Giáo án thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
... my? - Nm mi n m gu mun lm ba liờn hoan gu ó ũi m i õu? M a tin v dn gu iu gỡ? - Khi chia qu xong thiu phn mỡnh, b m gu núi gỡ vi gu con? - Núi xong ri c nh lm gỡ? Nh vy l cỏc bit c -Tr chỳ ý lng ... cng vy mun ba m c vui thỡ cỏc phi chm ngoan hc gii võng li thy cụ, b m xng ỏng lm ngoan trũ gii *Dạy trẻ kể chuyện - Cô kể tóm tắt cho trẻ nghe lần - Cac co biờt khụng, cõu chuyờn Gu chia qu co ... trỡnh hc Gu ó bit m n mi nhng vỡ hp tp, khụng cn thn quờn m phn mỡnh nờn chia qu ch cho mi ngi m thiu mt phn mỡnh y - Cho trẻ kể chuyện cô - Cô dẫn chuyện trẻ kể lời thoại -Tr tr li -Tr tr li -Tr...
 • 3
 • 457
 • 0

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011
... loại thi đua tổ cá nhân 8.2 Danh hiệu giáo viên dạy giỏi để xem xét, thực chế độ sách giáo viên KH hội thi GV dạy giỏi/ thcsch1 8.3 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp giấy ... giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường năm liền kề dự thi cấp huyện Một số yêu cầu tổ CM giáo viên tham gia hội thi GVDG cấp trường: Mỗi tổ chuyên ... đội cán giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: + Danh sách Tổ trưởng giáo viên đăng ký dự thi Giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện đạt loại Giỏi 05...
 • 5
 • 1,259
 • 1

DE THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 MON VAT LY

DE THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014 MON VAT LY
... ĐIỂM CHẤM THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 201 3- 2014: Câu 1: (2 điểm) 1) + Chuẩn kiến thức kĩ chương trình môn học yêu cầu bản, tối thi u kiến thức, kĩ môn học học sinh ... Gọi học sinh lên bảng trình bày lời giải: Ở hoạt động giáo viên nêu tập (đã đưa cho học sinh làm nhà), gọi học sinh lên bảng tóm tắt trình bày lời giải, gọi học sinh khác nhận xét lời giải, giáo ... tiện để gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn + Là phương tiện để rèn luyện lực tư cho học sinh + Là phương tiện để giáo viên học sinh đánh giá trình độ phẩm chất tri thức mà học sinh chiếm...
 • 3
 • 2,907
 • 29

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012
... Ircrlyq Ilrn - cr-roc Giirp 'fn-Lo'ng llan T'6 chirc FIoi thi chr.rAn bi circ n6i clung de ti6n hdnh cdc hop Ban 1'o chirc, ciic t,dn bAn chi clao v.i triOn khai l-loi thi -l'ong - -' .: liop ltOt ... qLra chArrr thi, biro c6o Truo'ng l3an I'o chirc t-Ioi thi - Ciii quyet ciic 1ri11 citr chuy€tr urdn - I iip rrlrrrrr lrr) so diins k1 drr Llri - Viet brio cao tOng li0t 1-l0i thi , A - Uan'I'hLL ... ; l"i-lCS Pll-rorrg -lhanh 'fl-lcs Nhi Long : IFICS Dai PhLr6c A |FICS F)ai Phudc B ; - Cr-rm rr{ I},QILugN{} vA-prrru - -. ; t l'ior tu'o'ng : I.ri gido vi€n cLun tluong ) - .) Z { ilcu kren...
 • 8
 • 346
 • 0

bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
... vừa có giảng, vừa có SGK - Ô số 1: Chỉ phần tài liệu SGK có giảng - Ô số 3: Chỉ nội dung có SGK giảng, học sinh tự học nhà VI Nâng cao hiệu học lịch sử trường THCS (Tiết 29-30) * Giới thi u nội ... cho sinh viên: - Xác định kiến thức cần hình thành cho HS học LS lớp 7, lớp thời gian TTSP (Các dạy trường THCS tháng -3/2014) - Đọc trước giáo trình phần viết biện pháp nâng cao hiệu học trường ... VI Nâng cao hiệu học lịch sử trường THCS (Tiết 29-30) * Kiểm tra cũ: Giải thích sơ đồ Đai Ri dạy học lịch sử trường THCS 2 - Đây sơ đồ giải mối quan hệ nội dung giảng nội dung SGK - Ô số 2: Chỉ...
 • 11
 • 585
 • 0

BC tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trương

BC tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trương
... cao kiến thức Trên báo cáo tổng kết Hội thi GVDG cấp trường Trường Tiểu học Nà Mùn Nơi nhận: - PGD Quỳnh Nhai (B/C) - Ban tổ chức hội thi, - Lưu VT TM BAN TỔ CHỨC HỘI THI PHÓ BAN Hà Mạnh Nam ... chất động viên tạo hội cho đồng chí có sở, để thi cấp huyện * Xếp loại sau: + Loại giỏi: Đ/c + Loại khá: Đ/c + Trung bình: Đ/c * Đánh giá chung: Ưu điểm: - Các tiết dự thi đảm bảo dạy đúng, đủ ... đúng, đủ mục tiêu, giáo viên học sinh có ý thức chuẩn bị tốt (giáo án, ĐDDH ĐDHT) thực yêu cầu kiến thức kĩ dạy Chú trọng đổi phương pháp dạy học lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với...
 • 3
 • 2,177
 • 5

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014
... xét cho thi tiết thứ Giáo viên tham gia đủ nội dung Hội thi đạt yêu cầu theo quy định đánh giá kết giáo viên dự thi công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp giấy chứng nhận BTC Hội thi Trong ... định VI Đánh giá kết giáo viên dự thi Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt yêu cầu sau: - Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng ... cấp trường tiêu chí để xét thi đua mức cao (từ chiến sĩ thi đua cấp sở trở lên), VII Tổng kết công bố kết hội thi cấp trường: + Kết công bố buổi tổng kết Hội thi cấp trường ( ngày 24/11/2013 )...
 • 4
 • 167
 • 0

SKKN Hóa thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Nghĩa Hưng A

SKKN Hóa thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Nghĩa Hưng A
... - H Ngh a Hưng – T Nam Định Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hoá học Chức vụ công tác: Giáo viên Nơi làm việc: Trường THPT A Ngh a Hưng Đ a liên hệ: Xóm Bắc TT Liễu Đề - H Ngh a Hưng – T Nam Định ... giả: (Không có) Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường THPT A Ngh a Hưng Đ a chỉ: Trường THPT A Ngh a Hưng Điện thoại: 0350.6562916 Trang Chuyên đề phân loại pp giải tập hỗn hợp sắt oxit ... dịch sau phản ứng thu 48,4 g muối khan Tính a A 13,44gam B 13,21 gam C 15,68 gam D Kết khác Dạng đốt cháy Sắt không khí cho sản phẩm phản ứng với chất oxi h a Ví dụ 1: Nung nóng 12,6 gam Fe...
 • 15
 • 208
 • 1

BÀI THI NHẬN THỨC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 2015 Môn thi: Toán, Tiếng việt Tiểu học

BÀI THI NHẬN THỨC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 2015 Môn thi: Toán, Tiếng việt Tiểu học
... Câu 12: A Câu 13: D Câu 14: B Câu 15: D ĐÁP ÁN CHẤM THI NHẬN THỨC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi : Tiểu học Câu 16: B Câu 17: C Câu 18: D Câu 19: A Câu 20: C Câu 21: ... học sinh cá biệt Em hay chọc phá đánh bạn lớp, trường Đồng chí nhiều lần nhắc nhở em không thay đổi Ngược lại có thái độ vô lễ với giáo viên, chí nhiều tỏ xúc phạm giáo viên Điều kiện gia đình ... xếp loại học sinh, năm học, học sinh xếp loại hạnh kiểm vào thời điểm nào? *Bài tập xử lý tình sư phạm: Ở lớp đồng chí chủ nhiệm, có học sinh...
 • 6
 • 1,038
 • 11

GIÁO án dự GIỜ GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp TRƯỜNG CHUYỆN CHÚ vịt xám

GIÁO án dự GIỜ GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp TRƯỜNG CHUYỆN CHÚ vịt xám
... nghe li ụng b b m, cụ giỏo v ngi ln - Giỏo dc tr cú li phi bit nhn li II Chuẩn bị : 1- Đồ dùng dạy học : * Đồ dùng cô : a truyn : Chỳ Vt Xỏm Sa bn truyn chỳ vt xỏm - u Video, ti vi, Que ch Hệ ... Hot ụng ca tr Quanh cụ, quanh cụ Tr gi ging Trẻ chơi với cô trẻ trả lời Trẻ ngồi nghe, xem cô kể chuyện Trẻ trả lời Ni dung Hot ng ca cụ - Cụ va k cho chỳng mỡnh nghe cõu truyn gỡ? - Trong cõu ... bng sa bn - Hụm cụ thy lp rt hc rt gii v ngoan, cụ khen c lp mỡnh no! Cho trẻ hát vận động đàn vịt con: ...
 • 5
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiểu họcđề thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp trườngđề thi kiến thức giáo viên dạy giỏi cấp trườngđề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc thcsđề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc thptđề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thcsđề thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trườngde thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 2014 mon vat lybài thi nhận thức giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 2015 môn thi toán tiếng việt tiểu họcdự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 2014 người thực hiện dương đình thắng khoa giáo dục trung học cơ sởquyết định khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp trườngmẫu giấy công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trườngđề thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nghệ anđề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn toántài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu họcTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegThiết bị media gatewayquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim