THIẾT KẾ BỘ PHÁT MA WALSH CHO HỆ ĐO KÊNH MIMO DÙNG CÔNG NGHỆ FPGA

thiết kế bộ phát walsh cho hệ đo kênh mimo dùng công nghệ fpga

thiết kế bộ phát mã walsh cho hệ đo kênh mimo dùng công nghệ fpga
... Virtex Đánh giá kết Kết mô kết quan sát thực thực Kit thực phù hợp với kết tính toán lý thuyết Việc thiết kế thực thành công phát hai dòng Walsh cho kênh MIMO dùng công nghệ FPGA hoàn toàn ... HIỆN MÔ HÌNH THIẾT KẾ VỚI KIT VIRTEX-4 (Thiết kế phát Walsh cho hệ đo kênh MIMO) 4.1 Giới thiệu Việc thiết kế FPGA để thực chức theo yêu cầu ngôn ngữ VHDL để tiết kiệm tài nguyên FPGA trở lên ... nhà thiết kế sử dụng công cụ thiết kế khác tuân theo tiêu chuẩn VHDL Cũng nhóm thiết kế trao đổi mô tả mức cao hệ thống hệ thống lớn (trong hệ thiết kế độc lập) - Thứ sáu khả hỗ trợ thiết kế mức...
 • 49
 • 146
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế bộ phát Walsh cho hệ đo kênh MIMO dùng công nghệ FPGA doc

Báo cáo tốt nghiệp: Thiết kế bộ phát mã Walsh cho hệ đo kênh MIMO dùng công nghệ FPGA doc
... định nhận đề tài khóa luận liên quan đến FPGA với tên gọi Thiết kế phát Walsh cho hệ đo kênh MIMO dùng công nghệ FPGA với mục đích bước xây dựng hệ MIMO truyền thông vô tuyến Nội dung khóa ... Virtex Đánh giá kết Kết mô kết quan sát thực thực Kit thực phù hợp với kết tính toán lý thuyết Việc thiết kế thực thành công phát hai dòng Walsh cho kênh MIMO dùng công nghệ FPGA hoàn toàn ... HIỆN MÔ HÌNH THIẾT KẾ VỚI KIT VIRTEX-4 (Thiết kế phát Walsh cho hệ đo kênh MIMO) 4.1 Giới thiệu Việc thiết kế FPGA để thực chức theo yêu cầu ngôn ngữ VHDL để tiết kiệm tài nguyên FPGA trở lên...
 • 52
 • 283
 • 0

LUẬN VĂN:THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ - TƯƠNG TỰ 8 BÍT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÁN DẪN CMOS pdf

LUẬN VĂN:THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ - TƯƠNG TỰ 8 BÍT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÁN DẪN CMOS pdf
... n b i s - tương t bit công ngh bán d n CMOS N i dung c a luân văn bao g m chương: - - - - Chương T ng quan v chuy n i s - tương t Trình bày v trí, vai trò, thông s c a b chuy n i s - tương t ... chuy n i s -tương t tu n hoàn 25 Hình 2. 7-1 B chuy n i s - tương t ng ng 26 Hình 3-1 Phân lo i công ngh m ch tích h p s d ng ch t bán d n silíc 28 Hình 3. 1-1 Wafer bán d n ... 87 Hình 5.3. 2-7 Kí hi u (a) sơ m ch (b) c a ghi u vào 87 Hình 5.3. 2 -8 Sơ layout c a ghi u vào 88 Hình 5.3. 2-9 Kí hi u (a) sơ m ch (b) c a ghi 15bits 89 Hình 5.3. 2-1 0 Sơ layout...
 • 165
 • 260
 • 1

Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS

Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS
... Hình 2. 6-1 Bộ chuyển đổi s - tƣơng tự tuần hoàn 25 Hình 2. 7-1 Bộ chuyển đổi số - tƣơng tự đƣờng ống 26 Hình 3-1 Phân loại công nghệ mạch tích hợp sử dụng chất bán dẫn silíc 28 Hình ... đổi số - tương tự Hình 1. 2-1 sơ đồ khối chuyển đổi s - tƣơng tự (Chú ý: đầu chuyển đổi số - tƣơng tự điện áp dòng điện Ở đây, mục đích miêu tả thông số chuyển đổi số - tƣơng tự nên ta giả sử tín ... bit công nghệ bán dẫn CMOS Nội dung luân văn bao gồm chƣơng: - - - - Chƣơng Tổng quan chuyển đổi số - tƣơng tự Trình bày vị trí, vai trò, thông số chuyển đổi số - tƣơng tự Chƣơng Các kiến trúc chuyển...
 • 165
 • 336
 • 0

Thiết kế bộ thu anten parabol cho hệ thống TVRO

Thiết kế bộ thu anten parabol cho hệ thống TVRO
... FM, ta thu tín hiệu audio Trang- 20 - LVTN: Thiết Kế Bộ Thu Anten Parabol Cho Hệ Thống TVRO Phần 2: Lý thuyết mạch siêu cao tần Trang- 21 - LVTN: Thiết Kế Bộ Thu Anten Parabol Cho Hệ Thống TVRO ... LVTN: Thiết Kế Bộ Thu Anten Parabol Cho Hệ Thống TVRO Máy thu tạp âm thấp Thiết bi anten bám LNA Bộ đổi tần xuống Khuếch đại IF Giải điều chế Thiết bò bám Bộ dao dộng Bộ đa truy nhập Hệ thống Bộ ... dùng hệ số chất lượng cho toàn hệ thống thu bao gồm anten Đơn vò sử dụng cho G/T dB/0K Ví dụ, hệ số độ lợi anten thu 60 dB nhiệt tạp âm 1000K, G/T=40 dB/ K Trang- - LVTN: Thiết Kế Bộ Thu Anten Parabol...
 • 192
 • 505
 • 0

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU SỬ DỤNG CỔNG SONG SONG (ĐỒ ÁN MÔN GHÉP NỐI MÁY TÍNH)

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU SỬ DỤNG CỔNG SONG SONG (ĐỒ ÁN MÔN GHÉP NỐI MÁY TÍNH)
... động lực: 24VDC  Dùng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM) để điều khiển tốc độ động Bộ điều khiển cho phép điều khiển động điện áp 5V, 12V, 24V  Bộ điều khiển cho phép điều khiển động ... 100W  Sử dụng phím T để điều khiển tăng tốc độ, phím G để giảm tốc độ, phím D để đảo chiều, phím Q để dừng động 03/11/14 Động điện chiều Động điện chiều có loại: Động kích từ độc lập Động kích ... cổng song song 03/11/14 Phương pháp đảo chiều động • • Để đảo chiều động điện chiều ta cần đảo chiều cực tính nguồn điện cấp vào động thông qua mạch cầu H 03/11/14 Phương pháp đảo chiều động...
 • 11
 • 450
 • 0

phương pháp sưu tầm và thiết kế bộ sưu tập hình ảnh phục vụ dạy học bằng công nghệ thông tin môn sinh học khối 8

phương pháp sưu tầm và thiết kế bộ sưu tập hình ảnh phục vụ dạy học bằng công nghệ thông tin môn sinh học khối 8
... thiết bị trường học VI KẾT LUẬN: Phương pháp sưu tầm thiết kế sưu tập hình ảnh phục vụ dạy học CNTT môn sinh học khối 8 tạo thiết bị dạy học điện tử bao gồm hình ảnh tĩnh động (có sưu tầm thiết ... chính: - Phương pháp sưu tầm nguồn tư liệu “Giải phẫu sinh lý người” - Phương pháp thiết kế sưu tập hình ảnh phục vụ cho dạy học công nghệ thông tin môn sinh học 2.1 Phương pháp sưu tầm nguồn tư ... tầm thiết kế) phục vụ cho dạy học CNTT môn sinh học khối 8, liệt kê xếp theo trình tự tiết học phân phối chương trình sinh học 8, tiện dụng cho GV soạn giảng lên lớp - Các hình ảnh sưu tập cung...
 • 14
 • 406
 • 0

Tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải

Tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải
... Tính toán, thiết kế, chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải Đề tài: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ CHẾ TẠO THỬ ANTEN ĐA BĂNG DÙNG CÔNG NGHỆ MẠCH VI DẢI Thông số thiết ... dụng hình anten hình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến Page 35 Tính toán, thiết kế, chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ mạch vi dải Hình 20: hình anten vi dải đa băng ... họa vài cấu trúc anten vi dải sóng chạy Hình 15 Các anten vi dải sóng chạy Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến Page 32 Tính toán, thiết kế, chế tạo thử anten đa băng dùng công nghệ...
 • 39
 • 682
 • 2

Thuật toán thiết kế bộ đan xen mới cho chập liên kết nối tiếp

Thuật toán thiết kế bộ đan xen mới cho mã chập liên kết nối tiếp
... quan nhỏ thỏa mãn P(i)< Pdesign Bộ đan xen cho SCCC gọi MEUB với thuật toán thiết kế gần tối ưu Xét SCCC có cấu trúc mục trên, kích thước đan xen N=256, không kết thúc trạng thái vòng giới ... khả tạo trọng số thấp đầu SCCC IV THIẾT KẾ BỘ ĐAN XEN MEUB CHO MÃ SCCC Bộ đan xen S-Random [5], [6] định nghĩa trình xếp số ngẫu nhiên cho ma trận địa đan xen π cho: π(i) − π(j) ≥ S với i ... SCCC Hình So sánh FER đan xen MEUB thiết kế cho SCCC V KẾT LUẬN Bài báo trình bày vấn đề: 1.Cải tiến thuật toán giải cách áp dụng thuật toán Enhanced Max-Log-MAP cho với số lần lặp đủ lớn,...
 • 6
 • 480
 • 7

Thiết kế bộ tổ hợp tần số trực tiếp (DDS) ứng dụng cho thiết bị thu phát sóng ngắn đơn biên SSB 3

Thiết kế bộ tổ hợp tần số trực tiếp (DDS) ứng dụng cho thiết bị thu phát sóng ngắn đơn biên SSB 3
... phương pháp tổ hợp tần số - Chương 2: Phương pháp tổ hợp tần số trực tiếp - Chương 3: Thiết kế, chế tạo modul tổ hợp tần số theo phương pháp tổ hợp tần số trực tiếp ứng dụng cho SSB- 3 Do hạn chế ... PHÁP TỔ HỢP TẦN SỐ TRỰC TIẾP ỨNG DỤNG CHO SSB- 3 Thiết bị thu phát sóng ngắn đơn biên SSB- 3 sử dụng để đảm bảo thông tin thoại đơn biên, báo đẳng biên mạng thông tin sóng ngắn cấp chiến thu t ... tự đầu vào dạng số Khi tổ hợp số trực tiếp tạo số tần số chuẩn tạo tính chất khóa miền tần số Trong độ ổn định tần số nhiễu pha điều kiện cần thiết để liên kết trực tiếp với tần số chuẩn f c Sẽ...
 • 65
 • 1,107
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài 14 thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều sử dụng cổng nối tiếpgiáo án điện tử là tích hợp của giáo án truyền thốngđược thiết kế theo hướng dạy học tích cực và có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thôngthiết kế bộ nguồn 1 chiều cho tải mạ điệnthiet ke bo nguon kich tu cho may phat dienthiết kế bộ điều khiển pid cho avr máy phát điệnthiết kế bộ giải mã dùng verilogthiết kế bộ giải mã mp3đồ án tốt nghiệp thiết kế điều khiển giám sát cho hệ thống rót đóng nắp chai và đóng thùng nước giải khát sử dụng simatic s7300 và winccthiết kế bộ điều khiển pid cho lò nhiệtthiết kế bộ đếm mã gray thuậnthiết kế bộ băm xung áp cho động cơ điện ba chiềuchuyên đề thiết kế bộ điều khiển trượt cho đối tượng sisothiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống thư việnthiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thốngthiết kế chương trình mô phỏng cho hệ phối liệu sản xuất dược liệu trong plc s7 300CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây