kim loai kiềm

Kim loại kiềm thổ

Kim loại kiềm thổ
... BaO2 + H2 = Ba(OH)2 BaO2 + S = 2BaO + SO2 • Khử muối kim loại quý thành kim loại tự BaO2 + HgCl2 = BaCl2 + Hg + O2 MUỐI CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ TÍNH TAN CHUNG Các muối clorua, bromua, iodua, nitrat, ... với Clorua số kim loại tạo muối phức Na2[BeCl4], Ca[BeCl4] Điều chế: Magie clorua(MgCl2) Hút ẩm mạnh nên bốc khói không khí ẩm Dễ tan nước rượu Có thể kết hợp với clorua kim loại kiềm tạo thành ... đến kim loại CaO + 3C = CaC2 + CO (Lò điện >2000 oC) 3MO + 2Al = 3M + Al2O3 PEOXIT CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ • Berili không tạo nên Peoxit • Mg tạo Peoxit dạng hidrat có lẫn Peoxit MgO2, • Ca, Sr,...
 • 14
 • 1,724
 • 5

Kim loại kiềm

Kim loại kiềm
... với oxit kim loại 2Na + CuO = Na2O + Cu 4- T/d với NH3: tạo thành amiđua nhiệt độ cao Na + NH3 = NaNH2 + H2 (natri amiđua) 5-Tác dụng với kim loại khác: tạo thành hợp kim rắn với kim loại khác ... xuất este hợp chất hữu Trong số hợp kim để cải thiện cấu trúc chúng Trong xà phòng (trong hợp chất với axít béo) Để làm trơn bề mặt kim loại Để làm tinh khiết kim loại nóng chảy Trong đèn natri, ... đích nhiệt độ cao LiOH: loại bỏ CO2 từ không khí tàu vũ trụ tàu ngầm Các hợp kim liti với nhôm, cadmi, đồng mangan: phận có đặc tính cao máy bay  Natri:Natri dạng kim loại thành phần quan trọng...
 • 18
 • 1,565
 • 7

Kim loại kiềm và hợp chất

Kim loại kiềm và hợp chất
... nguyờn t kim loi kim u cú nng lng ion hoỏ I1 thp v th in cc chun EO cú giỏ tr rt õm Vỡ vy kim loi kim cú tớnh kh rt mnh Tỏc dng vi phi kim Hu ht cỏc kim loi kim cú th kh c cỏc phi kim Thớ d, kim loi ... M / M ) ca kim loi kim nh hn nhiu so vi th in cc chun ca nc ( Eo O / H = -0,41 V) nờn kim loi kim kh c nc d dng, gii phúng khớ hiro : H2 2M + H2O 2MOH (dd) + H2 Do vy, cỏc kim loi kim c bo qun ... hoỏ - kh E o 2H / H2 = 0,00 V, th in cc chun ca cp oxi hoỏ - kh ca kim loi kim cú giỏ tr t 3,05 V n 2,94 V, nờn cỏc kim loi kim u cú th kh d dng ion H+ ca dung dch axit (HCl, H2SO4 loóng) thnh...
 • 4
 • 646
 • 13

Bài thuyết trình kim loại Rubidium ( Rb) (Kim loại kiềm)

Bài thuyết trình kim loại Rubidium ( Rb) (Kim loại kiềm)
... hệ thống tuần hoàn Rubidium( Rb)  Rubidi nguyên tố có độ âm điện đứng hàng thứ hai số kim loại kiềm ổn định (sau xêzi, franxi nguyên tố phóng xạ) bị hóa lỏng nhiệt độ 39,3 °C (1 02,7 °F)  Giống ... điểm nguyên tố Rubidium (Rb) Rubidi một nguyên tố nhóm kim loại kiềm bảng hệ thống tuần hoàn, với Li, Na, K Cs Rb có số hiệu nguyên tử 37, khối lượng nguyên tử 85, trạng thái ôxi hóa (+ 1) hai đồng ... không khí Giống kim loại kiềm khác, tạo hỗn hống với thủy ngân tạo hợp kim với vàng, xêzi, natri kali Nguyên tố tạo màu tím ánh đỏ cho lửa, mà có tên gọi Tính chất Rubidium (Rb) Phổ biến  Nguyên...
 • 13
 • 409
 • 2

Luyện kim loại kiềmkiềm thổ hầu như phải dùng phương pháp điện phân, vì các kim loại này có hoạt tính lớn nên khó hoàn nguyên bằng con đường hỏa luyện.

Luyện kim loại kiềm và kiềm thổ hầu như phải dùng phương pháp điện phân, vì các kim loại này có hoạt tính lớn nên khó hoàn nguyên bằng con đường hỏa luyện.
... nguồn điện phân Chọn cổng AND họ CMOS đặc tính: Điện áp nguồn nuôi: ÷ 15 V Dòng điện < mV Điện trở vào vô lớn Sử dụng IC 407 ,mỗi IC cổng AND đầu vào Chọn điện áp nguồn nuôi : 12 V Mức điện ... định điện phân, tốc độ kim loại Catot nhỏ thoát phải ổn định Đồng thời chất đệm chống thụ động Anot Phân loại dung dịch điện ly: loại là: + Dung dịch nước + Dung dịch muối nóng chảy Dựa vào ... kỳ lớn ,vì độ đập mạch điện áp chỉnh lưu thấp ,chất lượng điện áp cao gKhông làm lệch pha lưới điện +Như c điểm: gSử dụng số van lớn, giá thành thiết bị cao gSơ đồ dùng cho tải công suất lớn, dùng...
 • 34
 • 476
 • 1

Kim loại kiềm

Kim loại kiềm
... Câu hỏi : Giải thích kim loại kiềm có độ nóng chảy độ sôi thấp ? Là : A- Kim loại kiềm có khối lượng phân tử nhỏ B- Chúng có mạng tinh thể lập phương tâm khối C- Kim loại kiềm có e D- Chúng có ... + Kim loại IA có 1e (ns1), có bán kính nguyên tử lớn ⇒ lượng ion hóa nhỏ + Năng lượng cần dùng phá vỡ mạng tinh thể tương đối nhỏ Kim loại IA chất khử mạnh M - 1e = M+ 1- Phản ứng với phi kim ... Li + H+ Na ½ ½ HCl = LiCl+ + + H2 H2 ? 3- Phản ứng với H20 Ở to thường, kim loại IA khử H20 mạnh mẽ tạo dd bazơ ⇒ Kim loại kiềm M Ví dụ : Na + H20 Na + + H20 → H20 = M0H + ½ H2 Na0H + ½ H2 ?...
 • 23
 • 308
 • 0

Một số hợp chất của kim loại kiềm

Một số hợp chất của kim loại kiềm
... Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Ngày soạn: 05/12/2008 Ngày giảng: Lớp 12a14 (Tiết ngày 13/12/2008, Thứ 7) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết ứng dụng quan trọng số hợp chất quan trọng kim ... bazơ, thuỷ phân muối để xác định tính chất hoá học theo phơng pháp chung: Dự đoán tính chất kiểm tra dự đoán Kết luận - Nhận biết hợp chất quan trọng kim loại kiềm Tình cảm thái độ - Có lòng say ... nhắc lại hợp chất kim loại kiềm tính tan chúng Nêu tầm quan trọng NaOH hợp chất I Natri hiđroxit NaOH 18 Hoạt động 1: Natri hiđroxit Tính chất - GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất hoá học bazơ...
 • 4
 • 841
 • 8

ôn tập kim loại kiềm

ôn tập kim loại kiềm
... phân muối clorua kim loại nóng chảy thu 2,73g kim loại 873 ml khí 27°C, 750 mmHg Xác đònh tên kim loại ĐS: K 27) Hỗn hợp gồm kim loại Na kim loại kiềm khác ,khối lượng hỗn hợp 6,2g , tác dụng ... (xem thể tích dung dòch không đổi) b) Tính % thể tích khí có hỗn hợp X ĐS: 0,1M ; 0,4M ; 40% ;60% 24) Oxi hóa 4,6g kim loại A 6,2g oxit bazơthông thường a) Xác đònh kim loại A b) Hòa tan lượng ... 7,8g mộtb kim loại X vào H2O dd D 22,4lít H2 đkc a) Xác đònh kim loại X b) Trung hòa 20ml dd D cần phải dùng 10ml dd H2SO4 1M Tính nồng độ M dd D ĐS: K 1M 26) Điện phân muối clorua kim loại nóng...
 • 4
 • 246
 • 3

ôn tập kim loại kiềm thổ

ôn tập kim loại kiềm thổ
... a) Xác đònh tên kim loại b) Tính % khối lượng kim loại ĐS: Ba 41% 26) Hỗn hợp gồm kim loại hóa trò ,đứng trước hydro.Tỷ lệ nguyên tử lượng chúng 3:5:7.Tỉ lệ số nguyên tử gam kim loại 4:2:1.Đem ... Xác đònh tên kim loại b) Công thức phân tử tinh thể ngậm H2O ĐS: CaSO4 2H2O 25) Khi cho axit HCl tác dụng với 8,35g hổn hợp gồm kim loại thuộc nhóm II HTTH muối cacbonatcủa kim loại sinh 1,12 ... (đkc).Xác đònh tên kim loại ĐS: Mg, Ca, Fe 27) Hòa tan 54g kim loại B có hóa trò không đổi vào dd H2SO4 10% vừa đủ thu 50,4 lít H2(đkc) dd D.Tìm B V dd H2SO4 28) 5,94g hh muối clorua kim loại A,B thuộc...
 • 4
 • 1,078
 • 26

kim loai kiem

kim loai kiem
... tan 4,25g hỗn hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nớc đợc dung dịch A Để trung hoà 1/10 dung dịch A cần 100ml dung dịch HCl 0,1 M a/Xác định hai kim loại kiềm b/Cô cạn dung ... dch HCl xM thu c dung dch cú pH = 13 Tớnh x A 0,2M B 0,12M C 0,11M D 0,1M Cõu 31 Hũa tan mt mu hp kim Ba-Na (t l s mol l 1: ) vo nc thu c dung dch X v 3,36 lớt H (ktc) Cho 5,04 lớt CO2 (ktc) vo ... Câu 20:Cho hỗn hợp kim loại kiềm Na,K hoà tan hết vào nớc đợc dung dịch A 0,672 lít khí H2 (đkc) Thể tích dung dịch...
 • 2
 • 251
 • 1

BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM THỔ

BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM THỔ
... Nung 8,4g muối cacbonat (khan) kim loại kiềm thổ thấy có CO2 nước thoát Dẫn CO2 vào dd Ca(OH)2 dư thu 10g kết tủa Kloại A Be B Mg C Ca D Ba 29 Cho 10g kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước, thu ... A Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Sr D Sr, Ba Kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo quy luật kim loại kiềm, kim loại nhóm IIA có : 12 Dãy gồm chất làm ... nóng chảy hoàn toàn 1,9 gam muối clorua kim loại nhóm IIA thu đu75c 0,48 gam kim loại Kim laọi là: A Mg B Ca D Sr D.Be 47 Điện phân dd muối sunfat kim loại hoá trị II Khi anot thu 0,448 lít khí...
 • 3
 • 1,048
 • 76

Bài tap va dap an Kim loai kiem - Nhom

Bài tap va dap an Kim loai kiem - Nhom
... N2O Tính số mol kim loại hỗn hợp ban đầu? A 0,2 mol Al 0,3 mol Mg B 0,2 mol Mg 0,3 mol Al C 0,1 mol Al 0,2 mol Mg D 0,2 mol Al 0,1 mol Mg 18 Hoà tan 0,9 gam kim loại X vào dung dich HNO3 thu ... BaO, FeO, Al2O3 Hoà tan A lợng d H2O đợc dd D phần không tan B Sục khí CO2 d vào D tạo kết tủa Cho khí CO d qua B đun nóng đợc chất rắn E Cho E tác dụng với NaOH d thấy tan phần lại chất rắn ... 2,76g Na2CO3 0,53g K2CO3 30 Cho 35,1 g Al tan hết dung dịch NaOH d, thể tích H2 (đktc) bay là: A 3,36 lit B 13,44 lit C 14,56 lit D 43,68 lit 31 Hoà tan 2gam kim loại phân nhóm nhóm II (M) dung dịch...
 • 3
 • 876
 • 19

Bài Kim loại kiềm

Bài Kim loại kiềm
... Tiết 34 Bài 22 kim loại kiềm I Vị trí cấu tạo Vị trí kim loại kiềm bảng tuần hoàn (Xem bảng tuần hoàn ) Cấu tạo kim loại kiềm ? Hãy quan sát bảng tóm tắt cấu tạo tính chất vật lý kim loại kiềm, ... dự đoán tính chất hoá học chung kim loại kiềm giải thích Kim loại kiềm thể tính khử phản ứng ? Kim loại kiềm tác dụng : + Phi kim + Axit + Nước Tác dụng với phi kim a) Tác dụng với oxi Nhiệt ... sgk bảng tóm tắt cấu tạo tính chất vật lý kim loại kiềm, rút nhận xét tính chất vật lý kim loại kiềm Bảng tóm tắt cấu tạo tính chất vật lý kim loại kiềm Nguyên tố Li Na K Rb Cs Cấu hình electron...
 • 19
 • 216
 • 0

Bài 22: Kim loại kiềm

Bài 22: Kim loại kiềm
... Tiết 34 Bài 22 kim loại kiềm I Vị trí cấu tạo Vị trí kim loại kiềm bảng tuần hoàn (Xem bảng tuần hoàn ) Cấu tạo kim loại kiềm ? Hãy quan sát bảng tóm tắt cấu tạo tính chất vật lý kim loại kiềm, ... dự đoán tính chất hoá học chung kim loại kiềm giải thích Kim loại kiềm thể tính khử phản ứng ? Kim loại kiềm tác dụng : + Phi kim + Axit + Nước Tác dụng với phi kim a) Tác dụng với oxi Nhiệt ... sgk bảng tóm tắt cấu tạo tính chất vật lý kim loại kiềm, rút nhận xét tính chất vật lý kim loại kiềm Bảng tóm tắt cấu tạo tính chất vật lý kim loại kiềm Nguyên tố Li Na K Rb Cs Cấu hình electron...
 • 19
 • 249
 • 0

BAI 1: KIM LOAI KIEM

BAI 1: KIM LOAI KIEM
... tinh thể đặc khít C Kim loại kiềm có độ cứng cao liên kết kim loại mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững D Kim loại kiềm có tỉ khối lớn thuộc loại kim loại nặng 22: Cho hỗn hợp kim loại kiềm Na, ... ml 23: ứng dụng mô tả dới ứng dụng kim loại kiềm? A Mạ bảo vệ kim loại B Tạo hợp kim dùng trung thiết bị báo cháy C Chế tạo tế bào quang điện D Điều chế số kim loại khác phơng pháp nhiệt luyện ... tợng xảy cho Na kim loại vào dd CuSO4 ? A Sủi bọt khí không màu có kết tủa màu xanh B Bề mặt kim loại có màu đỏ, dd nhạt màu C Sủi bọt khí không màu có kết tủa màu đỏ D Bề mặt kim loại có màu...
 • 3
 • 241
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: kim loại kiềm thổtrắc nghiệm kim loại kiềmhợp chất kim loại kiềmtính chất của kim loại kiềmtính chất kim loại kiềmphổ kim loại kiềmgiáo án hóa học kim loại kiềmhợp chất của kim loại kiềmbài tập kim loại kiềm thổhợp chất kim loại kiềm thổtrắc nghiệm kim loại kiềm thổcác dạng bài tập kim loại kiềmcác dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổhợp chất của kim loại kiềm thổcác hợp chất của kim loại kiềmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây