Hệ mã công khai RSA và ứng dụng bảo mật trong trao đổi tài liệu lâm sàng CDA

Hệ công khai RSA ứng dụng bảo mật trong trao đổi tài liệu lâm sàng CDA

Hệ mã công khai RSA và ứng dụng bảo mật trong trao đổi tài liệu lâm sàng CDA
... áp dụng .41 3.1.2 Các thông tin có tờ bệnh án 45 3.2 Mô hình ứng dụng Hệ RSA toán hóa tài liệu lâm sàng CDA 53 3.2.1 Ứng dụng thuật toán hóa RSA cho tài liệu lâm sàng CDA ... Nguyên, công tác trường THPT Hoàng Hoa Thám – Đông Triều – Quảng Ninh Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp nghiên cứu triển khai đề tài: Hệ công khai RSA ứng dụng bảo mật trao đổi tài liệu lâm ... 3.2.2 Mô hình ứng dụng Hệ RSA toán hóa tài liệu lâm sàng CDA .54 3.3 Module hóa tài liệu CDA 56 3.3.1 Dữ liệu vào 56 3.3.2 Quy trình hóa ...
 • 88
 • 357
 • 0

Nghiên cứu giải pháp xác thực bảo mật trong trao đổi tài liệu trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước

Nghiên cứu giải pháp xác thực và bảo mật trong trao đổi tài liệu trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước
... đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu giải pháp xác thực bảo mật tài liệu trao đổi văn môi trường mạng quan nhà nước ứng dụng thành công tỉnh Thái Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên ... nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng nhu cầu an toàn thông tin quan nhà nước; tiêu chuẩn, sở mật mã, giải pháp công nghệ; sở nghiên cứu giải pháp xác thực bảo mật trao đổi tài liệu môi trường mạng Phương ... trọng Giải pháp xác thực tài liệu môi trường mạng: Là việc xây dựng phần mềm xác thực (ký số) tài liệu trao đổi văn môi trường mạng Giải pháp xây dựng cho phép tích hợp chức gửi nhận tài liệu...
 • 19
 • 302
 • 1

Các tính chất đại số của hệ công khai RSA khả năng mở rộng

Các tính chất đại số của hệ mã công khai RSA và khả năng mở rộng
... phần 2.1 Như hệ RSA gốc, hệ RSA vành thương đa thức hệ RSA vành thương số nguyên Gauss biến thể sơ đồ RSA nửa nhóm 2.2.2.2 Hệ RSA tr n nh trận Do đẳng cấu , hệ RSA vành ma trận ... RSA vành ma trận -Hệ RSA nhóm đường cong elliptic -Hệ RSA vành thương đa thức -Hệ RSA vành thương số nguyên Gauss Tóm tắt kết có thám RSA Chúng trình bày chương hệ hóa khóa công ... cho RSA với hàm hóa phân thức theo hai biến nhóm elliptic 1.5 Thám RSA Thật khó để liệt kê hết tất công trình nghiên cứu thám RSA Ngoài số phương pháp thám hệ RSA hệ dùng cách...
 • 91
 • 222
 • 1

Tìm hiểu công nghệ ajax ứng dụng của ajax trong thiết kế web động

Tìm hiểu công nghệ ajax và ứng dụng của ajax trong thiết kế web động
... nét khác biệt ứng dụng Web truyền thống ứng dụng Web sử dụng AJAX Ưu điểm Ajax so với ứng dụng web truyền thống Trong ứng dụng Web truyền thống, người dùng có cần thay đổi liệu trang Web, yêu cầu ... $response; ?> 18 Kết ta ấn vào phím Khi ấn phím e Khi ấn phím a 19 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ MỘT SỐ TRANG WEB ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AJAX Thiết kế ứng dụng từ điển trực tuyến với công nghệ AJAX Website ... ứng dụng công nghệ AJAX, so sánh với tốc độ trang web không ứng dụng công nghệ Trước tiên xây dựng ứng dụng web truyền thống, ta viết lại ứng dụng tra từ điển có chương trước, xây dựng lại website...
 • 41
 • 938
 • 17

Công nghệ WIMAX ứng dụng của WIMAX trong mạng viễn thông

Công nghệ WIMAX và ứng dụng của WIMAX trong mạng viễn thông
... OFDMA Trong WIMAX fixed, áp dụng công nghệ OFDM, WIMAX theo chuẩn 802.16e, áp dụng công nghệ OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access), hai công nghệ có vài khác biệt sau: Công nghệ ... Wifi, Wlan, Wimax Để hiểu rỏ mạng không dây ta sâu tìm hiểu công nghệ Wimax sẻ trình bày chương CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ WiMAX 2.1 Tổng quan Wimax 2.1.1 Giới thiệu WiMAX 20 Wimax tên ... (WBA) WiMax xem công nghệ WBA nên sử dụng băng tần cho WiMax Vì vậy, WiMax Forum thống lựa chọn băng tần cho WiMax Các hệ thống WiMax băng tần sử dụng chuẩn 802.16-2004 để cung cấp ứng dụng cố...
 • 83
 • 321
 • 0

Báo cáo " Hệ thống thời gian thực ứng dụng các mẫu trong thiết kế " pdf

Báo cáo
... Chương 1: Tổng quan Hệ thời gian thực Trong chương này, trình bày khái niệm hệ thống thời gian thực, ứng dụng điển hình hệ thống Chương 2: Phương pháp phân tích thiết kế hướng mẫu Trong chương này, ... quan mẫu thiết kế phương pháp phân tích thiết kế hệ thống phần mềm hướng mẫu Ngoài trình bày số mẫu sử dụng cho thiết kế cho ứng dụng đề xuất mẫu Quan sát (Observer), mẫu chiến lược (Trategy), mẫu ... tích thiết kế hướng đối tượng UML, NXB Thống kê [5] Nguyễn Văn Trường (2004), Hệ thống thời gian thực ứng dụng kỹ thuật mô phỏng, Trung tâm Công nghệ Mô – HVKTQS [6] TS Hoàng Minh Sơn , Hệ Thời gian...
 • 3
 • 269
 • 0

Tìm hiểu công nghệ CA ứng dụng của nó trong TMĐT

Tìm hiểu công nghệ CA và ứng dụng của nó trong TMĐT
... hiểu công nghệ CA ứng dụng TMĐT Khoá riêng CA Thông tin đối tượng Khoá công khai đối tượng Sinh chữ ký số Tên CA Chữ ký CA Chứng khoá công khai dựa CA Một chứng thiết lập, nhiệm vụ người sử dụng ... nghiệp Tìm hiểu công nghệ CA ứng dụng TMĐT KeyMan công cụ quản lý phía client PKI (public key infrastrure) KeyMan quản lý khoá, chứng (certificates), danh sách thu hồi chứng (CRLs) kho chứa tương ứng ... Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu công nghệ CA ứng dụng TMĐT Chƣơng CA( CERTIFICATE AUTHORITY) 3.1 Chứng khoá công khai : Khi người (người gửi) thông báo muốn sử dụng kỹ thuật khoá công khai để mã hoá...
 • 27
 • 356
 • 0

tìm hiểu công nghệ ca ứng dụng của nó trong thương mại điện tử

tìm hiểu công nghệ ca và ứng dụng của nó trong thương mại điện tử
... triển ứng dụng kết hợp với ứng dụng dịch vụ công, ứng dụng thƣơng mại điện tử sẵn có Chƣơng III CA( CERTIFICATE AUTHORITY -CA) Một hệ thống khoá công khai làm việc nhƣ sau : - Một CA phát hành chứng ... QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chƣơng II :TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chƣơng III :CA( CERTIFICATE AUTHORITY -CA) Phần I MỞ ĐẦU - Các công việc, ... thƣơng mại quốc tế đƣa định nghĩa : Thương mại điện tử việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện điện tử không cần phải viết giấy công đoạn trình giao dịch - Thƣơng mại điện tử trở...
 • 18
 • 371
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu công nghệ bảo mật gói IP (IPSec) ứng dụng bảo mật thông tin trên mạng

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu công nghệ bảo mật gói IP (IPSec) và ứng dụng bảo mật thông tin trên mạng
... nghệ bảo mật gói IP (IPSec) ứng dụng bảo mật thông tin mạng Em tìm hiểu giao thức bảo mật gói IP (IPSec) với mục đích, tính năng, cách xác định, triển khai việc thực thi quản lý IPSec hệ thống ... an toàn thông tin thực trạng vấn đề bảo mật an ninh mạng từ đưa giải pháp phòng chống kiểu công mạng Vũ Thị Mai AT3B Lớp: Đồ án tốt nghiệp Chương II: Nghiên cứu giao thức bảo vệ gói IP- IPSEC Nội ... Lớp: Đồ án tốt nghiệp Chương NGHIÊN CỨU VỀ BỘ GIAO THỨC BẢO VỆ GÓI IP- IPSEC 2.1.Tổng quan IPSec 2.1.1.Khái niệm IPSec IPSec từ viết tắt Internet Protocol SECurity Đây công nghệ sử dụng mật mã...
 • 74
 • 558
 • 4

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG TÌM HIỂU MẠNG BAYES THUẬT TOÁN BAYES ỨNG DỤNG BAYES THEOREM TRONG PHÂN LỚP DỮ LIỆU NAÏVE BAYES CLASSIFIER

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU MẠNG BAYES VÀ THUẬT TOÁN BAYES VÀ ỨNG DỤNG BAYES THEOREM TRONG PHÂN LỚP DỮ LIỆU NAÏVE BAYES CLASSIFIER
... Thut toỏn Bayes Trong lnh vc Machine Learning, Bayes Theorem (hay Bayes Rule) l k thut phõn lp da vo vic tớnh xỏc sut cú iu kin Bayes Rule c ng dng rt rng rói bi tớnh d hiu v d trin khai Bayes' ... khỏc phỏt trin, kh nng phỏt trin khoa hc da trờn tri thc liờn ngnh Hng nghiờn cu, phỏt trin cụng ngh tri thc CH1301115 Trnh Nam Vit Page Cụng ngh tri thc & ng dng GS.TSKHHong Kim Qun lý tri thc ... Chng II: Gii thiu mng Bayes v thut toỏn Bayes 13 Mng Bayes .13 Thut toỏn 17 Chng III: ng dng Bayes Theorem phõn lp d liu (Naùve Bayes Classifier) 19 Mc ớch chng...
 • 26
 • 185
 • 0

Hệ thống thời gian thực ứng dụng các mẫu trong thiết kế

Hệ thống thời gian thực và ứng dụng các mẫu trong thiết kế
... dụng sử dụng mẫu thiết kế? Kiểu mẫu sử dụng? Chúng ta phát triển cách có hệ thống ứng dụng sử dụng mẫu thiết kế? Đã có quy trình thiết kế xác định tốt để phát triển ứng dụng sử dụng mẫu khối ... thời gian xử lý thông tin thời gian hồi đáp kích thích.[10] 1.2 Phân loại hệ thời gian thực Hệ thời gian thực chia thành hai loại, hệ thời gian thực cứng (Hardware real time system) hệ thời gian ... phần thiết kế mẫu chọn đủ điều kiện để dùng lại thành phần thiết kế 2.1.4 Một số mẫu cho hệ thời gian thực Trong khuôn khổ luận văn này, trình bày số mẫu thường sử dụng thiết kế hệ thời gian thực...
 • 91
 • 113
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu và ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... Game thủ mà giới nghiên cứu, lập trình viên nhà thiết kế giới Nhờ vào ưu điểm mà Kinect ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống giáo dục, điều khiển Window, y khoa, robot,… Trong y khoa: Hãng InfoStrat ... thiện chương trình 6 1.1 Có vấn đề phải đối mặt phòng học đại ngày ứng dụng tin học vào đời đời sống Dự án mà nhóm nghiên cứu giúp đưa người đến gần với sống tương lai số Một ứng dụng Kinect giải ... người sử dụng Test thiết bị Kinect Sensor Từ đó, người sử dụng phát triển thành ứng dụng vào mục đích nghiên cứu cụ thể 1.5 ế l Qua thời gian nghiên cứu, rút nhận xét thư viện hỗ trợ cho công việc...
 • 60
 • 570
 • 3

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2d ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh 2d và ứng dụng bảo mật dữ liệu văn bản
... giá kỹ thuật giấu tin ảnh ứng dụng giấu văn mật vào ảnh để đảm bảo an toàn trình trao đổi văn công mạng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu an toàn bảo mật thông tin - Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin - ... 11 CHƯƠNG KỸ THUẬT GIẤU TIN 2.1 ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH CHẤT GIẤU TIN TRONG ẢNH Các kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào giấu thông tin ảnh Mỗi phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu tin khác Có ... quát kỹ thuật giấu tin vài phần mềm có Chương 2: KỸ THUẬT GIẤU TIN Trình bày nghiên cứu kỹ thuật giấu tin môi trường ảnh, khác biệt kỹ thuật giấu tin loại ảnh khác nhau, tính chất yêu cầu hệ giấu...
 • 26
 • 452
 • 2

Báo cáo " Tìm hiểu mô hình miền chuyên biệt ứng dụng vào bài toán chuyển đổi dữ liệu cước " doc

Báo cáo
... sử dụng hình miền chuyên biệt. Chương trình bày tiếp cận hình chuyên biệt miền công cụ Microsoft DSL.Chương minh họa việc ứng dụng hình chuyên biệt miền thiết kế toán chuyển đổi liệu cước ... yêu cầu công ty miền (domain) Luận văn tập trung tìm hiểu hình chuyên biệt miền vận dụng vào thiết kế toán chuyển đổi liệu cước Luận văn bố cục thành chương Chương tập chung tìm hiểu khái niệm ... hình chuyên biệt miền nâng mức độ trừu tượng lập trình cách giải pháp sử dụng trực tiếp khái niệm miền (domain) Sản phẩm cuối sinh đặc tả mức cao...
 • 2
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mã hóa dựa trên ibe và ứng dụng bảo mật quản lý đề thi trong trường đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóatìm hiểu công nghệ ca và ứng dụng của nó trong tmđtsinh học thực vật và ứng dụng của nó trong sản xuất nhiên liệu sinh họcvà ứng dụng bảo mậtphân tích định hướng lựa chọn công nghệ lập trình ứng dụng bảo mật cho điện thoại di động cdmahệ mã công khai và rsagiới thiệu hệ mã công khai và rsahệ mật rsa và ứng dụngcông thức moivre và ứng dụnghệ mã công khaiđề án công nghệ linq và ứng dụngkhái niệm và ứng dụngcông nghệ vpn và ứng dụngnghiên cứu công nghệ olap và ứng dụngcông nghệ nano và ứng dụngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018