Thủ thuật với window XP

Thủ thuật với Window XP phần 2

Thủ thuật với Window XP phần 2
... http://www.majorgeek.com/esselbachfp.php?in=allinone/xsp-setupen.zip,1075643716O934b535800b1cba8f96a5d72f72f1611 df5354693177e83e8ba089e94b7b6b55 %20 (4 .2 Mb) H\TNG TC KHI NG CHO WINDOWS Sau õy l mt s th mc cú th xúa c v khụng nh hng gỡ ti Windows m cũn lm Windows ng nhanh hn ... gỡ c 2. C:\WINDOWS\DRIVER CACHE (hoc system 32\ drivercache) lm gim quỏ trỡnh ng ca XP thỡ vic gỡ m khụng xúa nú i 3.C:\WINDOWS\SYSTEM 32\ DLLCACHE cng th xúa nú cũn tit kim c vi trm MB (ch vi XP Pro) ... cú hiu lc d) Tng tc ng Windows XP Sau mt thi gian vc Windows XP tụi ó tỡm c mt s th mc cú th xúa c v khụng nh hng gỡ ti Windows m cũn lm Windows ng nhanh hn nhiu 1.C:\WINDOWS\DOWNLOADED INSTALLATION...
 • 20
 • 271
 • 1

Thủ thuật với Window XP phần 3

Thủ thuật với Window XP phần 3
... gừ chớnh xỏc theo Windows ang ci trờn mỏy (NT 3. 51: winnt35/system32/config NT 4/2000: winnt/system32/config XP/ 20 03 hay 2000 nõng cp t 98/ME: windows/system32/config) - Bc 3: Thay i/chnh sa ... 4.2 v trc khụng cú chc nng Reset Password Windows) - Windows XP Password *****er - Ultimate Boot CD 2.2 hay 2 .3 Khi ng mỏy v boot bng CD Vi Windows XP Password *****er thỡ s t vo chng trỡnh, ... IE Windows XP: Tips for Win XP All rights reserved by Rosea HD080905004 http://danghoanghai.999.org 35 ^=^ Đặng Hoàng Hải ^=^ hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com Microsoft Windows XP...
 • 13
 • 276
 • 1

Thủ thuật với Window XP phần 4

Thủ thuật với Window XP phần 4
... SID OLEXP: Your Password Is Not Retained in Windows 2000 or Windows XP (Q2 646 72) xp_ messenger_autorun.vbs - Prevent Windows Messenger from automatically running This code Tips for Win XP All ... value As of 4/ 24/ 2002, the individual Powertoys for Windows® XP are available here:Powertoys Tips for Win XP All rights reserved by Rosea HD0809050 04 http://danghoanghai.999.org 42 ^=^ §Æng Hoµng ... HOW TO: Change Drive Letter Assignments in Windows XP (Q307 844 ) Tips for Win XP All rights reserved by Rosea HD0809050 04 http://danghoanghai.999.org 43 ^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^ hoanghai.dang@gmail.com...
 • 19
 • 290
 • 1

Thủ thuật với Window XP phần 5

Thủ thuật với Window XP phần 5
... as on your original Windows XP CD Here are some (English) Labels: Windows XP Professional: WXPCCP_EN Windows XP Home: WXHCCP_EN Windows XP Professional OEM: WXPOEM_EN Windows XP Home OEM: WXHOEM_EN ... trước sử dụng Nếu phần Update để hỗ trợ Windows XP tốt không sử dụng phần mềm với Windows XP Lưu ý: Để Windows XP hỗ trợ nhiều phần mềm hơn, nên chạy “Windows Update” cài đặt phần Compatibity ... (chỉ có Professional Windows XP) cho phép người dùng truy cập làm việc với máy tính chạy Windows XP Pro từ xa ngồi trước máy Remote Desktop thực từ máy tính chạy Windows 32-bit (Windows 9x/ME/NT4.0...
 • 21
 • 261
 • 1

Thủ thuật với Window XP phần 6

Thủ thuật với Window XP phần 6
... hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.com 5-Windows XP h tr IPv6 l th h IP k tip nhng ỏng tic l cỏc nh cung cp dch v internet cha s dng IPv6 ny bn cú th th mng LAN bng lnh "ipv6 install" StartRun nú s khụng ... cover Window Media Player s th hin hỡnh nh ú vo album cho bn 19-Nhng phớm tt gi System Properties (Windows key + Break), Desktop (Windows key + D), Task bar bottom (Windows key + tab) 20 -XP cung ... cho Internet Explorer: Vic lm ny phi thc hin Registry, gừ regedit (Windows 98/Me), Regedt32(Windows NT, 2000), vo: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace,...
 • 17
 • 310
 • 1

15 thủ thuật với Windows XP

15 thủ thuật với Windows XP
... Utility Thủ thuật 13: SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ CỦA WINDOWS Nếu bạn không hiểu chất thuật ngữ chuyên ngành đó, bạn không tìm thấy không thỏa mãn với giải thích từ điển khác, từ điển thuật ngữ XP (Windows ... Outlook Express) khiến dịch vụ hoạt động Thủ thuật 15: TĂNG TỐC CHO XP Mở Registry Start – Run – gõ regedit tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\ CurrentVersion\Explorer\RemoteCompute ... phiên Windows trước Nếu không thích cách mà thực đơn Start XP xuất hiện, bạn quay trở với thực đơn truyền thống cách chọn Classic Start Menu hộp thoại Task Bar and Start Menu Properties Thủ thuật...
 • 5
 • 197
 • 1

10 thủ thuật với windows XP

10 thủ thuật với windows XP
... OK để áp dụng 10 Cấu hình Windows Explorer hiển thị ỗ đĩa Windows XP Thủ thuật sử dụng cho Windows XP Home Windows XP Professional Khi click đúp vào biểu tượng My Conputer Windows XP, bạn thấy ... máy tính sử dụng Windows XP khác Bạn áp dụng thủ thuật cho Windows XP Home Windows XP Professional Nếu tạo theme desktop ưa thích phải làm việc nhiều máy tính (đều sử dụng Windows XP) , bạn tạo lại ... Start Windows XP Thủ thuật áp dụng cho Windows XP Home Windows XP Professional Trước áp dụng phương pháp này, bạn nên backup hệ thống cần thay đổi Registry Một tính menu Start Windows XP liệt...
 • 9
 • 228
 • 0

15 THỦ THUẬT VỚI WINDOWS XP.doc

15 THỦ THUẬT VỚI WINDOWS XP.doc
... Utility Thủ thuật 13: SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ CỦA WINDOWS Nếu bạn không hiểu chất thuật ngữ chuyên ngành đó, bạn không tìm thấy không thỏa mãn với giải thích từ điển khác, từ điển thuật ngữ XP (Windows ... phiên Windows trước Nếu không thích cách mà thực đơn Start XP xuất hiện, bạn quay trở với thực đơn truyền thống cách chọn Classic Start Menu hộp thoại Task Bar and Start Menu Properties Thủ thuật ... Bạn lặp lại bước nêu với ổ đĩa lại thay đổi có hiệu lực sau hệ thống khới động lại Thủ thuật 12: SỬ DỤNG SYSTEM CONFIGURATION UTILITY Nếu bạn không muốn chương trình khởi động với XP, muốn tăng...
 • 5
 • 164
 • 0

15 thủ thuật với Win XP

15 thủ thuật với Win XP
... Utility Thủ thuật 13: Sử dụng từ điển thuật ngữ Windows Nếu bạn không hiểu chất thuật ngữ chuyên ngành đó, bạn không tìm thấy không thỏa mãn với giải thích từ điển khác, từ điển thuật ngữ XP (Windows ... chương trình có hoạt động HĐH không Thủ thuật 10: Tạo đĩa mềm khởi động cho Win XP Tạo đĩa khởi động Win9 x không khó khăn chút Nhưng Microsoft loại bỏ tính Win 2000 XP Bạn cần có đĩa mềm khởi động ... Outlook Express) khiến dịch vụ hoạt động Thủ thuật 15: Tăng tốc cho XP Mở Registry Start – Run – gõ regedit tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\...
 • 6
 • 186
 • 0

Một số thủ thuật của window XP

Một số thủ thuật của window XP
... CÁC THỦ THUẬT CHÍNH Các thủ thuật Mạng Thủ thuật trình diễn & giải trí Tăng tốc WINDOW XP Các thủ thuật Window  Là thao tác giúp ta làm việc cách thuận tiện HĐH window  Bao gồm ... Panel thao tác Giới thiệu chương trình tìm kiếm liệu window Giới thiệu đĩa cứng tiện ích xung quanh Một số phím tắt HĐH window xp Các thủ thuật 1.Cách xem cấu hình máy tính (có cách) -Xem cấu ... Computer (XP) , vị trí mặc định sẵn Các thủ thuật Windows + F: Khởi động mục Search để phục vụ tìm kiếm Windows + L: Động tác khóa PC bạn mà không cần chờ chế độ bảo vệ hình hoạt động Windows +...
 • 38
 • 214
 • 0

Một số thủ thuật với Win XP (5 Phần) pot

Một số thủ thuật với Win XP (5 Phần) pot
... 15 thủ thuật với Windows XP: (Bài viết dựa tính phiên Microsoft Windows XP Service Pack1 - Professional 2003 Các phiên khác, Home, không giống chút ít.).Chuyển sang dùng Windows XP (XP) từ Windows ... động Windows XP Sau thời gian vọc Windows XP tìm số thư mục xóa không ảnh hưởng tới Windows mà làm Windows khởi động nhanh nhiều 1.C:\WINDOWS\DOWNLOADED INSTALLATION xóa không ảnh hưởng 2.C:\WINDOWS\DRIVER ... Utility Thủ thuật 13: SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ CỦA WINDOWS Nếu bạn không hiểu chất thuật ngữ chuyên ngành đó, bạn không tìm thấy không thỏa mãn với giải thích từ điển khác, từ điển thuật ngữ XP (Windows...
 • 25
 • 203
 • 0

THỦ THUẬT VỚI WINDOWS XP ppsx

THỦ THUẬT VỚI WINDOWS XP ppsx
... Utility Thủ thuật 13: SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ CỦA WINDOWS Nếu bạn không hiểu chất thuật ngữ chuyên ngành đó, bạn không tìm thấy không thỏa mãn với giải thích từ điển khác, từ điển thuật ngữ XP (Windows ... ĐIỀU HÀNH VỚI WINDOWS XP Một phiên hệ điều hành giống đôi giày mới: nhìn qua tốt có vừa chân hay không chưa thứ thời gian Điều với Windows XP Vậy cho PC chạy phiên Windows cũ đồng thời với XP để ... khởi động chậm so với khai báo xác hay chọn Disable/None cho thiết bị Một số thủ thuật cho Windows XP From: hongphuc@hongphuc.com Bạn có nắm rõ thủ thuật, tiện ích mà Windows XP mang lại, ví dụ...
 • 52
 • 87
 • 0

Những thủ thuật với Windows XP

Những thủ thuật với Windows XP
... Windows XP (XP) t Windows 95/98 (Win9x) cng ging nh chuyn sang dựng Windows 95 t Windows 3.1 vi nm trc õy XP c xõy dng trờn nn tng ca Windows NT v 2000 cú n nh cao hn nhiu so vi Win9x Ngoi ra, XP ... 13 F Tối ưu hiệu ứng âm cho Windows 14 G Thủ thuật vài ứng dụng 15 H Tăng tốc khởi động cho Windows 15 Một số kinh nghiệm với Windows XP 17 A Chạy chương trình không ... Restores 19 C Thủ thuật Win XP 18 D Một số phương pháp tăng tốc máy tính 19 E Đổi tên Recycle Bin 20 Thủ thuật với phần cứng 20 A Cài đặt Win XP tự động ...
 • 96
 • 106
 • 0

15 thủ thuật với XP

15 thủ thuật với XP
... Utility Thủ thuật 13: SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ CỦA WINDOWS Nếu bạn không hiểu chất thuật ngữ chuyên ngành đó, bạn không tìm thấy không thỏa mãn với giải thích từ điển khác, từ điển thuật ngữ XP (Windows ... Outlook Express) khiến dịch vụ hoạt động Thủ thuật 15: TĂNG TỐC CHO XP Mở Registry Start – Run – gõ regedit tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteC ... lặp lại bước nêu với ổ đĩa lại thay đổi có hiệu lực sau hệ thống khới động lại Thủ thuật 12: SỬ DỤNG SYSTEM CONFIGURATION UTILITY Nếu bạn không muốn chương trình khởi động với XP, muốn tăng tốc...
 • 4
 • 182
 • 0

Xem thêm