Chuong 4 CAC LK KHAC

Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản
... 1 Phân phối liên tục: (Xem SGK) eλ :(Xem SGK) Phân phối Phân phối bình phương:(Xem SGK) Phân phối Student:(Xem SGK) Khoa Khoa Học Máy Tính Xác Suất Thống Kê Chương @Copyright 2010 10 §3 Các ... hoàn lại: phân phối nhị thức lấy bi không hoàn lại: phân phối siêu bội Phân phối Poisson P(a),a>0: ak Χ : Ρ ( a )⇔Ρ Χ= k=) e − a =, k ,1 ,1 ( Định nghĩa 1 .4: k! Định lý 1 .4: X có phân phối P(a) ... 4 Phân phối siêu bội Bài toán: Cho hộp có N bi có M bi trắng lại đen Lấy ngẫu nhiên từ hộp n bi (không hoàn lại), n không lớn M N-M Hãy lập bảng phân phối xác suất X số bi trắng...
 • 20
 • 9,171
 • 20

Chuong 4 Cac bien phap Cai tao va quan ly ao nuoi.ppt

Chuong 4 Cac bien phap Cai tao va quan ly ao nuoi.ppt
... cao Tôm, cá bò stress, dễ bệnh Tôm, cá bệnh chết 42 DO Ao 3 -4 tháng Ao tháng 12 18 24 Sự biến động hàm lượng Oxy ngày 6g 43 SỰ PHÂN TẦNG OXY HÒA TAN TRONG AO Oxy cao Oxy trung bình Oxy thấp 44 ... vôi Quanh bờ ao: lượng vôi tương đương 3-5 kg/ 100m2 ao  Hoà vôi tạt khắp ao:  - Ao bình thường: xử lý quanh bờ ao trước mưa đầu mùa  - Ao phèn: tuần xử lý lần; kết hợp xử lý quanh bờ ao trước ... Mật độ cá thể động vật đáy ao có bón phân ( 649 ct/ m2) cao so với ao khơng có bón phân (42 5ct/m2) 21 Bón phân cho ao 22 Bón phân cho ao 23 Ảnh hưởng phân bón hữu lên ao ni  Trong NTTS người ta...
 • 65
 • 998
 • 10

Chương 4 Các phương thức thanh toán quốc tế

Chương 4 Các phương thức thanh toán quốc tế
... (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï...
 • 58
 • 495
 • 0

chương 4 - các bon - silic

chương 4 - các bon - silic
... anh - Có kali oxit -Silic ioxit - tO nóng chảy cao - Không bị nứt - ng nghiệm - Bát thạch anh Thuỷ tinh pha lê - Có oxit chì - Trong suốt - Lăng kính Thuỷ tinh có màu -Crôm oxit - Có màu - Lọ ... Một số hợp chất tự nhiên chứa oxi silic: - Thạch anh SiO2 - Cát SiO2 chủ yếu (lẫn tạp chất) - Cao lanh Al2O3.2SiO2.2H2O - Đất sét Al2O3.2SiO2.2H2O (lẫn tạp chất) - Fenspat Na2O.Al2O3.6SiO2 2) Nấu ... muối Silicat III XI măng: Thành phần hoá học cách sản xuất xi măng Xi măng có thành phần hoá học chủ yếu sản xuất nào? - Ca3SiO5 a Thành phần chính: ( 3CaO.SiO2) - Ca2SiO4 ( 2CaO.SiO2) - Ca3(AlO3)2...
 • 15
 • 164
 • 0

Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh

Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh
... dng - Hãû säú lỉu lỉåüng ca dy cạnh l t säú ca lỉu lỉåüng thỉûc âi qua dy cạnh trãn lỉu lỉåüng trng khäúi l thuút ca mäi cháút âi qua dy cạnh áúy (4-3) µ = G / Gt Lỉu lỉåüng thỉûc ca mäi cháút khạc ... tàng ạp sút qụa nhanh vng tàng ạp nãn hãû säú täøn tháút nàng lỉåüng dng bao quanh dy cạnh kiãøu xung lỉûc s låïn hån bao quanh dy cạnh äúng phun (â âỉåüc thỉûc nghiãûm chỉïng minh) w1 pb.cosβ β ... cng låïn, hiãûu sút dy cạnh cng cao - 94 - 4-2 Täøn tháút nàng lỉåüng dng chuøn âäüng bao quanh dy cạnh Qua nhỉỵng kãút qu nghiãn cỉïu bàòng l thuút v thỉûc nghiãûm mäüt cạch cọ hãû thäúng, ngỉåìi...
 • 21
 • 181
 • 0

Chương 4: Các hệ thống vector

Chương 4: Các hệ thống vector
... hợp hóa học Các primer tương đồng với vector M13 đoạn gen b -galactosidase cạnh đoạn polylinker Hình 4.15 Vector M13mp18 (phagemid) Đây vector sử dụng phổ biến nhóm vector M13mp V BAC vector Đặc ... tạo dòng vài hệ thống tương đối thấp, xuất dòng khảm (các tế bào biến nạp chứa hai mẫu DNA không liền kề nhau), không ổn định đoạn chèn thao tác chúng tương đối khó khăn so với hệ thống vi khuẩn ... Trước năm 1987, hệ thống tạo dòng thích hợp chủ yếu dựa E coli nhận đoạn DNA tương đối nhỏ Các vector vi khuẩn có khả lớn nhận đoạn DNA phạm vi kích thước từ 35-45 kb Tuy nhiên, YAC vector tạo dòng...
 • 21
 • 664
 • 5

Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA BỀN VẬT LIỆU KIM LOẠI

Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA BỀN VẬT LIỆU KIM LOẠI
... ứng suất tính dòn chúng 4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP HỐ BỀN KIM LOẠI Để hóa bền vật liệu, người ta sử dụng nhiều phương pháp khác phương pháp nhiệt luyện (bao gồm ủ, thường hóa, tơi, ram, …), hố nhiệt ... phương pháp sau: 4.4.2 Các phương pháp nhiệt luyện thơng dụng Các phương pháp khí làm hóa bền bề mặt vật liẹâu kim loại đa dạng phong phú, bao gồm dụng cụ khí cầm tay điện hay khí nén (chổi kim ... 4.4.2.2 Phun kim loại Phun kim loại có ngun lý mục đích tương tự phun cát có hiệu khác Trong phun kim loại, giới thường sử dụng ba loại vật liệu sau: − Bi kim loại (shot): Bi kim loại hạt gang...
 • 30
 • 4,590
 • 11

Chương 4: Các phép biến đổi

Chương 4: Các phép biến đổi
... CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG MẶT PHẲNG Phép đồng dạng Phép đối xứng Phép quay Phép tịnh tiến Phép biến dạng Hợp phép biến đổi CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG KHÔNG GIAN 10 11 12 13 14 Phép quay ... GIAN 10 11 12 13 14 Phép quay 15 Ma trận nghịch đảo 16 CÁC PHÉP CHIẾU CỦA VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN LÊN MẶT PHẲNG 17 Phép chiếu song song 18 CÁC PHÉP CHIẾU LÊN MÀN HÌNH 19 20 21 22 23 24 25 26 ...
 • 26
 • 280
 • 0

Tài liệu GIẢI TÍCH MẠNG - CHƯƠNG 4: CÁC MA TRẬN MẠNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG docx

Tài liệu GIẢI TÍCH MẠNG - CHƯƠNG 4: CÁC MA TRẬN MẠNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG docx
... Trang 49 GIẢI TÍCH MẠNG e Vòng l E G -1 -1 C= F -1 Ma trận C phân chia thành ma trận Cb Ut Số hàng ma trận Cb tương ứng với số nhánh số hàng ma trận Ut tương ứng với số nhánh bù Ma trận phân ... nút e 1 -1 -1 A= -1 -1 1 -1 -1 -1 Ma trận A hình chữ nhật Nếu hàng A xếp theo riêng biệt ma trận phân chia thành ma trận Ab có kích thước b x (n-1) At có kích thước l x (n-1) Số hàng ma trận Ab ... tương ứng với số nhánh số hàng ma trận At tương ứng với số nhánh bù Ma trận phân chia graph hình 4.2 trình bày sau: Trang 45 GIẢI TÍCH MẠNG 1 -1 -1 -1 nút Các nút -1 A= e Nhánh nút 1 At = -1 -1 ...
 • 11
 • 251
 • 0

Chương 4 CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC

Chương 4 CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC
... quen nắm vững lệnh cấu trúc C, biết cách chọn lựa trường hợp sử dụng cấu trúc Thực các chương trình phần nội dung cách kết hợp lệnh lặp, lệnh rẽ nhánh lệnh đơn VI.2 Nội dung Viết chương trình ... bên khối lệnh - Một khối lệnh sử dụng biến bên ngoài, lệnh bên sử dụng biến bên khối lệnh Ví dụ: { int a, b, c; lệnh; { int c, d; lệnh; } } II CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc dùng ... khối lệnh lồng nhau: - Trong khối lệnh khác hay khối lệnh lồng khai báo biến tên Ví dụ 1: { … lệnh; { int a,b; /*biến a, b khối lệnh thứ nhất*/ … lệnh; } lệnh; { int a,b; /*biến a,b khối lệnh...
 • 20
 • 836
 • 1

Tài liệu Chương 4: Các FLIP FLOP thanh ghi, bộ đếm trong VHDL pptx

Tài liệu Chương 4: Các FLIP FLOP thanh ghi, bộ đếm trong VHDL pptx
... PLD ASIC Chương Flip flop, ghi, đếm VHDL I SPKT – Nguyễn Đình Phú GIỚI THIỆU: Trong phần thiết kế mạch flip flop, ghi mạch đếm dùng ngôn ngữ VHDL sử dụng thiết bò lập trình Các mạch flip flop bao ... gồm flip flop JK, flip flop T, flip flop D Thanh ghi dòch bao gồm ghi dòch nối tiếp sang nối tiếp, nối tiếp sang song song, mạch đếm vòng, mạch đếm JohnSon Mạch đếm nhò phân, mạch đếm lên đếm ... PLD ASIC Chương Flip flop, ghi, đếm VHDL SPKT – Nguyễn Đình Phú Trong chương trình biến DEM có chức làm biến đếm để thực trạng thái IV THIẾT KẾ MẠCH ĐẾM THIẾT KẾ MẠCH ĐẾM NHỊ PHÂN BIT – ĐẾM LÊN...
 • 25
 • 1,671
 • 48

Tài liệu Chương 4: Các kich thước cơ bản của thiết bị Tiết diện thông gió doc

Tài liệu Chương 4: Các kich thước cơ bản của thiết bị Tiết diện thông gió doc
... chưa biết nên phải giả thiết sau kiểm tra lại Việc tính toán theo phương pháp tính lặp sai số nhỏ trị số cho phép Giả thiết: tw2= 31.5oC, Δt2 = tw2 – t0 =7.5oC Theo tài liệu ta có: α0 = 3,29 W/m2K ... LN=L+2  = 1.7 + 2*0.08 =1.86 m Diện tích xung quanh buồng Fxq=2(BN+ LN) HN = 2*(3.41 + 1.86)*2.6 = 27.404 m2 Diện tích trần Ftr= LN BN = 1.86*3.41 = 6.34 m2 Kích thước xe gòng Chiều rộng xe : ... Kích thước khay sấy: Chiều dài: lkh = 0.74 m m Hm Hx Chiều rộng: bkh = 0.74 m Diện tích khay là: fkh = bkh.lkh = 0.74*0.74 = 0.5476 m2 Số lượng khay là: nkh = 6*19 = 114 khay Khối lượng vật liệu...
 • 15
 • 347
 • 0

Tài liệu Chương 4: Các dạng chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp ppt

Tài liệu Chương 4: Các dạng chế phẩm vi sinh vật dùng trong nông nghiệp ppt
... với chế phẩm phân bón vi sinh vật cố định nitơ cộng sinh nên tới phủ sớm non vi khuẩn nốt sần cần xâm nhiễm vào rễ non để hình thành nốt sần Các chế phẩm vi sinh vật bảo vệ thực vật đợc dùng ... khác Đối với chế phẩm vi sinh vật phục vụ trồng trọt bảo vệ thực vật thờng sử dụng phơng pháp sau: Phơng pháp nhiễm vào hạt giống số nớc giới có nông nghiệp phát triển, chế phẩm vi sinh vật làm phân ... kinh tế không cao Chế phẩm VSV dạng đông khô Chế phẩm VSV dạng đông khô đợc sản xuất từ năm 1940 - 1960 Mỹ, úc, Nga Để sản xuất loại chế phẩm sau lên men, sinh khối vi sinh vật đợc đông khô lại...
 • 5
 • 333
 • 10

Tài liệu CHƯƠNG 4: CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG pdf

Tài liệu CHƯƠNG 4: CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG pdf
... thông qua phát hành thẻ tín dụng Cho vay theo hạn mức thấu chi 01/19/14 15 4.4 Cho thuê tài Các bên tham gia 7b 7a 01/19/14 16 Cho thuê tài Các đặc trưng Quyền sở hữu tài sản chuyển giao chấm dứt ... vay hình thức cấp tín dụng tiền ngân hàng mà ngân hàng cấp mức dư nợ định cho khách hàng sử dụng thời hạn định 01/19/14 13 Đặc trưng Vốn tín dụng hình thái giá trị tiền Mang tính ứng trước Không ... phần lớn thời gian họat động tài sản Hiện giá khỏan tiền thuê lớn gần giá trị TS cho thuê 01/19/14 17 Cho thuê tài Lợi ích NV cho thuê tài Các hình thức cho thuê tài Cho thuê bên (net lease)...
 • 29
 • 392
 • 1

Tài liệu Chương 4: Các loại đập bản tựa doc

Tài liệu Chương 4: Các loại đập bản tựa doc
... tế đập tựa phát huy Nếu lòng sông hẹp, đập cao 30m, mặt kinh tế không lợi Đập tựa khắc phục nhược điểm đập trọng lực Từ đập trọng lực chuyển sang đập tựa phát triển lớn kỹ thuật xây dựng đập Đập ... Hình 4-3 Các hình thức tựa đập to đầu 146 www.Phanmemxaydung.com Về hình thức tính chất kết cấu, đập to đầu loại đập trung gian đập trọng lực đập có kết cấu nhẹ (đập phẳng, đập liên vòm) Đập to ... măng, tốc độ thi công nhanh Khi xây dựng đập vật liệu chỗ trước hết nên xét loại đập có kết cấu nhẹ đập vòm, đập tựa, đặc biệt đập to đầu Về địa hình, đập tựa nên xây vị trí lòng sông rộng, bờ thoải...
 • 54
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: so do kien thuc chuong 4 cac dinh luật bảo toàn vật lý 10bài giảng nguyên lý thống kê chương 4 các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội potchuong 4 cac bien phap va phuong tien ky thuat an toanchương 4 các quyết định về xúc tiến của ngân hàng thương mại chương 4 các hợp chất tự nhiên có tác dụng ức chế ngưng tập tiểu cầucác báo cáo phân tích ở chương 4 và bảng phỏng vấn xin ý kiến khách hàng tôi xin phép được rút ra một số ý kiến như saubài giảng chương 4 tạo các đối tượng 3d từ đối tượng 2dchương 4 tính giá các đối tượng kế toáncác công thức vật lý 10 chương 4các dạng bài tập vật lý 10 chương 4các dạng bài tập chương 4 kinh tế vi môgiai các bài tập chương 4 trong sách nguyên lí thống kê trường đại học lao động xã hộicác dạng bài tập kinh tế vi mô chương 4tổng hợp các công thức vật lý 10 chương 4các dạng bài tập chương 4 hóa 11PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây