Nghiên cứu đặc điểm của tuyến trùng nốt sưng meloidogyne graminicola golden birchfield 1965, hại rễ lúa

Nghiên cứu đặc điểm của tật loạn thị ở trẻ em khám tại bệnh viện mắt trung ương

Nghiên cứu đặc điểm của tật loạn thị ở trẻ em khám tại bệnh viện mắt trung ương
... đến tập thể cán khoa khúc xạ bệnh viện Mắt Trung Ương nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn bác sĩ khoa Mắt bệnh viện E, ng-ời giúp đỡ công việc cho ... trình học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin cảm ơn thầy cô hội đồng PGS Hoàng Thị Phúc, PGS Vũ Thị Thái, PGS Trần Thị Nguyệt Thanh, TS Lê Thị Kim Xuân, TS Phạm Trọng Văn thầy cô môn Mắt tr-ờng Đại ... đại học, Bộ môn Mắt tr-ờng Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Mắt Trung -ơng tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu khoa học Với...
 • 95
 • 386
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm của một số dòng lúa bố mẹ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên góp phần phát triển sản xuất hạt lai F1 vụ xuân muộn

Nghiên cứu đặc điểm của một số dòng lúa bố mẹ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên góp phần phát triển sản xuất hạt lai F1 vụ xuân muộn
... đến trỗ dòng bố, mẹ vụ xuân 2008 Đại Lộc-Quảng Nam Số thân dòng bố mẹ vụ xuân 2008 Đại Lộc-Quảng Nam Một số yếu tố cấu thành suất dòng bố mẹ vụ xuân 2008 Đại Lộc-Quảng Nam Một số đặc điểm nông ... nghiệm vụ xuân 2009 58 4.2.6 Số thân dòng bố, mẹ thí nghiệm điểm 61 4.2.7 Một số yếu tố cấu thành suất dòng bố mẹ điểm thí nghiêm vụ xuân 2009 62 4.2.8 Một số đặc điểm nông sinh học dòng bố mẹ vụ xuân ... dòng bố mẹ lúa lai dòng số tổ hợp lai đ mở rộng sản xuất + Xác định thời vụ thích hợp để sản xuất hạt lai F1 Nam Trung Bộ Tây Nguyên (Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk) 1.3 Nội dung nghiên cứu...
 • 135
 • 152
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống
... bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây nuôi số địa phương tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định tình hình nhiễm ấu trùng Cysicercus tenuicollis nuôi số địa phương tỉnh Thái ... dung nghiên cứu 3.4.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây nuôi số địa phương tỉnh Thái Nguyên 3.4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis nuôi ... PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus...
 • 64
 • 55
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm của người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến di tật bẩm sinh ở Hà Tây

Nghiên cứu đặc điểm của người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến di tật bẩm sinh ở Hà Tây
... thể số phân tích khách quan cho chơng trình nâng cao chất lợng dân số Tây nói riêng nớc nói chung, tiến hành nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm ngời khuyết tật số yếu tố liên quan đến ... di tật bẩm sinh Tây Đề tài đợc thực với mục tiêu: - Mô tả thực trạng bao gồm đặc điểm tỷ lệ, cấu phân bố ngời khuyết tật toàn tỉnh Tây - Phân tích yếu tố liên quan đến dạng khuyết tật bẩm ... tỉnh Tây cha có nghiên cứu cụ thể tỷ lệ dị tật bẩm sinh nhng ớc tính số trẻ mắc dị tật bẩm sinh theo tỷ lệ năm Tây cho đời khoảng 800 tới 1000 trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh loại trở thành...
 • 48
 • 684
 • 2

Luận văn điều tra thành phần bệnh hại trên hoa hồng, nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn agrobacterium tumefaciens smith & townsend gây bệnh u sùi và khả năng phòng trừ

Luận văn điều tra thành phần bệnh hại trên hoa hồng, nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn agrobacterium tumefaciens smith & townsend gây bệnh u sùi và khả năng phòng trừ
... ñích y u c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích nghiên c u ði u tra m c ñ tình hình gây h i c a b nh u sùi hoa h ng, nghiên c u y u t nh hư ng, ñ c ñi m c a vi khu n Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend ... tài: “ði u tra thành ph n b nh h i hoa h ng, nghiên c u ñ c ñi m c a vi khu n Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend gây b nh u sùi kh phòng tr m t s gi ng hoa h ng nh p n i v xuân 2010 vùng ... truy n nhi u l n thu ñư c ngu n vi khu n thu n 3.3.2.3 Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c c a vi khu n A tumefaciens Hình thái khu n l c t bào, nhu m tiêm mao, nhu m gram cho vi khu n A tumefaciens...
 • 97
 • 685
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc
... (2002), Nghiên cứu đặc điểm huyệt Thần môn ảnh hởng điện châm huyệt lên điện não đồ số số tuần hoàn Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội Lê Đình Tùng (2002), Nghiên cứu chiếu laser He-Ne huyệt ... Nhịp tim Kết nghiên cứu bảng cho thấy điện châm huyệt PC6 làm giảm nhịp tim cách rõ rệt sau 30 phút sau lần điện châm (p...
 • 6
 • 364
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp Fenton điện hóa

Nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp Fenton điện hóa
... nim chung v hp cht mu azo 1.1.5.1 c im cu to [15-16] Hp cht azo l nhng hp cht mu tng hp cú cha nhúm azo - N= N- Hu ht cỏc loi hp cht mu azo ch cha mt nhúm azo (gi l monoazo), mt s ớt cha hai ... cht mu azo [19,83] + Thnh phn v cu trỳc ca cỏc hp cht mu azo: hp cht mu azo cú thnh phn v cu trỳc hoỏ hc khỏc thỡ tc khoỏng hoỏ khỏc + Quỏ trỡnh khoỏng hoỏ hp cht mu azo bng phng phỏp Fenton ... ca phn ng Fenton (Fe2+/H2O2) v phn ng ging Fenton (Fe3+/H2O2) nghiờn cu x lý hp cht mu azo C.I axit en Phn ng Fenton cho hiu sut oxy húa phõn hy thuc nhum cao hn so vi phn ng ging Fenton 100...
 • 148
 • 405
 • 0

nghiên cứu đặc điểm của nhóm đất cát biển tỉnh hà tĩnh và đề xuất những biện pháp sử dụng hợp lý nhóm đất này

nghiên cứu đặc điểm của nhóm đất cát biển tỉnh hà tĩnh và đề xuất những biện pháp sử dụng hợp lý nhóm đất này
... chung nhóm đất cát biển Việt Nam (Arenosols) 2.3 Đặc điểm nhóm đất cát biển tỉnh Tĩnh 2.3.1 Đặc điểm tài nguyên đất tỉnh Tĩnh 2.3.2 Nhóm đất cát biển tỉnh Tĩnh a Khái niệm chung - Cồn cát ... đẹp để phát triển du lịch 2.5 Đề xuất biện pháp sử dụng hợp nhóm đất cát biển Tĩnh 2.5.1 Các quan điểm khai thác sử dụng nhóm đất cát biển - Đất cát biển loại đất nghèo dinh dưỡng lại dễ ... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 2.5.2 Đề xuất biện pháp sử dụng nhóm đất cát biển a Những đề xuất chung  Sử dụng hợp đất cát biển - Xây dựng cấu trồng hợp Cần...
 • 5
 • 598
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm của hội chứng thiếu máu và một số yếu tố liên quan trong bệnh viêm khớp dạng thấp

Nghiên cứu đặc điểm của hội chứng thiếu máu và một số yếu tố liên quan trong bệnh viêm khớp dạng thấp
... hoạt hoá Yếu tố dạng thấp Cytokin Tế bào MHD Nguyên bào xơ Tế bào sụn Lắng đọng PHMD Tổn thơng khớp Giải phóng enzym Phân tử kết dính Tập trung tế bào viêm Tăng sinh Hình thành màng máu Huỷ xơng, ... mỏu v mt s yu t liờn quan bnh viờm khp dng thp" vi hai mc tiờu: Nghiờn cu c im thiu mỏu bnh nhừn viờm khp dng thp Tm hiu mt s yu t liờn quan n thiu mu bnh VKDT 3 Chng TNG QUAN 1.1 i cng bnh VKDT ... vng khp v c nh vy phỏt trin liờn tc v nng lờn [3] 1.1.7 Hỡnh nh X quang - Mt cht khoỏng u xng, hỡnh nh tng m cn quang phn mm quanh khp chng t cỳ vim phn mm - Hỡnh bo mũn xng (erosion): l nhng...
 • 113
 • 917
 • 11

Nghiên cứu đặc điểm của chấn thương ngực trên những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông qua giám định y pháp trong 3 năm 2004 2006

Nghiên cứu đặc điểm của chấn thương ngực trên những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông qua giám định y pháp trong 3 năm 2004 2006
... 147 34 ,3 429 100 G y xng c 57 13, 3 37 2 86,7 429 100 G y xng sn 246 57 ,3 1 83 42,7 429 100 G y xng ũn 69 16,1 36 0 83, 9 429 100 G y xng b vai 18 4,2 411 95,8 429 100 G y xng ct sng 31 6,9 39 9 93, 1 ... g y cú t l t 7,5 % n 8,2% 3. 3.Thi gian sng sau tai nn Bng 3. 3: Phõn b theo thi gian sng sau tai nn Thi gian sng sau tai nn S lng T l % Ti ch 185 43, 1 Sau 30 '-3h 114 26,6 Sau nhiu ngy 130 30 ,3 ... g y xng c, g y xng sn v tn thng ca tim, phi S di y túm tt cỏc bc thc hin : 34 Phơng pháp nghiên cứu (Phơng pháp thống kê mô tả) Nạn nhân tử vong TNGT đợc GĐYP Tuổi, giới Phân loại nguyên nhân...
 • 118
 • 765
 • 0

Báo cáo y học: "Nghiên cứu đặc điểm của mủ áp xe gan do amíp ở Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp với điều trị nội khoa" ppsx

Báo cáo y học:
... trị phương pháp chọc hút mủ hướng dẫn siêu âm kết hợp với điều trị nội khoa Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 108 BN chẩn đoán xác định áp xe gan amíp dựa vào triệu chứng lâm ... thời gian chọc hút trung bình 21,82 ± 7,48 ng y sau khởi phát hình ảnh siêu âm thường giảm âm Kết luận Nghiên cứu đặc điểm mủ áp xe gan amíp 108 BN, có số kết luận sau: - Mủ áp xe gan amíp thường ... Như v y, trường hợp n y, mủ có màu xanh màu vàng nhạt nhiễm trùng loại vi khuẩn kết hợp áp xe gan amíp, cảm quan cần lưu ý chẩn đoán điều trị Khác với áp xe gan vi khuẩn, mủ áp xe gan amíp thường...
 • 8
 • 320
 • 2

nghiên cứu đặc điểm của một số thảm thực vật phục hồi tự nhiên sau nương rãy ở xã vũ chấn, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm của một số thảm thực vật phục hồi tự nhiên sau nương rãy ở xã vũ chấn, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... s thm thc vt phc hi t nhiờn sau nng ry Trc thc tin ú, chỳng tụi tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu c im ca mt s thm thc vt phc hi t nhiờn sau nng róy xó V Chn, huyn Vừ Nhai, tnh Thỏi Nguyờn lm c ... Lambertetal (1989), Warner (1991), Rouw (1991) u cho thy quỏ trỡnh din th sau nng ry nh sau: u tiờn ỏm nng ry c cỏc loi c xõm chim, nhng sau mt nm loi cõy g tiờn phong c gieo ging t vựng lõn cn h tr cho ... HC S PHM NGễ TH HNH NGHIấN CU C IM CA MT S THM THC VT PHC HI T NHIấN SAU NNG RY X V CHN, HUYN Vế NHAI, TNH THI NGUYấN CHUYấN NGNH: SINH THI HC M S: 60.42.60 LUN VN THC S SINH HC...
 • 131
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trên ô tô toyotanghiên cứu đặc điểm của đất và vật rơi rụng ở các trạng thái đất trống xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại bệnh viện bạch mainghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm âm đạo và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namnghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học của viêm thận lupus tại khoa thậntiết niệu bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của vađ và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngcâu 9 trình bày đặc điểm mua sắm hàng hóa của người tiêu thụ trung gian có thể rút ra gợi ý marketing gì từ nghiên cứu đặc điểm mua sắm của người tiêu thụ trung giankết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcnghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và vi rút học của cúm anghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenesnghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây gạonghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây gạo bombax malabaricum dc họ gạo320-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (387).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU337-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (401).pdfTiểu luận triết học: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hôi trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiTiểu Luận THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN BẠO HÀNH PHỤ NỮ ở VNKẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU