Đánh giá khả năng tiếp nhận và biểu hiện gen bar và gen cryIA(c) m16 trên cây cải đất (rorippa dubia (pers ) hara) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefacien

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông ba đối với một số cở sở sản xuất tại thị xã an khê tỉnh gia lai đề xuất các giải pháp cho phát triển bền vững

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông ba đối với một số cở sở sản xuất tại thị xã an khê tỉnh gia lai và đề xuất các giải pháp cho phát triển bền vững
... chung: Đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Ba số sở sản xuất thị An Khê đề xuất giải pháp cho phát triển bền vững * Mục tiêu cụ thể: • Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn khả tiếp nhận nước thải ... thải nguồn nước Đánh giá chất lượng nước sông Ba đoạn qua địa bàn thị An Khê thuộc tỉnh Gia Lai Đánh giá khả tiếp nhận nước thải sông Ba số sở sản xuất đoạn qua địa bàn thị An Khê chất ... đánh giá thích hợp [16] 21 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA SÔNG BA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2.1 Khái quát đặc điểm địa bàn...
 • 58
 • 1,230
 • 8

Đánh giá khả năng tiếp nhận của suối vũ môn đối với nước thải mỏ than bắc cọc sáu đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn thải

Đánh giá khả năng tiếp nhận của suối vũ môn đối với nước thải mỏ than bắc cọc sáu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn thải
... khả tiếp nhận suối Môn nước thải mỏ than Bắc Cọc Sáu đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn thải 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá khả tiếp nhận suối Môn nước thải mỏ ... lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải 4.3.3 69 Đánh giá tác động trạng xả nước thải đến nguồn nước tiếp nhận 74 4.4 Đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước 76 4.4.1 Đánh giá sơ 76 4.4.2 Đánh giá ... nhiễm nguồn thải (Mùa mưa) 82 4.30 Tải lượng chất ô nhiễm nguồn thải (Mùa khô) 82 4.31 Khả tiếp nhận tải lượng ô nhiễm suối Môn (Mùa mưa) 4.32 83 Khả tiếp nhận tải lượng ô nhiễm suối Môn...
 • 116
 • 99
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA ĐẦM CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ potx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA ĐẦM CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ potx
... 3.3 Đánh giá khả tiếp nhận chất thải đầm Dựa vào kỹ thuật đánh giá nhanh phương pháp đánh giá nguồn thải tính toán tải lượng chất hữu dễ phân hủy sinh học từ nguồn thải sinh hoạt cư dân (quanh đầm ... học đầm Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu báo khả tự làm tiếp nhận chất thải đầm Cầu Hai thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Đầm Cầu ... Vấn đề đặt cần phải đánh giá giá khả tự làm tiếp nhận chất thải đầm làm sở quan trọng cho việc xử lý lượng chất hữu phát thải vào thủy vực đồng thời làm cho việc khai...
 • 9
 • 287
 • 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải
... vo ngun nc l loi cụng vic hon ton mi m nc ta thc hin c cụng tỏc cp phộp ú, cn phi cú nhng c s khoa hc v thc tin xỏc ỏng cựng vi cỏc phng phỏp v nhng cụng c thớch hp ỏnh giỏ c kh nng tip nhn ... nim Kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc (KNTN) cú l cú xut x õu ú cỏc bỏo cỏo hi tho, cỏc sỏch giỏo khoa v ngoi nc Trong cỏc bn quy phm phỏp lut ca Vit Nam, Lut Ti nguyờn nc (1998) cú quy nh ti iu ... trc chỳng bt u gõy s suy gim ỏng k tớnh a dng sinh hc v/hoc cht lng mụi trng Trong cỏc sỏch giỏo khoa v mụi trng, khỏi nim kh nng tip nhn nc thi gn lin vi s ng húa hay kh nng t lm sch ca ngun nc...
 • 135
 • 928
 • 3

đánh giá khả năng sinh trưởng cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba

đánh giá khả năng sinh trưởng và cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì
... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá khả sinh trởng cho sữa lai hớng sữa F1, F2, F3 nuôi Ba II Mục đích - Đánh giá đợc khả sinh trởng cho sữa đàn lai huớng sữa nuôi Ba Vì- Hà Nội theo nhóm giống: ... F2=529 F3= 138 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 khả sinh trởng đàn lai hớng sữa (F1, F2, F3) 3.2.2 khả sản xuất sữa đàn lai hớng sữa (F1, F2, F3) 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Khả sinh trỡng ... lứa từ đánh giá đợc suất toàn đàn - Đánh giá cách có hệ thống khả cho sữa dần lai hớng sữa nuôi Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng cỏ Ba - Xác định đợc số tiêu bản, khả cho sữa nhóm lai hộ...
 • 41
 • 580
 • 2

