xuất với quan hệ sản xuất ( yếu tố ổn đinh t ơng đối ) nên quan...
 • 20
 • 1,196
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược phát triển đô thị việt namđịnh hướng chiến lược phát triển đô thị việt nambất cập trong quy hoạch đô thị việt namđô thị việt nam trong thời kỳ quá độđấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở việt namtổ chức không gian kiến trúc trường tiểu học trong đô thị việt namphan tich vi sao xay dung kinh te thi truong trong thoi ky qua do o viet namvi sao xay dung nen kinh te thi truong trong thoi ky qua do o viet namhàng hóa sức lao động trong thời kì qua độ ở việt namnhững cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam pdfbáo cáo đánh giá tác động của quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do của việt nam nhóm chuyên giatính tất yếu khách quan phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở việt namdự báo về khả năng xuất khẩu và sức cạnh tranh của các sản phẩm đồ gỗ việt nam trên thị trường nhật bản trong thời gian tớichiến lược phát triển đô thi việt nam đến năm 2020các thành phần kinh tế trong thời kì quá độ ở việt nam kinh tế hợp tácdown loadLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Thông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên