Luận văn hỗ trợ soạn và thi trắc nghiệm anh văn

Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng Website hỗ trợ học thi toefl"

Luận văn tốt nghiệp
... hoàn thi n website để website ngày hữu ích hơn, hỗ trợ tốt cho trình học Anh văn nói chung học thi TOEFL nói riêng người dùng, để website thực trở thành người bạn nhà, người bạn bắt đầu học Anh văn ... Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.1.2 Nhận xét - Sau khảo sát sơ lược trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta thấy có trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung học Toefl ... Đã có số trang web hỗ trợ học Anh văn nói chung học thi TOEFL nói riêng chưa thực tiện ích cho nhân dân ta vô trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phí giao diện tiếng Việt thân thi n, dễ sử dụng...
 • 155
 • 298
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng Website hỗ trợ học thi Toefl" pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... hoàn thi n website để website ngày hữu ích hơn, hỗ trợ tốt cho trình học Anh văn nói chung học thi TOEFL nói riêng người dùng, để website thực trở thành người bạn nhà, người bạn bắt đầu học Anh văn ... Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.1.2 Nhận xét - Sau khảo sát sơ lược trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta thấy có trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung học Toefl ... Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm phần sau: - Mở đầu: phần giới thi u chung đề tài, ý nghĩa, đối tượng, yêu cầu đề tài - Chương...
 • 155
 • 383
 • 0

Luận văn: HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC THI BẰNG LÁI TRÊN WEB ppt

Luận văn: HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC VÀ THI BẰNG LÁI TRÊN WEB ppt
... th ng h tr h c thi b ng lái web 1.2 c Ch ng : GI I THI U TÀI ng chi ti t : ¬ Tên tài : Xây d ng trang Web h tr h c thi b ng lái ¬ M c tiêu vi c th c hi n Tìm hi u trình so n tài : thi c a S giao ... n hành b t tay vào vi c thi t k h th ng ng ng sau ng : Thi t k D a vào nh ng k t qu c a ch ng - phân tích, Ch ng t p trung thi t k ph n : Thi t k t ng d li u, thi t k t ng x lý thi t k giao di ... c thi c a ng i dùng Thành viên trang web, i t ng h ng t i c a trang Web Ng i dùng có th h c, thi th down tài li u v B ng : B ng gi i Trang 20 H th ng h tr h c thi b ng lái web 3.4 S l Trang Web...
 • 125
 • 244
 • 0

PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC TẬP THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN SMU 1.0

PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN SMU 1.0
... 17 Phần mềm quản lý học tập thi trắc nghiệm trực tuyến SMU 1.0 2/18 CHƯƠNG I GIỚI THI U PHẦN MỀM SMU 1.1 SMU gì? SMU hệ thống quản lý học tập tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến phát triển ... kiểm tra Phần mềm quản lý học tập thi trắc nghiệm trực tuyến SMU 1.0 10/18 CHƯƠNG IV QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM 4.1 Quản lý trắc nghiệm  Sau tạo thi trắc nghiệm, giáo viên vào môn học, chọn ... chức thi trắc nghiệm  Việc tổ chức thi việc bạn thi t lập cấu hình thi trắc nghiệm cách vào Phần mềm quản lý học tập thi trắc nghiệm trực tuyến SMU 1.0 14/18  Xuất hộp thoại cho phép bạn thi t...
 • 18
 • 232
 • 0

Tìm hiểu xây dựng hệ thống framework hỗ trợ các hình thức trắc nghiệm

Tìm hiểu và xây dựng hệ thống framework hỗ trợ các hình thức trắc nghiệm
... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SINH VIÊN THỰC HIỆN MAI HẢI THANH ĐÀO PHƯƠNG THÚY 0112113 0112448 TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM GIẢNG ... Phát biểu toán: ETSONLINE hệ thống framework dịch vụ hỗ trợ hình thức trắc nghiệm khác Hệ thống cho phép tài khoản giáo viên quản lý hiệu sinh viên đề thi, câu hỏi …; hỗ trợ tài khoản sinh viên ... trọng sau: • Tìm hiểu loại câu hỏi trắc nghiệm chất • Xây dựng khung (framework) có tính tiến hóa cao, phục vụ cho việc soạn câu hỏi, đề thi, việc thi cử • Xây dựng hệ thống thi thử nghiệm 1.4...
 • 150
 • 328
 • 1

