độ nhơt động học

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 6: XẮC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC pdf

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 6: XẮC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC pdf
... phần hoá học nó, nhiệt độ áp suất Trong này, xác định độ nhớt động học II Định nghĩa Độ nhớt động học kí hiệu υ số đo lực cản chảy chất lỏng tác dụng trọng lực Trong hệ CGS, độ nhớt động chọ ... Tính kết độ nhớt động học υ=Cxt υ = 0,0182 x 415,7 = 7,56574 cSt Nhận xét: VIII Trả lời câu hỏi: Nếu nhớt kế chưa biết hệ số nhớt kế, nêu cách xác định? Dùng dung dịch dầu chuẩn để chuẩn nhớt kế ... Thao đác đo thời gian không chuẩn VI Thao tác cụ thể thí nghiệm VII Kết thí nghiệm Ngày làm thí nghiệm: 23/10/2012 Mẫu dầu: biến Nhiệt độ thí nghiệm: 50 °C Thời gian chảy: Lần 1: 415,8 s Lần 2:...
 • 4
 • 994
 • 17

TCVN 3171 : 2007 CHẤT LỎNG DẦU MỎ TRONG SUỐT VÀ KHÔNG TRONG SUỐT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC (VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC)

TCVN 3171 : 2007 CHẤT LỎNG DẦU MỎ TRONG SUỐT VÀ KHÔNG TRONG SUỐT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC (VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC)
... η độ nhớt động lực, tính mPa.s; ρ khối lượng riêng nhiệt độ xác định độ nhớt động học, tính kg/m 3; v độ nhớt động học, tính mm2/s 14.2.1 Khối lượng riêng mẫu xác định nhiệt độ thử xác định độ ... dụng hiệu chỉnh động theo điều tính toán độ nhớt động học phù hợp ASTM D 446 Hiệu chỉnh động không vượt 3,0 % độ nhớt đo Thiết bị tự động có khả xác định độ nhớt động học chất chuẩn nhớt kế chứng ... dầu mỏ - Chất lỏng suốt không suốt - Xác định độ nhớt động học tính toán độ nhớt động lực) ISO 3105 Glass capillary kinematic viscometers - Specification and operating instructions (Nhớt kế động...
 • 14
 • 1,665
 • 23

các điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn

các điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn
... cứu điều kiện để đo quang động học xúc tác xác định lượng vết Mn Cơ sở phương pháp Mn( II) làm chất xúc tác cho trình oxi hóa Rhodamin B KIO môi trường axit yếu Phương pháp ứng dụng để xác định Mn( II) ... PHÁP TRẮC QUANG VÀ ĐỘNG HỌC XÚC TÁC 1.3.1 Phương pháp trắc quang Phương pháp trắc quang dựa vào đo màu hợp chất Mn Có thể xác định Mn dạng Mn( II) dạng Mn( VII) Sự oxi hóa hợp chất Mn thành MnO 4- ... pháp nhạy chọn lọc để xác định Mn động học xúc tác Từ phần tổng quan cho thấy, hệ động học xúc tác sử dụng nhiều thuốc thử hữu làm chất thị có Rhodamin B (RhB) dùng để xác định Mn chè [29] hợp kim...
 • 66
 • 488
 • 3

TÍNH TOÁN xây DỰNG các đồ THỊ ĐỘNG học, ĐỘNG lực học và và TÍNH TOÁN hệ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

TÍNH TOÁN xây DỰNG các đồ THỊ ĐỘNG học, ĐỘNG lực học và và TÍNH TOÁN hệ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
... Qua thực nghiệm tính toán nhiệt tốc độ dòng khí nạp chế độ toàn tải ô tô máy kéo là: Vkh= 40-115 m/s Tốc độ cao tổn thất lớn Đối với động xăng yêu cầu hình thành hỗn hợp nên tốc độ khí nạp phải ... rng Nu khong cỏch gia trc cam vi trc khuu nh, thng ch dựng cp bỏnh rng Nu khong cỏch trc ln phi dựng thờm cỏc cp bỏnh rng trung gian hoc dựng xớch rng i vi c cu phi khớ DOHC thỡ cú hai trc cam ... i cng d hn Do ú, tuyt i a s xupỏp ca cỏc ng c u dựng gúc = 45 Xupỏp np ca mt s loi ng c cng thng dựng gúc = 30 0, cũn xupỏp thi thỡ hu nh ch dựng mt loi gúc = 450 Gúc ca mt cụn trờn nm xupỏp...
 • 61
 • 184
 • 0

