Tìm hiểu các lễ hội truyền thống của các dân tộc ở tỉnh hòa bình

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ Ở HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÒ KHAI NU BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ HUYỆN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người ... Mường Nhé tỉnh Điện Biên Chương Một số chuyển biến phong tục tang ma người Nhì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên CHƯƠNG ĐÔI NÉT KHÁI QUÁT VỀ DÂN TỘC HÀ NHÌ HUYỆN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN 1.1 ... Nhì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bao gồm nghi lễ, thủ tục đám tang ý nghĩa chúng - Đánh giá, nhận xét trạng lễ tang truyền thống người Nhì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên - Đề phương...
 • 49
 • 510
 • 0

Đề tài lễ hội truyền thống của người cao lan tuyên quang

Đề tài lễ hội truyền thống của người cao lan ở tuyên quang
... 1979, ngi Cao Lan c thng kờ l dõn tc Sỏn Chay Danh mc thnh phn 53 dõn tc thiu s Vit Nam (Cao Lan v Sỏn Chớ) (Cao Lan v Sỏn Chớ) (Cao Lan v Sỏn Chớ) Qua t Tng iu tra Dõn s ton quc, ngi Cao Lan c ... l tnh Tuyờn Quang Vỡ Tuyờn Quang l tnh cú ngi Cao Lan c trỳ ụng nht c nc v nhiu l hi truyn thng ca ngi Cao Lan cũn trỡ cho n ngy Nghiờn cu c trung thc hin ti hai huyn cú ngi Cao Lan c trỳ trung ... Phỳ c coi l ni u tiờn ngi Cao Lan n sinh sng Tuyờn Quang v lng Ging Tanh c coi l ni u tiờn ngi Cao Lan t chõn n Tuyờn Quang Hin nay, 100% cỏc gia ỡnh lng u l ngi Cao Lan v l hi ỡnh lng Ging...
 • 245
 • 1,063
 • 3

tìm hiểu tục cưới xin truyền thống của người thái đen huyện điện biên – tỉnh điện biên

tìm hiểu tục cưới xin truyền thống của người thái đen ở huyện điện biên – tỉnh điện biên
... hóa người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Chương 2: Tục cưới xin truyền thống người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Chương 3: Những chuyển biến tục cưới xin người Thái Đen huyện ... tâm tìm hiểu Hy vọng với đề tài: Tìm hiểu tục cưới xin truyền thống người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên , nhiều góp phần tìm hiểu nét độc đáo riêng phong tục cưới xin người Thái huyện ... hôn nhân người Thái Đen Điện Biên Điện Biên 16 2.1.2 Trai gái tìm hiểu 17 2.2 Các bước tiến hành đám cưới truyền thống người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên ...
 • 48
 • 225
 • 3

Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay tỉnh Hủa Phăn

Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay ở tỉnh Hủa Phăn
... 3.7 Tổ chức hội mường truyền thống - so sánh mường người Phu Thay Hủa Phăn mường người Thái Việt Nam 132 Chương TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI PHU THAY TỈNH HỦA PHĂN: TỪ TRUYỀN THỐNG ... SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG 146 4.2 TỔ CHỨC XÃ HỘI HIỆN NAY 152 4.3 Một số vấn đề hội phát sinh trình chuyển đổi từ hội truyền thống đến hội ... Phu Thay Lào 24 Chương CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT CỦA NGƯỜI PHU THAY TỈNH HỦA PHĂN 53 2.1 TÌNH HÌNH SỞ HỮU VỀ RUỘNG ĐẤT HỦA PHĂN .53 2.2 CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT TRONG VÙNG PHU THAY HỦA PHĂN...
 • 215
 • 141
 • 0

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh sơn la hiện nay

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ở tỉnh sơn la hiện nay
... Chương THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC SƠN LA HIỆN NAY 2.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La – Thực trạng vấn đề ... bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La 1.1.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc * Khái niệm bảo tồn phát huy Trong Từ điển Hoàng Phê (chủ biên) định nghĩa: Bảo tồn ... đề bảo tồn phát huy truyền thống ĐKDT tỉnh Sơn La - Đề tài sở khoa học để bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơm La Đề tài thực trạng, quan điểm giải pháp chủ yếu để bảo tồn phát...
 • 117
 • 232
 • 1

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh sơn la hiện nay

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ở tỉnh sơn la hiện nay
... Chương THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC SƠN LA HIỆN NAY 2.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La – Thực trạng vấn đề ... bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La 1.1.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc * Khái niệm bảo tồn phát huy Trong Từ điển Hoàng Phê (chủ biên) định nghĩa: Bảo tồn ... đề bảo tồn phát huy truyền thống ĐKDT tỉnh Sơn La - Đề tài sở khoa học để bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơm La Đề tài thực trạng, quan điểm giải pháp chủ yếu để bảo tồn phát...
 • 117
 • 195
 • 0

Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông

Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông
... HIỂU CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TẠI XÃ QUẢNG HÒA HUYỆN ĐĂK GLONG TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1 Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.1.1 Vị trí địa lí Quảng Hòa vùng ... Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.2 Khái niệm lễ hội truyền thống 2.3 Tìm hiểu lễ hội truyền thống người H Mông Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông NỘI DUNG CHƯƠNG ... lễ hội truyền thống .10 2.2.1 Khái niệm lễ hội 10 2.2.2 Khái niệm lễ hội truyền thống .10 2.3 Tìm hiểu lễ hội truyền thống người H mông Quảng Hoà huyện Đăk Glong tỉnh...
 • 25
 • 1,016
 • 3

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam potx

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam potx
... khu vûåc Àưng Nam Ấ? Theo chng tưi nghơ, chùỉc lâ cẫ hai http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 10 Àng lâ ngûúâi Chùm xûa cng nhû cấc dên tưåc khấc úã Àưng Nam Ấ àậ tiïëp ... trûng cho nùm lõch truìn thưëng ca nhiïìu dên tưåc bẫn xûá úã Têy Ngun Viïåt Nam vâ Àưng Nam Ấ ÚÃ Têy Ngun Viïåt Nam, lõch ca mưåt sưë dên tưåc chó cố 10 thấng vâ cấc thấng àïìu gùỉn vúái cưng ... hưåi chung ca cấc dên tưåc Viïåt Nam vâ Àưng Nam ấ, chng tưi nhêån thêëy lïỵ hưåi Rica Nûkar1 (Rija http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 16 Nûgor) ca ngûúâi Chùm lâ lïỵ...
 • 86
 • 295
 • 1

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam pdf

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam pdf
... thânh chim sưëng lễ loi rûâng, vâ cûá àïën ma hoa ban núã, lẩi hốt vang nhû tiïëng gổi ngûúâi u tha thiïët tûâ nùm nâo Sún La, cûá xn sang, hoa ban núã trùỉng trïn cấc sûúân ni, thò nam nûä niïn ... vêỵn kếo àïën nhâ thây mo cng nhẫy àưìng (nhẫy têåp thïí tưëp nam hóåc tưëp nûä) Hònh thûác, àưång tấc nhẫy rêët àún giẫn, mưåt tưëp nam hóåc mưåt tưëp nûä, thûúâng lâ thanh, thiïëu niïn, àûáng ... http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 26 chấu hổ hâng, múâi lâng xốm ngoâi bẫn thên quen cng xum vêìy ùn tïët ba ngây Nam nûä t, trễ em thiïëu nhi lẩi trûng diïån nhûäng bưå...
 • 90
 • 353
 • 1

Tiểu luận: Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông docx

Tiểu luận: Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông docx
... HIỂU CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TẠI XÃ QUẢNG HÒA HUYỆN ĐĂK GLONG TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1 Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.1.1 Vị trí địa lí Quảng Hòa vùng ... Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.2 Khái niệm lễ hội truyền thống 2.3 Tìm hiểu lễ hội truyền thống người H Mông Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông NỘI DUNG CHƯƠNG ... truyền thống người H’ Mông Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông Với việc tìm hiểu mục đích đặt trước hết đề tài dựng lại tranh sinh động lễ hội cụ thể Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk...
 • 26
 • 950
 • 4

Thể lệ và gợi ý viết bài tìm hiểu "65 năm ngày truyền thống của cơ quan quản lí nhà nước về công tác dân tộc

Thể lệ và gợi ý viết bài tìm hiểu
... GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC Câu : Bạn cho biết thời ... Nam Dân Chủ Cộng Hòa) Từ đời đến Nha Dân tộc thiểu số đổi tên thành Ủy ban Dân tộc vào năm 1959; đến năm 1992, Bộ Chính trị định hợp hai quan Ban Dân tộc Trung ương Văn phòng Miền núi Dân tộc ... biểu dân tộc thiểu số lần tổ chức miền Bắc miền Nam Trả lời : - Đại hội dân tộc thiểu số miền Bắc tổ chức Hà Nội, vào ngày 02/ 12/ 1945 - Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức Plây Cu, vào ngày...
 • 3
 • 236
 • 0

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng
... 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Nguyn Vn Dng lệnh Cảnh sát động thấy rõ trách nhiệm nguyện theo Đảng, góp phận xây dựng Đảng ngày vững mạnh 80 năm ngày truyền thống ngành ... xột l 13 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Nguyn Vn Dng a Bc nc ta tin nhng bc di cha tng thy () t nc xó hi ngi u i mi T ngy 5-8-1964, quc M leo thang chin tranh, dựng khụng ... /nm Sn lng lng thc tng 26% Chuyn dch 26 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Nguyn Vn Dng c cu nụng nghip v kinh t nụng thụn Dch v tng 80% Vn ti tng 62% Lm phỏt t 67.1% 1991 gim...
 • 73
 • 644
 • 0

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng
... tổ chức nhạy bén, đồng chí tận tuỵ xuống sở để xây dựng tổ Đảng, Chi bộ, Đảng ngành điện lực Mỗi công nhân phấn đấu vợt bậc đạt kết tốt công tác xây dựng đảng Tổng công ty Trong năm qua chi Đảng ... năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Trơng Thị Nghia đoàn thể quần chúng, có điều kiện chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần đảng viên ngời lao động Trong sinh hoạt tổ chức xây dựng ... 29 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Trơng Thị Nghia Cõu 4: Hóy vit v mt tm gng tiờu biu nht i ng cỏn b ó hoc ang lm cụng tỏc t chc xõy dng ng m ng bit? Trong nghiệp đổi Đảng...
 • 36
 • 307
 • 0

Tài liệu TÌM HIỂU VỀ NHAC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CHĂM pdf

Tài liệu TÌM HIỂU VỀ NHAC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CHĂM pdf
... ghinằng paranưng nên kèn saranai nhạc cụ thiếu dàn nhạc lễ người Chăm Ngoài hai họ nhạc cụ trống vỗ họ hơi, hệ thống nhạc cụ truyền thống người Chăm họ nhạc cụ nhạc cụ dây rung chi kéo Thứ đàn kanhi, ... người Chăm sinh hoạt lễ hội sinh hoạt nghệ thuật Phải nói người Chăm có hệ thống nhạc cụ gắn liền với đời sống tín ngưỡng sinh hoạt đời thường người Chăm hát dân gian, vui chơi giải trí hệ thống ... lễ Bên cạnh đàn kanhi, người Chăm có hai đàn gọi kanhi Khác hẳn với đàn nhị mu rùa, hai đàn thường sử dụng dàn nhạc tổng hợp Chăm với nhạc cụ hơi, nhạc cụ trống vỗ nhạc cụ khác mõ, lục lạc để...
 • 2
 • 452
 • 1

Tài liệu Loy Krathong - Lễ hội truyền thống của người Thái pdf

Tài liệu Loy Krathong - Lễ hội truyền thống của người Thái pdf
... Lễ hội truyền thống Loy Krathong người Thái diễn tưng bừng năm vào đêm trăng tròn tháng 12 (theo âm lịch Thái Lan thường rơi vào tháng 11 dương lịch) khắp nơi “đất nước nụ cười.” Tại lễ hội ... lịch tiếng Thái Lan, lễ hội mừng Nữ thần nước mừng ánh sáng thiên nhiên đêm trăng tròn lễ hội truyền thống người Thái Ở Sukhothai, kinh đô triều đại Sukhothai từ kỷ 13 đến kỷ 14, diễn lễ tạ ơn ... vật liệu mặt nước xuống dòng nước nét đặc trưng lễ hội, tín ngưỡng với nhu cầu vui chơi giải trí hòa trộn với tạo nên tinh thần ngày hội Lễ hội Loy Krathong kiện thu hút du khách gần xa, pháo hoa...
 • 4
 • 356
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các lễ hội truyền thống của dân tộc việt namcác lễ hội truyền thống của người việt namcác lễ hội truyền thống của các nước trên thế giớicác lễ hội truyền thống của hà nộilễ hội truyền thống của dân tộc tàylễ hội truyền thống của dân tộc việt namlễ hội truyền thống của người anhlễ hội truyền thống của nhật bảnlễ hội truyền thống của hàn quốcnhung bai van hay thuyet minh ve le hoi truyen thong cua dan tocthuyết minh về một lễ hội truyền thống của dân tộc tasuy nghi cua minh ve phong tuc le tet va le hoi truyen thong cua nuoc tathuyết minh về lễ hội truyền thống của dân tộctrang phục truyền thống của 54 dân tộc việt namlễ hội đâm trâu của ngưới dân tộc cơ tu20170918 BSC Vietnam Daily Review VN Ti%e1%ba%bfp %c4%91%c3%a0 t%c4%83ng %c4%91i%e1%bb%83mPDR Company Visit Note Ho%c3%a0n th%c3%a0nh t%c3%a1i c%c6%a1 c%e1%ba%a5u n%e1%bb%a3 trong n%c4%83m 201720171006 BSC Vietnam Daily Review VN Kh%c3%b4ng nhi%e1%bb%81u bi%e1%ba%bfn %c4%91%e1%bb%99ng C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n C%e1%ba%adu b%c3%a9 th%c3%b4ng minh20171002 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n xu%e1%bb%91ng %c4%91%c3%a1yBản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8Thong bao giao dich co phieuBao cao ket qua giao dich co phieuCông bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBiên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016Bao cao API Q2 2013 1Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bang CDKT QI 2011Microsoft Word Document22Microsoft Word NGHI QUYET DHCD APECI 2010Báo cáo tài chính hợp nhất Q2.2016Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương BCTC 2015 quy 1 tBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngHọp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Dieu le API 2015TAILIEU DHCD APECI2013 CBTT20170923 BSC Vietnam Weekly Review Week 37 (25 09 29 09 2017)20170624 BSC Vietnam Weekly Review Week 24 (26 06 30 06 2017)