CHIẾN DỊCH hồ CHÍ MINH THUYẾT TRÌNH

Thuyet trinh Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch sử doc

Thuyet trinh Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Chiến Dịch Hồ Chí Minh Lịch sử doc
... mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh Bộ huy chiến dịch Hồ Chí minh 3 0-4 Điện mật Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 07/ 04 / 1975 2 9-4 11giờ 30 3 0-4 -1 975 3 0-4 2 9-4 3 0-4 ... 2 9-4 Vĩ tuyến 17 A 2 1-4 Bộ Chỉ huy chiến dịch HCM (ngồi từ trái qua phải) : Đại tướng Văn Tiến Dũng; Đ/c Lê Đức Thọ; Đ/c Phạm Hùng 17 11giờ 30 2 6-4 -1 975 3 0-4 -1 975 2 9-4 3 0-4 2 9-4 0 1-5 0 1-5 3 0-4 ... 0 1-5 3 0-4 0 1-5 3 0-4 0 1-5 LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH ( 26/4 30/4 /1975 ) Ta tiến công địch Ta tiến công vào Sài Gòn Ta tiến công địch ( có xe tăng) Bộ Tư lệnh chiến dịch HCM 1 1-3 Quân đoàn...
 • 10
 • 2,043
 • 41

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975):giải phóng miền Nam, thống nhất nước

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975):giải phóng miền Nam, thống nhất nước
... Sài Gòn Ngay từ ngày 14 tháng năm 1975, Bộ Chính trị Đảng Lao Động Việt Nam thức đặt tên cho chiến dịch Chiến dịch Hồ Chí Minh[ 47] Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn vẻn vẹn ngày từ ngày 26 tháng đến ... tàu chiến, tàu chở quân, tàu vận tải, tàu vớt mìn, tàu phóng lôi biển; 1016 tàu xuồng chiến đấu, vận tải, vớt mìn sông Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh Sài Gòn Để đảm bảo thắng trận chiến chiến ... đội giải phóng đưa Tổng thống Dương Văn Minh đài phát tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm chấm dứt Giống Chiến dịch Điện Biên Phủ trước 21 năm, Chiến dịch Mùa...
 • 11
 • 5,782
 • 48

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH pot

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH pot
... nghĩa chiến lược to lớn chiến dịch Tây Ninh Huế - Đà Nẵng, cục diện chiến tranh có bước phát triển nhảy vọt, thời lớn để tiêu diệt toàn ngụy quân ngụy quyền tới Từ hạ tuần tháng 3, chiến dịch ... thắng lợi, Bộ Chính trị Trung ương Đảng thức hạ tâm mở chiến dịch lịch sử có ý nghĩa định nhằm đập tan toàn lực lượng ngụy quân, ngụy quyền lại, giải phòng hoàn toàn miền Nam Chiến dịch lịch sử ... giải phòng hoàn toàn miền Nam Chiến dịch lịch sử vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Tháng 4, trận chiến chiến lược cuối bắt đầu Ngày 19-4, quân ta hoạt động mạnh hướng đông, đánh vào...
 • 5
 • 793
 • 4

Từ chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch Huế- Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh potx

Từ chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch Huế- Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh potx
... với thành phố Đà Lạt Trong chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, từ trung tuần tháng 3, chiến dịch tiến công lớn thứ hai quân ta vào tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên Huế quân liên hợp Đà Nẵng định Thừa ... phóng Đà Nẵng trở nên hoàn toàn cô lập Sau Huế, Nguyễn Văn Thiệu hò hét "tử thủ" Đà Nẵng giá Đà Nẵng quân liên hợp hải, lục không quân đại, mạnh vào bậc miền Nam với 10 vạn tên lính Tàu chiến ... phóng Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Long An, Long Khánh, Bình Tuy nhiều tỉnh đồng sông Cửu Long Với thắng lợi có ý nghĩa chiến lược to lớn chiến dịch Tây Ninh Huế - Đà Nẵng, cục diện chiến tranh có bước...
 • 7
 • 949
 • 2

BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI ĐI BẢO TÀNG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH.

BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI ĐI BẢO TÀNG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH.
... hàng không đi u kiện Đúng 11 30 phút ngày 30-4-1975, cờ cách mạng cắm phủ tổng thống nguỵ Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại hoàn toàn giải phóng Trong chiến dịch Hồ Chí Minh ... tiến công Để đảm bảo áp đảo thắng Quân Giải Phóng đưa thêm Quân đoàn (hay gọi Binh đoàn Quyết thắng) tầu biển hàng không vào chiến trường cho trận cuối có tên Chiến dịch Hồ Chí Minh Lực lượng ... phản chiến) tìm cách tiêu diệt quý quốc Sau này, tập hồi ký "Mùa Xuân Đại Thắng", Văn Tiến Dũng Hà Nội viết động thúc đẩy Bắc Việt mở tổng công Miền Nam Mỹ giảm viện trợ làm cho kế hoạch tác chiến...
 • 18
 • 1,192
 • 0

chien dich ho chi minh

chien dich ho chi minh
... tâm cho sửa sang, xây dưng chùa chi n, đúc chuông, tô tượng, nhân dân, quan chức đóng góp tiền của, ruộng đất cho việc xây dựng, tu sửa chùa chi n I TƯ TƯỞNG -– TÔN GIÁO  Nho giáo bước suy thoái, ... DỤC VÀ VĂN HỌC III NGHỆ THUẬT- KHOA HỌC KỸ THUẬT I TƯ TƯỞNG -– TÔN GIÁO • Câu hỏi:Dựa vào kiến thức cũ, Em cho biết kỉ X-XV,tình hình tôn giáo phát triển nào? -Đạo Nho,đạo Phật phổ biến.Đạo giáo ... thôn tính) Chính mà ho t động truyền giáo giáo só bò nhà nước phong kiến cấm đoán  Thế kỷ VXII, chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latinhra đời Sự đời chữ Quốc ngữ đóng góp quan trọng cho phát triển văn...
 • 32
 • 247
 • 1

chien dich Ho Chi Minh

chien dich Ho Chi Minh
... đường số Quân giải phóng đánh chi m yếu khu quân Trảng Bom, bao vây dịch thị xã Biên Ho Một đơn vị quân giải phóng nhanh chóng thọc sâu đánh chi m giữ cầu xa lộ Biên Ho , cắt đứt giao thông địch ... cầu xa lộ Biên Ho đánh chi m Thủ Đức, vượt cầu xa lộ Sài Gòn nhanh chóng đánh chi m phủ tổng thống nguỵ quyền Đúng 30 phút ngày 30-4-1975, đơn vị binh xe tǎng quân giải phóng chi m phủ tổng ... thống nguỵ Một mũi khác cánh quân đánh chi m chi khu quân sự, quận lỵ Nhơn Trạch khu kho Thành Tuy Hạ Ngày 29-4, mũi quân giải phóng phát triển phía nam đánh chi m cảng Vũng Tàu Cánh quân lớn phía...
 • 4
 • 232
 • 5

Chien dich Ho Chi Minh 2.ppt

Chien dich Ho Chi Minh 2.ppt
... b Chi n dịch Huế- đà Nẵng (21-3 đến 3-4-1975) c Chi n dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975) 10 Lược đồ chi n dịch Hồ Chí Minh - Từ 9/4 đến ngàyta - h chi u 21/4, 26/4, chọc thủng tuyếnChí chi n ... tên đế quốc lớn mạnh giới với đời tổng thống điều hành chi n lược chi n tranh miền Nam Chúng chi trực tiếp cho chi n tranh 676 tỷ USD; tính chi phí gián tiếp 920 tỷ USD; chúng huy động lúc cao ... Nguyên giải phóng a .Chi n dịch Tây Nguyên (4-3 đến 24-3-1975) Tiết:45 III-giảI phóng ho n toàn miền nam, Giành toàn vẽn lãnh thổ tổ quốc 1.Chủ trương, kế ho ch giải phóng ho n toàn miền Nam 2.Cuộc...
 • 22
 • 186
 • 1

Chien dich Ho Chi Minh

Chien dich Ho Chi Minh
... chi u ta giải phóng Đà Nẵng Lươc đồ chi n dịch Huế - Đà Nẵng Tiết 46, 30: ho n thành giảI phóng miền nam, thống đất nước (1973 1975) Tiếp theo c Chi n dịch Hồ Chí Minh (26/4 30/4) Lược đồ chi n ... tổ quốc Chủ trương kế ho ch giải phóng miền Nam Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 a Chi n dịch Tây Nguyên (4/3 24/3) b Chi n dịch Huế- Đà Nẵng (21/3 29/3) Tiết 46, 30: ho n thành giảI phóng ... III Giải phóng ho n toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Chủ trương kế ho ch giải phóng miền Nam Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 a Chi n dịch Tây Nguyên (4/3 24/3) b Chi n dịch Huế-...
 • 19
 • 193
 • 4

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường THPT thành phố hồ chí minh (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954  1975 ở trường THPT  thành phố hồ chí minh (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... mạng thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 Chương Hình thức, biện pháp sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THIÊN NGA Tên đề tài: SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954- 1975 TRƯỜNG THPTTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CHƯƠNG ... liệu di tích lịch sử cách mạng vào dạy học hay tổ chức học thực địa Xuất phát từ lý trên, chọn vấn đề Sử dụng di tích lịch sử cách mạng địa phương dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 trường...
 • 180
 • 878
 • 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM ppsx

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM ppsx
... thời chứng minh tính khoa học, sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh Những biến động trị diễn năm gần khẳng định giá trị dân tộc giá trị toàn nhân loại tưởng Hồ Chí Minh ... cứu Luận cương Lênin, Nguyễn Ái Quốc tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Ðảng cộng sản Pháp Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến chất tưởng Nguyễn Ái Quốc, từ giác ngộ dân tộc ... cách mạng đồng chí Hội, xuất báo Thanh Niên; mở lớp huấn luyện trị cho niên nước Quảng Châu; sáng lập Ðoàn Thanh Niên cộng sản gồm đồng chí đầu tiên; Chủ trì hội nghị hợp nhất, thành lập Ðảng...
 • 4
 • 212
 • 2

Xem thêm