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P0

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P0
... thực đồ án môn học Động đốt trong, đồng chí học viên ngành xe có dịp đợc củng cố, mở rộng nâng cao bớc kiến thức môn học động đốt Đồ án trang bị cho học viên phơng pháp nghiên cứu động đốt cụ thể ... òM -2 36, 238 16,5 7,5 -6 1 4-1 5 ầẩ -1 10 6,8 B-2 1 4-1 5 ầẩ -1 10 7,5 òầ-M204 -5 1 17 206 27 ầẩ -1 20 6,0 ể -2 0 ầẩ -1 29,130 6,5 TATRA 930 16 SKODA-78 1-1 36 9,7 KAMAZ 740 17 LADA 2106 8,5 SANSING D-495 ... Kiểu động Trị số T (0K) Kiểu động Trị số T (0K) èầ -4 00 18ữ20 -5 4 16ữ18 -2 0 M-21 15ữ18 ấ -4 6 14ữ16 -5 1 18ữ20 ấ -5 0 14ữ16 ầẩè 15ữ18 -6 14ữ16 ầẩ -5 vàểé - 20+25 B-2 14ữ16 ầẩ -1 20 18ữ22 ò -2 04...
 • 45
 • 2,590
 • 38

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P1

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P1
... kiểu động đợc giới thiệu bảng 17 Giá Bảng 17 trị số kiểu động Kiểu động Giá trị -3 5 1,5ữ1,6 -5 4 1,5ữ1,65 43 ấ -4 6 1,6ữ1,7 B-2 -6 không cờng hoá 1,2ữ1,35 ò -2 04 ò -2 06 1,2ữ1,3 ò -2 04B ò -2 06B ... 3,6ữ3,8 54 3,9ữ4,0 ấ -4 6 3,9ữ4,0 ấ -5 0 3,9ữ4,0 39 B-2 -6 không cờng hoá 3,5ữ3,7 ò -2 04 ò -2 06 5,2ữ5,4 ò -2 04B ò -2 06B 5,4ữ5,7 2.3 Tính toán trình cháy a- Mục đích tính toán trình cháy xác định ... 0,08ữ0,09 -3 5 0,037ữ0,040 -2 0 0,079ữ0,085 -5 4 0,035ữ0,040 -5 1 0,078ữ0,083 ấ -4 6 0,032ữ0,045 ầẩè 0,079ữ0,085 ầẩ -5 è,ểéậầẩẹ 0,09ữ0,11 ầẩ -1 20, ầẩ -1 21 0,079ữ0,083 ầẩ -1 10 0,077ữ0,085 -6 B-2 0,035ữ0,042...
 • 14
 • 1,429
 • 25

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P2

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P2
... 27ữ38 Loại động Động xăng Giá trị pe số kiểu động Bảng 22 Kiểu động Giá trị củacơ Kiểu động Giá trị củacơ M3MA 0,52ữ0,56 -3 5 0,575ữ0,585 M-21 0,59ữ0,64 -5 4 0,50ữ0,51 A 3-5 1 0,62ữ0,64 KM-46 0,615ữ0,625 ... KM-46 0,615ữ0,625 ầẩ -1 20 0,55ữ0,57 KM-50 0,62ữ0,63 ầẩ -1 21 0,57ữ0,59 -6 B-2 0,67ữ0,68 ầẩ -1 10 M3MA-403 0,59ữ0,61 ò -2 04 ò -2 06 0,53ữ0,54 ầẩM 0,67ữ0,69 ò -2 04B 0,60ữ0,62 52 ò -2 06B Suất tiêu hao ... hành thành đồ thị công thị thực tế * Đối với động diesel bốn kỳ: Để đợc đồ thị công thị thực tế a' - c' - c" - z' - z" - b' - b" b" - a' (hình 1), ta gạch bỏ diện tích I, II, III, IV đồ thị lý...
 • 17
 • 1,000
 • 21

