Tạo động lực lao động cho công chức tại văn phòng tổng cục thuế việt nam

Tạo động lực lao động cho công chức tại văn phòng tổng cục thuế việt nam

Tạo động lực lao động cho công chức tại văn phòng tổng cục thuế việt nam
... cho công chức văn phòng Tổng cục Thuế Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm tạo động lực lao động CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO CÔNG CHỨC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG CHỨC 1.1.1 ... CỦA CÔNG CHỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 2.2.1 Cơ cấu đội ngũ công chức Tính đến hết tháng 2/2014, tổng số cán công chức văn phòng Tổng cục Thuế 1120 người Trong đó, tỉ lệ nam công chức ... LAO ĐỘNG 1.2.1 Khái niệm động lực tạo động lực lao động 1.2.2 Các yếu tố tác động tới động lực lao động 1.2.3 Các công cụ tạo động lực lao động 17 1.3 CÁC HỌC THUYẾT TẠO...
 • 106
 • 407
 • 6

Tạo động lực lao động cho công chức tại văn phòng tổng cục thuế việt nam

Tạo động lực lao động cho công chức tại văn phòng tổng cục thuế việt nam
... THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THUẾ 25 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THUẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 25 2.1.1 Vị trí chức ... cho công chức văn phòng Tổng cục Thuế Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm tạo động lực lao động 127 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO CÔNG CHỨC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG CHỨC 1.1.1 ... cầu công chức với biện pháp khuyến khích người lao động văn phòng Tổng cục Thuế Từ đánh giá mức độ thoả mãn người lao động Đối tượng khảo sát cán bộ, công chức công tác văn phòng quan Tổng cục Thuế...
 • 12
 • 32
 • 0

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại viện khoa học thủy lợi việt nam luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 01 02 pdf

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại viện khoa học thủy lợi việt nam  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 01 02 pdf
... tạo động lực làm việc cho nhân viên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam? - Những nguyên nhân làm hạn chế động lực làm việc nhân viên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam? - Giải pháp để tạo động lực làm ... tính cấp thiết việc tạo động lực làm việc cho nhân viên viện chọn đề tài: Tạo động lực làm việc cho nhân viên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Những kết ... làm việc cho nhân viên Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam Cụ thể nghiên cứu việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, gồm: chuyên viên, nghiên cứu viên, nhân viên...
 • 124
 • 73
 • 0

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại viện khoa học thủy lợi việt nam

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại viện khoa học thủy lợi việt nam
... phát từ thực tế tính cấp thiết việc tạo động lực làm việc cho nhân viên viện chọn đề tài: Tạo động lực làm việc cho nhân viên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰCLÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊNTẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan Viện Khoa học Thủy lợi Việt NamError! Bookmark not defined ... CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMError! Bookmark not defined 4.1 Chiến lƣợc phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013...
 • 13
 • 45
 • 0

Tiểu luận quản trị văn phòng: Tìm hiểu quy chế làm việc của cán bộ công chức tại Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân

Tiểu luận quản trị văn phòng: Tìm hiểu quy chế làm việc của cán bộ công chức tại Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân
... toàn diện Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện, hoạt động theo Quy chế riêng Ủy ban nhân dân huyện quy định Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện Uỷ ban nhân dân huyện ... trí, chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng quy chế làm việc Số 42/QC-VP Văn phòng ... xã hội huyện cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 4.2 Quan hệ với Văn phòng huyện ủy Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện có phối hợp chặt chẽ với Văn...
 • 48
 • 414
 • 1

Nâng cao năng lực công chức thanh tra thuế của cơ quan tổng cục thuế việt nam

Nâng cao năng lực công chức thanh tra thuế của cơ quan tổng cục thuế việt nam
... lực công chức tra thuế - Phân tích làm rõ thực trạng lực công chức tra thuế quan Tổng cục Thuế Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao lực công chức tra thuế quan Tổng cục Thuế Việt Nam 1.3 Đối ... công chức 2.1.4 Năng lực công chức tra 2.1.5 Năng lực công chức tra thuế 13 2.2 Nội dung nâng cao lực công chức tra 13 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ công chức tra thuế ... Tài Thanh tra Bộ Tài Tổng cục Thuế Thanh tra Tổng cục Thuế Phòng Kiểm tra Đội Kiểm tra Phòng Thanh tra Cục Thuế Chi Cục Thuế Chưa có Đội Thanh tra Sơ đồ 3.2: Mô hình cấu chức tra, kiểm tra thuế...
 • 111
 • 296
 • 5

Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng Tổng cục Hải quan

Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng Tổng cục Hải quan
... khách quan có độ tin cậy cao 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 3.1 Khái quát Văn phòng Tổng cục Hải quan Văn phòng Tổng cục Hải quan đơn vị thuộc Tổng cục ... nguồn nhân lực Văn phòng Tổng cục Hải quan 38 3.1.3 Quan điểm Lãnh đạo Tổng cục Hải quan vấn đề đào tạo nguồn nhân lực 41 3.2 Kết nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực Văn ... hiệu đào tạo nguồn nhân lực Văn phòng Tổng cục Hải quan Câu hỏi nghiên cứu Để có đƣợc nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng trình đại hóa Hải quan, Văn phòng Tổng cục Hải quan cần phải thực công tác đào...
 • 85
 • 92
 • 1

Tiểu luận xử lý cán bộ công chức tại văn phòng sở n thành phố h

Tiểu luận xử lý cán bộ công chức tại văn phòng sở n thành phố h
... C n bộ, công chức nhà n ớc lợi dụng chức vụ quy n h n để vi phạm xử phạt h nh n ng công d n bình thường C n bộ, công chức nhà n ớc bị truy cứu trách nhiệm h nh h nh vi phạm tội Cơ sở trách nhiệm ... Bộ ph n Tài vụ - Kế to n V n phòng Sở N thành phố H Di n bi n tình huống: Đồng chí Tr n Thị Bích T công tác quan V n phòng Sở N, Tp H từ ngày đầu Sở thành lập Sau nhiều n m công tác, Tr n Thị ... ngữ, sở trường, kinh nghiệm, lực lãnh đạo, tổ chức thực nhiệm vụ hiệu công tác c n - Qu n tình h nh sinh hoạt, thực trạng, ho n cảnh c n bộ: Cơ qu n qu n c n phải n m ho n cảnh gia đình cán...
 • 20
 • 5,883
 • 101

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại văn phòng cục thuế hà nội

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại văn phòng cục thuế hà nội
... cán bộ, công chức quan hành nhà nƣớc 1.2.1 Cán bộ, công chức quan hành nhà nước 1.2.2 Chất lượng cán bộ, công chức quan hành nhà nước .14 1.2.3 .Nội dung nâng cao chất lượng cán bộ, ... nghiệm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức Cục 31 Thuế thành phố Đà Nẵng Cục Thuế thành phố Cần Thơ, ta rút số học Văn phòng Cục Thuế Nội công tác nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức ... theo nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 87 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ HÀ NỘI 95 4.1 Phƣơng hƣớng nâng cao...
 • 141
 • 397
 • 10

Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Của Cán Bộ, Công Chức Tại Văn Phòng HĐND&UBND Huyện Yên Thủy Trong Bối Cảnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính

Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Của Cán Bộ, Công Chức Tại Văn Phòng HĐND&UBND Huyện Yên Thủy Trong Bối Cảnh Cải Cách Thủ Tục Hành Chính
... THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN YÊN THỦY 2.1 Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực công việc cán bộ, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thủy * Phương ... tác cải hành Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thủy đến đánh giá thực công việc Công tác cải cách thủ tục hành UBND huyệ Yên Thủy thực từ năm 2009 tiến hành chủ yếu Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên thủy ... Nhà nước Văn phòng HĐND&UBND huyện Yên Thủy nơi may hành hoạt động để điều hành quản lý Nhà nước Tại Văn phòng HĐND&UBNDhuyện việc đánh giá thực công việc cán công chức bối cảnh cải cách hành cần...
 • 54
 • 290
 • 0

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại văn phòng cục thuế hà nội

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại văn phòng cục thuế hà nội
... theo nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ HÀ ... tiễn nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức quan hành nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2.1 Cán bộ, công chức quan hành nhà nước Error! Bookmark not defined 1.2.2 Chất lượng cán bộ, công ... Kết tuyển dụng công chức Văn phòng Cục Thuế Nội giai đoạn 2011-2014 Kết đề bạt CBCC Văn phòng Cục Thuế Nội giai đoạn 2011-2014 Kết luân chuyển CBCC Văn phòng Cục Thuế Nội giai đoạn 2011-2014...
 • 13
 • 169
 • 0

Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng tổng cục hải quan

Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng tổng cục hải quan
... hiệu đào tạo nguồn nhân lực Văn phòng Tổng cục Hải quan Câu hỏi nghiên cứu Để có đƣợc nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng trình đại hóa Hải quan, Văn phòng Tổng cục Hải quan cần phải thực công tác đào ... ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Văn phòng Tổng cục Hải quan Error! Bookmark not defined 3.1.1 Tổ chức máy Văn phòng Tổng cục ... động đào tạo Văn phòng Tổng cục Hải quan để có đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng tình hình không đƣợc tăng số lƣợng biên chế nhƣ Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực Văn phòng Tổng cục Hải quan...
 • 22
 • 50
 • 1

Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành tại văn phòng Tcty Hoá Chất Việt Nam

Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành tại văn phòng Tcty Hoá Chất Việt Nam
... quan Tcty Hoá Chất Việt Nam Lịch sử hình thành phát triển Tcty Hoá Chất Việt Nam cấu tổ chức, quản trị, điều hành văn phòng Tcty Hoá Chất Việt Nam 2.1 cấu tổ chức 2.2 Quản trị 2.3 Điều hành ... toàn tcty 31 loại mặt hàng cấu tổ chức, quản trị, điều hành văn phòng Tcty Hoá Chất Việt Nam cấu tổ chức Là tcty 91, Tcty Hoá Chất Việt Nam đ ợc tổ chức theo mô hình tập đoàn Văn phòng Tcty ... I Tổng quan Tcty Hoá Chất Việt Nam Lịch sử hình thành phát triển Tcty Hoá Chất Việt Nam Tcty Hoá Chất Việt Nam tiền thân Tổng cục Hoá Chất trực thuộc Chính Phủ đợc thành lập năm 1969...
 • 18
 • 233
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực của tổng cục thuế việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển nguồn nhân lực của tổng cục thuế việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
... hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế 95 4.1.3 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ... nguồn nhân lực điều kiện hội nhập quốc tế 1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.2.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 11 1.2.3 .Phát triển nguồn nhân lực điều kiện hội nhập ... Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế Việt Nam trình hội nhập quốc tế 90 4.1.1 Cơ hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế ngành Thuế Việt Nam 90 4.1 Cơ hội thách...
 • 130
 • 239
 • 1

Tạo động lực làm việc cho công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương - Thực trạng và giải pháp

Tạo động lực làm việc cho công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương - Thực trạng và giải pháp
... chớnh tr - Cao cp v tng ng - Trung cp - Khỏc * Theo tui - T 25 n 35 tui - T 35 n 45 tui - T 45 n 55 tui - Trờn 55 tui * Theo gii tớnh - Nam - N 53 47 (Ngun: Bỏo cỏo t chc S Lao ng Thng binh v ... ng n ngi lao ng nhm lm cho ngi lao ng cú c ng lc lm vic cú th to c ng lc cho ngi lao ng cn phi tỡm hiu c ngi lao ng lm vic nhm t c mc tiờu gỡ t ú thỳc y ng c lao ng ca h to ng lc cho lao ng 1.1.1.3 ... lm vic cho cỏn b cụng chc S Lao ng Thng binh v Xó hi Hi Dng * Phm vi nghiờn cu - Khụng gian nghiờn cu: S Lao ng Thng binh v Xó hi tnh Hi Dng - Lnh vc nghiờn cu: Phng phỏp to ng lc lm vic cho cỏn...
 • 104
 • 235
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại văn phòng tổng công ty lâm nghiệp việt namthanh lap nhom du an va dao tao nhan luc phuc vu cho cong tac thong tin khcn tai xabiểu đồ 3 1 tình hình lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt nam giai đoạn 2011 2013 44phân tích thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namphân tích sự ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namkết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namkết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt nam3 3 năng suất lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt nam trong các năm 2011 2012 2013kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp về hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt nambiểu đồ 3 1 tình hình lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt nam giai đoạn 2011 2013đánh giá thành công hạn chế và nguyên nhân qua việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namnhững thành công và nguyên nhân về hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namnhững hạn chế và nguyên nhân về hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namđề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namđịnh hướng và mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt namTB giao dich cua co dong noi bo Ong Do Manh Tuan 19112012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang cuoi nam 2012Nghi Quyet so 812 NQ-TMT-HDQT ngày 27 8 2014CV giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 tren BCTC hop nhat truoc kiem toanBao cao 548 qu n tr c(ng ty 6 thßng npm 2013BiOn b n s( 561 TMT Thanh lap cong ty conGiai trinh KQSXKD Quy 3 2014 tren BCTCVan ban so 1043 TMT-TCKT ngày 29 10 2014Công bo thông tin so 1236 TB-TMT-HDQT ngày 17 12 2014bao cao quan tri cong ty 2014Công bố thông tin số 1445 TB-TMT-HĐQT công ty cổ phần ô tô TMT đã nhận được giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14: Quyết định số 191 QĐ-TMT-TCNS ngày 02 3 2016 về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Phạm Hoàng Long.Công bố thông tin số 395 TB-TMT-HĐQT ngày 14 04 2017Công bố thông tin số 485 TB-TMT-HĐQT ngày 05 5 2017Công bố thông tin số 501 TB-TMT-HĐQT ngày 08 5 2017Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinBao cao tai chinh hop nhat quy 1 nam 2014 truoc kiem toanBao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2012 (truoc kiem toan)Bao cao tai chinh rieng quy 3 nam 2012 (truoc kiem toan)