Đề tài NCKH về Thực trạng làm thêm của sinh viên Đà Nẵng.

THỰC TRẠNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

THỰC TRẠNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
... việc làm thêm sinh viên đại học Tây Nguyên chưa phổ biến, diễn lẻ tẻ tự phát Việc làm thêm phụ thuộc vào nhận thức sinh viên tác động, ảnh hưởng việc làm thêm đến kết học tập đời sống sinh viên ... nghiên cứu: • Đối tượng khảo sát: Thực trạng làm thêm sinh viên trường Đại Học Tây Nguyên trọ ký túc xá • Khách thể nghiên cứu: Sinh viên trường Đại Học Tây Nguyên trọ hay kí túc xá • Phạm vi ... thấy tỉ lệ sinh viên trọ ký túc xá làm thêm chiếm 48%, chưa làm thêm chiếm 52% Qua ta thấy việc làm thêm trở nên phổ biến trường đại học Tây Nguyên 4.3 Nhu cầu làm thêm Đối tượng Đang làm Không...
 • 12
 • 14,101
 • 15

Đề tài “Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên khoaThương Mại Điện Tử Trường Đại Học Thương Mại Thực trạng và giải pháp” pot

Đề tài “Môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên khoaThương Mại Điện Tử Trường Đại Học Thương Mại Thực trạng và giải pháp” pot
... thực hành tiếng anh sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử -Trường Đại Học Thương Mại Nhằm đánh giá thực Thực trạng môi trường thực hành tiếng anh sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử -Trường Đại Học Thương ... cứu thực trạng môi trường thực hành tiếng anh sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử -Trường Đại Học Thương Mại giải pháp nhằm cải thiện môi trường thực hành tiếng anh sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử -Trường ... sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử -Trường Đại Học Thương Mại nay, đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện môi trường thực hành tiếng anh của sinh viên Khoa Thương Mại Điện Tử -Trường Đại Học Thương Mại...
 • 15
 • 528
 • 0

Phân tích thiết kế trang web quản lý các đề tài báo cáo thực tập môn học của sinh viên

Phân tích thiết kế trang web quản lý các đề tài báo cáo thực tập môn học của sinh viên
... nhóm sinh viên sinh viên Tên nhóm Bảng 1.3 Các thuộc tính lớp nhóm sinh viên Xây dựng trang web quản đề tài môn học 1.6.4 Lớp đề tài Mô tả đề tài thực tập sinh viên Các thuộc tính lớp đề tài: ... ký đề tài Quản điểm Quản giảng viên Quản phân công giảng dạy Quản môn học Quản thông tin khoa Quản hệ Quản thông tin lớp Thông báo triển khai Quản trị tài khoản Quản ảnh ... Xây dựng trang web quản đề tài môn học MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH Xây dựng trang web quản đề tài môn học DANH MỤC BẢNG BIỂU Xây dựng trang web quản đề tài môn học CHƯƠNG KHẢO SÁT...
 • 50
 • 520
 • 0

Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.doc

Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.doc
... - Trong iu tra ton b ,ngi ta cũn tin hnh kim tra tớnh i din ca cỏc n v c chn iu tra Phn ỏp dng lý thuyt : P DNG IU TRA THNG Kấ TRONG THU THP THễNG TIN V TèNH HèNH LM THấM CA SINH VIấN KHO 46 ... iu tra ,ni dung iu tra ,phm vi v i tng ng thi hun cho cỏc cỏn b iu tra b Tin hnh iu tra cú h thng ton b cuc iu tra - Kim tra + Giai on chun b + Giai on thu thp thụng tin + Nghim thu phiu iu tra ... vi,i tng v n v iu tra i tng iu tra v phm vi - Cn phi xỏc nh nhng n v tng th no thuc phm vi iu tra t ú trung vo thu thp thụng tin, trỏnh sai hng iu tra - Cn phi xỏc nh c i tng iu tra bng cỏch da...
 • 32
 • 6,335
 • 23

Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
... - Trong iu tra ton b ,ngi ta cũn tin hnh kim tra tớnh i din ca cỏc n v c chn iu tra Phn ỏp dng lý thuyt : P DNG IU TRA THNG Kấ TRONG THU THP THễNG TIN V TèNH HèNH LM THấM CA SINH VIấN KHO 46 ... iu tra ,ni dung iu tra ,phm vi v i tng ng thi hun cho cỏc cỏn b iu tra b Tin hnh iu tra cú h thng ton b cuc iu tra - Kim tra + Giai on chun b + Giai on thu thp thụng tin + Nghim thu phiu iu tra ... vi,i tng v n v iu tra i tng iu tra v phm vi - Cn phi xỏc nh nhng n v tng th no thuc phm vi iu tra t ú trung vo thu thp thụng tin, trỏnh sai hng iu tra - Cn phi xỏc nh c i tng iu tra bng cỏch da...
 • 33
 • 1,241
 • 3

LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân ppt

LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân ppt
... - Trong iu tra ton b ,ngi ta cũn tin hnh kim tra tớnh i din ca cỏc n v c chn iu tra Phn ỏp dng lý thuyt : P DNG IU TRA THNG Kấ TRONG THU THP THễNG TIN V TèNH HèNH LM THấM CA SINH VIấN KHO 46 ... iu tra ,ni dung iu tra ,phm vi v i tng ng thi hun cho cỏc cỏn b iu tra b Tin hnh iu tra cú h thng ton b cuc iu tra - Kim tra + Giai on chun b + Giai on thu thp thụng tin + Nghim thu phiu iu tra ... vi sinh viờn c im vic lm thờm cho sinh viờn p dng iự tra thng kờ thu thp thụng tin v tỡnh hỡnh lm thờm ca sinh viờn Tk46 nh th no? a Mc ớch b i tng c phng phỏp iu tra d Thc hin II Lp phiu iu tra...
 • 32
 • 1,626
 • 5

nghien cứu về thực trạng sống thử của sinh vien ở quận thủ đức

nghien cứu về thực trạng sống thử của sinh vien ở quận thủ đức
... cứu thực trạng sống thử sinh viên quận Thủ Đức, TPHCM - Nhận thức sinh viên vấn đề sống thử, - Tầm quan trọng nhận thức sinh viên vấn đề sống thử • Phân tích thực trạng sống thử sinh viên quận Thủ ... nghiên cứu thực trạng sống thử sinh viên quận Thủ Đức, TPHCM” nhằm: Tìm hiểu nhận định sống thử cung cấp nhìn toàn diện tình trạng sống thử sinh viên quận Thủ Đức Tìm hiểu nguyên nhân sống thử ... ảnh hưởng sống thử đến đời sống tâm sinh sinh viên sống tương lai Phương pháp luận nghiên cứu khoa học –nhóm GVHD:Nguyễn Thị Thúy Dung Nghiên cứu thực trạng sống thử sinh viên quận Thủ Đức, ...
 • 8
 • 8,111
 • 81

Báo cáo " Nhu cầu làm thêm của sinh viên trường đại học ngoại ngữ -Thực trạng và giải pháp Nguyễn Xuân Long" pdf

Báo cáo
... rat cin thiet Sd sinh vien cho ring di lam them chi la mdt nhu clu binh thudng hoac khdng cin thie't chie'm mpt ty le rat thap • ^ Nhu vay, lam them la mpt nhu clu ldn ciia sinh vien DHNN, DHQGHN ... qui didu tra 480 sinh vien DHNN d bidu dd cho tha'y, dai da sd sinh vien cho ring hp cd nhu clu di lam them d muc cin thiet va rat cin thie't, dd da sd cho la cin thiet va ban 1/3 sinh vien cho ... cho sinh vien Ket qui didu tra ciing cho thay day khdng ehi la nhu elu, mong mudn ma thuc te cd ban mot nira sd sinh vien dupe hdi cho ring hien hp dang di lam them Cac ly di lam them cua sinh...
 • 6
 • 2,587
 • 49

Đề tài : Những nhân tố ảnh hưởng đến số buổi làm thêm của sinh viên trường Đại học Duy Tân potx

Đề tài : Những nhân tố ảnh hưởng đến số buổi làm thêm của sinh viên trường Đại học Duy Tân potx
... cứu đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến số buổi làm thêm sinh viên trường Đại học Duy Tân Đề tài nghiên cứu dựa 150 phiếu thăm dò, phát ngẫu nhiên cho sinh viên trường Đại Học Duy Tân Nhóm SnownStorm ... PHỤ THUỘC: Y: Số buổi làm thêm tuần sinh viên trường Đại học Duy Tân ( Đơn vị tính : buổi ) 2/ BIẾN ĐỘC LẬP : GT : Giới tính TG : Thời gian HT : Học tập TL : Tiền lương PT : Phương tiện YK: Ý kiến ... ảnh hưởng đến số buổi làm thêm sinh viên  Prob ( β ) = 0.0200 < α = 0.05 ⇒ Thời gian ảnh hưởng đến số buổi làm thêm sinh viên  Prob ( β ) = 0.9375 > α = 0.05 ⇒ Học tập không ảnh hưởng đến số...
 • 22
 • 815
 • 1

thảo luân môn phương pháp ngiên cứu khoa học VCU đề tài đề tài tìm việc và phỏng vấn làm thêm của sinh viên

thảo luân môn phương pháp ngiên cứu khoa học VCU đề tài đề tài tìm việc và phỏng vấn làm thêm của sinh viên
... Bài thảo luận: PPNCKH Với mong muốn sau nghiên cứu vấn đề trên, chọn đề tài vấn đề tìm việc vấn làm thêm sinh viên nay” làm đề tài nghiên cứu • Mục đích nghiên cứu: - Đối với xã ... phù hợp với sinh viên? Khi vừa làm vừa học bạn làm để cân việc học việc làm? điều quan trọng bạn chọn việc làm thêm? Bạn có đề xuất việc làm thêm sinh viên nay? Tại sai bạn không làm thêm? Nhận ... việc làm thêm - Việc làm sinh viên chọn làm thêm nhiều Bước 2: Xác định phương pháp vấn Phỏng vấn giấy theo mẫu bảng có sẵn, người vấn tích vào đáp án có sẵn có phương án mở rộng khác Phỏng vấn...
 • 17
 • 781
 • 6

Khảo sát thực trạng và nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khảo sát thực trạng và nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
... cứu khoa học khoa từ năm nhất; may mắn đề tài chúng em chọn vào vòng sơ khảo Đề tài Khảo sát thực trạng nhu cầu làm thêm sinh viên khoa Quản kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Nội ... cầu làm thêm sinh viên khoa Quản kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Nội, Nhóm tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tạo việc làm thêm cho sinh viên Đại học công nghiệp Nội sau: GIẢI PHÁP ... sót mặt ý tưởng trình thực nghiên cứu Cảm ơn khoa Quản kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Nội tạo hội bổ ích cho sinh viên Cảm ơn tất sinh viên khoa Quản kinh doanh khoá 8, 9, 10...
 • 35
 • 289
 • 0

Thực trạng và nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh

Thực trạng và nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh
... Tuy vậy, thực tế tồn nhiều vấn đề nan giải xung quanh định làm thêm sinh viên Từ trên, nhóm tác giả định chọn đề tài Thực trạng nhu cầu làm thêm sinh viên khoa Quản kinh doanh làm đề tài ... tượng nghiên cứu: Thực trạng nhu cầu làm thêm sinh viên khoa Quản kinh doanh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: sinh viên khoá 8, 9, 10 khoa Quản kinh doanh IV Phương ... lệ sinh viên khoá lịch học khác biệt sở đào tạo sinh viên 2.2 Thực trạng làm thêm sinh viên khoá 8, 9, 10 khoa Quản kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2.2.1 Tỉ lệ sinh viên làm thêm...
 • 18
 • 338
 • 1

đề tài đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với kí túc xá k3-k4 trường đại học nha trang

đề tài đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với kí túc xá k3-k4 trường đại học nha trang
... hưởng tới sống sinh hoạt học tập ngày sinh viên Vì vậy, tơi định thực đề tài Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên túc K3-K4 trường đại học Nha Trang ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định nhân ... 1.5.2 Về mặt thực tiễn Đề tài đánh giá mức độ hài lòng sinh viên túc K3, K4 trường đại học Nha Trang thấy dịch vụ ký túc nhà trường đáp ứng nhu cầu sinh viên Từ đó, đề xuất số kiến nghị ... nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên túc K3, K4 trường Đại học Nha Trang tầm quan trọng nhân tố - Đánh giá cảm nhận sinh viên túc K3, K4 trường Đại học Nha Trang, sở đưa số gợi...
 • 102
 • 967
 • 7

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN IE TẠI PHÒNG CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN IE TẠI PHÒNG CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ
... TNHH Sơn ……………18 Trách nhiệm nhân viên IE, phòng công nghệ, công ty TNHH Sơn …20 Quy n hạn nhân viên IE, phòng công nghệ, công ty TNHH Sơn …….20 II Triển khai công việc nhân viên IE, phòng ... TÌM HIỂU CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN IE TẠI PHÒNG CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ SVTH: Võ Thị Ngọc Trâm_12709306 18 ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ I Cơ cấu nhân - trách nhiệm, quy n hạn nhân viên IE công ty TNHH ... NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH SƠN HÀ………………………………………………………….…18 Cơ cấu nhân - trách nhiệm, quy n hạn nhân viên IE công ty TNHH Sơn …………………………………………………………………18 Cơ cấu nhân phòng công nghệ, công ty TNHH...
 • 33
 • 724
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng làm thêm của sinh viên hiện naythực trạng làm thêm của sinh viên đại học tây nguyênnghiên cứu thực trạng làm thêm của sinh viêntieu luan ve thuc trang that nghiep cua sinh vien sau khi ra truongtieu luan ve thuc trang nghien game cua sinh vien viet namkhảo sát về nhu cầu làm thêm của sinh viêntình trạng làm thêm của sinh viên hiện naythực trạng vấn đề đi làm thêm của sinh viênđề tài nghiên cứu khoa học về việc làm thêm của sinh viênthực trạng về việc làm thêm của sinh viênluận văn về vấn đề làm thêm của sinh viênđề tài nghiên cứu việc làm thêm của sinh viênthực trạng việc làm thêm của sinh viênde tai viec lam them cua sinh viende tai nhu cau lam them cua sinh vien can thoPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàogiao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niênKien truc thoi lyVan hoa dog bang bac bo2 c++motsomorongsoc5 kethua8 IO