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P3

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P3
... thực toán xuôi, lập bảng dựng đồ thị theo thứ tự trình bày b Đối với động diesel 63 Phơng pháp tính tiêu dựng đờng đặc tính động diesel tơng tự nh động xăng Riêng biểu thức dùng để tính toán tùy ... thiệu đặc tính động xăng với nmin= 600 v/ph nN = 3400 v/ph Trên công thức dùng tính toán kiểm nghiệm động chế độ công suất lớn Nếu tính toán chế độ mô men xoắn lớn 62 Hình Đặc tính động xăng thông ... xác định theo biểu thức chung nh động xăng Khi tính toán chế độ công suất định mức, việc lập bảng để thống kê kết tính toán nh dựng đồ thị đợc tiến hành tơng tự nh động xăng Nếu tính chế độ mô men...
 • 6
 • 726
 • 22

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P4

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P4
... - = L/4 102 - = L/2 - = - 10 = W/2 - = - = - 11 = W/3 - = W/4 Cách bố trí đồ thị theo vị trí ô: - Đồ thị công thị p - V ô N01 - Đồ thị lực khí thể, lực quán tính tổng lực ô N0 - Đồ thị lực tiếp ... phải vẽ đồ thị công - Cho dù cấu KTTT thờng dạng lệch tâm (động xăng) đồ án môn học ta coi CCKTTT giao tâm để đơn giản tính toán - Đối với động V sử dụng truyền chính-phụ nh họ động B - Liên Xô ... N05 - Đồ thị véc tơ phụ tải cổ khuỷu ô N04 - Đồ thị vtpt cổ khuỷu triển khai ô N07 - Đồ thị đờng đặc tính ô N03 - Đồ thị mài mòn ô N06 - Đồ thị lực T (mô men xoắn, ô N08) + Đồ thị công thị p -...
 • 34
 • 1,022
 • 17

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P5

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P5
... theo nội dung sau: - Tính toán sức bền; - Tính theo độ cứng vững mức độ mài mòn; - Tính toán theo ứng suất nhiệt; - Tính toán theo dao động đàn hồi dao động cộng hởng Việc tính toán sức bền chi tiết ... : [q] = 20 ữ30 MPa Pít tông gang, bạc đồng, chốt bơi: [q] = 35 MPa Trong phạm vi đồ án môn học, học viên tính toán khe hở nhiệt pít tông xy lanh nh tính toán ứng suất nhiệt tính chất phức tạp ... Sơ đồ tính toán đoạn trục thứ i - Lực quán tính ly tâm khối lợng tập trung cổ khuỷu: Prc = (m2 + mck) R2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm hai má khuỷu: Pm = mm.2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm...
 • 57
 • 1,217
 • 10

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P6

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P6
... (8) (1) èầ -4 02 èầ -4 07 ầẩ -1 11 -2 1 èồè -9 68 èồè -9 68 -5 1 (195 5-1 975) (2) mát nớc (3) 10 11 ểé -3 52 ểé -3 52 ểé -3 55 ểé -3 55 ấ -6 02 ầẩ -1 64 Động xăng, kỳ làm Động xăng kỳ làm ể -4 69 Động xăng, ... èẻẹấẩ -4 01 Động xăng, kỳ , L-4 75/67,5 6,2 26/4000 5,8/2200 èầ -4 01 làm mát nớc èẻẹấẩ -4 02 -nt- L-4 75/72 7,0 35/4200 7,1/2400 èẻẹấẩ -4 07 -nt- L-4 75/76 45/4500 8,8/2600 ầẩ -1 11 -nt- V-8 95/100 ... 0,25ữ0,5 - 0,35 -1 2-5 25 2,38ữ2,36 4,76 19,0 0,6ữ0,4 - - - - òè -2 36,238 6,487ữ6,473 5,8ữ5,6 18,8ữ14,2 0,65ữ0,45 1,55ữ1,4 4,6 10 2,6 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,35 - - 1,5 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,36 - -...
 • 21
 • 544
 • 13

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P7

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P7
... 47,0 -2 38 -1 2 140,0 112,0 khoan 5,0 - ống - 139,986 283,0 -1 2 -5 23 94,94 128,5 - muống 94,925 -1 81,0 - 119,65 - - khoan 5,0 -5 62,5 - 118,5 - - - 5,0 -2 810 - 119,5 - - - 5,0 -7 63,0 - 118,5 ... 60,0 75,165 54,12 28,0 136,0 - - 75,14 53,88 84,92 60,2 31,5 132,0 28,0 84,905 60,0 88,15 50,1 30,0 150,0 - - 88,135 50,0 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 ẹè -7 -7 5 ẹè -1 4 208 ấ -4 6 46,0 134,0 46,0 46,0 ... 55,9 òè -2 40 trục tháo rời -1 2A 90,1 1394,0 94,93 50,1 56,1 -1 2-5 25 89,85 94,91 49,9 55,9 -1 37,5 260,0 33,0 18,0 - 20,0 - -5 27,25 317,0 36,0 18,0 - 18,0 - -2 37,5 467,0 33,0 18,0 - 20,0 - 55,9...
 • 14
 • 496
 • 8

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P8

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P8
... 9,6 -6 , -1 2 10,5 21,0 - - - 15,0 202 -1 2-5 25 òè -2 3 6- 9,6 95 21,5 òè - 238 9,5 75 19,5 -1 6,0 58,0 6,0 48,0 òèầ -2 40 15,0 24,0 11,0 - 21,0 20,0 10,5 6,0 12,0 15,0 18,0 10,5 6, 12,0 -2 -5 -7 ... (6) ấ -4 6 68,12 60,018 100,019 4,0 81,0 6ấ -5 0 68,09 60,0 100,003 òầ -2 04 44,13 38,074 77,788 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 -5 4 ẹ -7 -7 5 ẹ -1 4 69,5 80,54 3,949 47,6 199 ò - 206 44,1 38,064 -6 - 42,035 ... òè -2 36, 238 56,0 50,026 94,2 1,472 34,2 -2 40 55,97 50,02 93,7 3.465 34,03 -1 2A - 48,035 90,0 2,5 60,0 1 2-5 25 48,055 59,8 -1 -2 23,8 19,86 - - - -5 ể 23,8 19,86 48,0 1,744 20,0 -1 0 1,737 -7 ...
 • 13
 • 494
 • 7

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P9

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P9
... 10485 - 8350 MeM3 6620 - 5327 M-20 24400 - 13700 M-21 16900 - 12500 -1 2 30800 - 26500 ầ -1 3 28300 - 26500 ầẩậ -1 10 40000 - 24300 ầẩậ -1 11 38400 - - ầẩậ -1 20 4400 - 27060 ầ -5 1 30800 - 15750 ầ -6 6 ... 27040 - 24420 -5 4 -7 5 62050 2754 85740 175 ẹ -7 - - 45500 ẹ -1 4 - - 455000 ấ -4 6 123000 2723 165000 ấ -5 0 184723 - 77400 òầ -2 04 52130 2858 76000 òầ -2 06 76086 - 77600 -6 84400 - - òè -2 36 ... - 13700 ầ -4 1 28300 - 15700 ểé ậ -5 M 44000 - 33800 ầẩậ -1 30 38440 - 21200 ầẩậ -1 75 38400 - 21200 -1 6 10000 - 32600 -2 0 26580 - 95100 -3 0 25340 - 24420 -3 5 57500 - 600050 (1) (2) (3) (4) -3 7...
 • 17
 • 555
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: xác định độ nhớt động họctính toán độ nhớt động họcphương pháp thử nghiệm xác định độ nhớt động học của các chất lỏng trong suốt và đục astm d 445phương pháp thử nghiệm tính chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học ở 40ºc và 100ºc astm d 2270bài 10 xác định độ nhớt động học0 805 10 6 m2 s độ nhớt động học của nước ở 300c2 gt xác định độ nhớt động học tcvn 3171 1995 astm d 445máy đo độ nhớt động lựcđồ thị động học để kiểm tra động học hệ treođồ thị động học hệ treo mc phersonhệ toạ độ động họcđồ án môn học truyền động điênsơ đồ động học hộp sốhướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong p1bản thuyết minh đồ án môn học chi tiết máy tính toán thiết kế hệ dẫn động tời kéoTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CABài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài 8. Nhiễm sắc thểslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20