BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II Bài 1: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT PHÂN ĐOẠN CỦA SẢN PHẨM DẦU MỎ pot

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II Bài 1: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT PHÂN ĐOẠN CỦA SẢN PHẨM DẦU MỎ pot
... I Cơ sở lý thuyết Phân đoạn thành phần cất phân đoạn Dầu mỏ thành phần dầu mỏ dễ dàng tách thành cấu tử riêng biệt mà ta dùng chưng cất để thu phân đoạn Phân đoạn dầu thô hỗn hợp chủ yếu ... Biết phương pháp đánh giá thành phần cất phân đoạn 2.2 Ý nghĩa Từ thành phần cất phân đoạn ta đánh giá tính chất nhiên liệu phương pháp sử dụng cho hợp lý Ví dụ thành phần cất xăng: Nhiệt độ sôi ... dụng * Định nghĩa: phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để chưng cất sản phẩm dầu mỏ áp suất khí * Ý nghĩa sử dụng: phương pháp kiểm tra xác định khoảng sôi sản phẩm dầu khí cách thực chưng cất đơn...
 • 6
 • 955
 • 9

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 2: XÁC ĐỊNH KIỀM TỰ DO VÀ ACID HỮU CƠ TỰ DO TRONG MỠ BÔI TRƠN ppt

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 2: XÁC ĐỊNH KIỀM TỰ DO VÀ ACID HỮU CƠ TỰ DO TRONG MỠ BÔI TRƠN ppt
... I Ý nghĩa Kiềm tự acid hữu tự mỡ bôi trơn có khả gây ăn mòn bề mặt bôi trơn Vì cần phải xác định tiêu để điều chỉnh công nghệ sản xuất sử dụng thực tế II Nguyên tắc: Mẫu mỡ hoà tan dung ... gọi mỡ đặc mỡ bôi trơn Thành phần phân loại Mở bôi trơn chất bôi trơn dạng lỏng làm đặc chất phụ gia dạng rắn nhằm tạo nên tính chất mà riêng chất bôi trơn dạng lỏng 1.1 Thành phần mỡ bôi trơn Trong ... môi trường acid màu xanh môi trường bazo) * Tầm quan trọng: - Xác định trị số acid bazo: để kiểm tra chất lượng mỡ bôi trơn, thước đo cho xuống cấp mỡ bôi trơn, thể tính ăn mòn mỡ bôi trơn * Thiết...
 • 14
 • 776
 • 5

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ KIM XUYÊN CỦA MỠ potx

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ KIM XUYÊN CỦA MỠ potx
... kim xuyên xác định lần 1: 201 Độ kim xuyên xác định lần 2: 198 Độ kim xuyên xác định lần 3: 201 Độ kim xuyên xác định lần 4: 199 Kết trung bình: 199,75 Tên mẫu mỡ: Nhận xét: trình tiến hành thí ... Xác định độ sâu kim ngập lớp mỡ, độ kim xuyên III Dụng cụ Bộ dụng cụ đo độ kim xuyên gồm có: Kim hình chóp nón (hoặc kim dài) Núm khởi động Thanh sắt đo khoảng cách Bảng chia độ Kim số độ Bàn ... I Ý nghĩa độ kim xuyên Độ kim xuyên đặc trưng cho tính đặc, dẻo mỡ bôi trơn Người ta đánh giá mức độ cứng, mềm mỡ bôi trơn qua giá trị độ kim xuyên Độ Kim xuyên trị số quy ước kinh nghiệm Nó...
 • 7
 • 724
 • 7

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 4: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NHỎ GIỌT CỦA MỠ BÔI TRƠN pptx

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 4: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NHỎ GIỌT CỦA MỠ BÔI TRƠN pptx
... cộng hai lần xác định VII Kết thí nghiệm Ngày làm thí nghiệm: 9/10/2012 Tên mẫu mỡ, loại mỡ: Mã hiệu: Nước sản xuất: Nhiệt độ nhỏ giọt: Xác định lần 1: 92 °C Xác định lần 2: 93 °C Xác định lần 3: ... thành dạng sợi ghi nhận nhiệt độ giọt mỡ chạm đáy Có thể thực đồng thời nhiều mẫu lúc, miễn hai mẫu có xấp xỉ nhiệt độ nhỏ giọt Báo cáo kết Báo cáo nhiệt độ nhỏ giọt xác đến °C Điểm chảy mở tính ... dụng ứng dụng IX XÁC ĐỊNH ĐIỂM NHỎ GIỌT CỦA MỠ - ASTM D 566 Phạm vi áp dụng Phương pháp dùng để xác định độ nhỏ giọt mỡ nhờn Phương pháp không dùng cho nhiệt độ > 288 C Với nhiệt độ cao sử dụng...
 • 14
 • 1,073
 • 10

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 5: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHẢY MỀM CỦA BITUM pdf

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 5: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHẢY MỀM CỦA BITUM pdf
... làm cho dụng cụ hoàn toàn 10 Báo cáo 10.1 báo cáo nhiệt độ chảy mềm, xác định hình đọc, độ xác 0.1 °C Nếu chuyển sang độ F, báo cáo với độ xác 0.2 °F Tiến hành xác định lần không Cần thiết Nếu ... độ chảy mềm đƣợc xem đặc tính quan trọng bitum Với đặc tính đánh giá mức độ cứng mức độ nhạy với nhiệt độ bitum Nếu bitum nhiệt độ xuyên kim nhau, có nhiệt độ chảy mềm khác bitum nhiệt độ ... với nhiệt độ nóng chảy Người ta thừ nhận nhiệt độ chảy mềm bitum nhiệt độ có tính quy ước, bitum chuyền từ trạng Thái cứng sang trạng Thái chảy giọt điều kiện dụng cụ đo Xác định nhiệt độ chảy...
 • 14
 • 911
 • 5

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 6: XẮC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC pdf

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 6: XẮC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC pdf
... phần hoá học nó, nhiệt độ áp suất Trong này, xác định độ nhớt động học II Định nghĩa Độ nhớt động học kí hiệu υ số đo lực cản chảy chất lỏng tác dụng trọng lực Trong hệ CGS, độ nhớt động chọ ... Tính kết độ nhớt động học υ=Cxt υ = 0,0182 x 415,7 = 7,56574 cSt Nhận xét: VIII Trả lời câu hỏi: Nếu nhớt kế chưa biết hệ số nhớt kế, nêu cách xác định? Dùng dung dịch dầu chuẩn để chuẩn nhớt kế ... Thao đác đo thời gian không chuẩn VI Thao tác cụ thể thí nghiệm VII Kết thí nghiệm Ngày làm thí nghiệm: 23/10/2012 Mẫu dầu: biến Nhiệt độ thí nghiệm: 50 °C Thời gian chảy: Lần 1: 415,8 s Lần 2:...
 • 4
 • 1,008
 • 17

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 7: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY CỐC KÍN pot

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 7: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY CỐC KÍN pot
... Sau lần thứ xác định ánh chừng nhiệt độ chớp chá mẫu 158 °C • Lần thứ thử nhiệt độ chớp cháy điểm có nhiệt độ gần 158 °C để thu nhiệt độ chớp cháy nhỏ • Lần thứ thử nhiệt độ chớp cháy thấp 158 ... khuếch tán môi trường xung quanh, cháy bị loãng nên điểm chớp cháy sản phẩm dầu mỏ cốc kín nhiệt độ thấp cốc hở II Định nghĩa Điểm chớp cháy cốc kín nhiệt độ thấp điều kiện tiêu chuẩn 760mmHg ... phòng thí nghiệm • Do dụng cụ đo thao tác thiếu xác, chuyên nghiệp người tiến hành VII XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN - ASTM D 56 Phạm vi áp dụng Phương pháp xác định điểm bắt cháy cốc kín sản...
 • 7
 • 598
 • 6

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 8: ĐO SỨC CĂNG BỀ MẶT pptx

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 8: ĐO SỨC CĂNG BỀ MẶT pptx
... dạng khác Sức căng bề mặt: Sức căng bề mặt lực căng đơn vị chiều dài cắt ngang bề mặt Trong hệ đo lường quốc tế, sức căng bề mặt đo Newton mét (N/m) • Cũng định nghĩa sức căng bề mặt công học ... công học thực lực căng làm cho diện tích bề mặt thay đổi đơn vị đo diện tích II Mục đích thí nghiệm: • Thực hành phương pháp đo sức căng bề mặt dung dịch chất hoạt động bề mặt • Mang lại cho ... giọt nhờ vào sức căng bề mặt Sức căng lớn trọng lượng thân nên không rơi xuống Khi giọt lỏng ngày lớn đến bắt đầu rơi thời điểm cân trọng lượng lực sức căng bề mặt Do sức căng bề mặt chất lỏng...
 • 7
 • 1,132
 • 9

Báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu

Báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu
... giá mẫu thí nghiệm :Mẫu thí nghiệm có điểm chớp cháy cao BÀI ĐIỂM ANILIN Mục đích thí nghiệm Điểm aniline điểm thấp mà đồng thể tích aniline sản phẩm dầu mỏ hoà tan hoàn toàn Bài thí nghiệm nhằm ... PHÂN ĐOẠN Mục đích thí nghiệm Xác định thành phần phân đoạn cho sản phẩm dầu mỏ xăng ô tô, xăng máy bay, kerosen, dầu DO…ngoại trừ khí hóa lỏng bitum Tóm tắc bước tiến hành thí nghiệm 2.1 Chuẩn ... biệt thí nghiệm Bài 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Mục đích thí nghiệm Xác định độ nhớt động học sản phẩm dầu nhờn từ ta đánh giá khả chịu nhiệt ổ bi, bánh răng, xi lanh… đánh giá khả làm kín dầu...
 • 19
 • 6,025
 • 7

báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu bài 2 3 4

báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu bài 2 3 4
... PHÒNG THÍ NGHIỆM 2. 1 Tên mẫu thí nghiệm: dầu DO 2. 2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm Tỷ trọng Lần 0, 836 Lần 0, 836 Trung bình 0, 836 2. 3 Đánh giá kết thử nghiệm mẫu so với quy chuẩn Việt Nam 20 29 d  ... Kết thí nghiệm Thí nghiệm Điểm Anilin, oC Lần 66 Lần 66,5 Trung bình 66 ,25 Chỉ số Diesel: Đổi 66 ,25 oC = 151 ,25 oC 15 20 d15  d  5  0,8 42 5 25  5.0,000 12  0, 846 1 o API = 141 ,5 141 ,5  131 ,5 ... ghi kết Bước 3: Xử lý mẫu dụng cụ thí nghiệm  Mẫu đổ nơi quy định  Nhớt kế rửa nhiều lần dung môi tuluen THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2. 1 Tên mẫu thí nghiệm: dầu DO 2. 2 Kết thí nghiệm Hằng...
 • 10
 • 2,686
 • 2

bài 6 7 8 (báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu)

bài 6 7 8 (báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu)
... dụng cụ thí nghiệm - Tắt nguồn điện, đổ mẫu nơi quy định, lau cốc dung môi thích hợp (tuluen xylen) THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2.1 Tên mẫu thí nghiệm: Dầu DO 2.2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm ... TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2.1 Tên mẫu thí nghiệm: Dầu DO 2.2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm Khối lượng Khối lượng Khối lượng cốc sau nhiệt Hàm lượng cốc, (g) mẫu, (g) Lần 29,203 7, 0035 29, 3 67 0,02341(2,34%) ... cháy cốc hở Max 96oC 1.2 Tóm tắt bước tiến hành thí nghiệm? Bước 1: Lắp hệ thống thí nghiệm: Bộ thí nghiệm KOEHLER Bước 2: Chuẩn bị lửa - Điều chỉnh lửa có đường kính 4,2 – 4 ,8 mm Bước 3: Tiến...
 • 7
 • 1,070
 • 13

bài 9 10 (báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu)

bài 9 10 (báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu)
... cụ thí nghiệm - Tắt nguồn điện, đổ mẫu nơi quy định, tráng rửa dụng cụ dung môi thích hợp (tuluen xylen) THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2.1 Tên mẫu thí nghiệm: Dầu DO 2.2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm ... rửa tuluen xylen THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2.1 Tên mẫu thí nghiệm: Dầu thô 2.2 Kết thí nghiệm Khối lượng Thí nghiệm Khối lượng ống lót sứ, mẫu thí (g) nghiệm (g) Khối lượng Phần trăm ống lót ... 29/ 11/2013 Sinh viên: Phạm Hoàng Pháp MSSV: 105 2 0101 54 Võ Hồng Mạnh 105 2 0101 25 Nguyễn Duy Linh 105 2 0101 11 Nguyễn Sa Pha 105 2 0101 52 Lớp: DH10H1 Nhóm: CHUẨN BỊ Ở NHÀ 1.1 Ý nghĩa việc xác định hàm lượng...
 • 7
 • 1,319
 • 15

