Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất tại thành phố hải phòng

Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất tại thành phố hải phòng

Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất tại thành phố hải phòng
... 3.2 Các kỳ Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hải Phòng ………… 44 3.2.1 Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2000-2010 44 3.2.2 Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hải Phòng giai ... Quy hoạch sử dụng đất Thành Phố Hải Phòng 61 3.3.2 Các thiếu sót Quy hoạch sử dụng đất Thành Phố Hải Phòng 63 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4.1 Các giải pháp hoàn thiện ... quan tới quy hoạch sử dụng đất thể cụ thể trong: - Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 Thành phố Hải Phòng, thực tiễn ảnh hưởng dự án Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hải Phòng...
 • 105
 • 222
 • 0

thực tràng và giải pháp cho quy hoạch sử dụng đất tại thành phố hải dương

thực tràng và giải pháp cho quy hoạch sử dụng đất tại thành phố hải dương
... tỉnh Hải Dơng 2.2.1 Thực trạng sử dụng đất 2.2.2 Công tác quy hoạch đô thị Chơng III: Giải pháp kiến nghị A .Giải pháp 3.1 Thiết lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch sử dụng đất địa bàn Thành phố Hải ... chứng nhận quy n sử dụng đất: + UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất cho tổ chức khu đô thị Thành phố Hải Dơng + UBND Thành phố Hải Dơng cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất cho hộ gia ... quy n sử dụng đất theo quy định pháp luật gồm: + Chuyển nhợng, chuyển đổi quy n sử dụng đất + Cho thuê quy n sử dụng đất + Thế chấp quy n sử dụng đất + Góp vốn quy n sử dụng đất để hợp tác sản xuất,...
 • 28
 • 272
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố phủ lý tỉnh hà nam giai đoạn 2001 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố phủ lý tỉnh hà nam giai đoạn 2001  2010
... h i c a thành ph Ph 4.1.1 ði u ki n t nhiên Ph m t thành ph thu c t nh Nam trung tâm kinh t , tr , văn hoá xã h i c a t nh Nam ð a gi i hành c a thành ph sau: - Phía b c giáp huy ... Chúng ti n hành nghiên c u ñ tài ” ðánh giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t thành ph Ph t nh Nam giai ño n 2001 - 2010 1.2 M c tiêu nghiên c u - ðánh giá vi c th c hi n quy ho ch s ... c c p quy n t nh Nam ñ c bi t quan tâm tr ng Ngay sau tái l p t nh Nam ñã ti n hành xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch s d ng ñ t, quy ho ch xây d ng thành ph...
 • 103
 • 338
 • 0

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010 trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010 trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý
... vực Hạ Long đến năm 2010 3.1 Phân tích dự báo tác động quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long vùng phụ cận đến năm 2010 3.1.1 Đánh giá tác động sơ cho dự án quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long ... đó, NCS thực đề tài Nghiên cứu đánh giá môi trờng chiến lợc dự án quy hoạch sử dụng đất TP Hạ Long phụ cận đến 2010 sở ứng dụng hệ thông tin địa nhằm tiếp cận tính nhạy cảm môi trờng, tính phù ... triển quy hoạch, nhằm giúp cho việc xác định phạm vi vấn đề cần u tiên đánh giá ĐMC 15 Chơng Nghiên cứu ứng dụng Hệ thông tin địa đánh giá môi trờng chiến lợc cho dự án quy hoạch sử dụng đất khu...
 • 29
 • 350
 • 1

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010 trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010 trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý
... Chơng sở luận đánh giá môi trờng chiến lợc phơng pháp nghiên cứu Chơng Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ long hệ môi trờng Chơng Nghiên cứu ứng dụng hệ thông tin địa đánh giá môi trờng chiến ... Luận án Nghiên cứu đánh giá môi trờng chiến lợc dự án quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long phụ cận đến 2010 sở ứng dụng HTTĐL giới hạn tập trung phân tích, đánh giá tác động quan trọng đến môi ... tích dự báo tác động Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long v vùng phụ cận đến năm 2010 88 3.1.1 Đánh giá tác động sơ cho dự án Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long 89 3.1.2 sở xây dựng...
 • 202
 • 429
 • 0

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh thừa thiên huế

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh thừa thiên huế
... có giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất đai địa bàn Vì em chọn nghiên cứu đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản quy hoạch sử dụng đất tỉnh thừa ... giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất đai địa bàn Vì việc nghiên cứu đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quản quy hoạch sử dụng đất tỉnh thừa thiên ... QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Khái niệm quản quy hoạch sử dụng đất Quản quy hoạch sử dụng đất tổng thể biện pháp, cách thức mà quy n vận dụng công cụ quản để tác động vào hoạt động sử dụng đất...
 • 72
 • 565
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đấtquy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại xã phú sơn, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế'
... cứu đề tài Xây dựng sở liệu phục vụ công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất Phú Sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích đề tài thiết lập thông tin sở liệu đất đai qui có tính ... dựng nguồn sở liệu đa tiêu chí không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất địa bàn Phú sơn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ kết nghiên cứu, hỗ trợ ... thác sử dụng để trợ giúp định đánh giá thích hợp đất, qui hoạch sử dụng đất cấp sở (xã) Địa điểm, vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Mô tả địa điểm nghiên cứu Địa điểm lựa chọn nghiên cứu Phú...
 • 12
 • 410
 • 0

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
... hình sử dụng đất chủ yếu làm sở định hớng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ đợc xác nhận nh chuyên ... + hình Vờn ăn + hình Trồng rừng sản xuất 28 + hình Vờn nhà + hình trồng lúa hoa màu Quy mô, phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu hình đợc thể biểu 02 Biểu 02: Bảng phân ... Bảng phân loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy đất chủ yếu ( ha) Vờn ăn Keo, Bạch sản xuất đàn Ruộng Lúa+ Hoa màu đầu t sản xuất Các Mẫu Sơn, Hà hộ đợc...
 • 59
 • 1,517
 • 4

Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN

Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN
... Quan hệ qui hoạch sử dụng đất đai nớc với qui hoạch sử dụng đất đai địa phơng Qui hoạch sử dụng đất đai nớc với qui hoạch sử dụng đất đai đại phơng hợp thành hệ thống qui hoạch sử dụng đất đai hoàn ... tác lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, thông t tổng cục địa công tác lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3.3 Căn vào trạng sử dụng đất đai tiểm đất đai Để qui hoạch sử dụng đất đai đạt tính ... qui hoạch vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội,căn pháp lý qui hoạch sử dụng đất mà phải vào trạng sử dụng đất tiềm sử dụng đất đai Tuỳ vào tiềm đất đai vùng, trạng sử dụng đất...
 • 92
 • 593
 • 5

HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN TẠI NAM ĐỊNH”

HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN TẠI NAM ĐỊNH”
... Tel (: 0918.775.368 HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN TẠI NAM ĐỊNH” CHƯƠNG I, CƠ ... DÂN TRONG QHSDĐ TẠI DỰ ÁN BẢO TỒN – TÔN TẠO KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN, TỈNH NAM ĐỊNH I, KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN “BẢO TỒN – TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN TẠI ... 2, Dự án “Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tỉnh Nam Định” 24 II, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QHSDĐ TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI...
 • 42
 • 565
 • 5

Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
... vậy, quy hoạch sử dụng đất đai góp phần lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - hội đất nớc 2.2 Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất đai Quy hoạch sử dụng đất đai thuộc loại qui hoạch có tính lịch sử ... Quan hệ qui hoạch sử dụng đất đai nớc với qui hoạch sử dụng đất đai địa phơng Qui hoạch sử dụng đất đai nớc với qui hoạch sử dụng đất đai đại phơng hợp thành hệ thống qui hoạch sử dụng đất đai hoàn ... nhà qui hoạch vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội,căn pháp lý qui hoạch sử dụng đất mà phải vào trạng sử dụng đất tiềm sử dụng đất đai Tuỳ vào tiềm đất đai vùng, trạng sử dụng đất...
 • 92
 • 192
 • 0

lập phương án quy hoạch sử dụng đất tại xã sa dung, huyện điện biên đông – điện biên giai đoạn 2015 2020

lập phương án quy hoạch sử dụng đất tại xã sa dung, huyện điện biên đông – điện biên giai đoạn 2015 2020
... cho hội Đất mang lại lợi ích tối đa bền vững nh biết quy hoạch, quản lý sử dụng đất cách hợp lý Tuy nhiên ngời sử dụng đất muốn khai thác tiềm đất nhng họ cha nghĩ đến việc bảo vệ, cải tạo sử ... phỏt trin kinh t xó hi, phng ỏn quy hoch t cho xó Sa Dung nh sau: 45 Bng 4.9: Quy hoch s dng t xó Sa Dung giai on 2015 - 2020 STT Loi t Din tớch Quy hoch 2013 2020 tng (+), gim (-) TNG DIN TCH ... vi xó Sa Dung - Xõy dng phng ỏn quy hoch s dng t cho xó giai on 2015 2020 + Cn c xõy dng phng ỏn quy hoch + Xỏc nh mc tiờu, phng hng ca phng ỏn quy hoch + Quy hoch s dng cỏc loi t + Quy hoch...
 • 62
 • 258
 • 1

Lập phương án Quy hoạch sử dụng đất tại xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông – Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020

Lập phương án Quy hoạch sử dụng đất tại xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông – Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020
... cho hội Đất mang lại lợi ích tối đa bền vững nh biết quy hoạch, quản lý sử dụng đất cách hợp lý Tuy nhiên ngời sử dụng đất muốn khai thác tiềm đất nhng họ cha nghĩ đến việc bảo vệ, cải tạo sử ... phng ỏn quy hoch s dng t cho xó Sa Dung giai on 2015 2020 4.2.1 Cn c xõy dng phng ỏn quy hoch - Cn c k hoch phỏt trin kinh t xó hi ca UBND xó Sa Dung nm 2013 42 - Cn c Quyt nh s 363/Q-UBND ngy ... trin kinh t xó hi, phng ỏn quy hoch t cho xó Sa Dung nh sau: 45 Bng 4.9: Quy hoch s dng t xó Sa Dung giai on 2015 - 2020 STT Loi t TNG DIN TCH T NHIấN Quy hoch 2013 2020 9.118,55 9.118,55 1.1...
 • 62
 • 435
 • 0

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại xã ngọc sơn, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 2010

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại xã ngọc sơn, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 2010
... Đánh giá công tác thực quy hoạch sử dụng đất Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006- 2010 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 Ngọc Sơn huyện ... Hiệp Hòa giai đoạn 2006 - 2010 - Đánh giá biến động sử dụng đất Ngọc Sơn giai đoạn 2006 - 2010 14 3.3.3 Đánh giá tình hình quản lý tổ chức thực phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 ... quy hoạch sử dụng đất giai đoạn tới Bản đồ quy hoạch sử dụng đất lập đồ trạng sử dụng đất đồ địa chính quy kết hợp với phương án quy hoạch Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Để công tác...
 • 76
 • 600
 • 2

hướng dẫn sử dụng để arcview 3.3 để các nhà quy hoạch sử dụng đất tại quận puttalam

hướng dẫn sử dụng để arcview 3.3 để các nhà quy hoạch sử dụng đất tại quận puttalam
... distribution of this Guide User’s Guide to ArcView 3.3 for Land Use Planners in Puttalam District Getting Started Step • Double click on ArcView GIS 3.3 in your Desktop (See Fig 1.1) Fig 1.1 ... User’s Guide to ArcView 3.3 for Land Use Planners in Puttalam District Select Path 12 Printing the Map ArcView supports for getting hardcopy output The printing tools within ArcView allow you ... Waypoint from GPS 14 References ArcGIS Desktop Help , ESRI ArcView 3.3 Desktop Help , ESRI User’s Guide to ArcView 3.3 for Land Use Planners in Puttalam District 27 IUCN, International Union for Conservation...
 • 32
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch sử dụng đất xã thanh giangbản đồ quy hoạch sử dụng đất quận thanh xuânphương án quy hoạch sử dụng đất huyện thanh thuỷ thời kỳ 2000 2010 và phương án điều chỉnh quy hoạch 2006 2010phương án quy hoạch sử dụng đất huyện thanh thuỷ thời kỳ 2000 2010 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệtđánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện thanh thuỷ tỉnh phú thọtình hình dân số và nhu cầu sử dụng đất tại thành phố hồ chí minhmua bán nhà đất tại thành phố hải phòngquy hoạch phát triển công nghiệp thành phố hải phòngthực trạng sử dụng và quản lý quy hoạch sử dụng đất đai tại tỉnh thừa thiên huếsự cần thiết khách quan phải hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpđề tài quy hoạch sử dụng đất cấp xãtài liệu quy hoạch sử dụng đất đaitài liệu quy hoạch sử dụng đấtđề tài quy hoạch sử dụng đất nông nghiệptải giáo trình quy hoạch sử dụng đấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học