Đánh giá khả năng tái sinh invitro biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Đánh giá khả năng tái sinh invitro và biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... mức Xuất phát từ lí trên, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Đánh giá khả tái sinh in vitro v biến nạp gen GFP v o lúa Japonica thông qua vi khuẩn Agrobacterium 1.2 Mục tiêu, ý nghĩa nghiên cứu 1.2.1 ... v tái sinh cao cho số giống lúa japonica - Chọn đợc giống lúa japonica có hiệu tái sinh cao - Tạo đợc lúa japonica biến nạp mang gen gfp với hiệu cao, thời gian ngắn, l m cở sở để biến nạp gen ... gian biến nạp gen v o lúa, nâng cao hiệu chuyển gen - Bớc đầu xây dựng quy trình chuyển gen v o lúa japonica 1.2.2.2 ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá đợc khả tái sinh từ mô sẹo số giống lúa japonica, ...
 • 120
 • 349
 • 0

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba potx

Đồ án: Đánh giá khả năng sinh trưởng và cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì potx
... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá khả sinh tr-ởng cho sữa lai h-ớng sữa F1, F2, F3 nuôi Ba II Mục đích - Đánh giá đ-ợc khả sinh tr-ởng cho sữa đàn lai huớng sữa nuôi Ba Vì- Hà Nội theo nhóm ... lứa từ đánh giá đ-ợc suất toàn đàn - Đánh giá cách có hệ thống khả cho sữa dần lai h-ớng sữa nuôi Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng cỏ Ba - Xác định đ-ợc số tiêu bản, khả cho sữa nhóm lai hộ ... tr-ởng đàn lai h-ớng sữa (F1, F2, F3) 3.2.2 khả sản xuất sữa đàn lai h-ớng sữa (F1, F2, F3) 3.3 Ph-ơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Khả sinh tr-ỡng lai h-ớng sữa -Khối l-ợng sơ sinh, 12 tháng...
 • 42
 • 232
 • 1

Đánh giá khả năng sinh sản phát triển của giống lợn cái Landrat x đực giống Yorkshire ; lợn cái Yorkshire x đực giống Matter_1904, tại trại giống lợn P01_ xã Khánh Thủy_ huyện Yên Khánh_ tỉnh Ninh Bình.DOC

Đánh giá khả năng sinh sản và phát triển của giống lợn cái Landrat x đực giống Yorkshire ; lợn cái Yorkshire x đực giống Matter_1904, tại trại giống lợn P01_ xã Khánh Thủy_ huyện Yên Khánh_ tỉnh Ninh Bình.DOC
... 148 32 Yorkshire 149 33 Yorkshire 150 34 Yorkshire 155 35 Yorkshire 158 36 Yorkshire 159 37 Yorkshire 160 38 Yorkshire 161 4 4 4 4 Yorkshire Yorkshire Maxter_1904 Maxter_1904 Maxter_1904 Maxter_1904 ... 121 16 Landrace 122 17 Yorkshire 128 18 Yorkshire 129 19 Yorkshire 130 4 4 4 4 4 Yorkshire Yorkshire Yorkshire Yorkshire Yorkshire Yorkshire Maxter_1904 Maxter_1904 Maxter_1904 26/6/2011 20/06/2010 ... F1 (Yorkshire x Landrace ; Yorkshire x Maxter_1904) ti tri P_01 huyn Yờn Khỏnh tnh Ninh Bỡnh Yờu cu Theo dừi thu thp y , chớnh x c s liu v cỏc ch tiờu nng sut sinh sn ca ln nỏi lai F1(L x Y ;...
 • 47
 • 328
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tạo mô sẹo tiếp nhận gen gus của một số giống lúa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumerfaciens

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tạo mô sẹo và tiếp nhận gen gus của một số giống lúa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumerfaciens
... đến khả tạo sẹo số giống lúa - Xác định ảnh hưởng nồng độ 2,4D kinetin đến khả tạo sẹo số giống lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến khả tiếp nhận gen gus thông qua A .tumerfaciens vào ... 2,4D đến khả tạo sẹo số giống lúa 18 - Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ2,4D kết hợp với kinetin đến khả tạo sẹo số giống lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi sẹo đến khả tiếp nhận gen gus - Nghiên ... kinetin đến khả tạo sẹo số giống lúa 27 4.4 Kết ảnh hưởng tuổi sẹo đến khả tiếp nhận gen gus số giống lúa 30 4.5 Kết ảnh hưởng nồng độ AS đến khả tiếp nhận gen gus số giống...
 • 63
 • 107
 • 0

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... hành nghiên cứu: Nghiên cứu khả tiếp nhận gen GmGLP1 vào đậu tương (Glycine max) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến nạp gen GmGLP1 vào giống đậu tương ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Đỗ Thị Như Quỳnh NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN GEN GmGLP1 VÀO CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max) THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... pháp chuyển gen thông qua vi khuẩn A tumefaciens phương pháp chuyển gen súng bắn gen 1.5.1 Chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Phương pháp sử dụng vi khuẩn A tumefaciensnhư...
 • 71
 • 288
 • 0

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen GmGLP1 vào cây đậu tương (glycine max) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Đỗ Thị Nhƣ Quỳnh NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN GEN GmGLP1 VÀO CÂY ĐẬU TƢƠNG (Glycine max) THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm ... có khả kháng hạn tâm điểm hàng loạt phòng thí nghiệm toàn giới Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu khả tiếp nhận gen GmGLP1 vào đậu tƣơng (Glycine max) thông qua vi khuẩn ... khuẩn Agrobacterium tumefaciens Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến nạp gen GmGLP1 vào giống đậu tƣơng Vi t Nam: ĐT22, ĐVN9, ĐT26 DT84 Yêu cầu nghiên cứu Biến nạp thành công gen GmGLP1 vào bốn...
 • 23
 • 58
 • 0

Xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens quy trình tái sinh cây

Xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens và quy trình tái sinh cây
... đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens ♦ Mục đích yêu cầu đề tài: - Mục đích: Xây dựng quy trình công nghệ chuyển gen gus ... dụng giống đậu PC 19 giống trồng phổ biến Vi t Nam làm đích chuyển gen Vi c biến nạp vào nốt mầm thông qua vi khuẩn A .tumefaciens mang vector nhị hợp pZY 102/pTF 102 mang gen bar, gen gusA gen ... dòng ĐT26 2.2.2 Chuyển gen gus vào đậu tương Trong thử nghiệm chuyển gus vào đậu tương khóa luận này, chọn vị trí làm đích chuyển gen hạt đậu tương nốt mầm trụ mầm hạt dựa vào nghiên cứu Xue R.G...
 • 67
 • 1,704
 • 38

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh bước đầu chuyển gen chỉ thị vào cây khoai tây thông qua vi khuẩn agrobacterium tu mefaciens

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh và bước đầu chuyển gen chỉ thị vào cây khoai tây thông qua vi khuẩn agrobacterium tu mefaciens
... bệnh virus cao, già sinh lý độ chủng thấp) [53] Xuất phát từ thực tế trên, đă tiến hành đề tài:“ Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh bước đầu chuyến gen thị vào khoai tây thông qua vi khuân Agrobacterium ... Agrobacterium tumefaciens“ Mục đích nghiên cửu - Xây dựng quy trình tạo callus tái sinh từ dạng mẫu mô khác khoai tây - Bước đâu nghiên cứu chuyên gen khoai tây thông qua vi khuân Agrobacterium turnefacỉens ... khoai tây 49 3.1.5 Anh hưởng Casein hydrolysate (CH) tới khả tạo callus 52 3.1.6 Nghiên cứu tái sinh chồi 55 vi 3.2 Nghiên cứu chuyển gen vào khoai tây thông qua Agrobacterium tumefaciens...
 • 87
 • 167
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh bước đầu chuyển Gen chỉ thị vào cây khoai tây thông qua vi khuẩn Agrobacterium tu mefaciens

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh và bước đầu chuyển Gen chỉ thị vào cây khoai tây thông qua vi khuẩn Agrobacterium tu mefaciens
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR ỜNGĐẠIHỌCS PHẠM HA NỘI HỒNG THỊ THỦY NGHIÊN CỨU XÂY DỤNG HỆ THốNG TÁI SINH VÀ B Ớc ĐẦU CHUYỂN GEN CHỈ THỊ VÀO CÂY KHOAI TÂY THƠNG QUA VI KHUAN Agrobacterium tume/aciens ... qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình tạo callus tái sinh từ dạng mẫu mơ khác khoai tây - Bước đầu nghiên cứu chuyển gen khoai tây thơng qua vi khuấn ... bệnh virus cao, già sinh lý độ chủng thấp) [53] Xuất phát từ thực tế trên, chúng tơi đă tiến hành đề tài:“ Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh bước đầu chuyển gen thị vào khoai tây thơng qua vi...
 • 89
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước4 12 đánh giá khả năng tiếp nhận kiến thức qua các kênh thông tin của nông dân đến việc triển khai các hoạt độngđánh giá khả năng tiếp cận và sử dụng dvnh của các đối tượng khách hàngcac phuong phap danh gia kha nang tiep nhanđánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen p5cs của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh cao bằngphân tích và đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông vận tải của các hộ gia đình phường hàng buồm hoàn kiếmđánh giá khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namđánh giá khả năng ổn định và ứng dụng cọc vật liệu rời để xử lý nền đất yếu ở khu vực phía namdanh gia kha nang chui man va lanh cua mot so giong lua nhatđánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrođánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tươngluận văn đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nộiđánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08 l23 l24 ltb lcb lbk bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrokhả năng tiếp nhận và xử lý thông tin tốt hơnđánh giá khả năng chấp nhận kiểm toánchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Tai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCo che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoUng dung di truyen hocBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI