tam giac dong dang bt tong hop va nang cao

Nhóm các bài tập tổng hợp nâng cao về dao động điều hòa pot

Nhóm các bài tập tổng hợp và nâng cao về dao động điều hòa pot
... 53 Chu kỳ dao động lắc đơn phụ thuộc A Khối lượng lắc B Vị trí dao động lắc C Điều kiện kích thích ban đầu cho lắc dao động D Biên độ dao động lắc Câu 54 Dao động tắt dần dao động điều hũa A ... độ lớn nhỏ F0 = lớn F1 = 19,92N Chứng minh vectơ tổng hai vectơ vectơ biểu thị dao động điều hoà tổng hợp hai dao động cho Hóy tỡm tổng hợp dao động  A) x = sin t   (cm)    C) x = sin ... Trong dao động điều hũa thỡ li độ, vận tốc gia tốc đại lượng biến đổi theo hàm cos cosin theo t và: A Có biến độ B Có tần số C Cú cựng chu kỳ D Có pha dao động Câu 52 Chọn câu Động dao động điều...
 • 25
 • 689
 • 4

Bài tập tổng hợp nâng cao chuyên đề đa thức

Bài tập tổng hợp và nâng cao chuyên đề đa thức
...   Vậy x  nghiệm bội đa thức f(x) n2 n 1 Vậy đa thức f  x   nx   n   x   n   x  n chia hết cho đa thức với n   Bài 20 Tìm giá trị nhỏ m cho với đa thức bậc hai f(x) thoả mãn ... d1  a d  a d1  b d  b d1  c d  c Bài 27 Chứng minh đa thức biểu diễn dạng hiệu hai đa thức đồng biến Lời giải Giả sử P(x) đa thức Khi P  x  đa thức Ta có phân tích sau đây: 1 P  x ... bậc đa thức vế trái phương trình là: 2n  k , bậc đa  thức vế phải 3k  n  k (vô lý) Vậy Q x  Kết luận: Tất đa thức thỏa là: n P  x   0, P  x   1, P  x   2 x  1 Bài Cho tam thức...
 • 17
 • 398
 • 2

một số vấn đề tổng hợp nâng cao của hóa học hữu cơ - vũ khắc ngọc

một số vấn đề tổng hợp và nâng cao của hóa học hữu cơ - vũ khắc ngọc
... pent-2-en B 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Cõu 29: Hirat húa 2-metyl but-2-en thu c sn phm chớnh l: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl ... 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Cõu 57: Hirat húa 2-metyl but-2-en thu c sn phm chớnh l: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl butan-1-ol Cõu ... 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Cõu 57: Hirat húa 2-metyl but-2-en thu c sn phm chớnh l: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl butan-1-ol Cõu...
 • 78
 • 370
 • 1

Bài tập Theo Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Nâng Cao Của Hóa Học Hữu Cơ_ Có đáp án

Bài tập Theo Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Hữu Cơ_ Có đáp án
... hợp đồng trùng hợp CH CH X; X polime Y; X + CH =CH-CH=CH polime Z Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime no sau õy: A T nitron v cao su buna-S B T capron v cao su buna C T nilon-6,6 v cao ... hợp đồng trùng hợp CH CH X; X polime Y; X + CH =CH-CH=CH polime Z Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime no sau õy: A T nitron v cao su buna-S B T capron v cao su buna C T nilon-6,6 v cao ... T olon v cao su buna-N (Trớch thi tuyn sinh H C A 2011) Cõu 68: Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime no sau õy: A T nitron v cao su buna-S B T capron v cao su buna C T nilon-6,6 v cao su cloropren...
 • 77
 • 210
 • 0

Chuyên Đề 08. Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Nâng Cao Của Hóa Học Vô Cơ_ Có đáp án _Thầy Thầy Vũ Khắc Ngọc (hocmai.vn)

Chuyên Đề 08. Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Vô Cơ_ Có đáp án _Thầy Thầy Vũ Khắc Ngọc (hocmai.vn)
... khớ Y cú t so vi He l Hiu sut ca phn ng hiro hoỏ l: A 20% B 25% C 50% D 40% (Trớch thi tuyn sinh Cao ng 2009) Cõu 16: Hn hp khớ X gm 0,3 mol H2 v 0,1 mol vinylaxetilen Nung X mt thi gian vi xỳc ... thỡ cú m gam brom tham gia phn ng Giỏ tr ca m l: A 16,0 B 3,2 C 8,0 D 32,0 (Trớch thi tuyn sinh Cao ng 2009) Cõu 17: Hn hp X gm ankin th khớ v hiro cú t hi so vi CH4 l 0,425 Nung núng hn hp ... ton lng khớ thiờn nhiờn trờn l A 70,0 lớt B 78,4 lớt C 84,0 lớt D 56,0 lớt (Trớch thi tuyn sinh Cao ng 2007) Cõu 29: a 22,4 lớt khớ O2 vo mt bỡnh kớn cú th tớch khụng i ri phúng tia la in, sau...
 • 7
 • 323
 • 7

PHƯƠNG TRÌNH bậc NHẤT bài tập TỔNG hợp NÂNG CAO

PHƯƠNG TRÌNH bậc NHẤT bài tập TỔNG hợp và NÂNG CAO
... để tiện truy cập Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Tilado® Tilado® BÀI TẬP TỔNG HỢP BÀI TẬP LIÊN QUAN 1. Giải các phương trình sau: a.  − 4x(25 − 2x) = 8x + x − 300 b.  c.  d.  2(1 − 3x) 5x ... http://tilado.edu.vn/636/85644 17. Cho phương trình ẩn x: 4x − 25 + k + 4kx = a.  Giải phương trình với k = b.  Giải phương trình với k = − c.  Tìm các giá trị của k để phương trình có nghiệm x = − Xem lời giải tại: ... http://tilado.edu.vn/636/856154 20. Cho phương trình ẩn x:  x−a x+a − x+a x−a + 3a + a x2 − a2 =0 a.  Giải phương trình với a = − b.  Giải phương trình với a = c.  Xác định a để phương trình có nghiệm x = 0,...
 • 16
 • 382
 • 0

Bài tập tổng hợp về tam giác đồng dạng

Bài tập tổng hợp về tam giác đồng dạng
... chi tiết của bài tập.  Nếu bạn sử dụng điện thoại, có thể sử dụng QRCode đi kèm để tiện truy cập Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Tilado® Tilado® BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ... 35. Cho tứ giác ABCD có AB = 4cm; BC = 20cm; CD = 25cm; DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm a.  Các tam giác ABD và BDC có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ? b.  Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang c.  Tính diện tích tứ giác ABCD Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/469/869454 ... ΔAIK và ΔACB đồng dạng d.  ΔABC cần có thêm điều kiện gì để đường thẳng DH đi qua A. Khi đó tứ giác BHCD là hình gì? Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/469/869444 35. Cho tứ giác ABCD có AB = 4cm; BC = 20cm; CD = 25cm; DA = 8cm, đường...
 • 14
 • 263
 • 0

SKKN - Phân loại hướng dẫn giải bài tập tam giác đồng dạng

SKKN - Phân loại và hướng dẫn giải bài tập tam giác đồng dạng
... G, F thẳng hàng Ví dụ 8: Tam giác ABC có ba đờng cao AD, BE, CF đồng quy H Chứng minh rằng: AH DH = BH EH = CH FH Giải: Ta có tam giác AFH A E tam giác CDH hai tam giác F vuông có AHF = CHD ... 11: Cho tam gac ABC có A = 60O, AB = 6cm, AC = 9cm Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số đồng dạng K= Giải: Cách dựng: A' - Dựng xA'y = A = 60O S 60O Trên A'x A'y theo thứ tự lấy ... nga hng - - Sử dụng kiến thức tam giác đồng dạng để giải số toán hình học THCS ******** Mai Thị Hải Yến Họ tên: Đơn vị: Trờng THCS Nga Hng-Nga Sơn Năm học : 2004 - 2005 *********...
 • 8
 • 5,664
 • 132

Chuyên đề ôn luyện thi vào THPT của SGD Thanh Hóa- Tam Giác đồng dạng - Bài tập cơ bản nâng cao

Chuyên đề ôn luyện thi vào THPT của SGD Thanh Hóa- Tam Giác đồng dạng - Bài tập cơ bản và nâng cao
... AMN đồng dạng hình vẽ sau: B B C C C C M A N B A M N B A A' Nếu hai tam giác đồng dạng: - Tỷ số chu vi tỷ số đồng dạng - Tỷ số diện tích bình phơng tỷ số đồng dạng B' C B H H' C' - Tỷ số đờng cao, ... EF Bài2 : Cho tam giác ABC vuông A có đờng cao AH phân giác AD Gọi HM, HN đờng phân giác góc BHA góc CHA Chứng minh rằng: A, D, M, N đỉnh hình vuông Bài : Cho tam giác ABC vuông A có đờng cao ... (c.c.c) - Các trờng hợp đồng dạng tam giác vuông: + Hai cạnh góc vuông tơng ứng tỷ lệ (c.g.c) + Hai góc nhọn (g.g) A A + Cạnh góc vuông cạnh huyền tơng ứng tỷ lệ Lu ý M N M N - Trong giải tập đồng dạng...
 • 15
 • 1,567
 • 17

Các bài tập về Talét tam giác đồng dạng( thêm)

Các bài tập về Talét và tam giác đồng dạng( thêm)
... EC ? Bài2 8 : Cho tam giác ABC có : AB = AC = 10cm, BC = 12cm Kẻ AD ⊥ BC , CE ⊥ AB AD cắt CE H a/ Tính : AD b/ C/m : Tam giác ABD đồng dạng với tam giác CBE c/ Tính BE, HD ? BÀI 29 Cho tam gi¸c ... cạnh OX lấy điểm A B cho OA = 4cm OB = 5cm Trên cạnh OY điểm C D cho OC = 2,5cm OD = 8cm Chứng minh : Tam giác DAO đồng dạng Tam giác BCO BÀI 25: Cho tam giác ABC , có cạnh AB = AC = 10cm ... AD2 = DH.BD c/ Tênh DH , AH Bài 27 : Cho tam giác ABC vuông A ( AC > AB) Kẻ phân giác góc B cắt AC E Kẻ CD vuông góc với BE a/ C/m: Tam giác ABE đồng dạng với tam giác CDE b/ Góc EBC góc ECD...
 • 4
 • 4,135
 • 120

Bài tập về Talét tam giác đồng dạng

Bài tập về Talét và tam giác đồng dạng
... đáy đồng dạng  Hai tam giác đồng dạng  Các tam giác đều đồng dạng với  ∆ vuông có góc nhọn góc nhọn tam giác vuông đồng dạng  ∆ vuông có hai cạnh góc vuông với hai cạnh góc vuông tam giác ... có cặp góc đồng dạng  Hai tam giác đồng dạng  ∆ vuông có góc nhọn tỉ lệ với góc nhọn tam giác vuông đồng dạng  Tỉ số hai đường cao tương ứng hai ∆ đồng dạng bình phương tỉ số đồng dạng  Tỉ ... cạnh bên đồng dạng  Hai tam giác trường hợp đặc biệt hai tam giác đồng dạng k =  ∆ vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông ∆ vuông đồng dạng  Tỉ số diện tích hai ∆ đồng dạng bình...
 • 16
 • 2,901
 • 36

khái niệm 2 tam giác đồng dạng( phù hợp HS NT)

khái niệm 2 tam giác đồng dạng( phù hợp HS NT)
... AB AC AM 2. BÀI MỚI §4.KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2. 1 GIỚI THIỆU NHỮNG HÌNH ĐỒNG DẠNG 2. 2 ĐỊNH NGHĨAVÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 2. 3 ĐỊNH LÍ -CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ 2. 1.KHÁI NIỆM HAI ... số đồng dạng CÂU Điền dấu “x” vào ô thích hợp Câu Nội Dung Hai tam giác đồng dạng Hai tam giác đồng dạng Đúng Sai x x A CÂU N Câu đúng,câu sai? B M C Cho tam giác ABC, MN //AB hai tam giác đồng ... chất, đònh lí hai tam giác đồng dạng, cách viết kí hiệu tam giác đồng dạng, cách lập tỉ số cạnh từ tam giác đồng dạng BT nhà: Cho hình vẽ bên, biết DE//BC a) Hãy viết cặp tam giác đồng dạng Giải...
 • 19
 • 345
 • 0

Chủ đề 5: Chứng minh hai tam giác đồng dạng chứng minh đẳng thức hình học. pot

Chủ đề 5: Chứng minh hai tam giác đồng dạng và chứng minh đẳng thức hình học. pot
... + Chứng minh tích OH.OF không đổi M di động nửa đường tròn Bài 3:Trên cung BC đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lấy điểm P Các đường thẳng AP BC cắt Q Chứng minh 1   rằng: PQ ... xOy Trên tia Ox đặt đoạn OA = a Dựng đường tròn (I ; R) tiếp xúc với Ox A cắt Oy hai điểm B, C Chứng minh hệ thức: 1   2 a) AB AC a b) AB2 + AC2 = 4R2 ...
 • 2
 • 1,297
 • 14

Định lý ta-lét tam giác đồng dạng.

Định lý ta-lét và tam giác đồng dạng.
... thêm CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG ĐỊNH LÍ TALÉT VÀ TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC A Kiến thức: A Tính chất đường phân giác: ∆ ABC ,AD phân giác góc A ⇒ BD AB = CD AC B C A D' AD’là phân giác góc A: D B C BD' ... đpcm ) d a db dc a b c C Toán – Cô Thúy Tài liệu đọc thêm CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG A Kiến thức: * Tam giác đồng dạng: a) trường hợp thứ nhất: (c.c.c) ∆ ABC A’B’C’ ⇔ AB AC BC = = A'B' ... EA = AK +AH = 2AH (Vì B M C AH = AK) ∆ ABC tam giác nên suy ∆ CME củng tam giác CH = MC a = 2 ⇒ AH = 1,5a ⇒ PAED = AH = 1,5 a = 3a Bài 5: F Cho tam giác ABC, trung tuyến AM Qua điểm D thuộc cạnh...
 • 20
 • 559
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề trong dạy học chương tam giác đồng dạng toán lớp 8 ở trường trung học cơ sở.PDF

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương tam giác đồng dạng toán lớp 8 ở trường trung học cơ sở.PDF
... định lí SGK trang 58 viết GT, KL định lí * Mục đích hoạt động 4: - HS b-ớc phát định lí dựa vào kiến thức biết cách: phải dùng định lí đ-ờng trung bình tam giác hình thang học chứng minh đ-ợc ... TP HCM THNH PH H CH MINH THCS Trung hc c s PTTH Ph thụng trung hc Mục lục Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Ph-ơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận ... nh lớ Ta - lột tam giỏc (Tit 37 Hỡnh hc 8) 25 2.2.2 Bi Luyn ng dng ca nh lớ Ta - lột vo thc t (Tit 39 Hỡnh hc 8) 34 2.2.3 Bi Tớnh cht ng phõn giỏc ca tam giỏc (Tit 40 Hỡnh hc 8) 40 2.2.4 Bi Trng...
 • 105
 • 830
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các trường hợp chứng minh tam giác đồng dạnggiải bài tập hai tam giác đồng dạng trường hợp thứ bađề và đáp án tam giác đồng dạnggiai bai cho tam giac abc vuong tai a duong cao a h thuoc bc bh 2cm va ch 8cm chung minh tam giac dong dang voi tam giac abhsánh hai tam giác bằng nhau và hai tam giác đồng dạngứng dụng của tam giác đồng dạngbài giảng tam giác đồng dạngdấu hiệu hai tam giác đồng dạngchứng minh tam giác đồng dạngkhái niệm hai tam giác đồng dạngđịnh nghĩa tam giác đồng dạngđịnh nghĩa hai tam giác đồng dạngbài tập khái niệm hai tam giác đồng dạngtoán 8 khái niệm hai tam giác đồng dạnggiải bài tập khái niệm hai tam giác đồng dạngufquan tri kinh doanh25995ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe may26003ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H ABài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcVSP Announcement VN 20166e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 2015cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 201561272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không