bài 11 12 13 (báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu)

bài 11 12 13 (báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu)
... chuẩn Bước 5: Xử lý mẫu dụng cụ thí nghiệm - Làm ống nghiệm dung môi tuluen xylen THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2.1 Tên mẫu thí nghiệm: Dầu nhờn 2.2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm Nhiệt độ, oC Thời gian, ... Xử lý mẫu dụng cụ thí nghiệm - Mẫu sau đo đổ vào nơi quy định, làm kim đo vải mềm THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2.1 Tên mẫu thí nghiệm: Mỡ bôi trơn 2.2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm Độ xuyên kim, ... Kết thí nghiệm Điểm tổng kết điểm BÀI 13: ĐỘ XUYÊN KIM CỦA MỠ Ngày thực hành: 13 /12/ 2 013 Sinh viên: Phạm Hoàng Pháp MSSV: 1052010154 Võ Hồng Mạnh 105201 0125 ...
 • 10
 • 2,437
 • 3

báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hoá dầu

báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hoá dầu
... lượng thí nghiệm để hoàn thiện Bộ môn công nghệ Hóa học Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu NỘI QUY VÀ YÊU CẦU Thí nghiệm chuyên ngành Hóa dầu bao gồm thí nghiệm tiêu chất lượng sản phẩm dầu mỏ xăng, dầu ... phương án xử lý Sau làm xong thí nghiệm sinh viên phải ngắt hệ thống điện, nước hệ thống thí nghiệm làm, vệ sinh làm dụng cụ thí nghiệm thí nghiệm mà làm Các dụng cụ thí nghiệm cần vệ sinh phải giảng ... cho phép Sinh viên lấy hóa chất thí nghiệm lượng qui định thí nghiệm, không lấy dư Trong trình làm thí nghiệm gặp cố sinh viên ngắt cầu dao điện hệ thống thí nghiệm báo cho giảng viên hướng dẫn...
 • 55
 • 912
 • 6

MẪU báo cáo THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH HOÁ

MẪU báo cáo THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH HOÁ
... H 2N vào đun nón  Hiện Giải thích tượng - Viết phươn trình phản ứng: Trả lời câu hỏi: Câu 1:Nêu vai trò dung dịch CH3COOH thí nghiệm? ……………… Th n h 1: ọt 3: mẫu …… … B2: Tiếp tục thêm t n ... thay đổi tượng không? Giải thích? …………… Th n h 1: ọt 4: mẫu …… … B2: Tiếp tục thêm t n ọt I 1N  Hiện tượn :……………………… ọt KI 0,1N vào  Hiện tượn :…………………… B3: Làm lại thí nghiệm nhưn khôn cho KI ... dung dịch CH3COOH thí nghiệm? ……………… 3: 1: mẫu …… + giọt dung dịch (NH4)2 C2O4 0,1 N  Hiện tượn :……… ọt B2: Li tâm lấy kết sau thêm t n ọt HCl 2N vào  Hiện tượn :…………… Giải thích tượng - Viết...
 • 9
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thí nghiệm chuyên ngành ii bài 7 xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín potbáo cáo thực tập chuyên ngành quản lý đô thịbáo cáo thí nghiệmbáo cáo thí nghiệm ô tôbao cao thi nghiem dien tubáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản trị cơ sơ dữ liệubáo cáo thí nghiệm điều chỉnhbáo cáo thí nghiệm điệnbáo cáo cơ sở chuyên ngànhbáo cáo thí nghiệm sinh họcbáo cáo thí nghiệm nông sảnmẫu báo cáo thí nghiệmbáo cáo thí nghiệm kỹ thuật điệnbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toánphòng thí nghiệm chuyên ngànhVan ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTO65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi i88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngTh c tr ng ho t ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch KhoaTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh nTh c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th iQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.doc120 c u tr c nghi m KHO NG C CH File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki m