tài liệu kinh nghiệm thiết kế lắp đặt tủ điện công nghiệp

Tài liệu Chương XI - Thiết kế, lắp đặt, thử nghiêm và vận hành hệ thống lạnh pdf

Tài liệu Chương XI - Thiết kế, lắp đặt, thử nghiêm và vận hành hệ thống lạnh pdf
... dàn lạnh chậm nên hiệu trao đổi nhiệt không thực cao thời gian làm lạnh dài Đối với hệ thống đòi hỏi thời gian làm lạnh ngắn hệ thống cấp đông nhanh phương pháp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - ... lỏng từ bình giữ mức sử dụng cho thiết bị bay đòi hỏi lưu lượng môi chất phụ tải nhiệt lớn, thời gian làm lạnh tương đối nhanh (hình 1 1-2 ) Thiết bị bay hệ thống lạnh cấp dịch kiểu ngập lỏng luôn ... dàn lạnh; 3- Cụm van tiết lưu; 4- Xả nước ngưng Hình 1 1-1 : Phương pháp tiết lưu trực tiếp Phương pháp tiết lưu trực tiếp thường sử dụng cho dàn lạnh nhỏ, phụ tải nhiệt không lớn, ví dụ hệ thống...
 • 4
 • 269
 • 2

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent docx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent docx
... dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Thư mục mà phần mềm chuỗi Clarent Gateway cài đặt, hệ thống tự động thiết lập Gateway đọc giá trị tham số khởi động Tham số dành riêng cho hệ thống, không ... Tham số dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Tham số dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Tham số dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Tham số dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Gateway ... cho hệ thống, không thay đổi Tham số dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Tham số dành riêng cho hệ thống, không thay đổi Không có 100 1: TRUE 0: FALSE 100 0 30000 30000 0 0 0 1: board thiết...
 • 81
 • 202
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent(Phan VII.2.3) docx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent(Phan VII.2.3) docx
... Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Registry key ý nghĩa Kiểu liệu Config Manager Base Dir Thư mục lưu gói thay đổi phần chuỗi mềm hay cấu ... string>.log Ghi Đặt tham số Base Load URL Gateway tab Clarent Gateway Configuartion Tool 16 C:\ClarentServer\lo g (Không hạn chế số lượng) VII - 110 Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent ... Cho/không cho phép ghi lại Logging Enabled kiện xảy thiết bị cài Clarent Distribution Manager Config,gr Địa IP tiến trình syslog syslog_error_ip daemon chạy thiết bị khác Clarent Distribution ghi lại...
 • 4
 • 234
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần Phụ lục docx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần Phụ lục docx
... Gateway kết nối Gateway không Gateway coi kết nối với Đợi Gateway tự kết nối lại kết nối với Command Center, thực Nếu Gateway không tự kết nối lại Command Center Command Center huỷ bỏ kết nối ... Command Center đặt giá trị cột in_use, failed_login_attempts, last_login_time, last_gw_addr Y - Khi kết thúc gọi, Command Center đặt giá trị cột in_use N - Khi Gateway kết nối giải phóng kết nối, Command ... đặc biệt cho phép khoản người gọi thời điểm Khi hệ thống xác nhận chủ gọi, phát có người sử dụng tài khoản (cột in_use Y) 1032 Unable to find a Hệ thốngkhông tìm Lỗi DataBase dịch số điện Kiểm...
 • 14
 • 233
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống CoIP Clarent (Phần IV.2) pptx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống CoIP Clarent (Phần IV.2) pptx
... liệu Microsoft SQL Server DataBase) Tại Command Center, cần phải cài đặt phần mềm DataBase Client để thiết lập kết nối ODBC tới DataBase server • Clarent Command Center Configuration Tool • Clarent ... CCID đặt 10 IV - Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Mặc dù mạng Clarent cần có Command Center cấp hoạt động ổn định được, nhiên, nhà cung cấp Clarent khuyến nghị khách hàng cài đặt ... vụ chuyển vùng Clarent Connect Server Group Tên nhóm server Clarent Connect Server Clarent Connect Pin Pin (Personal Identification Number) Clarent Connect Clarent Password Mật Clarent Connect...
 • 13
 • 224
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarnet (Phần IV.3) pptx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarnet (Phần IV.3) pptx
... c mó hoỏ (trong phõn trng dch v Octet thụng tin dch v) cho mng quc gia IV - 34 Hồ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent Trong phn Signalling Link and Circuits: Own Point Code Mó im bỏo ... cng bỏo hiu Phn khai bỏo ny ch rừ cng bỏo hiu x lý bỏo hiu cho cỏc cng IV - 35 Hồ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent ti tin no (thụng qua a ch IP) v cho khong mch thoi no (Circuit Range) ... õm thụng bỏo H s thit k lp t h thng VoIP Clarent Types Codec Types Chn tt c tr G.729 La chn tt c Cỏc phng phỏp nộn cho thoi IV - 30 H s thit k lp t h thng VoIP Clarent Digital Tab Tham s Mc nh...
 • 19
 • 201
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.4) pdf

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.4) pdf
... Service IV.4.4 Cài đặt phần mềm ứng dụng A Cài đặt Clarent Assist3.0 - Kiểm tra Clarent Application Server đẵ cài dặt - Cài đặt Clarent Assist Clarent Application Server - Chạy Clarent Assist 3.0 ... SNMP Server Clarent Application Server - Cài đặt Clarent Network View Clarent Application Server - Chạy Clarent Network View HTML Generator Cài đặt cấu hình Adventnet SNMP Server Clarent Application ... C:\InetPub\wwwroot \clarent\ Package Distributor.html IV - 44 Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent - Từ file menu kích exit Clarent Package Distributor URL Cũng có dạng Clarent NetworkView Cài đặt Clarent...
 • 9
 • 203
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.6) pptx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.6) pptx
... Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Route>en Route#Đây trạng thái thực lệnh cho người sử dụng IV.6.2 Tiến hành đặt cấu hình cho Router Để đặt cấu hình từ đầu cho Router ta xoá ... thèng VoIP Clarent Giao diện Multilink Config terminal Interface multilink IP address 192.168.200.1 255.255.255.0 PPP multilink interleave No PPP multilink fragment Cho phép cài đặt cấu hình Đặt ... phép cài đặt cấu hình Tên cổng vật lý Chọn nguồn đồng từ đường dây đến Mã đường dây Không dùng mã kiểm tra CRC4 Tên nhóm kênh số khe thời IV - 50 Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent gian...
 • 5
 • 233
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần V) pptx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần V) pptx
... Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent - Call Route : • Kết hợp với command Center để xác định việc định tuyến cho gọi - Net Connector : • Thực việc kết nối Gateway vào & Gateway • Thoả ... gọi kết nối thành công Nó luôn kiểm tra tài khoản điện thoại thẻ trả trước • Cho phép chủ gọi kết thúc gọi bắt đầu gọi khác mà không cần phải nhập lại ID & Password - End of Session : • Kết thúc ... & Password - End of Session : • Kết thúc gọi V-2 Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent đồ chu trình thiết lập gọi : DID Route (1) DID Route (2) Authenticator Phone number Normalizer...
 • 3
 • 203
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent docx

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent docx
... a ch IP ca Clarent Gateway Clarent Gateway ID Thi lng (tớnh bng giõy) cổng rỗi thời gian lấy mẫu Tng s ln truyn thoi, fax, s liu vo thi VI - 32 Hồ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (int) ... cn b tớnh t u s in thoi (varchar 12) VI - 33 Hồ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent VI.1.9 Bảng pins Bảng pins chứa Command Center mạng, hệ thống sử dng bng ny to s ID nht ca thuờ bao ... cho mi server group c thnh phn mng ú phc v VI - 36 Hồ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent Khi Gateway, Gatekeeper hay Call manager tắt, hệ thống xoá dòng tơng ứng bảng server_info, để báo...
 • 41
 • 224
 • 0

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần IV.5 ppt

Tài liệu Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần IV.5 ppt
... [yes/no]: gõ y Catalyst khởi động lại với cấu hình vừa thiết lập • Thiết lập cho Catalyst phép truy nhập qua telnet: - Tại dấu nhắc Hà Nội hn> Hồ chí Minh hcm> thực lệnh sau: - hn> enable - Nhập ... Catalyst: - Hà Nội: - 192.168.20.40 192.168.21.40 Hồ Chí Minh: Enter the host name: Nhập tên cho Catalyst, tên host truy nhập qua Web: - Hà Nội : hn - Hồ Chí Minh: - Enable secret password: Cho phép ... Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent {yes/no}: gõ y - Enter Ip address: Nhập địa IP cho hub: - Hà nội: 192.168.20.1 - Hồ Chí Minh: 192.168.21.1 - Enter IP netmask: Nhập...
 • 4
 • 182
 • 0

Giới thiệu việc lắp đặt tủ điện công nghiệp

Giới thiệu việc lắp đặt tủ điện công nghiệp
... DẪN LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TỪ ĐÚC KẾT CÁ NHÂN Tủ điện công nghiệp một thiết bị điện thiếu công trình lớn nhà máy xí nghiệp Tùy khu vực nhiệm vụ phân tủ điện công nghiệp thành loại -Tủ điện ... nhà máy, xưởng công nghiệp Một số lưu ý lắp đặt tủ điện công nghiệp sau: Khi đấu nối hoặc lắp ráp tủ điện cần lưu ý điểm sau: điện áp vào - Nói tủ điện, cần phân biệt loại tủ gì? có nghĩa ... công nghiệp -Tủ điện phân phối : Tủ điện phân phối tổng sử dụng mạng điện hạ yếu tố quan nhất mạng phân phối điện Phạm vi lắp đặt: Tại phòng kỹ thuật điện tổng công trình công nghiệp dân dụng...
 • 13
 • 524
 • 0

Tài liệu Bài giảng " Thiết kế, cài đặt và điều hành mạng" docx

Tài liệu Bài giảng
... A có liệu cần truyền đến C Nhận thẻ rỗi đổi trạng thái thành bận truyền liệu với thẻ Trạm đích C liệu dành cho chuyển tiếp liệu thẻ hướng trạm nguồn A sau gửi thông tin báo nhận đơn vị liệu data ... Cấu hình phần cứng 10BASE-T Cáp UTP Max 100m Bài giảng mạng LAN Hình 19 Mở rộng mạng 10BASE-T Hình 20 HUB xếp chồng Cáp liên kết chuyên dụng Bài giảng mạng LAN Hình 21 Mở rộng LAN với 10BASE-T ... sau gửi thông tin báo nhận đơn vị liệu data C đích B A nhận liệu thẻ quay về, đổi trạng thái thẻ thành rỗi chuyển tiếp trêb vòng, xoá liệu truyền Hình 11 Hoạt động phương pháp Token Ring - S quay...
 • 47
 • 313
 • 0

Tài liệu Giáo trình Thiết kế cài đặt mạng pdf

Tài liệu Giáo trình Thiết kế cài đặt mạng pdf
... Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng Cài đặt phần cứng liên quan đến việc dây mạng lắp đặt thiết bị nối kết mạng (Hub, Switch, Router) vào vị trí thiết kế mạng mức ... Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 3.1 Giới thiệu liên mạng Liên mạng (Internetwork) tập hợp nhiều mạng riêng lẻ nối kết lại thiết bị nối mạng trung gian chúng vận hành mạng lớn ... Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 Dễ hiểu, dễ cài đặt, quản trị bảo trì Cho phép chi phí xây dựng mạng thấp Cung cấp nhiều sơ đồ nối kết mềm dẽo cài đặt Đảm bảo thành...
 • 107
 • 317
 • 0

Tài liệu Kinh nghiệm nhỏ trong việc đặt đường truyền tĩnh mạch đùi để cấp cứu pptx

Tài liệu Kinh nghiệm nhỏ trong việc đặt đường truyền tĩnh mạch đùi để cấp cứu pptx
... vào tĩnh mạch đùi cho 100 ca bệnh nhân bình thường(phục vụ cho mục đích khác), thấy việc xác định ranh giới động mạch mơ hồ Vì lý nên việc chọc tĩnh mạch đùi cách khó khăn Do đó, qua trình làm việc ... chọc điểm cách bờ động mạch đùi 0,3-0,5cm cách nếp lằn bẹn 1-1,5cm Do tĩnh mạch đùi nằm phía động mạch đùi sát nên việc đâm theo cách mang lại độ xác cao gần đâm vào động mạch đùi Ngoài ra, điểm ... làm việc để xác định điểm chọc khó số lý sau: - Bệnh nhân ngưng tim, mạch không rõ - Ở cách nếp lằn bẹn 2-4cm phần mô phía động mạch mô mềm nên bắt mạch khó, bệnh nhân bình thường Mình đặt đường...
 • 3
 • 282
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện iecthiết kế lắp đặt tủ điệnthiết kế lắp đặt tụ điện bù nâng cao hệ số công suấthướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cưtài liệu tính toán thiết kế hệ thống dẫn điện cơ khí tập 2hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện trung tâm thương mạihướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện dân dụngthiết kế lắp đặt tủ bếphuong dan thiet ke lap dat mang dien dan dungtính toán thiết kế lắp đặt hệ thống nhiên liệu biogas cho động cơ 6d22 kéo máy phát điện cho trại chăn nuôi2004 hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng lpg tại nơi tiêu thụ yêu cầu thiết kế lắp đặt và vận hànhthiet ke lap dat thu nghiem va van hanh he thong lanh van hanh he thong lanhgiới thiệu về khí lpg các tiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu lpg cho các phương tiện giao thông đường bộ yêu cầu thiết kế lắp đặt vận hànhtiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu lpg cho các phương tiện giao thông đường bộ yêu cầu thiết kế lắp đặt vận hànhthiết kế lắp đặt điện công nghiệpbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 41. Thân câyBảng chia 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aPhép trừ trong phạm vi 8Bằng nhau. Dấu =trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánon tap chuong 1