Chuong 10 DUNG DICH

Chương 10: Dung dịch điện ly pot

Chương 10: Dung dịch điện ly pot
... dung dịch điện ly 10.1.Thuyết điện ly 10.2.Cân dung dịch chất điện ly yếu 10.3.Cân d .dịch chất điện ly mạnh 10.4.Thuyết axit-bazơ 10.5.Cân ion nước 10.6.Tính pH 10.7.Cân dung dịch chất điện ly ... 10.1.Thuyết điện ly Sự điện ly hợp chất ion : NaCl 10.1.Thuyết điện ly 3.Thuyết điện ly Cablucốp  Sự điện ly hợp chất phân cực : HCl -Chuyển động nhiệt -Tương tác với d.môi + (H , OH ) H+ , Cl- vào d .dịch ... 10.1.Thuyết điện ly Sự điện ly hợp chất : NaCl 10 10.2.Cân d .dịch điện ly yếu  Khái niệm Khi hòa tan vào nước phần phân tử phân ly thành ion Ví dụ Dấu :  CH3COOH H+ + CH3COO- 11 10.2.Cân d .dịch điện ly...
 • 46
 • 642
 • 0

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học
... tài: THIẾT KẾ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ (E - BOOK) CHƯƠNG “DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LI” LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC nhằm hỗ trợ hoạt động tự học môn hóa học HS góp phần vào việc đổi PPDH Mục đích nghiên cứu Thiết ... nghiên cứu Chương “Dung dịch - Sự điện li” chương trình chuyên hóa học lớp 10 THPT Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế e – book chương “Dung dịch điện li” cách khoa học tăng cường lực tự học, tự ... luận đề tài - Tìm hiểu thực trạng sử dụng CNTT dạy học hóa học trường phổ thông - Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương “Dung dịch - Sự điện li” - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết nghiên cứu...
 • 105
 • 659
 • 3

chương 7. DUNG DỊCH LỎNG VÔ CÙNG LOÃNG

chương 7. DUNG DỊCH LỎNG VÔ CÙNG LOÃNG
... áp suất hơi dung môi đại lương thứ nguyên 10/13/13 DUNG DỊCH VÔ CÙNG L OÃNG Độ hạ tương đối áp suất dung môi dung dịch loãng phần mol dung dịch chất tan dung dịch • Đối với dung môi loãng, n2 ...
 • 37
 • 670
 • 3

Chương 10: Dụng cụ phụ

Chương 10: Dụng cụ phụ
... i= nd Z = cd n m Z bd (10-13) Trong âọ :nd- säú vng quay ca dao, (vng/ phụt) nm- säú vng quay ca trủc chênh ca mạy, (vng/ phụt) Zcâ - säú ràng ca bạnh ràng ch âäüng Zbâ - säú ràng ca bạnh ràng ... chảy dao ca âáưu khoan phi bàòng lỉåüng chảy dao ca táút c cạc dao (lỉåüng chảy dao /phụt) : (10-14) Smạy.phụt = Sdao Trong âọ : Smạy = Smạy.vng n mạy= Sdao vng.ndao (10-15) (10-16) Tỉì âọ ta ... 96500 ⋅ D 0,3 T 0, ⋅ S 0, 45 ⋅ t 0,15 ⋅ HB1,3 v= (10-6) - Täúc âäü càõt doa våïi t=0,1mm v T=100 phụt: Âäúi våïi thẹp cọ σb=75kG/mm2 l : v= 10,5 ⋅ D 0,3 T 0, ⋅ S 0,55 t 0, (10-7) 15,6 ⋅ D 0, T...
 • 14
 • 161
 • 0

Tài liệu Chương 10: Dụng cụ phụ ppt

Tài liệu Chương 10: Dụng cụ phụ ppt
... i= nd Z = cd n m Z bd (10-13) Trong âọ :nd- säú vng quay ca dao, (vng/ phụt) nm- säú vng quay ca trủc chênh ca mạy, (vng/ phụt) Zcâ - säú ràng ca bạnh ràng ch âäüng Zbâ - säú ràng ca bạnh ràng ... chảy dao ca âáưu khoan phi bàòng lỉåüng chảy dao ca táút c cạc dao (lỉåüng chảy dao /phụt) : (10-14) Smạy.phụt = Sdao Trong âọ : Smạy = Smạy.vng n mạy= Sdao vng.ndao (10-15) (10-16) Tỉì âọ ta ... 96500 ⋅ D 0,3 T 0, ⋅ S 0, 45 ⋅ t 0,15 ⋅ HB1,3 v= (10-6) - Täúc âäü càõt doa våïi t=0,1mm v T=100 phụt: Âäúi våïi thẹp cọ σb=75kG/mm2 l : v= 10,5 ⋅ D 0,3 T 0, ⋅ S 0,55 t 0, (10-7) 15,6 ⋅ D 0, T...
 • 14
 • 178
 • 0

Tài liệu Visual Basic 6- Chương 10- Dùng Menu doc

Tài liệu Visual Basic 6- Chương 10- Dùng Menu doc
... False Khi MenuItem có Enabled=False bị mờ user không dùng Bạn dùng dấu mũi tên lên xuống để di chuyển MenuItem selected lên xuống danh sách MenuItems Bạn dùng button Delete để hủy bỏ MenuItem ... selected, Insert để nhét MenuItem MenuItem selected Next để chọn MenuItem MenuItem selected Pop-up Menu Đối với User, làm việc với Object Windows tiện ta làm hiển thị Context Menu (Menu áp dụng cho ... (hiện ra/biến mất) Bình thường ta dùng tên MenuItems nhiều Để có Menu hình ta phải edit thêm vào MenuItems Open, Save, Close Exit Hình cho thấy tất MenuItems Menu Command File nằm thụt qua bên...
 • 12
 • 150
 • 0

bài giảng môn hóa đại cương chương v dung dịch - nguyễn văn hiền

bài giảng môn hóa đại cương chương v dung dịch - nguyễn văn hiền
... Tính pH dung dịch đệm Dung dịch đệm dung dịch thêm lượng nhỏ axit, lượng nhỏ baz hay pha loãng pH dung dịch thay đổi Dung dịch đệm axit Gồm axit yếu muối axit yếu CH3COOH & CH3COONa Dung dịch đệm ...  ]m [ B m  ]n • Dung dịch chưa bão hòa • Dung dịch bão hòa • Dung dịch bão hòa  Xuất kết tủa 33 V dụ: Người ta đổ từ từ dung dịch chứa CaCl2 BaCl2 (có nồng độ) v o dung dịch H2SO4 xuất kết ... Dung dịch khí: không khí  Dung dịch lỏng  Dung dịch rắn: hợp kim Ag-Au Nồng độ dung dịch  Nồng độ mol CM ( M )  n(mol ) V (l )  Nồng độ đương lượng (CN): số đương lượng chất tan có lít dung...
 • 34
 • 2,118
 • 1

Chương 11: Dung dịch phân tử doc

Chương 11: Dung dịch phân tử doc
... Chương XI: Dung dịch lỏng Bạch Nguyễn sơn o chất tan – chất phân tán o dung mơi – mơi trường phân tán (dung mơi cấu tử có lượng nhiều phải có trạng thái khơng thay đổi tạo thành dung dịch) ... vào dung mơi ngun chất để tạo thành dung dịch, nồng độ dung mơi giảm nên áp suất bão hòa giảm P bão hòa dung mơi dung dịch (gọi tắt P dung dịch: P1) • P1 tỉ lệ thuận với nồng độ phần mol dung ... tương đương dung mơi ngun chất dung dịch dung mơi ngun chất sơi trước P bão hòa lớn Phải tiếp tục đun dung dịch đạt P bão hòa = P mơi trường ngồi nên dung dịch có nhiệt độ sơi cao dung mơi ngun...
 • 9
 • 572
 • 13

Chương 6: Dung dịch pdf

Chương 6: Dung dịch pdf
... TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG DUNG DỊCH 6.2 Nồng độ của dung dịch Nồng độ của dung dịch là lượng chất tan có một đơn vị khối lượng hoặc thể tích dung dịch hoặc dung môi 6.2.1 Nồng ... HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG DUNG DỊCH 6.1.1 Phân loại hệ phân tán 6.1.1.2 Dung dịch keo (10-9 – 10-7 m) Dung dịch keo bền, các hạt keo chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi 6.1.1.3 Dung dịch ... DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG DUNG DỊCH 6.2.3 Nồng độ không có đơn vị 6.2.3.1 Nồng độ phần mol (Ni) Nồng độ phần mol là số mol chất tan (hoặc dung môi) có mol dung dịch Ni = ni Σ...
 • 7
 • 673
 • 2

GIÁO TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN - XIMĂNG - CHƯƠNG 4 DUNG DỊCH KHOAN TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP doc

GIÁO TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN - XIMĂNG - CHƯƠNG 4 DUNG DỊCH KHOAN TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP doc
... bị dung dịch - Có thể giảm chi phí khắc phục cách dùng dung dịch rẻ tiền 4- 1 5 Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết 4- 1 6 Dung dịch khoan & ximăng ... việc khoan tiến hành bình thường Pv = Ptt 4- 7 Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết 4- 8 Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết I MẤT DUNG DỊCH I MẤT DUNG DỊCH GEOPET Trong trình dung ... rãnh dung dịch 4- 3 9 Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết GEOPET b Chống dung dịch gel -ximăng Khi gặp tượng dung dịch trung bình dung dịch...
 • 22
 • 168
 • 0

GIÁO TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN - XIMĂNG - CHƯƠNG 2 DUNG DỊCH SÉT docx

GIÁO TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN - XIMĂNG - CHƯƠNG 2 DUNG DỊCH SÉT docx
... mG/cm2 Để pha chế chất làm nặng, dung dịch sét ban đầu phải có τ = 3 0-5 0 mG/cm2 Để chống nước, dung dịch phải có: τ = 100 - 120 mG/cm2 2- 4 3 Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết 2- 4 4 Dung dịch ... dung dịch khó khăn tốn khoan qua thành hệ sét keo dung dịch gốc nước Nhớt kế Marsh 2- 3 7 Dung dịch khoan & ximăng – Đỗ Hữu Minh Triết III CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA DUNG DỊCH SÉT 2- 3 8 Dung dịch khoan ... (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH )2 n(H2O) Al2O3.3SiO2.2H2O (K,H3O)(Al,Mg,Fe )2( Si,Al)4O10[(OH )2, (H2O)] Al2O3.2SiO2.2H2O Al2Si2O5(OH)4 GEOPET Nhóm Montmorillonit (M) – Công thức thực nghiệm: Na0.2Ca0.1Al2Si4O10(OH )2( H2O)10...
 • 23
 • 189
 • 0

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 3 DUNG DỊCH pps

GIÁO TRÌNH HÓA LÝ LỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - Chương 3 DUNG DỊCH pps
... thấy ion OH- có ion Al3+ Nghóa nồng độ ion [OH-] gấp lần nồng độ ion [Al 3+ ], vậy: [OH-] = 3[ Al3+] [Al3+] [OH- ]3 = [Al3+] (3[ Al3+] )3 = × 1 0 -3 2 27[Al3+ ]4 = 1× 1 0 -3 2 67 [Al3+] = 44 × 1 0-1 0 mol/l ... 2CO3 30 Cl 440 35 NO3 _ 61 Giải: (a) Xét phân li HCO 3- : [HCO 3- ] ⇒ [CO3 2- ] + [ H+] 2− [ H + ][CO3 ] Hằng số cân K = 2− [ HCO3 ] Ở 150C K2 = 3, 72 × 1 0-1 1 mol/l Trọng lượng phân tử HCO 3- ... Al(OH )3 ⇔ Al 3+ +3OHMgCO3 ⇔ Mg2+ + CO32CaCO ⇔ Ca2+ + CO32Fe(OH )3 ⇔ Fe3+ + 3OHCa(PO4)2 ⇔ 3Ca2+ + 2PO43CaF2 ⇔ Ca2+ + 2FCu(OH)2 ⇔ Cu 2+ + 2OHCaSO4 ⇔ Ca2+ + SO4 2- Tích số tan 250C 1× 1 0-1 2 × 1 0-5 ×...
 • 23
 • 216
 • 0

SLIDE - chương 11: DUNG DỊCH RẤT LOÃNG CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY docx

SLIDE - chương 11: DUNG DỊCH RẤT LOÃNG CHẤT KHÔNG ĐIỆN LY docx
... khối lượng dung dịch (mdd - 1kg dung dịch) hay dung mơi (mdm – kg dung mơi) hay thể tích dung dịch (Vdd – 1lit) • Nồng độ cao lương chất tan dung dịch nhiều Các dạng nồng độ dung dịch thường gặp ... chất A Dung dịch chất A Kết tinh Nồng độ chất tan dung dịch K= Nồng độ chất tan phần chưa tan Sự thay đổi tính chất nhiệt động tạo thành dung dịch Sự thay đổi tính chất nhiệt động tạo thành dung ... chất nhiệt độ xét Phân tử dung môi Chất tan bay Xét dung dòch hai chất: chất dung môi (x1 , P10 ) chất chất tan (x2 P20 ) Chất tan có bay hơi: P1 = x1 P10 = P10 (1-x2 ) P2 = x2 P20 P = P1 +...
 • 41
 • 303
 • 0

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương V - Dung dịch ppt

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương V - Dung dịch ppt
... Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội Email: ngocthinhbk@yahoo.com Bài giảng môn sở thuyết Hóa học - Dung dịch tởng: l dung dịch m tuân theo định luật tơng tự nh khí tởng Các dung dịch lo ... Đại học Bách khoa Hà Nội Email: ngocthinhbk@yahoo.com Bài giảng môn sở thuyết Hóa học [H3O+]=Ca => pH = -lg Ca V dụ: Tính pH dungdịch HCl 0,01M HCl l axit mạnh v Ca> 3,16.1 0-7 (M) pH =-lg ... nhỏ, P không lớn v khí không tác dụng hóa học v i dung môi IV Tính chất dung dịch - Chỉ xét dung dịch: + lo ng + chất tan không bay + chất tan không tạo dung dịch rắn v i dung môi VD: dd muối dd...
 • 23
 • 480
 • 0

Xem thêm