KẾT CẤU NỐI 3D NỐI THÉP

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 5 ppt

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 5 ppt
... cấu gỗ, kết cấu gạch đã, kết cấu bê tông cốt thép kết cấu thép kết cấu nhẹ Điều thể qua hệ số phẩm chất C (công thức 3. 5) Ta thấy để truyền tải trọng nh thép có kích thớc nhỏ so với loại kết cấu ... kính 3- 4 0 b b b b Hình 5. 2 3. 2 Thép 3. 2.1 Thép phổ thông Chiều dài từ 5 18m, dày 6 -5 0mm Cứ mm chia thành cấp 3. 2.2 Thép dày Loại thép có chiều dày từ 4ữ60mm, phân loại nh thép phổ thông nhng 5mm ... thép) u nhợc điểm kết cấu thép 1.1 u điểm - Kết cấu thép loại kết cấu an toàn, đáng tin cậy, thép vật liệu bền, có cờng độ cao, mô đun đàn hồi lớn (E=2,1.107N/cm2), đồng đẳng hớng - So với kết...
 • 12
 • 279
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 6 pptx

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 6 pptx
... biết thép cạnh - Chọn chiều cao đờng hàn hh=8 mm - Tổng chiều dài đờng hàn phía sống thép góc: N1 0,7. 960 .10 l1 = = 66 ,7cm h h h h R g 1.0,7.0,8.1800 l1 = l 66 ,7 = = 33 ,3cm 2 Lấy l1 =35 cm ... a=0, 3- 0 ,5mm - Nếu chiều dày lớp thép lớn 10mm để rãnh hàn đủ thấm sâu, khoảng cách a phải gia công mép thép thép qui định theo bảng 6. 1 Bảng 6. 1 Các hình thức gia công mép thép Hình thức gia công ... tăng biến hình - Khi gia công phải chọn thứ tự hàn hợp lí - Uốn cong ngợc kết cấu trớc hàn, sau hàn biến hình trở lại trạng thái bình thờng - Đốt nóng thép trớc hàn - Sau hàn, kết cấu có biến hình...
 • 20
 • 176
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 7 pdf

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 7 pdf
... = 135 KNm = 135 .10 daNcm 8 Thép CT38 có R=2100 daN/cm2 135 .10 W = 642,86 cm 2100 yc x Wx = 74 3cm ; Wy = 516 cm 4 Tra bảng I định hình chọn thép I .36 J x = 133 80 cm ; J k = 31 ,4 cm h = 36 ... thiết =70 , tra phụ lục 12: =0 ,75 4 2460.10 Fyc = 155 ,36 cm 0 ,75 4.2100 F = 174 cm Chọn I .70 , ta có: rmin = 3, 96cm Bớc 2: kiểm tra tiết diện I .70 max [ N] = [ N] = = l0 0 ,7. 450 = = 79 ,5 max =79 ,5 ... max R d Wx 135 .10 = = 36 34 daN / cm > R = 230 0 KN / cm 0,5 .7 43 Nh vậy, I .36 không đủ chịu lực Ta chọn thép I.50 Wx = 1 570 cm J x = 39 290 cm 4 Với I.50 có J y = 1040 cm J k = 75 ,4 cm h d...
 • 8
 • 167
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 9 pps

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 9 pps
... học cốt thép Nhóm cốt Đờng kính Giới hạn Giới hạn bền Độ dãn dài thép (mm) chảy KG/cm2 KG/cm2 cực hạn, % 113 C-I 6 -4 0 2200 3800 25 C-II 1 0 -4 0 3000 5000 19 C-III 6 -4 0 40 00 6000 14 C-IV 1 0-3 2 6000 ... dùng cốt thép có độ dẻo lớn, chủ yếu thép nhóm CI chế tạo thép tĩnh nửa tĩnh B tông cốt thép 3.1 Lực dính b tông cốt thép Lực dính yếu tố đảm bảo làm việc b tông cốt thép Nhờ mà làm việc cốt thép ... 55 74 : 199 1 thì: - Để làm cốt dọc chịu lực cho dầm côt u tiên cốt thép CII, CIII 1 14 (AII,AIII), RB300, RB400 - Cốt thép nhóm CI nên dùng lới buộc kết cấu bản, vỏ, để làm cốt đai, cốt dọc cấu...
 • 31
 • 257
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 9 docx

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 9 docx
... công) , cốt đai cốt xiên (Hình 9. 3) 1 a) b) c) Hình 9. 3 Các loại thép dầm a )cốt đai hai nhánh; b )cốt đai nhánh; c )cốt đai bốn nhánh 1 -cốt dọc chịu lực;2 -cốt cấu tạo;3 -cốt xiên; 4- cốt đai Cốt dọc ... 4- u25 0-3 50 - b) c) c c 15mm d 10mm c 1,5d d>10mm d la =10d h=5 0-1 20mm Hình 9. 1 Sơ đồ bố trí cốt thép a) mặt bằng; b)mặt cắt; c )cấu tạo gối tựa 1 -cốt chịu lực; 2 -cốt phân bố Cốt thép Cốt thép ... phụ lục 25: - 2 14: Fa=3,08cm2 - 42 5 :Fa= 24, 63cm2 Căn mặt cắt ta có: - Cb=2,5cm - a=Cb+/2=2,5+2,5/2=3,75cm - h0=h-a=5 5-3 ,75=51,25 cm - a' = + - B tông mác M250 có Rn =110 daN cm - Thép CII có...
 • 58
 • 215
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 10 ppt

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 10 ppt
... rải quanh chu vi tiết diện (H10.3) 186 b >40 0 h >40 0 b ...
 • 21
 • 192
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 11 potx

Kết cấu nội thất công trình - Phần 4 Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 11 potx
... chọn thép trình bày phần chơng 4. 2 Cấu tạo cốt thép 212 l0 /4 :cốt chịu lực gối :cốt chịu lực nhịp 0,5t 0,5t 20d hb thép giá (cấu tạo) a25 0-3 00 t (2 2) l /5 t 10 cốt phân bố Thép cấu tạo ... cốt thép hai phơng phơng 4) Cho mặt kết cấu sàn công trình trờng học (sàn phòng học), lớp sàn có cấu tạo nh hình 11. 5, yêu cầu tính toán cốt thép sàn, dầm trục Biết dầm trục có bxh=20x40cm2 Thép ... yêu cầu cấu tạo chung cấu kiện chịu uốn (dầm) xét chơng ta xét cụ thể cấu tạo cốt thép cấu kiện chịu uốn vận dụng với dầm, dầm liên tục 6 .4. 1 Neo cốt thép gối Cốt thép cần neo chắn vào gối Thép...
 • 75
 • 210
 • 0

BÀI GIẢNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 ĐH GTVT HẢ NỘI

BÀI GIẢNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 ĐH GTVT HẢ NỘI
... (%) D10 =11 ; D13, 16 , 19 =12 D10, 13 , 16 , 19 = 9; D22, 25 = 8; D29, D32, 36, 43, 57 = D19, 22, 25 = 7; D29, 32, 36, 43, 57 = Cỏc loi v cỏc giỏ tr danh ngha theo A 615 M: S hiu 10 13 16 19 22 25 ... ng kớnh (mm) 9,5 12 ,7 15 ,9 19 ,1 22,2 25,4 28,7 32,3 35,8 43,0 57,3 Cỏc giỏ tr danh nh Din tớch (mm2) 71 129 19 9 284 387 510 645 819 10 06 14 52 25 81 Trng lng (kG/m) 0,560 0,994 1, 552 2,235 3,042 ... 22TCN 272- 01 DC DD DW EH EV ES LL IM CE BR PL LS EL Cờng độ I p 1, 75 1, 00 - - 1, 00 0,5 /1. 20 TG Cờng độ II p - 1, 00 1, 40 - Cờng độ III p 1, 35 1, 00 0.4 Đặc biệt p 0,50 1, 00 - Sử dụng 1. 0 1, 00 1, 00 -...
 • 145
 • 2,297
 • 1

Bộ đề thi kết cấu bê tông cốt thép đại học kiến trúc hà nội

Bộ đề thi kết cấu bê tông cốt thép  đại học kiến trúc hà nội
... điểm phạm vi áp dụng kết cấu vỏ mỏng tông cốt thép Chủ nhiệm môn Trờng đại học kiến trúc nội Khoa Xây dựng Bộ môn Kết cấu tông Bộ câu hỏi thi hết học phần Môn học: Kết cấu BTCT K/c Gạch ... đại học kiến trúc nội Khoa Xây dựng Bộ môn Kết cấu tông Bộ câu hỏi thi hết học phần Môn học: Kết cấu BTCT K/c Gạch đá Số trình: (Dùng cho SV khoa Kiến trúc) Thời gian làm : 90 phút đề thi ... đại học kiến trúc nội Khoa Xây dựng Bộ môn Kết cấu tông Bộ câu hỏi thi hết học phần Môn học: Kết cấu BTCT K/c Gạch đá Số trình: (Dùng cho SV khoa Kiến trúc) Thời gian làm : 90 phút đề thi...
 • 41
 • 1,466
 • 3

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - SỐ LIỆU CHO TRƯỚC, ĐỊA ĐIỂM HÀ NỘI, ĐẠI HOC GTVT

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - SỐ LIỆU CHO TRƯỚC, ĐỊA ĐIỂM HÀ NỘI, ĐẠI HOC GTVT
... 40 (cm) cho cột tầng cột tầng − bc × hc = × 22 30 (cm) cho cột tầng cột tầng Hình Diện chịu tải cột Hình 4 3 2 1 A B C II) SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG 1) Sơ đồ hình học Hình 2)Sơ đồ kết cấu D ... hình hóa kết cấu khung thành đứng (cột) ngang (dầm) với trục hệ kết cấu tính đến trọng tâm tiết diện a, Nhịp tính toán dầm Nhịp tính toán dầm lấy khoảng cách trục cột + Xác định nhịp tính toán dầm ... c s - Hoạt tải tính toán: p = p n = 430.1,2 = 516 (daN/m ) - Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng sàn BTCT) Các lớp vật liệu -Gạch ceramic dày mm, Tiêu chuẩn γ0 n Tính toán =2200 daN/m...
 • 23
 • 1,120
 • 0

Kết cấu nội dung phản ảnh và phương pháp hạch toán của các loại Tài khoản kế toán

Kết cấu nội dung phản ảnh và phương pháp hạch toán của các loại Tài khoản kế toán
... điểm lập báo cáo tài Ngoại tệ đợc hạch toán chi tiết theo loại nguyên tệ Tài khoản 007 "ngoại tệ loại" (tài khoản Bảng cân đối kế toán) Thuộc nhóm Tài Khoản vốn tiền, có tài khoản: TK 111 - Tiền ... hình nhận, toán tạm ứng theo lần tạm ứng, nội dung tạm ứng Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 141 - tạm ứng Bên nợ: - Các khoản tiền tạm ứng cho công nhân viên đơn vị chủ đầu t: - Các khoản tạm ... thờng Các khoản phải thu khác: Thu khoản thu nộp phạt Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 138 - phải thu khác Bên nợ: - Giá trị tài sản thiếu chờ giải - Số tiền ký quỹ vào Ngân hàng để mở L/C - Các...
 • 148
 • 820
 • 3

Đơn xin việc: đặc điểm, kết cấu, nội dung và yêu cầu

Đơn xin việc: đặc điểm, kết cấu, nội dung và yêu cầu
... xúc (như thi vấn, thi viết) Yêu cầu việc trình bày: Những yêu cầu việc trình côy đơn xin việc tương tự với lý lịch cá nhân Bạn cần ý đến vấn đề sau: • • • • Đối với đơn xin việc dùng mặt giấy không ... thành, hợp tác Viết theo yêu cầu công việc: Khi nói lý lịch cá nhân, đề cập lý lịch cá nhân văn có thứ tự Tuy có sử dụng số cách để văn hấp dẫn hơn, kết cấu không thay đổi Đơn xin việc không vậy, ... việc không vậy, bạn có đất để tự phát huy, nội dung kết cấu linh hoạt, nhiều thay đổi Vì làm để phát huy ưu đơn xin việc, nhằm làm cho thân bật người xin việc khác điều quan trọng Thực tế chứng...
 • 2
 • 311
 • 0

Kết cấu nội thất công trình ppt

Kết cấu nội thất công trình ppt
... toán kết cấu Nội dung tóm tắt: I Kết cấu xây dựng II Tải trọng nội lực III Cờng độ vật liệu IV Phơng pháp tính kết cấu V Trình tự tính toán kết cấu I Kết cấu xây dựng (KCXD) Môn học Kết cấu xây ... chung kết cấu công trình Phần II: Kết cấu gỗ - Chơng 2: Gỗ xây dựng - Chơng 3: Tính toán cấu kiện - Chơng 4: Liên kết kết cấu gỗ Phần III: Kết cấu thép - Chơng 5: Thép xây dựng - Chơng 6: Liên kết ... thiệu cho học sinh kết cấu chịu lực công trình xây dựng dân dụng, đặc điểm tính chất loại vật liệu cấu tạo kết cấu - Cung cấp cho học sinh nội dung, công thức trình tự tính toán kết cấu thờng dùng...
 • 280
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết cấu nội thấtcác kết cấu nốisách kết cấu nội thấtkết cấu nội dung của hợp đồng ngoại thươngkết cấu nội dung chi phí sản xuấtkhái niệm kết cấu nội dung và nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán doanh nghiệpkết cầu nội dungkết cấu nội dung của đề tàikết cấu nội dung môn học 7 chươngkết cấu nội dung phản ánh tài khoản 133 thuế gtgt được khấu trừkết cấu nội dung đề tài nghiên cứukết cấu nội dung luận ántong quan ve nghien cuu ung dung ket cau be tong cot thep 3d trong xay dung cong trinhthi nghiem mo hinh vat ly va mo hinh so cho ket cau be tong cot thep 3dlua chon vua be tong va quy trinh thi cong ket cau be tong cot thep 3dPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học