Xây dựng website hỗ trợ học thi toefl

Xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl
... Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.1.2 Nhận xét - Sau khảo sát sơ lược trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta thấy có trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung học Toefl ... Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học thi TOEFL Các loại thực thể/mối ... Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học thi TOEFL 0112077-Lê Khánh...
 • 155
 • 436
 • 2

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC THI TOEFL

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL
... Trang Website hỗ trợ học thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 1.1.2 Nhận xét - Sau khảo sát sơ lược trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta thấy có trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung học Toefl ... Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học thi TOEFL Các loại thực thể/mối ... Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học thi TOEFL 0112077-Lê Khánh...
 • 155
 • 169
 • 0

TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM
... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SINH VIÊN THỰC HIỆN MAI HẢI THANH ĐÀO PHƯƠNG THÚY 0112113 0112448 TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM GIẢNG ... Phát biểu toán: ETSONLINE hệ thống framework dịch vụ hỗ trợ hình thức trắc nghiệm khác Hệ thống cho phép tài khoản giáo viên quản lý hiệu sinh viên đề thi, câu hỏi …; hỗ trợ tài khoản sinh viên ... trọng sau: • Tìm hiểu loại câu hỏi trắc nghiệm chất • Xây dựng khung (framework) có tính tiến hóa cao, phục vụ cho việc soạn câu hỏi, đề thi, việc thi cử • Xây dựng hệ thống thi thử nghiệm 1.4...
 • 150
 • 295
 • 0

HỆ THỐNG hỗ TRỢ học THI BẰNG lái TRÊN WEB

HỆ THỐNG hỗ TRỢ học và THI BẰNG lái TRÊN WEB
... nơi; đồng thời học luyện thi nhà đâu thuận lợi Trang Hệ thống hỗ trợ học thi lái web Chương : GIỚI THI U ĐỀ TÀI 1.2 Đề cương chi tiết : Tên đề tài : Xây dựng trang Web hỗ trợ học thi lái Mục tiêu ... khoá ngoại Trang 45 Hệ thống hỗ trợ học thi lái web Chương : THI T KẾ Chương : THI T KẾ 4.1 Thi t kế kiến trúc hệ thống : Hệ thống xây dựng theo mô hình lớp : Hình : Kiến trúc hệ thống Lớp giao diện ... tập trước thi thật • Hỗ trợ người quản trị quản lý người dùng phân quyền • Hỗ trợ người quản lý xây dựng , quản lý toàn hệ thống học thi Trang 19 Hệ thống hỗ trợ học thi lái web Chương : PHÂN TÍCH...
 • 125
 • 186
 • 0

Đề tài hệ thống biên soạn tổ chức thi trắc nghiệm instructional management system IMS

Đề tài hệ thống biên soạn tổ chức và thi trắc nghiệm instructional management system  IMS
... hướng đề tài tốt nghiệp Đưa chuẩn IMS QTI vào hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến để tạo câu hỏi đề thi Xây dựng hệ thống tổ chức thi trực tuyến Các nhiệm vụ cụ thể ĐATN • Tìm hiểu chuẩn IMS • ... chuẩn IMS nước giới Phần 2: Phân tích thi t kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn IMS • Lưu trữ liệu câu hỏi • Nhập xuất câu hỏi theo chuẩn IMS • Xây dựng đề thi trắc nghiệm Tổ chức thi trắc ... ĐATN • Tìm hiểu chuẩn IMS • Xây dựng hệ thống cho phép:  Biên soạn câu hỏi trực tuyến theo chuẩn IMS  Xây dựng đề thi trắc nghiệm Tổ chức luyện thi Tổ chức thi cho khóa học, môn học • Đảm bảo...
 • 79
 • 417
 • 1

TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -10 potx

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -10 potx
... 10.1 Kết luận Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hình thức trắc nghiệm phát triển ứng dụng, đề tài đạt mục tiêu sau: o Xây dựng cổng dịch vụ thi cử hệ thống liên hoàn phối hợp nhuần nhuyễn môi ... 129 9.2.4.2 Export Hệ thống hỗ trợ việc export đề thi file doc theo template đề thi có sẵn Template đề thi tạo theo ý thích giáo viên copy vào thư mục WordFile Temlates hệ thống template đề thi ... câu hỏi, đề thi tổ chức thi trắc nghiệm o Có khung ứng dụng (framework) linh động, có tính tiến hóa cao giúp cho việc mở rộng nâng cấp hệ thống thật dễ dàng hiệu o Xây dựng ứng dụng web windows...
 • 15
 • 192
 • 0

TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -9 pps

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -9 pps
... thông báo kết hệ thống Hệ thống yêu cầu sinh viên nhập vào tên tài khoản ngày thi Hệ thống tìm tất thi mà sinh viên thi ngày yêu cầu Hệ thống thông báo cho sinh viên tên tất thi tìm theo thứ tự ... “Custom tests” Hệ thống tìm tất thi thuộc quyền quản lý giáo viên phụ trách sinh viên đăng nhập vào hệ thống Hệ thống hiển thị danh sách thi tìm trạng thái phép thi 112 Sinh viên chọn vào link liên ... Hình 7-9 Các plugin hiển thị theo lựa chọn người dùng 110 Chương Module tổ chức thi cử 8.1 Đặc tả yêu cầu chức module tổ chức thi cử Trong hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệm trực tuyến,...
 • 15
 • 161
 • 0

TÌM HIỂU XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -8 pot

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -8 pot
... plugin hệ thống Mục đích việc plugin giúp tạo hệ thống linh hoạt có tính tiến hóa cao Nhờ vào linh hoạt mà người sử dụng bao gồm giáo viên, sinh viên nhà quản trị có khả cấu hình hệ thống cách ... nhập, hệ thống truy xuất vào sở liệu, lấy thông tin cấu hình người dùng load control giao diện theo cấu hình người dùng chọn lần gần vào sử dụng trang web Hình ảnh plugin: Hình 7-6 Chỉnh sửa cấu hình ... tùy theo sở thích Các câu hỏi, thành phần giao diện template thi đưa vào lấy hệ thống cách dễ dàng, việc mở rộng trở nên đơn giản nhanh chóng Hình 7-1 Minh họa plugin Trong hệ thống dịch vụ thi...
 • 15
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng website hỗ trợ học và thi toeflxây dựng trang web hỗ trợ học và thi toeflhướng dẫn thi trắc nghiệm anh vănthi trắc nghiệm anh vănbí quyết thi trắc nghiệm anh vănkinh nghiệm thi trắc nghiệm anh văncẩm nang thi trắc nghiệm anh vănmẹo thi trắc nghiệm anh vănđề thi trắc nghiệm anh văn 9cấu trúc đề thi trắc nghiệm anh văn lớp 9đề thi trắc nghiệm anh văncấu trúc đề thi trắc nghiệm anh vănđề thi trắc nghiệm anh văn lớp 10luyện thi trắc nghiệm anh vănphần mềm soạn đề thi trắc nghiệm trên máy tínhDanh muc HNKH Quoc te 2014Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài 25. Trang trí lều trạiTiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn caBài 15. Thương mại và du lịchBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảsaigontel dT8VO3CybbLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUChủ đề sinh học 9 Ô nhiễm môi trườngMột số phương pháp giải nhanh số phức trắc nghiệm so phucdồ án110-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (198).pdf118-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (204).pdf131-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (216).pdfHPG TB thay doi niem yetĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 THTT SO 7