đề kiểm tra, ôn tập GDCD 12

Một số đề Kiểm tra ôn tập -Toán 6

Một số đề Kiểm tra ôn tập -Toán 6
... phương án Câu Đổi −5 phân số ta được: −14 − 16 −5 16 a b c d 3 3 viết dạng phân số : 19 a) b) c) 3 12 (−3) = Câu Cho biết Số x cần tìm : x Câu Hỗn số a) x = – 16 b) x = 16 Câu Kết phép trừ a) − ... ……………………………………………………………………………………………………… Câu 11 Một lớp có 45 học sinh Số học sinh trung bình học sinh số học sinh lớp Số 15 số học sinh lại Tính số học sinh giỏi? ……………………………………………………………………………………………………… ... 6 … BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Môn : Số học Điểm : Nhận xét GVBM : I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) * Chọn câu trả lời câu sau: −15 x Câu 1: Cho 27 = x có giá trò là: a) –5 b) –145 c) –45 d) 45 Câu 2: Hỗn số...
 • 6
 • 268
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP THI TN THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH docx

ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP THI TN THPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH docx
... loài thể quan hệ quần thể có ý nghĩa gì? A Cạnh tranh, giành chất dinh dưỡng nước B Hỗ trợ,nhưng thi u chất dinh dưỡng cạnh tranh gay gắt C Cạnh tranh, giúp sinh trưởng nhanh D Hỗ trợ, giúp sinh ... thác hợp lí nguồn tài nguyên thi n nhiên, đề xuất biện pháp khắc phục biến đổi bất lợi môi trường, sinh vật người 37/ Câu nói tới ý nghĩa phân tầng rừng ? A Tiết kiệm không gian B.Trồng nhiều loại ... đơn giản hoá D Cấu tạo thể ngày hoàn thi n 34/Ở loài giao phối,dạng cách li sau xuất đánh dấu hình thành loài ? A.Cách li sinh thái B.Cách li địa lí C.Cách li tập tính D.Cách li sinh sản 35/Hiện...
 • 14
 • 398
 • 0

Đề kiểm tra ôn tập học kỳ 1 lớp 11 pdf

Đề kiểm tra ôn tập học kỳ 1 lớp 11 pdf
... 4C = C 2 1 n n GV Biên Soạn Hoa Hồng Tun Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software WWW.VNMATH.COM http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 11 ĐỀ KT ƠN TẬP HK I LỚP 11 NC x 5 ... Biên Soạn Hoa Hồng Tun Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software WWW.VNMATH.COM http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 11 ĐỀ KT ƠN TẬP HK I LỚP 11 NC a) Có viên bi màu đỏ ... by Foxit PDF Creator © Foxit Software WWW.VNMATH.COM http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 11 ĐỀ KT ƠN TẬP HK I LỚP 11 NC Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(- ; 3) , B (1 ; - 4)...
 • 6
 • 232
 • 3

Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10
... có: F=ma, mà vật chuyển động thẳng a=0 nên F=0 B31: B HD: Khi vật chuyển động nhanh dần chịu thêm tác dụng lực cản (nhỏ lực phát động) lực cản có tác dụng làm giảm gia tốc vật B32: B HD: Gọi l1, ... ban đầu vật (gọi mức quán tính) B5: B HD: Gia tốc vật là: Sau 2s tác dụng lực, qung đờng đợc vật là: B6: D HD: Xét theo phơng đứng vật có vận tốc ban đầu không gia tốc g, thời gian rơi ba vật B7: ... vuhoangbg@gmail.com P N B1: B HD: Khi vận tốc vật thay đổi gia tốc vật khác không Theo định luật II Niutơn ta có: nên F khác không B2: C HD: Số lực kế lực căng lò xo tác dụng lên vật Chọn HQC gắn với thang máy,...
 • 12
 • 161
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CKN – ĐÔNG Á

ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CKN – ĐÔNG Á
... BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CKN ĐÔNG Á CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CKN ĐÔNG Á (Thời gian 60 phút không kể ... 60 phút không kể chép đề) Bài 1: (2 điểm) π π   Chuyển x = sin 100πt +  cm thành x = cos100πt −  cm 0,25đ  3  6 a/ Xác định biên độ A=4 cm 0,25đ Xác định tần số góc ω...
 • 3
 • 141
 • 0

31 BỘ ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 (HK2)

31 BỘ ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 (HK2)
... tr li ỳng: A) Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln hn 27 9 l: a 26 5 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi ... cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7 s hn 26 5 l: a 27 9 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi S: b.10dm = 1m a 48m + 47m =85m c 32cm : = 8cm d .20 00m = 2km Vit tip vo ch chm cho thớch hp: a 311 ; 3 12 ; 313 ; ; ; 316 ; ... sinh? Gii 31 B KIM TRA ễN TP TON LP (HK2) S 7) Bi1 : Tớnh 453 +24 6 = 7 52- 569 = 146+ 725 = 9 72- 146= Bi : t tớnh ri tớnh 575- 128 4 92- 215 143 +27 9 Bi : Tỡm X a, X- 428 = 176 X +21 5=7 72 Bi 4:...
 • 41
 • 279
 • 0

31 bộ đề KIỂM TRA ôn tập TOÁN lớp 2 học kì 2

31 bộ đề KIỂM TRA ôn tập TOÁN lớp 2 học kì 2
... tr li ỳng: A) Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln hn 27 9 l: a 26 5 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi ... c 44 d 31 B KIM TRA ễN TP TON LP (HK2) 38 < x + 31 < 44 4/ Tổng kết năm học, lớp 2A, 2B, 2C có tất 19 học sinh giỏi Biết lớp 2B có học sinh giỏi lớp 2C có học sinh giỏi Hỏi lớp 2A có học sinh ... cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7 s hn 26 5 l: a 27 9 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi S: b.10dm = 1m a 48m + 47m =85m c 32cm : = 8cm d .20 00m = 2km Vit tip vo ch chm cho thớch hp: a 311 ; 3 12 ; 313 ; ; ; 316 ;...
 • 41
 • 1,148
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ÔN TẬP CHƯƠNG 1 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ÔN TẬP CHƯƠNG 1 pps
... làm lò xo giãn đoạn 0,8 (cm) Hãy tính chu kỳ dao động vật nặng gắn vào lò xo Lấy g = 10 m/s2 A 0 ,17 8s B 1, 78s C 0,562 s D 222 s 10 11 12 13 ... đứng Nếu vật có khối lượng m1 vật có chu kỳ dao động 3s; Nếu vật có khối lượng m2 vật có chu kỳ dao động 4s Hỏi chu kỳ dao động vật vật có khối lượng tổng hai khối lượng trên? A 7s B.5s C .12 / s ... đến O Câu 10 :Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0 ,1 kg, lò xo có ðộ cứng k = 40 N/m Khi thay m m’ = 0 ,16 kg chu kỳ lắc tăng A 0,0038 s B 0,0083 s C 0,083 s D 0,038 s Câu 11 Một vật nặng...
 • 2
 • 275
 • 1

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 153 pdf

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 153 pdf
... dụng 0,8A Tổng trở công suất tiêu thụ mạch bao nhiêu? A 250  ; 160W B 196  ; 160W C 196  ; 128 W D 250  ; 128 W A phải mắc theo hình tam giác C phải mắc theo kiểu hình - HẾT - ... 4/4 đề 153 B mắc theo kiểu hình tam giác D phải mắc song song với 25  F, tần số Câu 31 Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp có R = 75  , cuộn dây có L = H C =   dòng điện 50Hz Hệ số công ... Câu 38 Một cuộn dây mắc vào nguồn điện 120 V, tạo dòng điện cường độ 0,5A có công suất tiêu thụ 50W Nếu người ta mắc thêm tụ điện để hệ số công suất cho công suất mạch A 80W B 72W C 50W D 60W Câu...
 • 4
 • 138
 • 0

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 237 pps

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 237 pps
... 2/4 đề 237 Câu 11 Đặt điện áp u = 20cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 1/10π H điện trở r = 10 Ω công suất điện tiêu thụ ... giảm D Công suất điện tiêu thụ Câu 13 Một cuộn dây mắc vào nguồn điện 120 V, tạo dòng điện cường độ 0,5A có công suất tiêu thụ 50W Nếu người ta mắc thêm tụ điện để hệ số công suất cho công suất ... (V) D uC=200 cos(100t  ) (V) 4 4/4 đề 237  Câu 33 Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i= cos (120  t  ) (A) chạy qua điện trở R=50  Kết luận sau không đúng? A Biên độ điện áp hai đầu...
 • 4
 • 108
 • 0

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 321 docx

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 321 docx
... 2/4 đề 321 Câu Đặt điện áp u = 20cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 1/10π H điện trở r = 10 Ω công suất điện tiêu thụ ... số công suất dòng điện A 0,6 B 4 ,123 C 0,24 D 0,42 Câu 24 Một cuộn dây mắc vào nguồn điện 120 V, tạo dòng điện cường độ 0,5A có công suất tiêu thụ 50W Nếu người ta mắc thêm tụ điện để hệ số công ... sau tăng dần Biểu thức cường độ dòng điện tức thời A i=2 cos (120 t   ) (A) B i=2 cos120t (A)   C i=2 cos (120 t  ) (A) D i=2 cos (120 t  ) (A) 4 Câu 29 Trong trường hợp sau hiệu điện xoay...
 • 4
 • 116
 • 0

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 405 pot

Kiểm tra Ôn tập Môn: Vật Lý 12 - Mã đề 405 pot
... tăng dần Biểu thức cường độ dòng điện tức thời 3/4 đề 405  ) (A)  C i=2 cos (120 t  ) (A) A i=2 cos (120 t  B i=2 cos120t (A) D i=2 cos (120 t   ) (A) Câu 19 Một mạch điện xoay chiều mắc ... giác 4/4 đề 405 Câu 31 Một đoạn mạch RLC xác định gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C điện trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp = U0cosωt có U0 không đổi, ... 2/4 đề 405  ) (A) B i = 2 cos( 100t ) (A)  C i = 2 cos (100t  ) (A) D i = cos ( 100t ) (A) Câu...
 • 4
 • 129
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD HKI (Lop 6 - 12)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD HKI (Lop 6 - 12)
... thy cụ - Gi ỳng li - Lm trũn ch hiu - Dng cm nhn li - Gi ch tớn - C x ng hong - Núi nng lch s - Núi nng lch s - Bo v danh d Khụng t trng : - Sai hn - Khụng trung thc, di trỏ - Sng buụng th - Sng ... trỡ im Hc - i hc chuyờn cn - Chm ch lm bi - Cú k hoch hc - Bi khú khụng nn - T giỏc hc - Khụng chi la c - t kt qu cao Lao ng - Chm ch lm vic nh - Khụng b d cụng vic - Khụng ngi khú - Mit mi vi ... hin: - Cụng nhn, ng h vic ỳng - u tranh chng vic lm sai trỏi í ngha: - ng x - Lm p mi quan h XH -> XH phỏt trin Cỏch rốn luyn im - Lm theo iu ỳng - Phờ phỏn vic lm sai trỏi, khụng vi phm PL 1. PL...
 • 12
 • 4,179
 • 47

TOÀN tập đề KIỂM TRA 1 TIẾT hóa 12

TOÀN tập đề KIỂM TRA 1 TIẾT hóa 12
... Câu 15 Thuỷ phân hồn tồn 11 1 gam lipit thu 11 ,5 gam glixerol hai loại axit béo Hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH ... dịch nước vơi dư thu 0 ,1 mol kết tủa Giá trị m là: (C =12 , H =1, O =16 , Ca=40) A 11 2,5 g B 2,25g C 22,5g D 11 ,25g [] BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT Họ tên: MƠN: HĨA HỌC Lớp: 12 Thời gian: 45 phút ... hợp NaOH KOH tác dụng với axit HCl thu 4 ,15 g hỗn hợp muối clorua Khối lượng hiđroxit hỗn hợp là: A 1, 12g 1, 6g B 1, 12g 1, 92g C 1, 17g 2,98g D 0,8g 2,24g Câu 18 Trong chất sau, chất khơng có tính...
 • 46
 • 1,005
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra on tap vao lop 10đề kiểm tra ôn tập hoc kì ii khối 6đề kiem tra on tap tuyen sinh lop 10 thpt lan 2 huyen truc ninhđề kiểm tra ôn tập toán 11 số 07đề kiểm tra 1 tiết gdcd lớp 12đề kiểm tra 1 tiết gdcd hki lop 6 12đề kiểm tra 1 tiêt lớp 12đề kiểm tra anh văn lớp 12đề kiểm tra 45 phút lớp 12đề kiểm tra môn toán lớp 12đề kiểm tra toán giải tích 12đề kiểm tra 45 phút toán 12đề kiểm tra 1 tiết toán 12đáp án đề kiểm tra công nghệ lớp 12đề kiểm tra chất lượng toán 12CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm