QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC QUỐC NGỮ VIỆT NAM

Quá trình hiện đại hoá văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: Sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài pot

Quá trình hiện đại hoá văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: Sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài pot
... ngày lớn mạnh lịch sử văn học đại Sự hình thành trường phái thơ tự Trung Quốc dựa đóng góp phủ nhận từ yếu tố nước ngoài, thơ Quách Mạt Nhược chịu ảnh hưởng lớn từ Walt Whitman nhà thơ chủ nghĩa ... niệm triết học phương Tây Ý thức cá tính, tinh thần thực ý thức văn học túy học hỏi từ văn học phương Tây điểm nhấn phong trào đại hóa văn học Trung Quốc, thể rõ nét thể loại tản văn Úc Đạt Phu ... rãi, tạo móng cho bật phá kịch nói Trung Quốc sau Tóm lại, giai đoạn cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, văn học nhờ tiếp thu ảnh hưởng từ bên bước thức tỉnh phát triển cách tự giác phương diện, hình thành...
 • 6
 • 272
 • 6

Quá trình hiện đại hoá văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: Sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài_3 pps

Quá trình hiện đại hoá văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: Sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài_3 pps
... muốn giới thiệu trình đại hóa văn học Trung Quốc cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, nhìn nhận tương tác chuyển biến tự thân văn học với ảnh hưởng từ giới bên ngoài, bao gồm chuyển biến ngôn ngữ sáng tác từ ... thoại, ảnh hưởng từ văn học nước ngoài, chuyển biến tự thân hướng giới dựa giá trị truyền thống văn học Trung Quốc; sở tiến hành phân tích tính tiếp thu sáng tạo văn học Trung Quốc tiến trình đại ... Trong giới nghiên cứu văn học Trung Quốc tồn quan điểm chuyển giai đoạn cận đại văn học nước chủ yếu ảnh hưởng văn học phương Tây, bắt chước văn học phương Tây, chí có người cho đại hóa văn học Trung...
 • 6
 • 292
 • 0

Quá trình hiện đại hoá văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: Sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài_2 pps

Quá trình hiện đại hoá văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: Sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài_2 pps
... 3 Sự kế thừa phát triển từ văn học truyền thống trình đại hóa văn học Trung Quốc Sau vận động Ngũ Tứ, văn học Trung Quốc thật bắt đầu bước vào thời kỳ đại Văn học đại Trung Quốc thể xã ... đoạn cuối kỷ XIX đầu kỷ XX giai đoạn lề lịch sử văn học Trung Quốc, điểm giao thời đại cũ thời đại Chu Tác Nhân viết Dòng chảy văn học Trung Quốc: Từ sau chiến Giáp Ngọ, không trị Trung Quốc ... ngừng văn học truyền thống với văn học giới giúp cho văn học hoàn thiện mình, từ không ngừng phát triển Văn học Trung Quốc có thay da đổi thịt, xét cho cùng, phần sâu thẳm cốt lõi văn học từ truyền...
 • 5
 • 234
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU VỀ QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... khác biệt kiến giải nhà nghiên cứu văn học đại đại hóa văn học vốn có gốc gác từ vấn đề có tính chất phương pháp luận phân kỳ văn học Khái niệm lịch sử văn học (hiện hành), phương diện đó, thực ... chẳng hạn văn học trung đại, văn học dân gian, văn học tôn giáo… Văn học đại theo đó, dạng văn học viết tư cách sản phẩm văn hóa sản xuất (là hàng hóa thứ quà tặng, trò chơi); thứ văn học dùng ... văn học Việt Nam lâu thường phân chia thành hai thời kỳ: văn học trung đại (từ kỷ X đến cuối kỷ XIX) văn học đại (từ đầu kỷ XX trở đi) Trên thời gian này, văn học đại (như kết trình đại hóa văn...
 • 7
 • 320
 • 6

Phương diện của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1945

Phương diện của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1945
... thánh hóa - Người sáng tác văn học coi văn chương “nghiệp” nghề Văn học đại - Văn chương hoạt động nghệ thuật, tìm sáng tạo đẹp, nhận thức khám phá sống - Từ đầu kỉ XX, văn chương coi nghề để kiếm ... (xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai, long li quy phượng…) • Cái đẹp mang tính ước lệ, tượng trưng • Lấy thiên nhiên làm chuẩn mực đẹp, thước đo giá trị tạo vật Trong văn học ... tác phẩm văn học đại ngày trở nên uyển chuyển, phong phú, gần gũi với ngôn ngữ hàng ngày Sự du nhập phương pháp sáng tác phương Tây vào văn học Việt Nam - Chủ nghĩa lãng mạn • Ở Việt Nam, chủ...
 • 11
 • 2,225
 • 7

Đông dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học việt nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Đông dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học việt nam 30 năm đầu thế kỷ XX
... chí tiến trình đại hóa văn học Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX Chương II: Đông Dương tạp chí tiến trình đại hoá văn học Việt Nam Chương III: Đóng góp Nguyễn Văn Vĩnh - chủ bút Đông Dương tạp chí ... kịch” (Giáo trình văn học Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX, Trần Ngọc Vương) Chƣơng II VAI TRÕ CỦA ĐÔNG DƢƠNG TẠP CHÍ TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HOÁ VĂN HỌC VIỆT NAM 30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX Tiền đề, ... học Việt Nam nửa đầu kỷ XX, Tạp chí Văn học, số 1, Hà Nội 21 Nguyễn Đăng Mạnh (1997), Quá trình đại hóa văn học Việt Nam đầu kỷ XX, Tạp chí văn học, số 5, Hà Nội 22 Đặng Thái Mai (1944), Văn học...
 • 26
 • 391
 • 2

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX_2 ppsx

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX_2 ppsx
... tính lý luận, Phan Khôi tạo tiền đề cho lý thuyết nữ quyền văn học Việt Nam, phác họa sơ lược Loạt Về văn học phụ nữ Việt Nam( Phụ nữ tân văn, số 1, 2/5/1929), Văn học với nữ tánh (Phụ nữ tân văn, ... bình nữ quyền, xác lập tảng cho khuynh hướng phê bình đời sống văn học có suy nghĩ, dự cảm xác đáng lịch sử văn học minh chứng, đặc biệt giai đoạn văn học đại Những quan điểm Phan Khôi văn học nữ ... nữ văn chương tri thức nhân loại, nữ sĩ đưa dẫn chứng khẳng định vai trò “nội tướng” nữ giới nghiệp văn học nam giới nước, phong trào học thuật phụ nữ quốc gia tiên tiến: “(…) địa vị đàn bà văn...
 • 8
 • 233
 • 1

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX pps

Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc đầu thế kỉ XX pps
... toàn diện, đại hồng thủy ý thức hệ nữ giới đầu kỷ XX Bên cạnh đó, với bút nam, tác giả nữ bộc lộ tinh thần yêu nước, ý thức quyền sống, quyền tự dân tộc hoàn cảnh đất nước bị thực dân xâm lấn ... mảng văn học nữ lúc Đồng thời, sau, tranh luận nữ quyền tác giả, học giả có khuynh hướng vào vấn đề xã hội vấn đề đặc thù văn học cuối cùng, thời vàng kim thơ Mới qua đi, vấn đề văn học nữ quyền ... tham gia vào tiến trình đại hoá văn học dân tộc Người phụ nữ cầm bút đầu kỷ XX mạnh dạn hăm hở theo “một lối thơ trình chánh làng thơ” (Phan Khôi), sáng tác phong thái tự cảm xúc hình thức Thế nhưng,...
 • 9
 • 214
 • 2

Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc_2 ppt

Ảnh hưởng của phương Tây và truyền thống dân tộc trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc_2 ppt
... Trong trình phát triển, văn học dân tộc tránh khỏi giao lưu ảnh hưởng văn học dân tộc khác, ảnh hưởng văn học tiên tiến Quá trình đại hoá văn học Việt Nam, theo chúng tôi, trình hình ... triển hai trào lưu văn học chủ đạo chủ nghĩa lãng mạn chủ nghĩa thực – trào lưu mà phương Tây phát triển vào kỷ XIX Việc sau phương Tây công đại hoá văn chương hàng kỷ có ảnh hưởng không đến số ... lấy đề tài từ truyền thuyết, truyện cổ tích dân tộc để sáng tác, khai thác vốn từ ngữ dân tộc văn chương dân gian văn chương trung đại Chủ nghĩa thực tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc đó, nhà...
 • 7
 • 382
 • 4

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
... Chương : Huỳnh Thúc Kháng tiến trình đại hoá 62 văn học Việt Nam Tổng quan vận động văn học Việt Nam 63 năm cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Huỳnh Thúc Kháng tiến trình đại hoá văn học 67 Việt Nam 2.1 Những ... không khí văn chương để nhà nho chí sĩ xuất văn đàn Việt Nam Trong vận động văn học đầu kỉ, từ văn học trung đại mang tính khu vực, văn học Việt Nam bắt đầu chuyển dần bước sang văn học đại mang ... người ta thừa nhận Huỳnh Thúc Kháng nhà văn theo quan điểm văn học, mỹ học mấy…” Ngoài số công trình sưu tầm, tuyển chọn tác phẩm Huỳnh Thúc Kháng, phổ biến Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng chọn lọc nhà...
 • 63
 • 315
 • 1

Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX

Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu thế kỷ XX
... luận văn Nội dung Vai trò báo chí trình đại hóa văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX 10 Diện mạo văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX Vai trò báo chí trình đại hóa văn học dân tộc 17 Vai trò Đông Dương ... Dương tạp chí tiến trình đại hóa 33 văn học Việt Nam 30 năm đầu kỷ XX Tiền đề, tôn mục đích sơ hệ thống chuyên mục 33 Đông Dương tạp chí Vai trò Đông Dương tạp chí tiến trình đại hóa 43 văn học Việt ... báo chí trình đại hóa văn học đại Việt Nam ba mươi năm đầu kỷ XX 8      Chương II: Đông Dương tạp chí tiến trình đại hoá văn học Việt Nam Chương III: Những đóng góp chủ bút Đông Dương tạp chí...
 • 109
 • 656
 • 1

Tóm tắt luận án văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học

Tóm tắt luận án văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học
... Chương Cơ sở văn hóa xã hội diễn biến văn du nửa đầu kỷ XX Chương Nội dung văn du nửa đầu kỷ XX đại hóa văn học Chương Nghệ thuật văn du Việt Nam nửa đầu kỷ XX đại hóa văn học CHƯƠNG TỔNG ... Tây Các chương luận án phải trình bày ý nghĩa, vai trò, đóng góp văn du văn học đại hóa giai đoạn nửa đầu kỷ XX 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VĂN DU KÝ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC 3.1 Nhận ... khác biệt văn du nửa đầu kỷ XX du văn xuôi chữ Hán trung đại Không thể loại nào, nội dung lại chuyển tải rõ văn du thế, quan niệm nội dung đại hóa văn hóa đầu kỷ XX văn du có đóng...
 • 27
 • 214
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quá trình hiện đại hóa văn học phương đôngquá trình hiện đại hóa văn học là gìquá trình hiện đại hóa văn họctiến trình hiện đại hóa văn học việt namnhững đóng góp và hạn chế của phan khôi trong quá trình hiện đại hóa văn hóa việt nam buổi đầu thế kỷ xxquá trình hiện đại hoá của văn học việt namchung minh van hoc viet nam dau the ki 20 den cach mang thang 8 1945 buoc vao qua trinh hien dai hoaquá trình hiện đại hóahiện đại hóa văn học việt namhiện đại hóa văn học là gìhiện đại hóa văn học nhật bảnvấn đề hiện đại hóa văn học việt namkhái niệm hiện đại hóa văn học việt namquá trình hiện đại hóa ở việt namquá trình hiện đại hóa thơ cavsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017