Nghiên cứu gia công bánh răng côn răng cong trên trung tâm gia công CNC 3 trục

Nghiên cứu bù off-line sai số tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục vmc-85s

Nghiên cứu bù off-line sai số tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục vmc-85s
... Sơ đồ trình sai số 30 Hình 2.2 Trung tâm gia công trục VMC-85S 32 Hình 2 .3 Máy CMM C544 33 Hình 3. 1 Đường chạy dao gia công rãnh 53 Hình 3. 2 Biên dạng gia công rãnh 54 Hình 3. 3 Thiết kế biên ... dạng gia công module phay 49 2.2 .3 Quá trình phay 49 2 .3 Kết luận chương II 51 Chương III XÁC ĐỊNH SAI SỐ VÀ BÙ SAI SỐ TỔNG HỢP 53 3.1 Xác định sai số tổng hợp 53 3.1.1 Thực nghiệm gia công máy VMC-85S ... 10 SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 12 GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC 1.1 Độ xác gia công 12 1.2 Các nguồn gây sai số 14 1.2.1 Sai số hình học 15 1.2.2 Sai số vít me 17 1.2 .3 Sai số sống...
 • 88
 • 204
 • 1

NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S

NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S
... nghiên cứu + Chương 1: Sai số gia công nguyên lý sai số gia công máy CNC + Chương 2: Quy trình sai số cho máy VMC-85S + Chương 3: Xác định sai số sai số tổng hợp + Chương 4: sai số ... Sơ đồ trình sai số 30 Hình 2.2 Trung tâm gia công trục VMC-85S 32 Hình 2 .3 Máy CMM C544 33 Hình 3. 1 Đường chạy dao gia công rãnh 53 Hình 3. 2 Biên dạng gia công rãnh 54 Hình 3. 3 Thiết kế biên ... 10 SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 12 GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC 1.1 Độ xác gia công 12 1.2 Các nguồn gây sai số 14 1.2.1 Sai số hình học 15 1.2.2 Sai số vít me 17 1.2 .3 Sai số sống...
 • 91
 • 198
 • 1

NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S

NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S
... Sơ đồ trình sai số 30 Hình 2.2 Trung tâm gia công trục VMC-85S 32 Hình 2 .3 Máy CMM C544 33 Hình 3. 1 Đường chạy dao gia công rãnh 53 Hình 3. 2 Biên dạng gia công rãnh 54 Hình 3. 3 Thiết kế biên ... dạng gia công module phay 49 2.2 .3 Quá trình phay 49 2 .3 Kết luận chương II 51 Chương III XÁC ĐỊNH SAI SỐ VÀ BÙ SAI SỐ TỔNG HỢP 53 3.1 Xác định sai số tổng hợp 53 3.1.1 Thực nghiệm gia công máy VMC-85S ... 10 SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 12 GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC 1.1 Độ xác gia công 12 1.2 Các nguồn gây sai số 14 1.2.1 Sai số hình học 15 1.2.2 Sai số vít me 17 1.2 .3 Sai số sống...
 • 88
 • 169
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU BÙ OFF-LINE SAI SỐ TỔNG HỢP TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG 3 TRỤC VMC-85S pdf
... dạng gia công module phay 49 2.2 .3 Quá trình phay 49 2 .3 Kết luận chương II 51 Chương III XÁC ĐỊNH SAI SỐ VÀ BÙ SAI SỐ TỔNG HỢP 53 3.1 Xác định sai số tổng hợp 53 3.1.1 Thực nghiệm gia công máy VMC-85S ... Sơ đồ trình sai số 30 Hình 2.2 Trung tâm gia công trục VMC-85S 32 Hình 2 .3 Máy CMM C544 33 Hình 3. 1 Đường chạy dao gia công rãnh 53 Hình 3. 2 Biên dạng gia công rãnh 54 Hình 3. 3 Thiết kế biên ... 10 SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ 12 GIA CÔNG TRÊN CÁC MÁY CNC 1.1 Độ xác gia công 12 1.2 Các nguồn gây sai số 14 1.2.1 Sai số hình học 15 1.2.2 Sai số vít me 17 1.2 .3 Sai số sống...
 • 88
 • 215
 • 1

Nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương

Nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương
... "Nghiên cứu điều trị hàm phần kỹ thuật implant ghép xương" với mục tiêu sau : Mô tả đặc điểm lâm sàng X quang bệnh nhân hàm phần điều trị cấy implant ghép xương Đánh giá kết cấy ghép implant ... VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN BẰNG KỸ THUẬT IMPLANT CÓ GHÉP XƯƠNG Chuyên ngành Mã số : Răng Hàm Mặt : 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH ... trình ghép xương 21 1.7 Kỹ thuật ghép xương 22 1.7.1 Kỹ thuật tái sinh xương hướng dẫn 23 1.7.2 Kỹ thuật nâng xoang ghép xương 26 1.8 Đặc điểm mô mềm quanh implant...
 • 171
 • 431
 • 3

tóm tắt tiếng anh nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương

tóm tắt tiếng anh nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương
... treatment of the implant neck area affect the bone resorption and the papillae size around the implant that is still a matter to be examined and identified to contribute planning the implant in order ... indicating bone graft for sinus augmentation to implant is more popular 1.8 Soft tissue characteristics around implant: Surface of the mucosa around the implant is also covered by keratinized mucosa ... between the Implant and Presthesis abutment (called Platform Switching or Platform Shifitng ) and surface treatment of the implant neck area with Laser 1.11 Successful percentage of the dental implant: ...
 • 25
 • 154
 • 0

tóm tắt tiếng việt nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương

tóm tắt tiếng việt nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương
... trình ghép xương: Sự lành thương tái tạo xương ghép nhờ ba chế: Sinh tạo xương, dẫn tạo xương, cảm ứng xương Quá trình tái tạo xương phải ba chế tham gia 1.7 Kỹ thuật ghép xương 1.7.1 Kỹ thuật ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng chọn vào nghiên cứu bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên bị hàm phần cấy ghép implant ghép hỗn hợp xương tự thân xương đồng loại đông ... xương đồng loại đông khô không khử khoáng bệnh nhân hàm phần Tại Việt Nam, chưa nghiên cứu cấy ghép implant riêng biệt xương hàm Vì kết nghiên cứu khẳng định cần thiết, tính khoa học đề tài Các...
 • 25
 • 141
 • 0

tóm tắt Nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương

tóm tắt Nghiên cứu điều trị mất răng hàm trên từng phần bằng kỹ thuật implant có ghép xương
... CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS Thesis: “Research on treatment of partial edentulous maxillae by dental implant with bone grafting technique” Speciality: Odonto-stomatology Ph.D student: Code: 62720601 ... average extraalveolar dry time is 167,5±116,9 minutes – Described characteristics of bone size at implant sites: The bone width below 6mm is majority at 56.3, mainly in anterior edentulous jaw The ... 10mm is at 39,7%, mostly seen in posterior area – Described characteristics of bone density of implant sites: the most common type was D3 bone with 54% D2 bone was more popular in the front edentulous...
 • 2
 • 89
 • 1

NGHIÊN cứu điều TRỊ mất RĂNG hàm TRÊN TỪNG PHẦN BẰNG kỹ THUẬT IMPLANT có GHÉP XƯƠNG

NGHIÊN cứu điều TRỊ mất RĂNG hàm TRÊN TỪNG PHẦN BẰNG kỹ THUẬT IMPLANT có GHÉP XƯƠNG
... "Nghiên cứu điều trị hàm phần kỹ thuật implant ghép xương" với mục tiêu sau : Mô tả đặc điểm lâm sàng X quang bệnh nhân hàm phần điều trị cấy implant ghép xương Đánh giá kết cấy ghép implant ... VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN BẰNG KỸ THUẬT IMPLANT CÓ GHÉP XƯƠNG Chuyên ngành Mã số : Răng Hàm Mặt : 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH ... trình ghép xương 21 1.7 Kỹ thuật ghép xương 22 1.7.1 Kỹ thuật tái sinh xương hướng dẫn 23 1.7.2 Kỹ thuật nâng xoang ghép xương 26 1.8 Đặc điểm mô mềm quanh implant...
 • 171
 • 275
 • 0

Nghiên cứu và thực hành với phần mềm LabView tại Trung Tâm nghiên cứu MICA

Nghiên cứu và thực hành với phần mềm LabView tại Trung Tâm nghiên cứu MICA
... MICA Lời nói đầu Hoạt động trung tâm Phần ii: Tổng quan LabView LabView gì? Tại sử dụng LabView? LabView làm việc nh nào? Làm việc với phần mềm Labview 4.1 Thành phần VI 4.1.1 Mặt máy 4.1.2 Sơ đồ ... động nghiên cứu Cụ thể kết hợp hớng nghiên cứu tiếng nói, hình ảnh ứng dụng đa phơng tiện Nhóm chủ yếu thực nghiên cứu thông tin tín hiệu phức hợp Các đề tài nghiên cứu nhóm TIM tập trung vào ... Icon với đầu nối: Vin, Output Cho chạy chơng trình với giá trị đầu vào nhập từ bàn phím thu đợc tần số đầu Output 37 Mục lục Trang Phần I : Trung tâm nghiên cứu MICA Lời nói đầu Hoạt động trung tâm...
 • 38
 • 427
 • 0

Nghiên cứu giảm thiểu tác động nước thải khu vực trung tâm thành phố thái nguyên tới chất lượng nước sông cầu

Nghiên cứu giảm thiểu tác động nước thải khu vực trung tâm thành phố thái nguyên tới chất lượng nước sông cầu
... Nghiên cứu giảm thiểu tác động nước thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên tới chất lượng nước sông Cầu Mục tiêu nghiên cứu Đề tài: - Tìm hiểu nguyên nhân ô nhiễm nước, tác động nước thải ... điểm, tính chất nƣớc thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên Nước thải khu vực trung tâm thành phố chịu tác động nguồn thải sau: Nước thải công nghiệp Nước thải sinh hoạt Nước thải bệnh viện ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài đặc tính nước thải nguồn thải khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước sông Cầu Khu vực...
 • 16
 • 176
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các nghiên cứu về bệnh quanh răng ở bệnh nhân tâm thần trên thế giớibộ truyền bánh răng ăn khớp với bánh răng cố định trung tâmnghiên cứu di thục nhập nội các cây thuốc ở trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc hà nội từ 1992 1999thiết kế quy trình gia công bánh răng z63 tren may t6m16nghiên cứu bù offline sai số tổng hợp trên trung tâm gia công 3 trục vmc85snghiên cứu gia cố nền đất yếu dưới công trình kho bằng cọc vật liệu rờinghien cuu ve cong nghe san xuat banh bong lan co huong cafetự động hoá quá trình đo và đánh giá sai số chế tạo các thông số ăn khớp của bánh răng trụ trên máy đo tọa độ 3 chiều cmm 544 mitutoyokhao sat dieu tra nang luc va trinh do cong nghe cua cac co so cong nghiep cac vien nghien cuu trong nuoc co kha nang dap ung nghien cuu gia cong che tao san xuat vat tu phu tung may baylịch sử nghiên cứu hiện tượng thiếu răng vĩnh viễn bẩm sinhtổng quan nghiên cứu về công tác đánh giá thực hiện công việcnghiên cứungành công nghiệpnghiên cứu nền công nghiệpnghiên cứu nguyên công màinghiên cứu ngành công nghệ thông tinđơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtđơn xin miễn giảm học phí pdfĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Bài giảng kỹ thuật ăng tenBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô