Đề cương chi tiết học phần khí cụ điện

đề cương chi tiết học phần dụng cụ đo

đề cương chi tiết học phần dụng cụ đo
... h n h p 6.3 Gi i thi u m t s phương pháp d ng c phân tích Tài li u c a h c ph n: Lê Phan Hoàng Chi u (2004), “K thu t o lư ng d ng c o công ngh hóa h c”, NXB HQG TP HCM Moureen Aller (1999), ... H c K Thu t Nguy n Ng c Tân (1998), “K Thu t o”, NXB Khoa H c K Thu t Phan Qu c Phô – Nguy n c Chi n (2002), “Giáo trình c m bi n”, NXB Khoa H c K Thu t Duy t c a ơn v Ngày 25 tháng 09 năm Ngư...
 • 4
 • 208
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc
... tạp điện tử tương tự – PTS Nguyễn Ngọc Lâm 2) Điện tử bản: KS Đỗ Thanh Hải, Nhà xuất niên (18/07/1999) 3) Kỹ thuật mạch điện tử - Phạm Minh Hà NXB Khoa học kỹ thuật 1991 4) Kỹ thuật xung - Học ... dung chi tiết học phần Phần nội dung lý thuyết Chương I CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THỤ ĐỘNG (3 tiết) 1.1 .Điện trở 1.2.Tụ điện 1.3.Cuộn cảm 1.4.Biến áp 1.5 Thạch anh Chương II CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH ... 7.1 Lịch trình chi tiết Hình thức Tuần, tổ Nội dung ngày chức dạy học Lí CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THỤ thuyết Số tiết/ 03 -Đọc đề cương môn học -Chuẩn bị học liệu -Đọc lại LT vừa học -Làm tập chương...
 • 10
 • 606
 • 5

Đề cương chi tiết học phần thương mại điện tử - CNTT

Đề cương chi tiết học phần thương mại điện tử - CNTT
... - Tên e-file Đề cương chi tiết học phần mã số học phần Ví dụ: Đề cương chi tiết học phần Pháp luật đại cương có mã học phần KL001 đặt tên e-file là: KL001.doc - Ngoài đợt điều chỉnh đề cươngchi ... hướng dẫn có Mẫu Đề cương chi tiết học phần văn e-file phê duyệt - Sau phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần gửi cho Phòng Đào tạo (bằng văn e-file) đơn vị phụ trách giảng dạy học phần cập nhật ... chỉnh đề cươngchi tiết học phần Trường tổ chức, đơn vị quản lý học phần chủ động tổ chức rà soát điều chỉnh cập nhật đề cương chi tiết học phần Sau phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần gửi cho Phòng...
 • 6
 • 176
 • 1

đề cương chi tiết học phần Linh kiện điện tử

đề cương chi tiết học phần Linh kiện điện tử
... - Phần học phần khảo sát cấu tạo, chế hoạt động linh kiện điện tử Diode, BJT, FET, linh kiện điều khiển, linh kiện quang điện tử số ứng dụng đơn giản - Phần cuối học phần giới thiệu ... trúc nội dung học phần Nội dung Số tiết Chương – Điện trở, tụ điện, cuộn dây (RLC) 0.5 1.1 Điện trở 1.2 Tụ điện 0.5 1.3 Cuộn dây Chương – Nối P-N Diode 2.1 Phân bố điện tử nguyên 0.5 tử theo lượng ... định điểm học phần Trường Đại học Cần thơ (Công văn số 223/ĐHCT-ĐT ngày 17/02/2014) 10 Tài liệu học tập [1] Giáo trình Linh kiện điện tử - Trương Văn Tám – ĐHCT – 2003 [2] Điện tử Trung cấp –...
 • 6
 • 199
 • 0

đề cương chi tiết học phần phổ tu điền kinh

đề cương chi tiết học phần phổ tu điền kinh
... n kinh Chương Phương pháp t ch c thi u tr ng tài 5.1 Phương pháp t ch c thi u i n kinh 4.1.3, 4.2.2 5.2 Phương pháp tr ng tài i n kinh 4.2.3; 4.2.4 4.1.5; 4.1.6 Chương Tóm t t lu t thi u i n kinh ... kinh C u trúc n i dung h c ph n: 6.1 Lý thuy t N i dung S ti t M c tiêu 4.1.1; 4.1.2 Chương Gi i thi u môn h c i n kinh 1.1 Khái ni m phân lo i 4.2.3; 4.2.4 1.2 Sơ lư c s phát tri n môn i n kinh ... môn i n kinh 4.3.1; 4.3.2 V trí, tác d ng c a môn h c i n kinh h 1.3 th ng GDTC Vi t Nam 4.1.2; 4.13 Chương Nguyên lý k thu t môn i n kinh 2.1 Nguyên lý k thu t môn i b 4.2.1; 4.2.2 2.2 Nguyên...
 • 5
 • 420
 • 0

đề cương chi tiết học phần công nghệ điện hóa

đề cương chi tiết học phần công nghệ điện hóa
... niệm điện hóa 1.2.1 Mối quan hệ hóa học điện hóa 1.2.2 Lý thuyết phản ứng điện hóa 1.3 Bản chất điện hóa ăn mòn dung dịch nước 1.3.1 Phân cực 1.3.2 Thụ động 1.4 phản ứng tổng quát mạch điện hóa ... dung học phần: Công nghệ điện hóa ngày phát triển có nhiều thành tựu đặc biệt sản xuất chất vô hữu theo phương pháp hóa học điện hóa hay kết hợp hai phương pháp Sự phát triển tảng hóa hóa lý ... trình sản xuất điện hóa 4.2 Kỹ năng: 4.2.1 Trình bày khác biệt phương pháp hóa học phương pháp điện hóa 4.2.2 Vận dụng nguyên lý nhiệt động điện hóa học động hóa học phản ứng điện cực để đo tốc...
 • 6
 • 338
 • 0

đề cương chi tiết học phần cung cấp điện

đề cương chi tiết học phần cung cấp điện
... tra thiết bị điện điện áp đến 1000V Chƣơng Tính toán tổn thất công suất tổn thất điện mạng cung cấp điện 4.1 Ý nghĩa vấn đề tổn thất công suất tổn thất điện mạng cung cấp điện 4.2 Tổn thất công ... kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng số tương ứng Điểm học phần theo ... “Mạng cung cấp phân phối điện , NXB [4] Nguyễn Công Hiền, “Hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp đô thị nhà cao tầng” 2005 [5] Phan Thị Thanh Bình, “Hƣớng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp...
 • 8
 • 146
 • 0

đề cương chi tiết học phần hệ thống điện 1

đề cương chi tiết học phần hệ thống điện 1
... Số tiết Mục tiêu Chƣơng 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 Giới thiệu chung hệ thống điện Cấu trúc hệ thống điện Nguồn điện Lưới truyền tải lưới phân phối điện Phụ tải điện Thị trường điện 4.5 1 1 0.5 4 .1. 1; ... thiệu chung hệ thống điện 1. 1 Cấu trúc hệ thống điện 1. 2 Nguồn điện 1. 3 Lưới truyền tải lưới phân phối điện 1. 4 Phụ tải điện 1. 5 Thị trường điện Tuần Nội dung Chƣơng Những khái niệm 2 .1 Công suất ... MOL. 017 248, MOL. 017 249, MON .10 7994 MOL.0 213 22, MON000482, MON000483, MON0004 81 MOL. 017 326, CN. 012 985, TLMOL. 018 1 41, MON. 018 280 11 Hƣớng dẫn sinh viên tự học: Lý thuyết (tiết) Thực hành (tiết) Giới...
 • 6
 • 214
 • 0

đề cương chi tiết học phần hệ thống điện 2

đề cương chi tiết học phần hệ thống điện 2
... 4.1.1; 4 .2. 2; 4.3 4.1.1; 4.1 .2; 4 .2. 2; 4.3 4.1.1; 4.1 .2; 4 .2. 2; 4.3 4.1.1; 4.1 .2; 4 .2. 2; 4.3 4.1.1; 4 .2. 2; 4.3 4.1.1; 4.1 .2; 4.1.4; 4 .2. 2; 4 .2. 3; 4.3 4.1.1; 4 .2. 2; 4.3 4.1.1; 4.1.3; 4 .2. 2; 4.3 ... biến áp Cấu trúc nội dung học phần: 6.1 Lý thuyết Nội dung Chƣơng Khái niệm nhà máy điện trạm biến áp 1.1 Hệ thống điện 1 .2 Nhà máy điện 1.3 Chƣơng 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 Phụ tải điện Khái niệm Đồ thị phụ ... 4 .2. 2; 4 .2. 3; 4.3 4.1.1; 4.1.3; 4.1.4; 4 .2. 2; 4 .2. 3; 4.3 4.1.1; 4 .2. 2; 4.3; 4.1.1; 4.1.3; 4 .2. 1; 4.3 4.1.1; 4.1.3; 4 .2. 1; 4.3 4.1.1; 4.1.3; 4 .2. 1; 4.3 4.1.1; 4.1 .2; 4 .2. 1; 4.3; 4.1.1; 4.1 .2; ...
 • 8
 • 92
 • 0

đề cương chi tiết học phần kỹ thuật điện lạnh

đề cương chi tiết học phần kỹ thuật điện lạnh
... viên tự học: Tuần Nội dung Chƣơng 1: Đại cƣơng hệ kỹ thuật lạnh Lý Thực thuyết hành (tiết) (tiết) 1.1 Ứng dụng kỹ thuật lạnh 1.2 Các phương pháp làm lạnh 1.3 Môi chất lạnh 1.4 Chất tải lạnh 1.5 ... mạch điện trang bị cho hệ thống lạnh Cấu trúc nội dung học phần: 6.1 Lý thuyết Chƣơng 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nội dung Đại cƣơng hệ kỹ thuật lạnh Ứng dụng kỹ thuật lạnh Các phương pháp làm lạnh Môi ... khiển điện cho hệ thống lạnh như; thiết bị điện hệ thống lạnh, nguyên lý điều khiển tự động hóa hệ thống máy nén, hệ thống thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, mạch điện thiết bị lạnh cụ thể tủ lạnh, ...
 • 6
 • 283
 • 1

đề cương chi tiết học phần nhà máy điện

đề cương chi tiết học phần nhà máy điện
... trí nhà Sơ đồ nhiệt nhà máy điện Bố trí nhà nhà máy điện Nhà máy thủy điện Tổng quan nhà máy thủy điện Đặc điểm cấu tạo nhà máy thủy điện Các thiết bị nhà máy thủy điện Kết cấu kích thước nhà máy ... nhà máy điện 11 Chƣơng 9: Sơ đồ nhiệt bố trí nhà 9.1 Sơ đồ nhiệt nhà máy điện 9.2 Bố trí nhà nhà máy điện Chƣơng 10: Nhà máy thủy điện 10.1 Tổng quan nhà máy điện 4 13 10.2 Đặc điểm cấu tạo nhà ... tuabin khí Các phần tử thiết bị tuabin khí Hiệu kinh tế sản xuất điện Hiệu kinh tế nhà máy nhiệt điện ngưng Hiệu kinh tế trung tâm nhiệt điện Các biện pháp nâng cao hiệu kinh tế nhà máy điện Sơ đồ...
 • 5
 • 200
 • 1

đề cương chi tiết học phần an toàn điện

đề cương chi tiết học phần an toàn điện
... tiếp vào điện áp Các biện pháp an toàn bảo vệ chống điện giật Biện pháp tổ chức Biện pháp kỹ thuật Các biện pháp bảo vệ an toàn không cần cắt nguồn Bảo vệ an toàn điện áp cao xâm nhập điện áp ... vụ sinh viên (tiết) - Nghiên cứu trước: + Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.1 đến 1.8, Chương + Tra cứu nội dung Khái niệm thuật ngữ An Toàn Điện an toàn điện 1.1 Khái niệm an toàn điện 1.2 Các ... Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng...
 • 6
 • 203
 • 0

đề cương chi tiết học phần kĩ thuật điện - XD

đề cương chi tiết học phần kĩ thuật điện - XD
... dung học phần: Học phần Kỹ Thuật Điện XD thiết riêng cho sinh viên không chuyên ngành Kỹ Thuật Điện, Nội dung cấp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng kiến thức mạch điện chi u, mạch điện ... 0.5 3. 1-3 .8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3. 1-3 .8 3. 1-3 .8 3. 1-3 .8 3. 1-3 .8 3. 1-3 .8 Chương Kỹ thuật chi u sáng nhà (Indoor) Chương Khái niệm Điện Năng 1.1 Bản chất dòng điện chi u, Các đại lượng Điện chi u ... Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết - Thực đầy đủ tập nhóm - Tham dự kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách...
 • 4
 • 160
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN : Điền kinh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BÓNG CHUYỀN : Điền kinh
... Các học phần tiên quyết: Chạy, Thể dục, Cầu lông Các học phần kế tiếp: Nhảy xa, nhảy cao, Bóng đá Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: tiết + Thảo luận: 10 tiết + Thực hành: 18 tiết + Tự học: ... tiết + Tự học: 90 tiết + Tư vấn: 03 tiết + Kiểm tra: Địa môn phụ trách học phần: Bộ môn Điền kinh- Khoa GDTCNhà Đa năng- Trường Đại học Hồng Đức Mục tiêu học phần: 3.1 Mục tiêu chung: Nắm vững ... đấu môn Bóng chuyền Nội dung chi tiết học phần PHẦN NỘI DUNG Ý nghĩa tác dụng, lịch sử phát triển môn bóng chuyền Lý thuyết Các kỹ thuật môn Bóng chuyền Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền...
 • 25
 • 131
 • 0

Đề cương chi tiết học phần pháp học tiếng việt

Đề cương chi tiết học phần cú pháp học tiếng việt
... sinh viên tự học: (tiết) Tuần Nội dung Thực hành (tiết) -Ôn lại nội dung học Từ pháp học: + Các phận ngữ pháp học, đối tượng nhiệm vụ ngữ pháp học + Lịch sử nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt -Nghiên ... nội dung học phần: Học phần CPH tiếng Việt cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn kiến thức chuyên sâu pháp tiếng Việt Nội dung môn học gồm năm chương: - Chương 1: Một số vấn đề chung ... trúc ngữ pháp theo mục đích phát ngôn Cấu trúc nội dung học phần: 6.1 Lý thuyết Nội dung Chương Số tiết Mục tiêu Một số vấn đề chung CPH 1.1 pháp học- Đối tượng nhiệm vụ 1.2 Quan hệ pháp 1.3...
 • 8
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết học phần kỹ thuật điệnđề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần triết học mác lêninhướng dẫn viết đề cương chi tiết học phầnhướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần tâm lý học đại cươngđề cương chi tiết học phần nguyên lý kế toánđề cương chi tiết học phần quản trị sản xuấtđề cương chi tiết học phần luật quốc tếđề cương chi tiết học phần thực tập tốt nghiệpđề cương chi tiết học phần quản trị doanh nghiệpđề cương chi tiết học phần kinh tế vi môđề cương chi tiết học phần là gìmẫu đề cương chi tiết học phầnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học