Chuong IIA

chương iia- tổ hợp

chương iia- tổ hợp
... với k , n ngun  k  n Tổ hợp  Cho tập hợp A có n phần tử ( n  ) số ngun k với  k  n Mỗi cách lấy k phần tử A gọi tổ hợp chập k n phần tử A  Số tổ hợp chập k tập hợp có n phần tử là: k ... Chủ đề Hai quy tắc đếm .1 Chủ đề Ba khái niệm tổ hợp §1 Phương trình, bất phương trình hệ liên quan đến số chỉnh hợp, tổ hợp, hốn vị §2 Ứng dụng ba khái niệm vào tốn đếm ... Hai tính chất số tổ hợp:  k n Cn  Cn  k (cơng thức phần bù)  k k Cn 1  Cn  Cnk 1 (cơng thức Pa-xcan) §1 Phương trình, bất phương trình hệ liên quan đến số chỉnh hợp, tổ hợp, hốn vị A TĨM...
 • 40
 • 104
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VIII: KIM LOẠI NHÓM IA, IIA pps

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VIII: KIM LOẠI NHÓM IA, IIA pps
... khác ĐÁP ÁN Câu Kết C A D B C D Câu 10 11 12 Kết A B D C B C Câu 13 14 15 16 17 18 Kết D A C C C A Câu 19 20 21 22 Kết D C D B SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ TRỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ... sau A Sau phản ứng không thu đợc Fe kim loại B Sau phản ứng thu đợc mol Fe kim loại C Sau phản ứng thu đợc mol Fe kim loại D Sau phản ứng thu đợc mol Fe kim loại 29 Trong vỏ Trái Đất có nhiều ... ZnO Al2O3 D Al2O3 25 Trong kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al ngời ta thờng dùng kim loại để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt A Chỉ có Cu B Cu Al C Fe Al D Chỉ có Al 26 Kim loại sau đợc dùng nhiều...
 • 6
 • 356
 • 12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VIII: KIM LOẠI NHÓM IA, IIA ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VIII: KIM LOẠI NHÓM IA, IIA ppsx
... khác ĐÁP ÁN Câu Kết C A D B C D Câu 10 11 12 Kết A B D C B C Câu 13 14 15 16 17 18 Kết D A C C C A Câu 19 20 21 22 Kết D C D B SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ TRỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ ... sau A Sau phản ứng không thu đợc Fe kim loại B Sau phản ứng thu đợc mol Fe kim loại C Sau phản ứng thu đợc mol Fe kim loại D Sau phản ứng thu đợc mol Fe kim loại 29 Trong vỏ Trái Đất có nhiều ... ZnO Al2O3 D Al2O3 25 Trong kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al ngời ta thờng dùng kim loại để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt A Chỉ có Cu B Cu Al C Fe Al D Chỉ có Al 26 Kim loại sau đợc dùng nhiều...
 • 6
 • 331
 • 3

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VIII KIM LOẠI NHÓM IA, IIA

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VIII KIM LOẠI NHÓM IA, IIA
... chuyển hoá sau: 1) A+B C + H2O cao 2) B t C + H2O + D 3) D + A B C Biết A, B, C hợp chất kim loại, đốt nóng cho lửa màu vàng A D chất số càc chất sau: A Na2CO3 Cl2 B NaOH CO2 C NaHCO3 CO2...
 • 2
 • 221
 • 4

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ( CHƯƠNG VIII KIM LOẠI NHÓM IA, IIA )

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ( CHƯƠNG VIII KIM LOẠI NHÓM IA, IIA )
... NaNO3 Câu 24: ( 48; Biết) Các chất bị phân huỷ nung gồm: A) Ca(OH)2, Ca(HCO 3)2 , Ca(NO 3)2 B) CaCO3, Na2CO3, Ca(HCO 3)2 * C) CaCO3, CaCl2, Ca(HCO 3)2 D) CaCO3, Ca(HCO 3)2 , Ca(NO 3)2 Câu 25 :(4 8; Hiểu) Cho ... ( 54,6 0C 0,8064 atm) Xác định tên hai kim loại * A) Be Mg B) Mg Ca C) Ca Sr D) Sr Ba Câu 28: ( 49; Biết) Chất làm mềm nước cứng tạm thời là: * A) NaCl B) HCl C) Na2SO4 D) Ca(OH)2 Câu 29: ( ... Y,Z là: * A) CaCl2 , Ca , CaO B) CaSO4 , Ca , CaCl2 C) Ca(NO 3)2 , CaO , Ca(OH)2 D) CaO , CaCl2 , Ca3(PO 4)2 Câu 26: ( 48; VD) Dẫn 6,72 lít khí CO2 ( ktc) vào 250 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Khối...
 • 5
 • 126
 • 1

Xây dựng chương trình mô phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ sở giao thức SIP.doc

Xây dựng chương trình mô phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ sở giao thức SIP.doc
... Xây dựng chơng trình Phần dùng NS - phiên ns - allinone - 2.28 để số hoạt động báo hiệu sở giao thức SIP Phiên đợc chạy Windows môi trờng Cygwin /X Trong chơng trình đồ án này, kết ... - allinone - 2.28, chạy Windows môi trờng Cygwin /X đợc sử dụng để số hoạt động báo hiệu sở giao thức khởi tạo phiên SIP Cygwin /X cung cấp giao diện chơng trình ứng dụng ( API ) giống nh ... Windows môi trờng Cygwin /X Trong chơng trình đồ án này, kết số hoạt động báo hiệu sở giao thức SIP đợc quan sát hình ảnh tả trực quan với ứng dụng Nam Lữ Văn Thắng, D2001VT 102 ...
 • 5
 • 1,420
 • 13

Chương trình kỹ thuật viên ngành mạng và phần cứng

Chương trình kỹ thuật viên ngành mạng và phần cứng
... giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương phần III.2.1 – trang 56) Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 37/167 Bài tập Bước 1: bạn vào IIS Manager, kích chuột phải vào ... trạm đăng nhập mạng đăng ký RR trực tiếp vào DDNS Server đăng ký RR thông qua DHCP Server Tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương phần VII.2.9 – mục – trang 43) Học phần III - ... hitech.csc02.edu.vn Tham khảo giáo trình “Dịch vụ mạng Windows 2003” (chương phần VII.2.7 – trang 34) Chú ý: Nếu gặp thông báo lỗi sau: Học phần III - Môn Học: Dịch Vụ Mạng Windows 2003 Trang 35/167...
 • 168
 • 681
 • 8

Chương liên kết ion.doc

Chương liên kết ion.doc
... với liên kết cộng hoá trị có cực liên kết cho nhận Liên kết phân tử LiF liên kết A ion B cộng hoá trị không phân cực C cộng hoá trị phân cực D cho - nhận Hãy chọn đáp án Liên kết phân tử HBr liên ... VỀ : LIÊN KếT ION LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ Liên kết phân tử KF thuộc liên kết A cộng hoá trị B cộng hoá trị phân cực C ion D cho - nhận Hãy chọn phương án Liên kết ... thành liên kết phân tử C2H6 Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo không gian phân tử metan Tại nitơ khí tương đối trơ nhiệt độ thường ? BÀI 20 : HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC So sánh liên kết cộng...
 • 4
 • 1,331
 • 5

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc
... phản ứng hoá học để chứng minh lưu huỳnh đioxit vừa thể tính oxi hoá, vừa thể tính khử? Vì nhóm oxi, nguyên tố oxi có số oxi hoá -2 , nguyên tố lưu huỳnh, selen, telu số oxi hoá -2 có số oxi hoá +2, ... tính chất hoá học lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh? a Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử b Hydrosunfua vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử c Lưu huỳnh đioxit vừa có tính oxi hoá, vừa ... diễn tả là: a Hidro peoxit có tính oxi hoá b Hidro peoxit có tính khử c Hidro peoxit tính oxi hoá, tính khử d Hidro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 +...
 • 12
 • 6,817
 • 54

Chuong phan ung hoa hoc.doc

Chuong phan ung hoa hoc.doc
... Kim loại là: a Mg b Ca c Zn d Cu Hoá tan m (g) Na kim loại vào nước thu dung dịch A Trung hoá dung dịch A cần 100ml dung dịch H2SO4 1M giá trị m là: a 2,3g b 4,6g c 6,9g d 9,2g Cần gam bột nhôm ... hoàn toàn lượng ion bạc có 85ml dung dịch AgNO3 0,15M là: a 0,408g b 0,45g c 0,804g d 0,308g Hoà tan hết 1,62g bạc axit nitric nồng độ 21% (d= 1,2) Thể tích dung dịch axit cần lấy (xem phản ứng ... b 27g c 40,5g d 54g Cho hốn hợp A gồm Mg Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát 2,24 lít H2 (đkc).Khối lượng muối khan tạo dung dịch là: a 7,1g b 7,75g c 11,3g d Kết khác 10 B Bài tập tự...
 • 5
 • 3,525
 • 66

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc
... thể tích khí hỗn hợp : A 20% oxi ; 80% ozon B 50% oxi ; 50% ozon C 40% oxi ; 60 % ozon D 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozon Câu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S 60 % O khối lượng X : A SO2 ... định khơng nói khả phản ứng oxi ? A Oxi tác dụng với tất phi kim B Oxi tham gia vào q trình cháy , gỉ , hơ hấp C Những phản ứng mà oxi tham gia phản ứng oxi hóa khử D Oxi phi kim hoạt động Câu ... 40% 60 % D 60 % 40% Câu 16: Tỉ khối hỗn hợp O2 O3 so H2 20 Hỏi oxi chiếm % thể tích hỗn hợp ? A 40 B 60 % C 30% D 50% Câu 17: Cho m gam Fe tác dụng hồn tồn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu 6, 72...
 • 13
 • 1,954
 • 28

Xem thêm