nghiên cứu khoa học về tình trạng sức khỏe răng miệng

nghiên cứu khoa học về tình trạng đọc sách của sinh viên

nghiên cứu khoa học về tình trạng đọc sách của sinh viên
... trí để đọc 3.2 Phân tích thực trạng thời gian đọc sách 3.2.1 Thời gian đọc sách sinh viên phân theo khoa Tổng số 782 sinh viên khoa Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam khoa : Khoa Kinh tế & PTNT, Khoa ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Để có sở lí luận cho việc nghiên cứu cần tập trung giải vấn đề sau: - Nghiên cứu quỹ thời gian sinh viên - Nâng cao văn hóa đọc sách Nghiên cứu ... : Nghiên cứu thời gian đọc sách sinh viên trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam” Nhằm tìm hiểu thực trạng văn hóa đọc sinh viên thời đại số , đồng thời nâng cao nhạn thức sinh viên vai trò sách...
 • 31
 • 1,851
 • 18

đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng và giải pháp công tác vận động thanh niên việt nam

đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng và giải pháp công tác vận động thanh niên việt nam
... xuất giải pháp Đoàn niên nhằm nâng cao chất lợng, hiệu công tác vận động niên III Đối tợng khách thể nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu đề tài hoạt động Đoàn nhằm đổi công tác vận ... cầu phát triển 4.2.Đổi công tác vận động niên Đoàn: Từ khái niệm đổi khái quát đổi công tác vận động niên nh sau: Đổi công tác vận động niên xem xét công tác vận động niên thời gian qua có u ... niên tham gia 63,2%; công tác vận động niên biết coi niên chủ thể trình vận động 40,6%; công tác vận động niên thông qua công trình, dự án niên 31,3%; công tác vận động niên đợc cấp Đoàn coi...
 • 89
 • 3,104
 • 22

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VỀ TÍNH DUY NHẤT NGHIỆM NHỚT CỦA PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP HAI LOẠI PARABOLIC" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
...  v(t,x) ; c Một nghiệm nhớt phương trình (2.1) hàm u  C(  T ) cho u vừa nghiệm nhớt vừa nghiệm nhớt phương trình (2.1) TÍNH DUY NHẤT NGHIỆM Xét toán Dirichlet cho phương trình (2.1) u t  ... sánh ta thấy nghiệm nhớt toán Dirichlet (3.1) phải trùng từ ta thu tính nghiệm toán Mặt dù khái niệm tính chất nghiệm nhớt nghiên cứu nhiều tác giả, báo khảo sát cho loại phương trình parabolic ... 2 KHÁI NIỆM NGHIỆM NHỚT Bây ta xét u hàm (t, x), tức u = u(t,x), xét phương trình đạo hàm riêng cấp hai phi tuyến loại parabolic: u t + F(t, x, u, Du, D u) = 0,...
 • 5
 • 404
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về tính ổn định mũ bình phương trung bình của một lớp hệ vi phân ngẫu nhiên có bước nhảy Markov" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... |x|2 nghiệm tầm thường hệ (1) ổn định bình phương trung bình II kết Định lý 2.1 Với u = K(i)x nghiệm tầm thường hệ (1) ổn định bình phương trung bình tồn i , i S cho điều kiện sau thoả mãn ... (j)(j)P (j)(j)D(j)x c > cho c|x| LV (x, i) Từ đó, sử dụng định lí 1.1 ta nghiệm tầm thường hệ (1) ổn định bình phương trung bình Tài liệu tham khảo [1] A El Bouhtouri and K El Hardi, plicative ... H(i)K(i) ma trận ổn định Tức tồn ma trận đối xứng, P (i) thoả mãn phương trình sau xác định dương M T (i)P (i)D(i) + DT (i)P (i)M (i) = I Định nghĩa 1.1 Nghiệm tầm thường trung bình tồn , tồn ...
 • 5
 • 184
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về tính ổn định tiệm cận bình ph­ương trung bình của hệ ph­ương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... )K x Định lý 4.2 Giả sử hệ phương trình (3.3) ổn định bình phương trung bình Khi đó, hệ phương trình (3.1) ổn định tiệm cận bình phương trung bình A1 < 2K (4.2) x(t) nghiệm phương trình ... Giả sử hệ phương trình (3.3) ổn định bình phương trung bình Định lý 4.3 Khi đó, hệ phương trình (2.1) ổn định tiệm cận bình phương trung bình r Ai < i=1 4rK (4.7) x(t) nghiệm phương trình ... c3 số dương phương trình (3.1) ổn định tiệm cận bình phương trung bình Kết Bổ đề 4.1 Nếu hệ phương trình (3.3) ổn định bình phương trung bình phương trình ma trận (3.4) nghiệm xT Qx Q thoả...
 • 6
 • 162
 • 0

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng truyền máu hiện nay

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng truyền máu hiện nay
... BÁO CÁO K T QU NGHIÊN C U ð TÀI CƠ S Tên ñ tài: NGHIÊN C U TH C TR NG TRUY N MÁU CHO B NH NHÂN THALASSEMIA T I B NH VI N NHI TRUNG ƯƠNG ... Hb, g i thi u máu n ng ñ Hb máu < 120g/l [4] * Phân ñ thi u máu [4]: • Thi u máu nh : 90 ≤ Hb < 120g/l • Thi u máu v a: 60 ≤ Hb < 90g/l • Thi u máu n ng: 30 ≤ Hb < 60g/l • Thi u máu r t n ng: ... n truy n máu 4.3.5 N ng ñ Hb trung bình sau truy n máu 4.3.6 Kho ng cách trung bình gi a l n truy n máu 4.3.7 S l n truy n máu lư ng máu truyên trung bình năm 4.3.10 H qu c a try n máu koong...
 • 69
 • 1,214
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS hiện nay

Đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh ở THCS hiện nay
... Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS 1.3.1 Những nhiệm vụ công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Để hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh, công tác giáo dục đạo đức nói chung ... thú cho học sinh Chưa phối hợp chặt chẽ ba môi trường công tác giáo dục đạo đức học sinh Chương III: Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Xuất phát từ thực trạng công tác giáo dục ... Thực trạng biện pháp GD Đạo đức cho HS THCS giai đoạn Trang Nhìn nhận lại thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THCS thuọc huyển Triệu Phong năm học Đưa số biện pháp việc thực...
 • 17
 • 1,064
 • 11

Tình trạng sức khỏe răng miệng của người dân đồng bằng sông cửu long và các yếu tố liên quan

Tình trạng sức khỏe răng miệng của người dân đồng bằng sông cửu long và các yếu tố liên quan
... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẦN THỊ PHƯƠNG ĐAN ... Tình trạng sức khỏe miệng người dân Đồng sông Cửu Long yếu tố liên quan Mục tiêu nghiên cứu : Xác đònh tỷ lệ bệnh sâu răng, số Sâu Mất Trám Răng (smtr/ SMTR), số SiC phân tích yếu tố liên quan ... thuộc vào ngưỡng chẩn đoán cho tình trạng sâu răng: tức số S (sâu) SMTR S (lành mạnh, không sâu) FS-T Theo tác giả mô tả tình trạng miệng cộng đồng nên mô tả hai: tình trạng sức khỏe miệng tình trạng...
 • 156
 • 353
 • 4

TÌNH TRẠNG sức KHỎE RĂNG MIỆNG của CÔNG NHÂN NHÀ máy XI MĂNG CHINFON hải PHÒNG năm 2008 2009

TÌNH TRẠNG sức KHỎE RĂNG MIỆNG của CÔNG NHÂN NHÀ máy XI MĂNG CHINFON hải PHÒNG năm 2008  2009
... sóc sức khỏe miệng cho cán công nhân viên nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Mẫu nghiên cứu: Gồm 1050 cán công nhân viên chức nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng ... cầu điều trị công nhân nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng Kết nghiên cứu có giúp hướng đến biện pháp chăm sóc thích hợp cho người công nhân nhà máy nói riêng nhân dân thành phố Hải Phòng nói chung ... tra sức khỏe miệng toàn quốc năm 2001 96,7% tỉ lệ mắc bệnh quanh nghiên cứu có thấp điều lý giải cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ đối tượng nghiên cứu cán công nhân viên nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng, ...
 • 4
 • 190
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VỀ CÁC TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU DÙNG CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... f yk cho bng Mụun n hi E s ly bng 200GPa A k fyk k fyk kfyk s fyk f yd = f yk s B k=(ft /fk)y A tưởng hoá B Thiết kế fyd s ud uk Hỡnh Biu ng sut - bin dng tng húa v biu dựng cho thit ... fyk 0.2% uk a) Thép cán nóng uk b) Thép kéo nguội Hỡnh Biu ng sut bin dng ca ct thộp in hỡnh 3.1.2.Biu ng sut - bin dng dựng thit k Khi thit k dựng biu ng sut - bin dng cho hỡnh a Nhỏnh ... chia cho h s tin cy ca bờ tụng tng ng nộn bc v kộo bt Cỏc giỏ tr ca h s bc v bt ca mt s loi bờ tụng cho bng Cng tiờu chun ca bờ tụng nộn dc trc Rbn tựy theo cp bn chu nộn ca bờ tụng cho...
 • 13
 • 392
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HI ỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG Ở ĐỒNG THÁP" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Các trại sản xuất giống tra hầu hết đáp ứng yêu cầu số lượng đàn bố mẹ Qua phân tích nhóm nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm trì chất lượng đàn bố mẹ: - Khi chọn đàn làm nguồn ... nhiễm bệnh ngày nhiều khó điều trị trở ngại lớn trại giống tra Tuy sản xuất gặp nhiều khó khăn hơn, song, 63,3% số hộ tự tin trì mở rộng sản xuất năm tới Điều lý giải sản xuất giống tra ... khác KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Sản xuất giống tra Đồng Tháp không ngừng tăng năm qua, năm 2005 có 65 sở sản xuất với sản lượng bột 5,9 tỷ Các trại giống có qui mô sản xuất khác (diện tích từ 2.000–30.000m...
 • 10
 • 235
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HI ỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG NUÔI ARTEMIA HUYỆN VĨNH CHÂU TỈNH SÓC TRĂNG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Tác Xã Artemia- muối Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với điểm chọn bao gồm đại diện mô hình chuyên nuôi Artemia, chuyên muối, Artemia- muối kết hợp điểm kênh cấp nước bờ ... dưỡng, tình trạng chất lượng nước để có biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tối đa tác động xấu lên trình nuôi thủy sản, nuôi tôm sú mùa mưa PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến hành ... tự nhiên ao nuôi tôm cá, Artemia (Huỳnh Thanh Tới et al., 2006) Sự phát triển mức tảo Lam ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước, đến tôm nuôi mùa mưa KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Tình trạng chất lượng nước...
 • 13
 • 435
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về sự Y-ổn định của phương trình sai phân tuyến tính trong không gian Banac" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chuẩn nói không gian ~ ~ ~ Banach, ta ký hiệu không gian C Ký hiệu S hạn chế S C Trớc hết ta chứng minh hai bổ đề sau (tơng tự cách chứng minh Định Định lý [3]) Về -ổn định không gian banach, ... Chú ý điều kiện (3) đảm bảo cho Sv C S L[C] (không gian toán tử tuyến tính bị chặn C) Ta ký hiệu chuẩn S S 2.2 Định lý Phơng trình (1) -ổn định sup S k k M < Chứng minh Đặt (n, m) = (n)X(n, ... đợc (16) Vậy phơng trình (1) -ổn định mũ Sau ta chứng minh mối quan hệ tính -ổn định mũ phơng trình (1) với điều kiện Perron phơng trình (2), {f(n), n 0} dãy nhận giá trị B 2.5 Định nghĩa Nếu với...
 • 8
 • 241
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tắt Về điều kiện đủ cho tính ổn định lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên trễ Trong báo này,chúng nghiên cứu tính ổn định bình phương trung bình phương trình vi phân ngẫu nhiên trễ ... x(t))dw(t) Phương trình xem phương trình ngẫu nhiên phi tuyến ổn định trễ dx(t) = f (x(t), x(t ), t)dt Kết vi c làm nhiễu không làm tính ổn định (a) Khoa Toán, trường Đại học Vinh ... stability of differential equations, Sythoff and Noardhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands Rockville, Maryland, USA, 1980 [3] X Mao, Exponential stability for stochastic differential delay equations...
 • 4
 • 273
 • 0

Nghiên cứu khoa học về an toàn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

Nghiên cứu khoa học về an toàn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
... nhiều tác giả Cẩm nang an toàn sức khỏe Nghiên cứu khoa học an toàn bảo vệ chăm sóc sức khỏe Phần 10 Cấy ốc tai chữa điếc Ốc tai điện tử thay ốc tai thật nên có vai trò quan trọng toàn trình nghe ... lặp lại nên nói câu đơn giản khác dễ hiểu (còn tiếp) Nghiên cứu khoa học an toàn bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhiều tác giả Cẩm nang an toàn sức khỏe Phần Thủng màng nhĩ Màng nhĩ màng nằm cuối ống ... mạn, viêm tai xương chũm sau (còn tiếp) nhiều tác giả Cẩm nang an toàn sức khỏe Phần Nghiên cứu khoa học an toàn bảo vệ chăm sóc sức khỏe Bệnh viêm tai mạn Viêm tai mạn, gọi chảy mủ tai, bệnh...
 • 210
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học về vấn trang phục học đườngnghiên cuu khoa hoc ve thuc trang hoc theo quy che tin chi o bac dai hocđề tài nghiên cứu khoa học về thuc trang viec lam cua sinh vien khoa quan tri van phong khi ra truongđề tài nghiên cứu khoa học về thưc trạng kỹ năng mềm của sinh viêntình trạng sức khỏe răng miệngđề tài nghiên cứu khoa học về mạng máy tínhnghien cứu khoa học về cắt lớp vi tính sọ nãohuong dan lam de tai nghien cuu khoa hoc ve van de thuc trang viec lam o nong thondan y chi tiet nghien cuu khoa hoc ve bao ve moi truong huong toi su phat trien ben vung tinh binh duongket qua nghien cuu khoa hoc ve suc khoe sinh san vi thanh nienđề cương nghiên cứu khoa học về môi trườngđề tài nghiên cứu khoa học về bảo mậtnghiên cứu khoa học về làm việc nhómnghiên cứu khoa học về dượcđề tài nghiên cứu khoa học về làm việc nhómĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học