Chương 5 khuay chat long

Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx
... Ht= 3m, chiều cao mức chất lỏng bình Hh = 2,8m, sử dụng cánh khuấy turbin hở dk = 0,8m, số vòng quay cánh khuấy n = 124,8 v/phút, bình không gắn ngăn, môi trường dung dịch khuấy có ρ = 1000 kg/m3, ... vòng quay n = 132v/phút, bình khuấy không gắn ngăn, biết nồng độ khối lượng pha rắn x = 4% Quá trình khuấy gián đoạn, suất G = 180 kg/mẻ Tính: • Chiều cao bình khuấy Ht • Tính hk1 biết độ ngập ... phù cách trộn CaCO3 có khối lượng riêng ρ = 2710 kg/m3 vào nước có khối lượng riêng ρ = 1000 kg/m3 độ nhớt động lực µ = 1cP thiết bị khuấy hình trụ D=0,6m, tỷ số chứa β = 0,8 Dùng loại cánh khuấy...
 • 30
 • 1,762
 • 13

Chương 13 khuấy chất lỏng

Chương 13 khuấy chất lỏng
... chóng – chân vịt CHƯƠ G 13 KHUẤY CHẤT LỎNG 2.3.Cánh khuấy turbin CHƯƠ G 13 KHUẤY CHẤT LỎNG 2.4.Cánh khuấy đặc biệt CHƯƠ G 13 KHUẤY CHẤT LỎNG 2.5.Phương pháp gắn cánh khuấy vào bình Tùy theo vị ... CHƯƠ G 13 KHUẤY CHẤT LỎNG CẤU TẠO CÁ H KHUẤY, QUỸ ĐẠO CHUYỂ ĐỘ G LƯU CHẤT TRO G BỂ KHUẤY VÀ CÁC PHƯƠ G PHÁP GẮ CÁ H KHUẤY 2.1.Cánh khuấy mái chèo CHƯƠ G 13 KHUẤY CHẤT LỎNG 2.2.Cánh khuấy chong ... G 13 KHUẤY CHẤT LỎNG 5.6.1.Tính công suất khuấy theo ma sát (tt) Giải đồ Ruston CHƯƠ G KHUẤY CHẤT LỎNG 5.6.1.Tính công suất khuấy theo ma sát (tt) Xét trường hợp cụ thể sau đây: CHƯƠ G 13 KHUẤY...
 • 22
 • 216
 • 2

Slide Chương 13 Khuấy Chất lỏng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

Slide Chương 13 Khuấy Chất lỏng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)
... đồ thị hình H13 11 Ghi chú: Chú ý tra cứu KN trước tiên ta phải xác định đồng dạng GD, giá trị hình (H13.11) (H13.12) tầng cánh khuấy Zk=1 Click vào để xem đồ thị hình H13 11 5.6.2.3.Tính ... 1000 kg/m3 độ nhớt động lực µ = 1cP thiết bị khuấy hình trụ D=0,6m, tỷ số chứa β = 0,8 Dùng loại cánh khuấy mái chèo dk = 0,2m, số vòng quay n = 132 v/phút, bình khuấy không gắn ngăn, biết nồng độ ... Ht= 3m, chiều cao mức chất lỏng bình Hh = 2,8m, sử dụng cánh khuấy turbin hở dk = 0,8m, số vòng quay cánh khuấy n = 124,8 v/phút, bình không gắn ngăn, môi trường dung dịch khuấy có ρ = 1000 kg/m3,...
 • 30
 • 640
 • 8

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx
... DNA polymerase III (replisome) bt u kộo di chui DNA mi sinh trng theo chiu 5'3' mt cỏch liờn tc 170 Trờn si khuụn chm (5'3'): S kộo di din khụng liờn tc di dng cỏc on Okazaki Kớch thc trung bỡnh ... 3',5'-phosphodiester Quỏ trỡnh c din luõn phiờn nh vy, v cui cựng si DNA mi c tng hp tr nờn di v liờn tc Cũn eukaryote, vai trũ ca cỏc enzyme v protein tham gia vo giai on kộo di trờn c hai ... riờng chỳng Di õy l cỏc nguyờn tc v c im chung ca tỏi bn DNA (i) Tỏi bn theo kiu bỏn bo ton v giỏn on (discontinuous); (ii) S tỏi bn c bt u ti mt hoc nhiu v trớ c thự trờn phõn t DNA v din ng thi...
 • 32
 • 244
 • 0

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf
... DNA polymerase III (replisome) bt u kộo di chui DNA mi sinh trng theo chiu 5'3' mt cỏch liờn tc 170 Trờn si khuụn chm (5'3'): S kộo di din khụng liờn tc di dng cỏc on Okazaki Kớch thc trung bỡnh ... 3',5'-phosphodiester Quỏ trỡnh c din luõn phiờn nh vy, v cui cựng si DNA mi c tng hp tr nờn di v liờn tc Cũn eukaryote, vai trũ ca cỏc enzyme v protein tham gia vo giai on kộo di trờn c hai ... riờng chỳng Di õy l cỏc nguyờn tc v c im chung ca tỏi bn DNA (i) Tỏi bn theo kiu bỏn bo ton v giỏn on (discontinuous); (ii) S tỏi bn c bt u ti mt hoc nhiu v trớ c thự trờn phõn t DNA v din ng thi...
 • 32
 • 379
 • 1

Bài giảng vật liệu học - Chương 5: Tính chất vật lý pot

Bài giảng vật liệu học - Chương 5: Tính chất vật lý pot
... Phân Pi vật liệu tấ có Pi cấc → Phân cấc ion : E + + - + -+ -+ -+ -+ + - ∑P = o - ∑P ≠ o i i E≠ E=0 Tháng 02.2006 - + + + + + + TS Hà Văn Hồng 25 5.1.7 .Tính chất cách điên (điện môi) vật liệu • ... Chương Tính chất vật 5.1 .Tính ch ất ện 5.2 .Tính chất nhiất 5.3 .Tính ch ất từ 6.4 .Tính chất quang Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng 5.1 .Tính chất điện 5.1.1.Mô hình 5.1.2.Khái ... 40 • Vật liệu đặt từ trường H : -Cảm ứng từ vật liệu: B = µo H + µo M M µ = µo + µo H - Độ từ cảm ( χ ) : χ = 1 0-4 – 1 0-7 : χ = 1 0-2 – 1 0-5 : χ ≈ 106 : Tháng 02.2006 /chia cho H M χ= H Chất nghịch...
 • 79
 • 527
 • 2

bài khuấy chất lỏng

bài khuấy chất lỏng
... Bài Thí Nghiệm: KHUẤY CHẤT LỎNG Đặc tính chất lỏng: độ nhớt µ khối lượng riêng ρ H: mức chất lỏng bình chứa (m) D: đường kính bình chứa (m) Các thừa số hình dạng khác (S 1, S2 ): loại cánh khuấy, ... 1.4598 1.2773 1.1678 Có chặn Trang Bài Thí Nghiệm: KHUẤY CHẤT LỎNG Kết tính cho trường hợp khuấy nhớt cánh khuấy CT3 Chế độ khuấy Chế độ khuấy Có chặn Chế độ khuấy Có chặn N(v/s) F(lbf) F(N) P(W) ... cánh khuấy Re = µ Trong : - P : Công suất khuấy (W) - N : Vận tốc cánh khuấy (v/s) - d : Đường kính cánh khuấy (m) - ρ : Khối lượng riêng chất lỏng khuấy (kg/m3) - µ : Độ nhớt động lực học chất lỏng...
 • 16
 • 1,936
 • 10

Bài Báo cáo quá trình khuấy chất lỏng

Bài Báo cáo quá trình khuấy chất lỏng
... đó, ta tiên đoán công suất khuấy trộn cần thiết Trang Báo cáo thí nghiệm: KHUẤY CHẤT LỎNG Trang Báo cáo thí nghiệm: KHUẤY CHẤT LỎNG Trang Báo cáo thí nghiệm: KHUẤY CHẤT LỎNG III DỤNG CỤ, THIẾT BỊ ... đến trình khuấy Từ phễu khí xâm nhập vào môi trường lỏng làm giảm hiệu trình khuấy (ta xét khuấy chất lỏng) , đồng thời cánh khuấy chòu tác dụng lực phụ làm tăng công suất khuấy Ngoài chất lỏng ... công suất khuấy cho trường hợp khuấy nhớt cánh khuấy CT3 Có chặn Không có chặn Trang Báo cáo thí nghiệm: KHUẤY CHẤT LỎNG Bảng 5: Kết tính cho trường hợp khuấy nhớt cánh khuấy CP2 Chế độ khuấy N(v/ph)...
 • 19
 • 4,497
 • 29

Chương 5 – Bản chất công việc và vai trò của người lãnh đạo pps

Chương 5 – Bản chất công việc và vai trò của người lãnh đạo pps
... Chương Bản chất công việc vai trò người lãnh đạo Bản chất công việc người lãnh đạo Những vai trò người lãnh đạo Bản chất công việc lãnh đạo • Nặng nhọc căng thẳng ... up) Vai trò người lãnh đạo Các vai trò tương tác Các vai trò thông tin Các vai trò định Các vai trò tương tác F Người đại diện: Pháp luật, quyền, đối tác, khách hàng… F Vai trò dẫn đầu F Vai trò ... không thức Công việc nặng nhọc căng thẳng • Chạy đua với thời gian • Chạy đua với yêu cầu công việc • Cảm xúc thay đổi liên tục với cường độ cao Khác biệt, đa dạng không liên tục • Phải làm việc với...
 • 7
 • 1,408
 • 2

khuấy chất lỏng

khuấy chất lỏng
... làm giảm hiệu trình khuấy (ta xét khuấy chất lỏng) , đồng thời cánh khuấy chòu tác dụng lực phụ làm tăng công suất khuấy - Chất lỏng bò tổn thất bò tràn Trang 15 15 Khuấy chất lỏng GVHD: Cô Nguyễn ... lên trục khuấy, lực lớn độ sâu xoáy phễu lớn độ sâu cánh khuấy tính từ mặt thoáng chất lỏng khí lọt vào chất lỏng làm giảm đáng kể hiệu suất khuấy Sự tạo phễu gây đảo, lắc trục khuấy trục khuấy ... : ♦ P : Công suất khuấy (W) ♦ N : Vận tốc cánh khuấy (1/s) ♦ d : Đường kính cánh khuấy (m) ♦ ρ : Khối lượng riêng chất lỏng khuấy (kg/m3) ♦ µ : Độ nhớt động lực học chất lỏng khuấy (N/s.m) Như...
 • 19
 • 724
 • 0

Bài giảng vật liệu (GV nguyễn văn dũng) chương 5 tính chất từ của vật liệu

Bài giảng vật liệu (GV nguyễn văn dũng)  chương 5 tính chất từ của vật liệu
... trạng thái từ tính xảy vật liệu từ, chất biểu tính chất giống chất thuận từ ảy với chất sắt từ ferri từ Khi kích thước hạt đủ nhỏ (< Dc – kích thước tới hạn), vật liệu s chuyển từ trạng thái ... (µr i 5. 10-6) → µo → µr > → >0 Vật liệu s t từ (ferromagnetic): µ µo → µr (µr 106) → Vật liệu feri từ (ferrimagnetic): 0, nh vật liệu sắt từ Vật liệu ph ... (t ng moment từ đơn vị thể tích) →M= H : từ cảm vật liệu µ = µo.(1 + ) So sánh mật độ từ điều kiện chân không có đặt vật liệu Dựa vào xếp khác moment từ vật liệu tính chất từ khác !! 10...
 • 31
 • 190
 • 0

Bài giảng luật học so sánh chương 5 trần vân long

Bài giảng luật học so sánh chương 5  trần vân long
... khoa học pháp lý luật gia, phân biệt nghĩa vụ luân lý nghĩa vụ pháp lý, luật công luật tư, luật dân luật hình sự, pháp luật tài sản luật trái vụ gắn liền với khái niệm quy chế (status) Pháp luật ... chế độ đẳng cấp pháp luật Hindu Các vấn đề hôn nhân ly hôn cải tổ Luật hôn nhân năm 1 955 Pháp luật Hindu áp dụng phổ biến cộng đồng người theo Hindu giáo Xu hướng Ấn Độ pháp luật quốc gia áp dụng ... Pháp luật Xã hội chủ nghĩa - Thời kỳ pháp luật công xã Pari Thời kỳ pháp luật Xô Viết Pháp luật nước dân chủ nhân dân sau chiến tranh giới lần thứ II Pháp luật sau thời kỳ Liên Xô sụp đổ Pháp luật...
 • 16
 • 209
 • 0

Chương 5 các CHẤT béo DINH DƯỠNG, dược lý và HOẠT TÍNH SINH học

Chương 5 các CHẤT béo DINH DƯỠNG, dược lý và HOẠT TÍNH SINH học
... o Đề xuất: DHA acid béo dễ bị oxi hóa vấn đề đặt cần nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, hạn chế tính chất dễ bị oxi hóa không tốt DHA 5. 2 Các axit béo đơn bất bão hòa Các axit béo không bão hòa đơn ... khoảng 60% lượng chất béo cần nạp ngàytheo khuyến cáo ( The national heart,Lung and Blood institute) 5. 3 Các axit béo chuỗi trung bình triacylglycerol chuỗi trung bình Các axit béo chuỗi trung ... axit béo đặc biệt nằm phân tử glycerol SLs điều chế trình hóa học enzyme để tạo thành chất béo dưỡng dược cho ứng dụng dinh dưỡng, dược phẩm thuốc SL dạng TAG sản xuất (tạo thành) phản ứng hai...
 • 15
 • 175
 • 0

KHUẤY CHẤT LỎNG

KHUẤY CHẤT LỎNG
... trình khuấy : - Mức độ khuấy trộn : phân bổ tương hỗ hai nhiều chất sau khuấy - Loại cánh khuấy, thời gian khuấy Số vòng quay n cánh khuấy - Cường độ khuấy trộn : Vận tốc vòng v đầu cánh khuấy ... nhanh thường được dùng để khuấy trộn chất lỏng có độ nhót thấp cấu khuấy chậm thường dùng cho chất lỏng có độ nhớt cao * Các loại cánh khuấy : 1) Mái chèo : - Dùng với thùng khuấy có kích thước lớn ... khuấy : - Cơ cấu khuấy (cánh khuấy) - Trục khuấy - Cơ cấu truyền động - Động Cơ cấu khuấy nhanh : tuabin, đĩa, … I Cơ cấu khuấy : Cơ cấu khuấy chậm : mỏ neo, khung,… Nhìn chung, cấu khuấy nhanh thường...
 • 35
 • 165
 • 2

CHƯƠNG 5: HỢP CHẤT LIPIT

CHƯƠNG 5: HỢP CHẤT LIPIT
... cần thiết để trung hòa acid béo tự gam chất béo R-COOH + KOH → RCOOK + H2O • Cho biết mức độ tươi mẫu chất béo Dầu ôliu: Chất lượng cao cấp: - mg KOH/g Chất lượng cao : - 1,5 mg KOH/g Dầu thương ... Khái niệm Định nghĩa: • Là hợp chất không hòa tan nước • Hầu hết lipit acid béo este acid béo • Hòa tan dung môi không phân cực ete, benzen, clorofoc ... chế biến thích hợp • Mỗi loại dầu có thành phần tỷ lệ axit béo no, không no khác nhau, • Có khả bền với nhiệt độ khác • Có nhiệt độ bốc riêng • Ở nhiệt độ cao, dầu bị phân hủy, tạo chất có mùi khét...
 • 46
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả thí nghiệm khuấy chất lỏngbài báo cáo thí nghiệm khuấy chất lỏngnguyên lý làm việc của máy khuấy chất lỏngbài 8 a khuấy chất lỏng123doc vn tai lieu chuong 3 chat long mon vat ly dai cuong docbai tap co hoc luu chat chuong 5giải bài tập thủy lực chuong thuy tinh hoc chat longôn tập chương 5 chất khíbài tập chương chất rắn và chất lỏngbài tập chương 5 chất khí vật lý 10bài tập chương chất rắn chất lỏng và sự chuyển thểbài tập vật lý 10 chương 5 chất khícơ chất lỏng chương 2sử dụng phối hợp thí nghiệm tự tạo với thí nghiệm được trang cấp có sự hỗ trợ của máy vi tính vào dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể lớp 10 thptchương 5 sự trao đỗi nước và chất khoángCặp phạm trù nguyên nhân kết quảphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Luyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF500 thế võ tự vệ vojtechl levskyLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bảnnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013